Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu

Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu
... KHDN ảnh hưởng rủi ro tài khách hàng ngân hàng - Làm rõ sở lý luận hình đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp - Ứng dụng hình phân tích đa biệt thức tính toán đưa hình riêng phù ... dụng hình phân tích đa biệt thức CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VIỆC ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát rủi ro tài 1.1.1 Khái niệm rủi ro tài 1.1.1.1 Rủi ro tài chính: ... thực luận văn với đề tài Ứng dụng hình phân tích đa biệt thức đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận rủi ro tài...
 • 110
 • 321
 • 0

hình arima với phương pháp box – jenkins ứng dụng để dự báo lạm phát của việt nam

Mô hình arima với phương pháp box – jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của việt nam
... gian Phương pháp Box- Jenkins với bốn bước lặp: nhận dạng hình thử nghiệm; ước lượng; kiểm định chẩn đoán; dự báo Dự báo lạm phát Việt Nam 2.1 Nhận dạng hình Trong thực tế, phải đối mặt với ... 2.4 Dự báo hình ARIMA hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1)12 (1 − L)(1 − L12 )Yt = (1 − θ1 L)(1 − Θ1 L12 )u t (2.8) Tuy nhiên, để sử dụng hình nhận dạng cho dự báo, cần phải mở rộng hình (2.8) ... ar Phương pháp Cải thiện lặp ứng dụng rộng rãi giải thuật mạnh.(giải thuật Marquardt) Sử dụng phần mềm Stata L1 ma L1 -0.088 -0.86 -1.000 2.3 Kiểm định hình Sau ước lượng tham số hình ARIMA...
 • 8
 • 883
 • 16

hình garch đa biến ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn hose

Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn hose
... Tổng quan cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng sàn HOSE hình Garch đa biên I Giới thiệu sàn HOSE II Ngành ngân hàng CHƯƠNG III: Ứng dụng hình BEKK cho cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng sàn HOSE TÀI ... quản trị rủi ro Ngân hàng gặp phải dạng rủi ro : rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất hiệu kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro Rủi ro tín dụng phần cốt yếu việc kinh doanh rủi ro Nhà ... nhóm cổ phiếu vua làm liệu để tiến hành phân tích III Cổ phiếu ngân hàng sàn HOSE Xét riêng cổ phiếu ngân hàng sàn HOSE : STB, VCB, CTG ngân hàng lớn coi tập đoàn tài đa Bên cạnh ngân hàng mẹ, ngân...
 • 27
 • 1,218
 • 8

hình garch đa biến ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu

Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu
... cổ phiếu đáng để đầu tư dài hạn 25 hình Garch đa biên CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BEKK CHO CỔ PHIẾU THUỘC NGÀNH NGÂN HÀNG TRÊN SÀN HOSE • Bài viết ứng dụng hình BEKK phân tích rủi ro cổ ... lập biến Nếu biến Nếu biến độc lập với độc lập phân phối Ví dụ: với với 2.4 Ứng dụng hình GARCH đa biến hình GARCH thông thường có ứng dụng sau: • định giá tài sản 10 hình Garch đa biên ... dạng hình MGARCH) kết thu hình Garch đa biên MỤC LỤC CHƯƠNG I : hình GARCH đa biến vai trò phân tích rủi ro danh mục đầu tư I Một số hình ARCH /GARCH mở rộng II hình MGARCH Giới thiệu...
 • 26
 • 1,365
 • 8

Xây dựng hình dự báo giá hàng xuất khẩu ứng dụng trong xuất khẩu hải sản đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ

Xây dựng mô hình dự báo giá hàng xuất khẩu và ứng dụng trong xuất khẩu hải sản đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ
... DỰNG MÔ HÌNH Dự BÁO CHO HÀNG XUẤT KHẨU VÀ ỨNG DỤNG • Trong nhiều phương pháp dự báo nêu phần Ì, đề tài khoa học tập trung vào phương pháp tiên đề nhằm xây dựng m ô hình hồi quy cho dự báo hàng xuất ... BỘ GIÁO DỤC VÀ Đ À O TẠO T R Ư Ờ N G ĐỌI HỌC NGOIỊI T H Ư Ơ N G • • • 000 Đế TÀI NGHIÊN cứu KHOA HÓC VÀ C Ô N G NGHỄ cnp BỘ • • • XÂY DỰNG M Ô HÌNH Dự BÁO GIÁ H À N G XUẤT KHẨU VÀ ỨNG DỤNG TRONG ... CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đẩu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài dàn trải thành phần sau: Phần Ì: Cơ sở khoa học dự báo Phần 2: Xây dựng m ô hình dự báo cho hàng xuất ứng dụng...
 • 71
 • 413
 • 0

hình phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng trong dự báo GDP của việt nam

Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARMA và ứng dụng trong dự báo GDP của việt nam
... Đồng thời sử dụng kỹ thuật dự báo hình ARIMA trình bày để dự báo GDP Việt nam Qúy Quý năm 2006 Hình 3.1: Biểu đồ GDP theo thời gian hình phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng dự báo GDP Việt ... lượng dự báo phụ thuộc phụ thuộc vào thời gian định dự báo Dự báo gần xác Hiển nhiên việc dự báo GDP cho năm sau xác việc dự báo GDP cho 10 năm hình phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng dự báo ... hình dự báo ước lượng hình ARIMA để dự báo GDP quý năm 2010 hình phân tích chuỗi thời gian ARMA ứng dụng dự báo GDP Việt Nam 37 Báo cáo môn học – Phương pháp toán tin học Bằng việc mô...
 • 44
 • 512
 • 3

hình hóa trong tiến trình phát triển phần mềm ứng dụng trong việc xây dựng hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền dùng đất

Mô hình hóa trong tiến trình phát triển phần mềm và ứng dụng trong việc xây dựng hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền dùng đất
... hệ thống cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 19 Hình 6: Cơ sở liệu hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20 Hình 7: hình hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 21 Hình ... hình hóa phần mềm dựa UML Chương 2: Thực trạng hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chương 3: Ứng dụng hình hóa việc xây dựng phần mềm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chương ... NGHỆ - NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN MÔ HÌNH HÓA TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngành: Công nghệ...
 • 120
 • 142
 • 0

Tìm hiểu một số hình khai phá dữ liệu thời gian thực áp dụng vào bài toán dự báo ứng dụng trong phân tích số liệu tài chính luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Tìm hiểu một số mô hình khai phá dữ liệu thời gian thực áp dụng vào bài toán dự báo ứng dụng trong phân tích số liệu tài chính  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... HèNH KHAI PH D LIU THI GIAN THC P DNG VO BI TON D BO NG DNG TRONG PHN TCH S LIU TI CHNH Ngnh: Cụng ngh thụng tin Chuyờn ngnh: H thng thụng tin Mó s: 604 8010 4 LUN VN THC S CễNG NGH THễNG TIN NGI ... 1962 -01- 02 578.5 578.5 572 572 387200 1962 -01- 03 572 577 572 577 288000 1962 -01- 04 577 577 571 571.25 2 5600 0 1962 -01- 05 570.5 570.5 559 560 363200 1962 -01- 08 559.5 559.5 545 549.5 544000 1962 -01- 09 ... dng chui thi gian Trong cỏc dng d liu c phõn tớch thỡ d liu chui thi gian luụn thuc u v tớnh ph bin Khai phỏ d liu thi gian thc õy c hiu l vic khai phỏ d liu da trờn d liu chui thi gian 2.2 Phõn...
 • 73
 • 180
 • 1

Vận dụng hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh
... NG VÀ ĐO LƯ NG R I RO H TƯ C TH NG TRONG Đ U PHI U B NG MÔ HÌNH APT Chương 2: TH C TR NG R I RO H C R I RO H TH NG C A PHI U NGÀNH TH C PH M Chương : K T QU HÌNH APT ĐO LƯ NG R I RO B NG MÔ Chương ... i Vi t Nam Chính th , tác gi ñã ch n ñ tài “ V N D NG MÔ HÌNH APT TRONG ĐO LƯ NG R I RO H TH NG C A CÁC C XU T TH C PH M T I S THÀNH PH H PHI U NGÀNH S N GIAO D CH CH NG KHOÁN CHÍ MINH ” nh m ... QU ĐO LƯ NG R I RO B NG MÔ HÌNH APT Đ I V I CH NG KHOÁN NGÀNH S N XU T TH C PH M TRÊN SGD CH NG KHOÁN TP H 3.1 K T QU ĐO LƯ NG H S CHÍ MINH NH Y C M (β NHÂN T ) C A T NG CH NG KHOÁN Đ I V I CÁC...
 • 26
 • 1,789
 • 0

Vận dụng hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE

Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE
... trình "Ph n bi n ñ i v i ki m CHƯƠNG MÔ HÌNH CAPM VÀ V N D NG MÔ HÌNH CAPM TRONG ĐO LƯ NG R I RO H TH NG 1.1 R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U 1.1.1 Khái ni m r i ro R i ro nh ng ñi u không ch c ch n c ... nh hình CAPM c a Sharpe - Lintner CAPM Beta Zero c a Black ño lư ng r i ro h th ng c phi u Chương 2: Phương pháp c lư ng ki m ñ nh hình CAPM Chương 3: Th c tr ng r i ro c phi u ngành xây ... TÌNH HÌNH BI N Đ NG GIÁ C b Ki m ñ nh tính hi u l c c a hình 2.3 QUY TRÌNH ĐO LƯ NG R I RO H TH NG C PHI U NGÀNH XÂY D NG PHI U Vi c v n d ng hình CAPM ñ ño lư ng r i ro h th ng c PHI U NGÀNH...
 • 13
 • 644
 • 0

Vận dụng hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng
... phi u ngành xây d ng khuy n cáo ñ i v i nhà ñ u tư 5 Chương T NG QUAN V ĐO LƯ NG R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U NGÀNH XÂY D NG B NG MÔ HÌNH CH S ĐO LƯ NG L I T C VÀ R I RO 1.1 T NG QUAN V TRONG ... tích k lư ng v r i ro t su t sinh l i Và công c ñư c h s d ng ñ phân tích nh ng r i ro hình tài SIM, CAPM, APT, trong hình, m c dù có nh ng c ñi m riêng hình SIM v n hình ñơn gi n, d ... ñưa k t qu c lư ng hình ch s ñơn k t qu ño lư ng r i ro ñ i v i m t s c phi u ngành xây d ng Rút hàm ý t trình nghiên c u th c nghi m hình ño lư ng r i ro c phi u ngành xây d ng t i th trư...
 • 26
 • 322
 • 0

Vận dụng hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... luận đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu phương pháp ước lượng kiểm định hình số đơn - Ứng dụng hình số đơn vào đo lường rủi ro cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết sàn giao dịch chứng khoán ... nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - hình số đơn - Ứng dụng hình số đơn đo lường rủi ro cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP .Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu - Phạm ... cứu biến động giá cổ phiếu công ty ngành chế biến thủy sản hình số đơn đo lường rủi ro hệ thống rủi ro cá thể cổ phiếu - Phạm vi thời gian: Cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán TP .Hồ Chí Minh...
 • 26
 • 332
 • 1

hình xạ ảnh của mặt phẳng afin ứng dụng luận văn tốt nghiệp đại học

Mô hình xạ ảnh của mặt phẳng afin và ứng dụng luận văn tốt nghiệp đại học
... liên quan đến mặt phẳng xạ ảnh như: định nghĩa, mục tiêu toạ độ xạ ảnh 2 .Mô hình xạ ảnh mặt phẳng afin Trong mục trình bày hình xạ ảnh mặt phẳng afin 3 .Ứng dụng hình xạ ảnh Trong mục xuất ... §2 .Mô hình xạ ảnh không gian afin Trong mục trình bày cách xây dựng mặt phẳng xạ ảnh từ mặt phẳng afin cho trước số thể hình 2.1: hình xạ ảnh không gian afin 8 Ta xét không gian xạ ảnh ... phẳng không có) tổng quát hình học khác Trong hình học xạ ảnh chủ yếu quan hệ liên thuộc Theo nghĩa định coi hình học sơ cấp hình học thước kẻ compass hình học xạ ảnh hình học thước kẻ Hình học...
 • 34
 • 1,936
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mô hình kiểm soát truy cập trên oracle và ứng dụngcác giải pháp vĩ mô của nhà nước trong quản lý rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩukhai phá dữ liệu và ứng dụng trong quản lý cán bộmở rộng ứng dụng các dịch vụ phái sinh trong phòng chống rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩumô hình var với dữ liệu mô phỏngứng dụng mô hình đo lường rủi ro lãi suất phù hợp với trình độ công nghệ cũng như thực trạng rủi ro của ngân hàngmột số mô hình mô phỏng điều tiết hồ chứa đã và đang được nghiên cứu phát triển và ứng dụng trong thực tếmô hình đo lường rủi ro lãi suấtcác mô hình đo lường rủi ro lãi suấtmột số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt namtieu luan mo hinh hoat dong kiem toan ban hang va thu tien trong cong tycác mô hình đo lường rủi ro tín dụngmô hình quản trị rủi ro tài chínhluận án phương pháp xây dựng hệ mờ dạng luật với ngữ nghĩa dựa trên đại số gia tử và ứng dụng trong bài toán phân lớpvăn tân bùi hoàng hải 2004 ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mô hình mm5 và ứng dụng trong dự báo quỹ đạo bão tạp chí khí tượng thủy văn số 10 2004 tr 14 25Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học