KH CAI CACH HANH CHINH 2016

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Uỷ ban nhân dân xã Trường Xuân

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Uỷ ban nhân dân xã Trường Xuân
... trách cải cách hành việc giúp UBND tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành - Ban hành tổ chức thực kế hoạch cải cách hành năm 2016 - Ban hành văn đạo, điều hành, triển khai thực nội dung nhiệm vụ cải ... tháng năm 2013 Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ban hành Chỉ số đánh giá cải cách hành Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Cán nội vụ xã: Có trách nhiệm tham mưu với thường trực Uỷ ban nhân dân xây ... nhân dân xây dựng kế hoạch cải cách hành, kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành kịp thời gửi huyện trước ngày 15 tháng 02 năm 2016 trọng xác định đầy đủ nhiệm vụ cải cách hành huyện Xây dựng báo...
 • 6
 • 6,931
 • 132

182KH UBND Triển khai phối hợp điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 KH182201601_signed

182KH UBND Triển khai phối hợp điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 KH182201601_signed
... ĐIỂU TRA VÀ THỜI KỲ THU THẬP SỐ LIỆU: - Thời gian điều tra: Thời gian triển khai điều tra hội hộc thực quý III /2016, thời gian cụ thể thực theo tiến độ Kế hoạch Viện Nghiên cứu Phát triển ... ĐIÈU TRA: Dựa nội dung điều tra XHH đối tượng điều ưa XHH, câu hỏi với 30 câu phê duyệt theo Quyết định số 6674/QĐ-UBNĐ ngày 04/12/2015 UBND Thành phố Hà Nội câu hỏi thông tin liên quan, phiếu điều ... Độ TRIỂN KHAI: II.NỘI ĐỐIDUNG TƯỢNG: Đối tượng điều tra XHH xác định số CCHC bao gồm đối tượng sau: - Đại biểu HĐND quận: 30 người - Cán bộ, công chức, viên chức quận: 20 người - Lãnh đạo UBND...
 • 4
 • 301
 • 0

Cải cách hành chính và Vinashin

Cải cách hành chính và Vinashin
... mấu chốt, đảm bảo thành công cải cách kinh tế gắn liền với thành tựu cải cách kinh tế, đổi hệ thống trị, cải cách pháp luật tư pháp Cải cách hành trước hết cải cách thể chế hành chính, có mối liên ... yếu cải cách hành nước ta nhiều năm qua bộc lộ nhiều bất cập: - Cải cách hành nước ta triển khai với loạt cải cách khác Đó đổi bước hệ thống trị , cải cách luật pháp, cải cách tư pháp, cải cách ... nêu nội dung cải cách hành Việt Nam, cải cách thể chế, cải cách tổ chức máy hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cải cách tài công Mục tiêu cải cách hành nhà nước...
 • 33
 • 448
 • 1

NHỮNG VẤN NH ĐỀ LÝ LUẬN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUỐC GIA.DOC

NHỮNG VẤN NH ĐỀ LÝ LUẬN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUỐC GIA.DOC
... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A .nh ng vấn nh đề luận cảI cách h nh quốc gia 1.cơ quan h nh nhà nớc: Hệ thống quan nh ... thực cách có hiệu chức quản nh nơc Cơ quan h nh nhà nớc loại chủ thể chủ yếu ho nh động quản nh nơc quan hệ pháp luật h nh 2.thủ tục h nh ch nh: cách thức tổ chức thực hoạt động quản ... h nh nhà nớc đợc quy đ nh quy phạm pháp luật h nh bao gồm:tr nh tự,nội dung,mục đích ,cách thức tiến h nh hoạt động cụ tr nh giải công việc quản h nh nhà nớc H thng cỏc quy nh th tc hnh...
 • 40
 • 2,247
 • 9

cai cach hanh chinh.pdf

cai cach hanh chinh.pdf
... đó, thành phố trực thuộc Trung ương có đầu mối nhiều 27 Sở, Ban, Thanh tra, Văn phòng tương đương; tỉnh có số đầu mối 17 Sở, Ban, Thanh tra, Văn phòng tương đương Cấp huyện trước có từ 20 - 25 đầu ... trực thuộc Bộ Tài để thành lập Cục Tài doanh nghiệp Vụ Đầu tư thuộc Bộ Tài chính, thành lập Vụ Thanh toán vốn đầu tư thuộc Kho bạc Nhà nước Trung ương Kết xếp lại tổ chức đ giảm Tổng cục quản ... ương định hình lại theo chức gồm có: Các tổ chức Vụ, Cục, Tổng cục (nếu có số Bộ), Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ giúp Bộ trưởng thực chức quản lý Nhà nước Các tổ chức nghiệp: Viện nghiên cứu, Trường...
 • 48
 • 1,239
 • 3

danh gia cai cach hanh chinh nha nuoc.pdf

danh gia cai cach hanh chinh nha nuoc.pdf
... đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế; tiếp tục tháo gỡ, tạo thuận lợi cho việc kinh doanh, làm ăn dân cư doanh nghiệp 39 - Đơn giản hoá quy định, thủ tục cho phép đầu tư đăng ký kinh doanh; đẩy nhanh ... lượng không cao, thời gian kéo dài, không đồng văn với văn hướng dẫn cụ thể Việc soạn thảo văn pháp luật nhìn chung chưa khuyến khích tham gia tích cực quan nhà nước chuyên gia pháp lý, đặc biệt ... Một việc giao cho quan quản lý chịu trách nhiệm, việc phối hợp thuộc trách nhiệm quan giao phụ trách công việc - Nguyên tắc tách bạch quan làm sách với quan thực sách: Hết sức tránh giao cho...
 • 48
 • 2,373
 • 12

Cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực.doc.DOC

Cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực.doc.DOC
... việc tạo nguồn nhân lực quản nguồn nhân lực: Về phơng diện quản lý: - Kết bật ban hành đợc pháp lệnh Cán công chức, hình thành khung pháp quản cán bộ, công chức thời kỳ - Đã ban hành văn ... phơng diện quản Về đội ngũ công chức III - Những mặt hạn chế việc tạo 7 nguồn nhân lực quản nguồn nhân lực Về số lợng Về chất lợng Về cấu Về quản nguồn nhân lực IV - Nguyên nhân tồn V ... thiện quản phát triển nguồn nhân lực Mục lục Lời nói đầu I - Thực trạng nguồn nhân lực Trang Về số lợng Về chất lợng Về cấu II - Một số kết đạt đợc việc tạo 5 nguồn nhân lực quản nguồn nhân...
 • 15
 • 1,094
 • 6

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang.pdf
... Ti Giang i nh n CH NG ISO 9000 V C CCH HNH CHNH NH N I C 1.1 Gi thi b i u tiờu chu ISO 9000 n 1.1.1 ISO 9000 l gỡ? B chu ISO 9000 T c Tiờu chu hoỏ Qu t tiờu n ch n c (ISO) ban hnh nh m cung ... v trin khai ISO 9000 vi mc hi lũng ca ngi dõn sau ỏp dng ISO 37 2.5.4 V li ớch ca vic ỏp dng ISO 9000 38 2.5.5 V cỏc yu t quyt nh n s thnh cụng vic ỏp dng ISO 9000 39 2.5.6 ... LC M u CHNG ISO 9000 V QUN Lí HNH CHNH NH NC 1.1 Gii thiu b tiờu chun ISO 9000 1.1.1 ISO 9000 l gỡ? 1.1.2 - Mc ớch ỏp dng TCVN ISO 9001:2000 1.1.3...
 • 100
 • 1,246
 • 9

Thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động của KTNN

Thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động của KTNN
... bộ, hiệu chương trình cải cách hành KTNN, ngày 29/1/2008 Tổng KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ -KTNN Chương trình hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực, hiệu lực hiệu ... hiệu quản lý KTNN với nội dung cải cách thể chế hành chính, cải cách tổ chức máy hành chính, thực đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức KTNN, cải cách tài công, đại hóa hành Về cải cách ... hành Để thực cải cách thể chế hành cách hiệu quả, KTNN xác định biện pháp cải cách hành phải xây dựng sở thực tiễn hoạt động diễn Vì vậy, KTNN đẩy mạnh thực kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực...
 • 20
 • 749
 • 0

cải cách hành chính ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010.doc

cải cách hành chính ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010.doc
... 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2001 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2001 -2 010) II Nội dung Cải cách hành Cải cách hành giai đoạn đầu Thành phố ... nghĩa Cải cách kinh tế cải cách thể chế kinh tế thực chất cải cách kinh tế cải cách thể chế quản lý kinh tế Chính phủ Đây nội dung cải cách hành Cải cách hành khâu mấu chốt, đảm bảo thành công cải ... trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 200 1-2 010 phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành giai đoạn II (200 6-2 010) Ban Chỉ đạo Cải cách hành Chính phủ) Về bản, qua việc đổi cách thức, quy...
 • 25
 • 2,037
 • 2

Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.doc

Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.doc
... tướng Chính phủ việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2001 -2010) II Nội dung Cải cách hành Cải cách hành giai đoạn 1986- 1995: 1.1.Nội dung cải cách: Cải cách hành Việt Nam ... hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa Cải cách kinh tế cải cách thể chế kinh tế thực chất cải cách kinh tế cải cách thể chế quản lý kinh tế Chính phủ Đây nội dung cải cách hành Cải cách hành khâu ... tục tiến hành cải cách hành chính, đặt cải cách hành tổng thể đổi hệ thống chínhtrị a )Cải cách thể chế hành : - Tiếp tục cải cách thể chế hành Nhà nước, không ngừng hoàn thiện hệ thống hành nhà...
 • 24
 • 11,831
 • 23

Cải cách hành chính ở việt nam Thành tựu và các rào cản hiện nay

Cải cách hành chính ở việt nam Thành tựu và các rào cản hiện nay
... tiến hành cải cách nhiều mặt” Trong nhiều văn kiện thức mình, Đảng cộng sản Việt Nam nhận định rằng, không cải cách hành tồn vong chế độ bị ảnh hưởng điều chắn1 Công cải cách hành Việt Nam tiến hành ... năm cải cách hành nhà nước Việt Nam rút số kinh nghiệm thực tiễn ban đầu bổ ích, là: Phải tiến hành cải cách đồng tổng thể hệ thống trị, xây dựng Đảng, cải cách máy nhà nước; Phải kết hợp cải cách ... không tiến hành cải cách để đổi hành nhà nước Thật ra, trước đưa chiến lược cải cách hành chính, vào thời kỳ gian khó đất nước sau ngày thống nhất, Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh cách công khai...
 • 8
 • 2,067
 • 26

Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại việt nam trong giai đoạn mới

Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại việt nam trong giai đoạn mới
... đáng kể nhìn chung chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội tiến trình hội nhập Những tác động bất cập quản lý hành phát triển kinh tế - hội Việt Nam Những hạn chế CCHC phân tích ... để điều chỉnh quan hệ kinh t - hội phát sinh theo tiến trình phát triển kinh tế thị trường trình hội nhập kinh tế quốc tế Để đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phải tiến tới xây ... tác động kìm hãm phát triển kinh tế - hội đất nước Trước yêu cầu phát triển sâu kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, yêu cầu hội nhập mạnh mẽ toàn diện, công CCHC ứng trước thách thức...
 • 7
 • 278
 • 3

Các nhận thức và quan điểm - Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

Các nhận thức và quan điểm - Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam
... tìm điểm mạnh, điểm yếu ngời lao động Công ty tìm cách để khắc phục điểm yếu ngời lao động Nếu khoảng cách trình độ yêu cầu công việc ngời lao động có mà xa để thực tốt công việc Công ty mở lớp ... thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đợc thành lập năm 1960 có giấy phép đăng ký kinh doanh số 109587 Uỷ ban Kế hoạch thành phố Hà Nội cấp Qua 46 năm xây dựng truởng thành, công ty có đội ngũ cán ... công nhân Số công nhân bậc trở lên Số công nhân bậc dới Trong đó: - Công nhân xây dựng - Công nhân giới - Công nhân lắp máy - Công nhân khí - Công nhân khảo sát - Lao động phổ thông 2000 345...
 • 28
 • 1,021
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: cai cach hanh chinhquyết định cải cách hành chínhkế hoạch cải cách hành chínhtuyên truyền cải cách hành chínhcông tác cải cách hành chínhthực trạng cải cách hành chínhbáo cáo về cải cách hành chínhtài liệu cải cách hành chínhchiến lược cải cách hành chínhcác vấn đề về cải cách hành chính ở việt namđánh giá cải cách hành chínhgiáo trình cải cách hành chínhcải cách hành chính 5cải cách hành chính 4vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục tiểu họcTuyển tập Hoa Song Đường 01 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 04 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 08 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 09 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangÁ hậu thuỵ vân có thể 2 năm nữa sẽ lấy chồngBiến cầu thang thành điểm nhấn quyến rũGiáo án trọn bộ lớp 6 Môn tiếng AnhSử dụng phần mền geometers sketchpad và microsoft office powerpoint giúp tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả giảng dạy bài tập ôn tập chương i (Hướng dẫn học sinh phương pháp thay đối tượng để có một bài toán mới – chương trình toán THPTSử dụng máy tính cầm tay trong ôn luyện thi THPT quốc gia, môn toánPháp luật khiếu nại và khiếu kiện hành chínhPhân vùng xả thải sông Ba - tỉnh Phú YênTuyển tập bài tập điện ôn thi THPTTuyển tập chuyên đề hạt nhân nguyên tử có đáp ánTuyển tập chuyên đề thi lý THPT có đáp ánBài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNBài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNCẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỒNG ĐẲNG ĐỒNG PHÂNCHUYÊN đề ESTE trong thi thpt quốc giaChuyên đề oxi và ozon