an toàn phòng thí nghiệm

An toàn phòng thí nghiệm potx

An toàn phòng thí nghiệm potx
... hiểu hướng dẫn an toàn phòng nghiệm để đảm bảo an toàn cho thân va người khác làm việc, dảm bảo an toàn môi trường Trang bị bảo hộ  Đeo kính bảo hộ làm việc phòng thí nghiệm, dù không thực thực ... cho bạn, không xăng an hay quần sooc vào phòng thí nghiệm  Tóc dài cần cột gọn lại, la dùng lửa ngoài, lò kín Hoạt động  Nghiêm cấm ăn, uống phòng thí nghiệm  Các thí nghiệm với chất độc, ... toàn không sử dụng nghiên cứu Hơn nữa, hoá chất sử dụng thực nghiệm phát tính chất độc hại nghiêm trọng nhiều năm sau Vì vậy, tất người bước vào phòng thí nghiệm phải biết hiểu hướng dẫn an toàn...
 • 4
 • 367
 • 1

KĨ THUẬT AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM

KĨ THUẬT AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM
... nghiệm Nguyên nhân thuật Nguyên nhân tổ chức Biện pháp an toàn An toàn lao động? An toàn lao động phòng thí nghiệm? Khái niệm I Khái quát chung:  An toàn lao động phòng thí nghiệm: ngăn ngừa ... việc, nghiên cứu phòng thí nghiệm, gây thương tích tử vong cho người lao động  An toàn lao động phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng người tham gia thí nghiệm II Nguyên ... việc phòng thí nghiệm: Các yếu tố nguy hiểm phòng thí nghiệm: Cháy Làm Làm nổ việc với thiết bị điện việc với hóa chất độc hại Tổ chức lao động Nguyên nhân xảy tai nạn lao động phòng thí nghiệm...
 • 20
 • 428
 • 1

AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM

AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM
... đáy Ống nghiệm : Có nhiều loại ống nghiệm với kích thước khác nhau, có ống nghiệm thường, ống nghiệm có nhánh Ống nghiệm dùng chủ yếu làm thí nghiệm lượng nhỏ, thực phản ứng, thường để chúng giá ... đích sử dụng: dùng để chứa hóa chất quan trọng sử dụng thí nghiệm chuẩn độ Loại bình có nắp đậy dùng để xoay trộn chất lỏng đựng Cách sử dụng: Trong thí nghiệm chuẩn độ, tay phải cầm vò trí gần ... ống nghiệm thứ cho vào 5ml HCl 1M Đặt nhiệt kế vào ống nghiệm rối nhúng đồng thời ống nghiệm vào bể ổn nhiệt đạt nhiệt độ mong muốn Đổ ống nghiệm vào nhau, lắc đều, theo dõi, ghi lại thời gian...
 • 31
 • 358
 • 0

Chương 2 an toàn hóa chất và an toàn phòng thí nghiệm

Chương 2 an toàn hóa chất và an toàn phòng thí nghiệm
... 2. 3 AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM Các nguyên tắc chung: 2. 3 AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM Các nguyên tắc chung: Nghiêm cấm Nghiêm cấm: Cần phải thực hiện: 2. 4 NHỮNG BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ ... tay 2 Dụng cụ bảo vệ mắt • Lắp đặt vòi nước không xa nơi làm việc có hóa chất nguy hiểm • Tàu xe vận chuyển hóa chất phải mang nước để dự trữ • Không mang kính áp tròng làm việc với hóa chất ... độc tương ứng làm tăng cường tính chất bảo vệ thể • bị chất độc rơi da cần phải rửa chất độc cẩn thận nước ấm xà phòng, nhanh chóng thay quần áo bẩn • bị bỏng hóa chất cần rửa chỗ bỏng dòng nước...
 • 38
 • 181
 • 1

An toàn trong thí nghiệm ppsx

An toàn trong thí nghiệm ppsx
... dung môi thích hợp nhiệt độ sôi ( thường nhiệt độ sôi dung môi) Ðến chất tan tan hoàn toàn ( không thừa dung môi) Nếu dung dịch có màu thêm than hoạt tính ( hàm lượng 1® 2% hàm lượng chất tan) đun ... phân cực: benzen, hexan, xyclohexan, CCl4, Cacbon diSunfua - Có thể dùng hỗn hợp dung môi *Chú ý: Các dung môi chọn phải thỏa mãn số tính chất sau: - Phải tan tốt chất hòa tan tan nhiệt độ thường ... sử dụng làm khô CaCl2 khan (trừ rượu phenol, este, amin ) + MgSO4 khan làm khô nước tốt, nhanh chất hữu + Na2SO4 khan làm khô tốt cho amin, este + P2O5 làm khô tốt nhanh theo yêu cầu độ khô...
 • 6
 • 234
 • 0

Cẩm nang an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

Cẩm nang an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm
... Trang thi t b phòng thí nghi m 10 T an toàn sinh h c T an toàn sinh h c c p I T an toàn sinh h c c p II T an toàn sinh h c c p III N i khí c a t an toàn ... m An toàn sinh h c c p Trang thi t b phòng thí nghi m Các nguyên t c l a ch n trang thi t b phòng thí nghi m bao g m t an toàn sinh h c (xem ch ng 10) gi ng nh phòng thí nghi m c b n – An toàn ... - Phòng thí nghi m v i t an toàn sinh h c c p III /phòng thí nghi m ca-bin III Ph i i qua nh t hai c a tr c vào phòng t t an toàn sinh h c c p III Trong c u trúc phòng thí nghi m này, t an toàn...
 • 186
 • 3,100
 • 37

An toàn trong phòng thí nghiệm hóa học

An toàn trong phòng thí nghiệm hóa học
... CÁCH LƢU TRỮ HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM I CÁC PHƢƠNG PHÁP LƢU TRỮ II CÁCH PHÂN LOẠI HÓA CHẤT III CÁC KÝ HIỆU THƢỜNG GẶP Ký hiệu hình vẽ Qui ƣớc màu sắc IV NGUYÊN TẮC KHI DI DỜI HÓA CHẤT Chƣơng ... 6: CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM I KỸ THUẬT ĐUN: Đun trực tiếp lửa Đun cách thủy Đun hoàn lƣu II KỸ THUẬT LỌC III KỸ THUẬT TÁCH – CHIẾT HÓA CHẤT Tài liệu học phần: Duyệt đơn vị Ngày ... hình vẽ Qui ƣớc màu sắc IV NGUYÊN TẮC KHI DI DỜI HÓA CHẤT Chƣơng 5: NHỮNG DỤNG CỤ CƠ BẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM I DỤNG CỤ ĐƠN GIẢN – KỸ THUẬT SỬ DỤNG Dụng cụ đo thể tích chất lỏng Dụng cụ cân Dụng...
 • 2
 • 1,279
 • 22

AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... để tránh tai nạn PTN? PTN an toàn Tiếp xúc an toàn với vật liệu nguy hiểm Phòng, chống cháy, nổ Bảo quản hóa chất an toàn Các quy tắc an toàn PTN hóa học 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ ... an toàn làm việc PTN hóa học Một phút để ghi quy tắc an toàn Một để thảo luận quy tắc an toàn Một tuần để xếp lại PTN Một tháng, năm đời thực quy tắc an toàn Chỉ cần giây không thực quy tắc an ... 07/18/13 An ton phũng thớ nghim Hoỏ An toàn PTN hóa học Các tai nạn tránh được, như: Có PTN an toàn Hiểu biết việc tiếp xúc với hóa chất độc hại Phòng chống cháy nổ sơ cứu Bảo quản hóa chất an toàn...
 • 26
 • 1,115
 • 11

Các qui tac an toàn trong phòng thí nghiệm vi sinh vật

Các qui tac an toàn trong phòng thí nghiệm vi sinh vật
... ng d n thí nghi m đ k p th i x lý M t s lưu ý v i sinh vi n nh m đ t k t qu t t th c hành vi sinh v t • Trư c th c hành: - C n đ c trư c n i dung toàn đ hình dung đư c kh i lư ng công vi c s ... c v t b ho c s d ng l i - K t thúc thí nghi m ph i v sinh thi t b , d ng c s d ng theo qui trình s p x p vào nơi qui đ nh - R a tay s ch s trư c r i phòng thí nghi m - T t c trư ng h p tai n ... only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh - C n ghi tên ch ng, ngày tháng thí nghi m, ngư i thí nghi m lên t t c h p petri, ng nghi m,… - Tuy t đ i không đ canh trư ng hay...
 • 2
 • 1,296
 • 19

Các qui tắc an toàn trong phóng thí nghiệm vi sinh vật

Các qui tắc an toàn trong phóng thí nghiệm vi sinh vật
... c ngang) m t cách đ u đ n đ tăng lư ng oxy hòa tan môi trư ng Hình 6: máy l c Kính hi n vi (microscope): có vai trò r t quan tr ng nghiên c u vi sinh v t Dùng nghiên c u, quan sát t bào vi sinh ... ch t vi sinh v t Tuy nhiên, ch di t t bào sinh dư ng, bào t v n - Phương pháp Pasteur: Ch di t vi khu n gây b nh ( ký sinh ), không di t bào t vi khu n ho t sinh Phương pháp không di t hoàn toàn ... quan tr ng c a thí nghi m k t qu c a m i thí nghi m • K t thúc th c hành: - Làm báo cáo th c hành theo yêu c u c a gi ng vi n Bài 2: TRANG THI T B - D NG C - CÁC PHƯƠNG PHÁP KH TRÙNG I/ TRANG...
 • 12
 • 2,974
 • 25

Cấp Giấy chứng nhận cho các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải

Cấp Giấy chứng nhận cho các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải
... phí cấp Giấy 50.000 đồng/0 1Giấy Thông tư số 102/2008/TT- chứng nhận chứng nhận BTC n Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ liên quan Phòng ... nghiệp, Nộp hồ sơ đề nghị Phòng Tàu biển, Phòng Tàu sông, Phòng Công trình biển (trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận) ; Chi cục (trong trường hợp xác nhận hàng năm vào Giấy chứng nhận) thuộc Cục Đăng ... tục - Phòng Công nghiệp, Phòng Tàu biển, Phòng Tàu sông, Phòng Công trình biển tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đánh giá thực tế, trình Cục trưởng cấp Giấy chứng nhận Giải - Các Chi cục tiếp nhận hồ...
 • 4
 • 260
 • 0

An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm
... Trang thi t b phòng thí nghi m 10 T an toàn sinh h c T an toàn sinh h c c p I T an toàn sinh h c c p II T an toàn sinh h c c p III N i khí c a t an toàn ... m An toàn sinh h c c p Trang thi t b phòng thí nghi m Các nguyên t c l a ch n trang thi t b phòng thí nghi m bao g m t an toàn sinh h c (xem ch ng 10) gi ng nh phòng thí nghi m c b n – An toàn ... - Phòng thí nghi m v i t an toàn sinh h c c p III /phòng thí nghi m ca-bin III Ph i i qua nh t hai c a tr c vào phòng t t an toàn sinh h c c p III Trong c u trúc phòng thí nghi m này, t an toàn...
 • 186
 • 1,510
 • 0

An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm
... Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA Dr Stefan Wagener, Canadian Science Centre for Human and Animal Health, Winnipeg, Canada The writers and reviewers also wish to acknowledge ... Ingestion risks when handling specimens, smears and cultures Risks of percutaneous exposures when using syringes and needles Bites and scratches when handling animals Handling of blood and other potentially ... transfer Transgenic and “knock-out” animals Transgenic plants Risk assessments for genetically modified organisms Further considerations 101 102 102 102 102 103 103 104 PART VI Chemical, fire and...
 • 186
 • 1,474
 • 0

Đánh giá mức độ an toàn sinh học phòng thí nghiệm tại một số trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố và đề xuất giải pháp can thiệp

Đánh giá mức độ an toàn sinh học phòng thí nghiệm tại một số trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố và đề xuất giải pháp can thiệp
... Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP Chủ nhiệm đề tài: PGS TS Nguyễn Anh Dũng Đồng ... BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐỀ ... xét nghiệm vi sinh vật g y bệnh trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh /thành phố hoạt động giám sát phòng chống dịch Tạp chí Y học dự phòng, 2008; số - Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Phƣơng Liên, Nguyễn...
 • 91
 • 858
 • 12

giáo trình an toàn lao động chương 6 an toàn trong phòng thí nghiệm

giáo trình an toàn lao động chương 6 an toàn trong phòng thí nghiệm
... đủ để xảy cháy gì? Nêu biện pháp phòng chống cháy, nổ phòng thí nghiệm Câu hỏi Thế PTN an toàn? Quy tắc xếp, bảo quản hóa chất an toàn Câu hỏi Các quy tắc an toàn PTN ... 2/ Quy định khoảng cách che chắn người lao động hóa chất nhằm ngăn cách nguy liên quan tới hóa chất người lao động 3/ Thông gió: sử dụng hệ thống thông gió thích hợp để di chuyển làm giảm nồng ... Hoá chất chứa đựng nhiều nguy tiềm ẩn gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cách sử dụng • Trong đó, có nhiều tai nạn lao động lớn nhiều loại bệnh nghề nghiệp hiểm nghèo bệnh ung thư...
 • 11
 • 670
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: an toàn phòng thí nghiệm vi sinhan toàn phòng thí nghiệm sinh họcan toàn phòng thí nghiệm hóa họcan toàn phòng thí nghiệm hóahướng dẫn an toàn phòng thí nghiệmnguyên tắc an toàn phòng thí nghiệman toan phong thi nghiemquy tắc an toàn phòng thí nghiệmquy định an toàn phòng thí nghiệmcâu hỏi an toàn phòng thí nghiệmsổ tay an toàn phòng thí nghiệmsách kiểm tra an toàn phòng thí nghiệmcác quy tắc an toàn phòng thí nghiệmcan thiệp 7 an toàn phòng thí nghiệmnội quy quy định an toàn phòng thí nghiệmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ