Dam bao chat luong xet nghiem hoa sinh

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm hóa sinh

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm hóa sinh
... định sai kết xét nghiệm hóa sinh không lưu ý hiểu biết đầy đủ loại thuốc làm ảnh hưởng đáng kể đến kết xét nghiệm Cán làm xét nghiệm cần phải biết ảnh hưởng thuốc phương pháp xét nghiệm tiến hành ... hưởng Chất chống đông chất bảo quản: - Chất ức chế phân hủy glucose máu fluor cần thiết cho bảo quản máu, trừ trường hợp huyết huyết tương tách tức khỏi TB Máu lấy để định lượng glucose chất bảo ... - Xét nghiệm giúp cho người thầy thuốc dự phòng, chẩn đoán điều trị bệnh, gắn liền với xác chẩn đoán chất lượng điều trị → quan trọng hàng đầu phòng XN - Đảm bảo chất lượng XN phòng...
 • 32
 • 177
 • 2

nghiên cứu thực trạng chất lượng xét nghiệm hóa sinh máu ở một số bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện và pḥng khám tư nhân khu vực miền nam việt nam

nghiên cứu thực trạng chất lượng xét nghiệm hóa sinh máu ở một số bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện và pḥng khám tư nhân khu vực miền nam việt nam
... trng cht lng xột nghim húa sinh mỏu mt s bnh vin tnh, bnh vin huyn v phũng khỏm t nhõn khu vc Nam Vit Nam 3 Mc tiờu ca ti nhm: ỏnh giỏ thc trng cht lng xột nghim húa sinh mỏu ( chớnh xỏc, xỏc ... thụng s c bn ti mt s bnh vin tnh, bnh vin huyn v phũng khỏm t nhõn khu vc Nam Vit Nam Xỏc nh cỏc yu t nh hng n cht lng xột nghim húa sinh mỏu: trang thit b, húa cht, trỡnh chuyờn mụn ca cỏn b k thut ... thut v sai số sinh lý Nhng nghiờn cu v nhng sai số quỏ trỡnh KTCL xột nghim liờn quan thun tuý vo k thut xột nghim v quỏ trỡnh lm xột nghim Nhng kt qu xột nghim sau ú c s dng vic chn oỏn sinh hc...
 • 72
 • 1,013
 • 8

bước đầu đánh giá thực trạng chất lượng xét nghiệm hóa sinh của các phòng xét nghiệm tuyến trung ương và tuyến tỉnh miền bắc việt nam năm 2012

bước đầu đánh giá thực trạng chất lượng xét nghiệm hóa sinh của các phòng xét nghiệm tuyến trung ương và tuyến tỉnh miền bắc việt nam năm 2012
... hành nghiên cứu đề tài: Bước đầu đánh giá thực trạng chất lượng xét nghiệm Hóa sinh phòng xét nghiệm tuyến Trung Ương tuyến Tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2012 bằng phương pháp ngoại kiểm tra ... tìm hiểu thực trạng chất lượng xét nghiệm hóa sinh phòng xét nghiệm tuyến Trung Ương tuyến Tỉnh khu vực miền Bắc từ Thừa Thiên Huế trở năm 2012 Đánh giá cải thiện chất lượng phòng xét nghiệm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI …….***…… PHẠM CÔNG SÁNG BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH CỦA CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM TUYẾN TRUNG ƯƠNG VÀ TUYẾN TỈNH...
 • 66
 • 317
 • 3

điều tra hiện trạng và việc tham gia kiểm tra chất lượng của các phòng xét nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng

điều tra hiện trạng và việc tham gia kiểm tra chất lượng của các phòng xét nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng
... Tên đề tài: Điều tra trạng việc tham gia kiểm tra chất lƣợng phòng XN đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng XN hóa sinh lâm sàng Mục tiêu: Điều tra trạng phòng XN việc tham gia kiểm tra chất ... Mục tiêu 2.1 Điều tra trạng phòng xét nghiệm việc tham gia kiểm tra chất lƣợng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng 2.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng Nội dung ... xét nghiệm Vì thực đề tài nhằm Mục tiêu: Điều tra trạng phòng xét nghiệm việc tham gia kiểm tra chất lƣợng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng xét nghiệm hóa...
 • 82
 • 153
 • 0

Đánh giá thực trạng quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại trung tâm xét nghiệp bệnh viện nội tiết trung ương năm 2015 theo iso 15189 2007

Đánh giá thực trạng quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại trung tâm xét nghiệp bệnh viện nội tiết trung ương năm 2015 theo iso 15189 2007
... Đánh giá thực trạng quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm Trung tâm xét nghiệm Bệnh viện Nội tiết trung ương năm 2015 theo ISO 15189: 2007 nhằm: i) Đánh giá thực trạng việc thực quy trình đảm bảo ... quy trình trước xét nghiệm, quy trình xét nghiệm, quy trình sau xét nghiệm, đảm bảo chất lượng xét nghiệm, thống kê, lưu trữ công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm đánh giá khâu quan trọng, đảm ... bảo độ xác, độ thực xét nghiệm Quy trình bảm bảo chất lượng xét nghiệm đánh giá việc tuân thủ quy trình xét nghiệm, quy trình kiểm tra chất lượng xét nghiệm thể kết đạt nội, ngoại kiểm Bệnh viện...
 • 93
 • 328
 • 9

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ của kết QUẢ NGOẠI KIỂM đối với CHẤT LƯỢNG xét NGHIỆM hóa SINH của các PHÒNG xét NGHIỆM THAM GIA NGOẠI KIỂM năm 2015

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ của kết QUẢ NGOẠI KIỂM đối với CHẤT LƯỢNG xét NGHIỆM hóa SINH của các PHÒNG xét NGHIỆM THAM GIA NGOẠI KIỂM năm 2015
... - 2015BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HÀ THỊ THU HIỀN ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH CỦA CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM THAM GIA NGOẠI ... năm 2015 với hai mục tiêu sau: Đánh giá chất lượng xét nghiệm phòng xét nghiệm khu vực miền Bắc Việt Nam thông qua kết Ngoại kiểm năm 2015 Đánh giá cải thiện chất lượng xét nghiệm 12 phòng xét ... kê, đánh giá vấn đề Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá vai trò kết ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm Hóa sinh phòng xét nghiệm tham gia ngoại kiểm...
 • 60
 • 251
 • 2

TỐI ưu hóa điều KIỆN sản XUẤT mẫu BỆNH PHẨM GIẢ ĐỊNH mủ, đờm CHỨA VI KHUẨN THƯỜNG gặp PHỤC vụ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG xét NGHIỆM VI SINH lâm SÀNG

TỐI ưu hóa điều KIỆN sản XUẤT mẫu BỆNH PHẨM GIẢ ĐỊNH mủ, đờm CHỨA VI KHUẨN THƯỜNG gặp PHỤC vụ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG xét NGHIỆM VI SINH lâm SÀNG
... mẫu dùng cho ngoại kiểm Từ xét nghiệm vi sinh lâm sàng , Tạp chí Y học Thực hành, xác định điều kiện tối ưu để áp dụng cho sản số 867, tr.147-150 xuất hai loại mẫu bệnh phẩm giả định nêu KIẾN NGHỊ ... nêu trên, xác định yếu tố tối ưu tương ứng với hàm lượng sau: Bảng Kết tối ưu hóa yếu tố ảnh hưởng mẫu mủ, đờm với chủng vi khuẩn Mẫu Mủ (S aureus) Yếu tố ảnh hưởng Giá trị tối ưu Glycerol 8,39 ... cứu, tối ưu hóa xác bệnh thường trú gồm: mẫu mủ (S.aureus, P định hàm lượng, thành phần yếu tố tham aeruginosa), mẫu đờm (Acinetobacter baumannii, P gia vào môi trường chất tạo mẫu bệnh phẩm giả...
 • 5
 • 103
 • 0

Những biện pháp tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục học sinh nội trú của trường THPT Nội trú Đồ Sơn.PDF

Những biện pháp tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục học sinh nội trú của trường THPT Nội trú  Đồ Sơn.PDF
... trng THPTNT Sn TT TIấU CH TNG HP CHT LNG SO SNH VI THPT - T/l hc sinh gii - T/l học sinh - T/l học sinh TB - T/l học sinh yếu 6% 19% 75% 10 - 20% 40 - 70% 10 - 20% 2.5.3 Công tác quản lý, tổ ... 98,4% 98% 2.3 Mục tiêu đào tạo chuẩn đào tạo học sinh phổ thông - học sinh PTDTNT 2.3.1 Thực trạng học sinh PTNT so với chuẩn mục tiêu ĐT Thực trạng học sinh PTDTNT so với chuẩn 2.3.1.1 Thái độ 18 ... trả l-ơng phụ cấp học bổng cho học sinh hàng tháng theo định mức cũ không phù hơp với 21 biến động thị tr-ờng địa bàn Cụ thể mức quy định cho học sinh 160.000 đồng thấp cho học sinh/ tháng Hiện...
 • 35
 • 188
 • 1

Những biện pháp tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục học sinh nội trú của trường THPT Nội trú - Đồ Sơn.PDF

Những biện pháp tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục học sinh nội trú của trường THPT Nội trú - Đồ Sơn.PDF
... trng THPTNT Sn TT TIấU CH TNG HP CHT LNG SO SNH VI THPT - T/l hc sinh gii 6% 10 - 20% - T/l học sinh 19% 40 - 70% - T/l học sinh TB 75% 10 - 20% 44 - T/l học sinh yếu 0 Chất l-ợng đầu vào ch-a ... khả làm việc cho giáo viên nguồn Thứ hai: Các giáo viên ch-a - c đào tạo cho loại hình tr-ờng nội trú nên lúng túng tr-ớc đối t-ợng quản giáo dục, nh-ng - c biên chế nhà quản buộc phải xếp ... hội, địa ph-ơng Những số THPT nội trú Đồ Sơn thấp, tạo khó khăn lớn cho việc thực kế hoạch - Trong trình học tập, rèn luyện, học sinh (đặc biệt học sinh lớp độ tuổi 11) bị ảnh h-ởng tâm xa gia...
 • 98
 • 202
 • 0

Đánh giá chất lượng những xét nghiệm hoá sinh máu tại các phòng xét nghiệm của các tuyến y tế

Đánh giá chất lượng những xét nghiệm hoá sinh máu tại các phòng xét nghiệm của các tuyến y tế
... thuat (sai sd ky thuat) ciia mdt chai vdi su dao ddng sinh ly (sai sd sinh ly) va benh ly cua ciing chit dd Vdi chai dd dao ddng sinh ly cang nhd, tac dung ciia dp chinh xac ky thuat cang phai ... nhu Biotrol, Lyotrol, Versatol, Huyei ihanh k;cni ira cd ngudn gdc huyei ngirdi hay huyei sue vat Huyei ngudi khdng dil de dap iing nhu ciu nen phai thay the bing huyei bd Dting huyei Ihanh bd ... -7 -y , 10 diem chuan ( nhom nghien cuu de xuat) Phdng XN dat yeu eau ve eo sd tang May xet nghiem ban tir dpng eho tuyen huyen va y tl tu nhan, may tu ddng hoan toan cho tuyen tinli phd May cd...
 • 118
 • 463
 • 1

Slide dẩm bảo chất lượng trong xét nghiệm huyết học

Slide dẩm bảo chất lượng trong xét nghiệm huyết học
... tiêu chuẩn 4.Quản lý chất lượng: Tất qui trình phương thức để đảm bảo sản phẩm đáp ứng mục đích đặt 5.Đảm bảo chất lượng: Việc theo dõi đánh giá phương thức qui trình để đảm bảo chúng tuân theo ... nghĩa: Chất lượng: Đó thực công việc cách đặn hiệu sản phẩm đáp ứng với tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn điều kiện mà công nghệ phải tuân theo để nhìn nhận đạt chất lượng Chính sách chất lượng: ... tính tập trung, tính lặp lại tính truy nguyên 6.Kiểm tra chất lượng: Những PP làm việc để đạt điều kiện cần thiết Trong labo PP để đảm bảo thử nghiệm diễn định 7.Ngoại kiểm: Các phương pháp để kiểm...
 • 16
 • 394
 • 2

đánh giá độ không đảm bảo đo của một số xét nghiệm hóa sinh

đánh giá độ không đảm bảo đo của một số xét nghiệm hóa sinh
... toán độ không đảm bảo đo 1.4 ƯỚC TÍNH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO 1.4.1 Tiêu chuẩn độ không đảm bảo đo “Tiêu chuẩn độ không đảm bảo đo coi thước đo sử dụng để đánh giá chất lượng xét nghiệm phòng xét nghiệm ... độ không đảm bảo đo: Báo cáo độ không đảm bảo đo mở rộng cho xét nghiệm theo cấu trúc: Kết xét nghiệm (ghi tên chất phân tích) có độ không đảm bảo đo ± (Ue) % Độ không đảm bảo đo công bố độ không ... đo mở rộng cho xét nghiệm theo cấu trúc: Kết xét nghiệm (ghi tên chất phân tích) có độ không đảm bảo đo ± (Ue) % Độ không đảm bảo đo công bố độ không đảm bảo đo mở rộng với hệ số bao phủ 2, độ...
 • 59
 • 565
 • 4

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VI SINH

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VI SINH
... (PT) • Thử nghiệm thành thạo kiểm tra tay nghề nhân vi n theo định kỳ • Các biện pháp đảm bảo chất lượng cho đợt thử nghiệm • Đánh giá liệu phân tích ban đầu • Thống kê đánh giá xu hướng kết phân ... cho tiêu vi sinh phân tích định lượng Bảo quản sử dụng mẫu dương tính – Chia mẫu dương tính thành phần nhỏ phù hợp (10g) – Bảo quản điều kiện phù hợp VD: mẫu fillet đông lạnh bảo quản < - 18oC ... gian bảo quản tùy thuộc vào tính chất độ ổn định mẫu VD: mẫu đông lạnh bảo quản tháng mẫu chứa E coli Tien Dung - NAFIQAVED 12 ĐBCL cho tiêu vi sinh phân tích định lượng • Ưu nhược điểm vi c...
 • 17
 • 253
 • 3

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHỮNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU TẠI CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆMCỦA CÁC TUYẾN Y TẾ

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHỮNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU TẠI CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆMCỦA CÁC TUYẾN Y TẾ
... xét nghiệm thực phòng xét nghiệm - Đảm bảo tính tin c y kết xét nghiệm y học - Giúp cho phòng xét nghiệm tự đánh giá đợc giá trị kỹ thuật xét nghiệm với hoạt động có hiệu phòng xét nghiệm - Có thể ... thuật xét nghiệm với mẫu xét nghiệm Muốn v y, công tác hàng ng y phòng xét nghiệm ngời ta xen vào loạt xét nghiệm, nhiều mẫu huyết mà thành phần chất huyết không đợc biết Huyết đợc gọi huyết kiểm ... thể so sánh kết xét nghiệm phòng với kết xét nghiệm phòng xét nghiệm khác áp dụng loại kỹ thuật xét nghiệm Trong trờng hợp kết xét nghiệm sai mức quy định, cần tìm nguyên nhân g y sai số để sửa...
 • 141
 • 217
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: uoc luong do khong dam bao do trong xet nghiem vi sinhkỹ thuật cơ bản và đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm vi sinh y họcđảm bảo chất lượng pcr chẩn đốn trước khâu xét nghiệmxây dựng và đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học nhằm hình thành văn hóa chất lượng của nhà trườngđảm bảo chất lượng phòng thí nghiệmviệc quản lí chất lượng sản phẩm đảm bảo chất lượng hàng hóacác chỉ tiêu đánh giá chất lượng thực phẩm và thực phẩm thế nào thì được gọi là đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩmthực phẩm thế nào được coi là đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩmthực trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm và nguyên nhân của việc không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện naynguyên nhân gây ra hiện tượng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện naycác văn bản pháp quy hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường họcnăm là doanh nghiệp phải luôn thực hiện tốt khâu kiểm tra chất lượng hàng hoá để tránh tình trạng làm bừa làm ẩu không đảm bảo chất lượng hàng hoá gây nên những tổnthiết kế tốt tổng mặt bằng xây dựng sẽ góp phần hạ giá thành xây dựng đảm bảo chất lượng an toàn lao động và vệ sinh môi trườngxây dựng hệ thống xử lý nước thải của nhà máy phải đáp ứng được nước thải sau khi được xử lý phải đảm bảo chất lượng vệ sinh theo tiêu chuẩn nước thải của nhà nước việt namcác quy định về vệ sinh cá nhân vệ sinh thiết bị phân xưởng nhằm đảm bảo chất lượng về vệ sinh và an toàn cho người sản phẩmTo trinh 916.TTr-MB-HDQTTìm số chiaBảng đơn vị đo độ dàiGiảm đi một số lầnTìm số chiaTìm số chiaLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUbai tap tuan 3 của trường đại họcGấp một số lên nhiều lầnBiên bản và nghị quyết năm 2008dlg 2016 06 28 dieu le cong ty nam 201620160120 20160119 dlg dinh chinh thong tin bc thay doi sh cd lon ansenholdco limitedBài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượngThành lập sơ đồ điều hòa không khíKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT CSTKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT CHCLKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT TGTKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNULý thuyết xác suất và thống kê toán học20160606 20160603 dlg qd ny bs 50.000.000 cp