Thời tiết và khí hậu tập 1

Thời tiết khí hậu

Thời tiết và khí hậu
... không khí (co lại hay nở ra) mà tỉ trọng không khí thay đổi, khí áp thay đổi theo - Nguyên nhân thay đổi khí áp Khí áp thay đổi theo độ cao Càng lên cao không khí loãng nên sức nén nhỏ, khí áp ... xuất người 2.2 Khí áp gió a Khí áp Hình 1.9 Các đai khí áp gió Trái đất - Không khí nhẹ có trọng lượng Vì khí dày nên trọng lượng tạo sức ép lớn lên bề mặt Trái đất Sức ép gọi khí áp Tuỳ theo ... nhỏ, khí áp giảm Khí áp thay đổi theo nhiệt độ: nhiệt độ tăng làm khí nở ra, tỉ trọng giảm đi, khí áp giảm Còn nhiệt độ giảm, không khí co lại, tỉ trọng tăng nên khí áp tăng - Khí áp thay đổi...
 • 8
 • 1,718
 • 2

thời tiết khí hậu

thời tiết và khí hậu
... chế lượng khí thải, khí điôxit cácbon thải vào bầu khí Ghi nhớ Thời tiết biểu hiện tượng khí tượng địa phương, thời gian ngắn; khí hậu lặp lặp lại tình hình thời tiết địa phương, thời gian dài ... Em cần biết Ngày lượng khói bụi, đặc biệt khí điôxit cácbon thải vào bầu khí tăng gây hiệu ứng nhà kính, làm cho khí hậu ngày nóng lên Sự thay đổi khí hậu làm cho nhiều loài bị diệt vong, thiên ... độ không khí biển đất liền khác vào mùa đông, mùa hạ? Tại mùa hạ người ta hay du lịch vùng biển? Nhóm b Nhit khụng khớ thay i theo cao Nhóm c Nhit khụng khớ theo v Nhiệt độ không khí tăng...
 • 14
 • 335
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 7 Các chuyên đề phụ lục - Chương 17 docx

Thời tiết và khí hậu - Phần 7 Các chuyên đề và phụ lục - Chương 17 docx
... -5 6,50 -5 6,50 -5 6,50 -5 6,50 -5 6,50 -5 6,40 -4 9,90 -4 6 ,70 -4 3,40 -4 0,20 -3 6,90 -3 3 ,70 -3 0,50 -2 7, 20 -2 3,90 -2 0 ,70 -1 7, 50 -1 4,20 -1 1,00 -7 ,70 -4 ,50 -1 ,20 2,00 5,30 8,50 11,80 11, 97 25,49 55,29 64, 67 75,65 ... không mây 5 0-5 4 8 0-8 7 5 5-6 0 8 8-9 6 không mây 6 1-6 6 9 7- 1 06 6 7- 7 1 10 7- 1 14 7 2 -7 7 11 5-1 24 7 8-8 3 12 5-1 34 8 4-8 9 13 5-1 43 11 9-1 23 19 2-1 98 Front Các front đ ợc thể đồ thời tiết bề mặt ký hiệu d ới (các mũi ... 2 1-2 5 3 3-4 0 350 0-4 999 100 0-1 499 7/ 10 hay 8/10 2 6-3 1 4 1-5 0 500 0-6 499 150 0-1 999 9/10 hay đầy mây có 3 2-3 7 5 1-6 0 650 0 -7 999 200 0-2 499 khoảng trống 3 8-4 3 6 1-6 9 8000 2500 10/10 đầy mây 4 4-4 9 7 0 -7 9...
 • 21
 • 190
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 6 Khí hậu hiện, quá khứ tương lai - Chương 16 docx

Thời tiết và khí hậu - Phần 6 Khí hậu hiện, quá khứ và tương lai - Chương 16 docx
... ý t ởng cổ khí hậu, thời kỳ khí hậu khứ, l nh n o Không ngạc nhiên, c ng ng ợc khứ, thông tin cung cấp c ng chi tiết số khác Bây trình b y ngắn gọn ph ơng pháp nghiên cứu khí hậu khứ, kỹ thuật ... hữu ích cho việc giải mã lịch sử khí hậu vùng Hình 16. 14 Biểu đồ phấn hoa cho thông tin thực vật khứ có ích việc xác định khí hậu khứ Rất nhiều thông tin khí hậu khứ mở rộng ng ợc tr ớc số nghìn ... dùng để suy khí hậu khứ 14 Hãy mô tả hai dạng địa hình t n d cung cấp thông tin khí hậu khứ vùng n o 15 Định tuổi cacbon đồng vị l v chúng có tác dụng việc xác định khí hậu khứ? 16 Những vòng...
 • 44
 • 209
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 6 Khí hậu hiện, quá khứ tương lai - Chương 15 potx

Thời tiết và khí hậu - Phần 6 Khí hậu hiện, quá khứ và tương lai - Chương 15 potx
... lục địa l khí hậu cận nhiệt đới ẩm Khí hậu biển ven bờ phía tây nằm bên cạnh v h ớng cực từ khí hậu Địa Trung Hải Khí hậu Địa Trung Hải (Csa, Csb) Kiểu khí hậu Địa Trung Hải l kiểu khí hậu có mùa ... cho khí hậu núi cao Hầu hết khí hậu từ A đến E dựa đặc tr ng nhiệt độ Một ngoại lệ, khí hậu B, biểu diễn vùng khô hạn v đ ợc gọi l khí hậu khô Các kiểu khí hậu dựa nhiệt độ - A, C, D v E - đ ợc ... tháng đến tháng Xét to n năm vùng khí hậu n y nhận đ ợc m a so với vùng khí hậu nhiệt đới ẩm v khí hậu gió mùa Khác với hai kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm khác, khí hậu nhiệt đới ẩm v khô biến động...
 • 30
 • 266
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 5 Hoạt động con người - Chương 14 pptx

Thời tiết và khí hậu - Phần 5 Hoạt động con người - Chương 14 pptx
... 2-3 400 Đau đầu 1-2 giờ, nguy tử vong sau 800 Hoa mắt, buồn nôn v co giật vòng 45 phút; chết 2-3 600 Đau đầu, hoa mắt, buồn nôn 20 phút; chết 200 Đau đầu, hoa mắt, buồn nôn 5- 1 0 phút; chết 2 5- 3 0 ... Ước tính 350 0 đến 4000 ng ời - phần lớn l trẻ em, ng ời gi v ng ời bệnh - bị chết hậu trực tiếp vụ n y Tai biến ô nhiễm không khí tiếng Bắc Mỹ xảy Donora, Pennsylvania, Pittsburgh 50 km Từ 26 ... không khí l bị ôxy hoá để tạo th nh NO2, hợp phần khói nhiều nơi NO2 l chất khí độc, l m cho không khí ô nhiễm chuyển từ m u quen thuộc sang m u nâu đỏ (hình 14 .5) v có mùi cay cay Nó l th nh phần...
 • 26
 • 165
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 5 Hoạt động con người - Chương 13 pot

Thời tiết và khí hậu - Phần 5 Hoạt động con người - Chương 13 pot
... ợc gọi l dự báo khí hậu Rõ r ng, độ tin cậy dự báo khí hậu phụ thuộc v o độ biến thiên năm tới năm điều kiện thời tiết ng y dự báo Do đó, báo dựa khí hậu có khả vừa phải Orlando thời gian mùa hè, ... (rawinsonde) 1 3-1 Chuyên đề: Hiện đại hóa Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trong thập niên gần đây, tất mặt công tác dự báo thời tiết đ ợc cải thiện đáng kể Những th nh tựu việc phân tích thời tiết l nhờ phần ... nghệ mới, m đại hóa hoạt động Tr ớc có 52 phòng dự báo dịch vụ thời tiết v 204 phòng dịch vụ thời tiết nhỏ Hiện nay, h ng ng y công việc đ ợc tiến h nh 119 phòng dự báo thời tiết, đảm bảo an to...
 • 47
 • 202
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 4 Các nhiễu động - Chương 12 pdf

Thời tiết và khí hậu - Phần 4 Các nhiễu động - Chương 12 pdf
... Hoạt động bão tổng thể %* 2000 DB QT 2001 DB QT 2002 DB 11 14 12 15 55 66 60 62 30 32 30 27 3 5 130 1 34 120 142 35 12 45 2003 QT DB QT 20 04 DB QT 12 14 14 13 14 54 60 71 55 90 7 11 25 32 30 46 ... chủ đề hợp lý để kết thúc phần nhiễu động thời tiết n y Những mục http://www.ebook.edu.vn 45 1 lại sách n y xem xét hoạt động ng ời v khí t ợng học, khí hậu v biến đổi khí hậu Trong ch ơng tiếp sau, ... ơng 12 5 ,4 Đông Thái Bình D ơng 14 8,9 Tây Thái Bình D ơng 24 11 16,0 2,5 Bắc ấn Độ D ơng Tây Nam ấn Độ D ơng 10 Đông Nam ấn Độ D ơng - Ôtxtralia 4, 4 3 ,4 Ôtxtralia - Tây Nam Thái Bình D ơng 11 4, 3...
 • 38
 • 347
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 4 Các nhiễu động - Chương 11 potx

Thời tiết và khí hậu - Phần 4 Các nhiễu động - Chương 11 potx
... vòi rồng Mỹ thời kỳ 195 0-1 9 94 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Trung bình năm TX OK KS FL NE IA MO ... 51,1 46 ,9 44 ,6 37,2 30,5 25,9 25,3 25,3 24, 7 24, 1 23,1 19,7 19,7 19,7 19,0 18,8 18,5 17,8 15,8 14, 4 13,1 11, 2 10,0 9,6 9 ,4 8,7 8,3 6,2 5,5 5,3 4, 8 3 ,4 3,2 3,0 2,6 2,5 1,8 1,8 1,7 1,6 1 ,4 1,2 ... lên 1 1-1 Những nguyên lý vật lý: Điện khí Dĩ nhiên, chớp l nhiễu khí quyển, phần lớn chớp đ ợc giải thích nguyên lý điện học khí Bạn biết từ ch ơng iôn (các phần tử tích điện) có nhiều cao khí...
 • 43
 • 147
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 4 Các nhiễu động - Chương 10 pps

Thời tiết và khí hậu - Phần 4 Các nhiễu động - Chương 10 pps
... tăng lên tới (so với tr ớc) Hình 10. 14 Các đồ thời tiết v ảnh vệ tinh nh hình 10. 11 cho ng y 18 /4 Ng y 18 /4 Đến ng y 18 /4 (hình 10. 14) , tâm hệ thống áp thấp v phần lớn biên front di chuyển khỏi ... suất mực mặt biển cực đại khoảng 102 7 mb 362 http://www.ebook.edu.vn Hình 10. 12 Các đồ thời tiết v ảnh vệ tinh nh hình 10. 11 cho ng y 16 /4 Hình 500 mb (hình 10. 12b) cho thấy thay đổi đáng kể ... tâm áp thấp phía đông vịnh Hudson Hình 10. 13 Các đồ thời tiết v ảnh vệ tinh nh hình 10. 11 cho ng y 17 /4 3 64 http://www.ebook.edu.vn áp thấp mực cao (hình 10. 13b) tiếp tục sâu thêm kể từ ng y hôm...
 • 31
 • 207
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 3 Phân bố chuyển động của không khí - Chương 9 ppt

Thời tiết và khí hậu - Phần 3 Phân bố và chuyển động của không khí - Chương 9 ppt
... nh n o: bão lớn mùa đông năm 199 4, 199 5 v 199 6 Đợt bão ng y 2-4 /3/ 199 4 Dân c vùng bờ phía đông nhớ nh in mùa đông năm 19 93 1 99 4 nh mùa đông băng giá lịch sử Ng y 3/ 3, trận bão tuyết lớn thứ 15 ... nhiệt độ, m gây nên chuyển động thăng Không khí lạnh th ờng l đậm đặc không khí nóng, nên khối khí lấn tới khối khí khác, hai khối khí không xáo trộn với Ng ợc lại, không khí đặc tiếp tục trì ... đóng băng) thấp nhiệt độ không khí Nh vậy, nhiệt độ không khí thấp, ví dụ -3 0 oC (-2 2 oF) kilôgam không khí độ cao mực n ớc biển chứa tối đa 0,24 g n ớc Nếu nh không khí ch a bão hòa, l ợng n...
 • 26
 • 232
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 3 Phân bố chuyển động của không khí - Chương 8 doc

Thời tiết và khí hậu - Phần 3 Phân bố và chuyển động của không khí - Chương 8 doc
... suất không khí l thứ nghĩ tới xem xét thời tiết, song l lực điều tiết chuyển động khí Những biến thiên ph ơng ngang phân bố áp suất không khí không khởi tạo gió, m ảnh h ởng tới chuyển động thẳng ... không khí tầng đối l u chuyển động phía cực tới vùng cận nhiệt đới, đến khoảng vĩ độ từ 20o đến 30 o Khi di chuyển, không khí đòi hỏi phải tăng chuyển động từ tây sang đông, chủ yếu bảo to n động ... khoảng km, không khí nâng lên n y lan rộng xung quanh, gây nên giảm áp suất không khí bề mặt Bên mặt n ớc gần không khí nóng lên hơn, nên áp suất không khí bề mặt cao so với đất liền Không khí bên...
 • 46
 • 207
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 2 Nước trong khí quyển - Chương 7 pot

Thời tiết và khí hậu - Phần 2 Nước trong khí quyển - Chương 7 pot
... cấu tạo ho n to n từ giọt lỏng, phần - hỗn hợp băng v n ớc lỏng v phần - ho n to n l băng Phần đỉnh mây cấu tạo từ băng có ranh giới mờ nhạt Hãy quan sát hình 7. 7 v xét tình tinh thể băng v giọt ... mặt Bảng 7. 1 liệt kê vận tốc dừng hạt m a đá có kích th ớc khác Bảng 7. 1 Các vận tốc dừng hạt m a đá vt = r = 20 r ( r (cm); v t ( m/s) Bán kính (cm) Vận tốc dừng (m/s) 0,1 1,0 20 2, 0 28 3,0 35 ... Hình 7. 19 Phân bố to n cầu sai số phần trăm l ợng m a năm quan trắc Quan trắc m a rađa thời tiết Trong năm gần đây, mạng l ới trạm đo m a tăng thêm nhờ quan trắc rađa Mặc dù rađa đ ợc b n chi tiết...
 • 30
 • 178
 • 0

Thời tiết khí hậu - Phần 2 Nước trong khí quyển - Chương 6 doc

Thời tiết và khí hậu - Phần 2 Nước trong khí quyển - Chương 6 doc
... (Cs) (hình 6. 19) Mây ti tích Cirrocumulus (Cc) (hình 6 .20 ) Mây tầng trung (độ cao từ 20 00 đến 60 00 m) Mây tầng cao Altostratus (As) (hình 6 .21 ) Mây tích cao Altocumulus (Ac) (hình 6 .22 ) Mây tầng ... ợc khái quát bảng 6. 1v hình 6. 15 22 4 http://www.ebook.edu.vn Hình 6. 15 Sơ đồ mây tổng quát Bảng 6. 1 M ời loại mây Mây tầng cao (độ cao lớn 60 00 m) Mây ti Cirrus (Ci) (hình 6. 16) Mây ti tầng Cirrostratus ... nhỏ 20 00 m) Mây tầng Stratus (St) (hình 6 .23 ) Mây vũ tầng (m a) Nimbostratus (Ns) (hình 6 .24 ) Mây tầng tích Stratocumulus (Sc) (hình 6 .25 ) Mây phát triển thẳng đứng (có thể phát triển phần lớn khí...
 • 38
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thời tiết và khí hậuđịa hình có tác động như thế nào tới thời tiêt và khí hậuthời tiết và khí hậu ở việt namthời tiết và khí hậu là gìcác mùa thời tiết và khí hậu nước tasự khác nhau giữa thời tiết và khí hậusự khác biệt giữa thời tiết và khí hậukhái niệm thời tiết và khí hậuthời tiết và khí hậu giống nhau ở điểm nàothời tiết và khí hậu khác nhau ở điểm nàotra loi cac cau hoi trong bai 32cac mua thoi tiet va khi hau o nuoc tayếu tố của thời tiết và khí hậu môn địa lí 6so sanh thoi tiet va khi hausửa thời tiết và khí hậutuyển tập 90 đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa học kèm lời giải chi tiết và bình luận tập 1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả