phương pháp tìm đại lượng trung gian bài toán tiếp tuyến

SKKN phương pháp tìm tòi lời giải các bài toán hình học THCS

SKKN phương pháp tìm tòi lời giải các bài toán hình học THCS
... phơng pháp suy nghĩ, giúp em tự tìm lời giải toán khác, tình Thực tiễn cho thấy việc tìm tòi lời giải toán hình học học sinh THCS vấn đề yếu mà việc dạy học phơng pháp tìm tòi lời giải toán nhiều ... phơng pháp tìm tòi lời giải toán Hình học THCS với mục đích hệ thống lại bớc tìm tòi lời giải toán hình học ý dạy học hình học THCS để bạn đồng nghiệp nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm dạy học Phạm ... dụ toán có nhiều lời giải, qua ta nhận thấy đợc tác dụng việc tìm lời giải khác toán 4.4 Tìm cách sử dụng kết hay phơng pháp giải cho toán khác Tìm cách sử dụng kết hay phơng pháp giải cho toán...
 • 19
 • 729
 • 2

Nghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng trong bài toán khai phá quan điểm và ứng dụng

Nghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng trong bài toán khai phá quan điểm và ứng dụng
... việc khai phá tóm tắt quan điểm đƣợc thể văn 16 Chƣơng MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƢNG TRONG KHAI PHÁ QUAN ĐIỂM 2.1 Một số nghiên cứu trích chọn đặc trƣng khai phá quan ... gồm: toán phân lớp quan điểm, toán khai phá tổng hợp quan điểm dựa đặc trƣng toán khai phá quan hệ so sánh Bài toán khai phá tổng hợp quan điểm dựa đặc trƣng nhằm mục tiêu tạo tổng hợp quan điểm ... giới thiệu tổng quan toán khai phá quan điểm nói chung nhƣ số khái niệm liên quan khai phá quan điểm dựa đặc trƣng, từ phát biểu toán trích chọn đặc trƣng ngữ cảnh khai phá quan điểm đặc trƣng sản...
 • 51
 • 283
 • 0

Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ Nôm

Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ Nôm
... pháp trích chọn đặc trưng số phương pháp nhận dạng chữ tượng hình Trong luận văn trình bày hoàn chỉnh phương pháp nhận dạng chữ Nôm với mong muốn đưa phương pháp nhận dạng chữ Nôm, góp phần xây ... phương pháp nhận dạng khác với phương pháp trích chọn đặc trưng khác để so sanh, bước đầu nhóm thực thực nghiệm sử dụng phương pháp trích chọn đặc trưng theo nét với phương pháp nhận dạng cực ... cứu phương pháp nhận dạng phương pháp lấy đặc trưng chữ tượng hình, mong muốn áp dụng phương pháp xây dựng nên chương trình nhận dạng chữ Nôm với mục đích đưa phương pháp mới, có độ xác nhận dạng...
 • 75
 • 207
 • 0

Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ nôm

Phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài toán nhận dạng chữ nôm
... pháp trích chọn đặc trưng số phương pháp nhận dạng chữ tượng hình Trong luận văn trình bày hoàn chỉnh phương pháp nhận dạng chữ Nôm với mong muốn đưa phương pháp nhận dạng chữ Nôm, góp phần xây ... nghiệm Chương Giới thiệu số phương pháp trích chọn đặc trưng: Nội dung chương giới thiệu số phương pháp trích chọn đặc nhận dạng chữ tượng hình Chương Nhận dạng chữ Nôm theo khoảng cách soạn thảo ... đưa chữ Nôm trở lại sống, đưa kho tàng văn hóa chữ Nôm đến với người chưa quan tâm mức chưa đạt nhiều thành tựu Trong luận văn trình bày tổng quan toán nhận dạng chữ Nôm số phương pháp trích chọn...
 • 6
 • 122
 • 1

MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG TỔNG QUÁT pdf

MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG TỔNG QUÁT pdf
... C M A < M B D M A  MB 10 Khử hoàn toàn lượng oxit sắt cần V lít H2 hòa tan hoàn toàn lượng sắt sinh dung dịch HCl thấy tạo V lít H2 Biết V > V (các khí đo điều kiện) Công thức oxit sắt A ... 09 Hỗn hợp A gồm Al Fe2O3 có khối lượng trung bình M A Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm, sau thời gian thu hỗn hợp B có khối lượng phân tử trung bình M B Quan hệ M A M B A M A...
 • 2
 • 258
 • 1

16 Phương pháp chọn đại lượng thích hợp_15

16 Phương pháp chọn đại lượng thích hợp_15
... 0,6 mol 163 164 o N2 + Ban 0,4 u: xt, t 3H2  →  0,6 2NH3 (v i hi u su t 40%) p Ph n ng: 0,08 ← 0,6.0,4 → 0 ,16 mol Sau ph n ng: 0,32 T ng: nY = 0,32 + 0,36 + 0 ,16 = 0,84 mol; 0,36 0 ,16 mol ... − a) mol 32.a+48.(1 – a) = 33 ⇒ a = ⇒ n O3 = - 15 mol O2 16 15 = ⇒ n O2 b 16 16 Hi u su t ph n ng : 32 15 + 32 16 oxi hoá = 3 = mol 16 32 x 100% = 9,09% ⇒ áp án B Câu 10: X h p kim g m (Fe, ... su t phân hu CaCO3 là: A 50% B 75% C 80% D 70% 164 165 Gi i: Ch n mX = 100gam → m CaCO3 = 80 gam kh i lư ng t p ch t b ng 20 gam o CaCO3 t → → Phương trình: 100 gam Ph n ng: 80.h gam → CaO +...
 • 10
 • 228
 • 3

16 Phương pháp chọn đại lượng thích hợp_16

16 Phương pháp chọn đại lượng thích hợp_16
... = 89 M x 100 %O = 16z 35,955 = ⇒ z = ⇒ Lo i D 89 100 172 173 X có thiên nhiên tham gia ph n ng trùng ngưng ⇒ áp án C D ng 3: D a vào b n ch t ph n ng s ph i h p gi a phương pháp: Câu 8: t cháy ... khác t cháy hoàn toàn 0,2 mol X c 16, 8 lít 14,4 gam H2O Công th c c a hai hi rocacbon l n lư t là: A C3H8, C4H8 B C2H6, C3H6 C C3H8, C2H4 D C4H10, C3H6 Gi i: n CO = 16, 8 14,4 = 0,7 ; n H 2O = = 0,8 ... meste < mmu i → Meste < Mmu i → phân t c a g c rư u este ph i nh 23 (Na) ⇒ Lo i phương án A, D M t khác: Meste = 16 5,5 = 88 ⇒ áp án B Câu 13: Cho m gam Cu ph n ng h t v i dung d ch HNO3 thu c...
 • 8
 • 235
 • 1

PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT

PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT
... ứng với 0,04 mol NO Như V2 = 2V1 (Đáp án B) MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG DẠNG TỔNG QUÁT 01 Dung dịch A có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42 d mol HCO3 Biểu thức ... phải có giá trị A m = 2n B m = 2n + C m = 2n D m = 2n + Hướng dẫn giải Theo phương pháp đồng hệ số: Công thức tổng quát ancol no CnH2n+2(OH)x hay CnH2n+2Ox Vậy m = 2n+2 (Đáp án B) x Ví dụ 10: ... gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu V2 lít H2 Các khí đo điều kiện Quan hệ V1 V2 A V1 = V2 B V1 > V2 C V1 < V2 D V1 V2 Hướng dẫn giải Các phương trình phản ứng hòa tan hỗn hợp Na Al với H2O...
 • 8
 • 256
 • 1

Tài liệu Phương pháp các đại lượng ở dạng khái quát ppt

Tài liệu Phương pháp các đại lượng ở dạng khái quát ppt
... ứng với 0,04 mol NO Như V2 = 2V1 (Đáp án B) MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG DẠNG TỔNG QUÁT 01 Dung dịch A có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42 d mol HCO3 Biểu thức ... phải có giá trị A m = 2n B m = 2n + C m = 2n D m = 2n + Hướng dẫn giải Theo phương pháp đồng hệ số: Công thức tổng quát ancol no CnH2n+2(OH)x hay CnH2n+2Ox Vậy m = 2n+2 (Đáp án B) x Ví dụ 10: ... gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu V2 lít H2 Các khí đo điều kiện Quan hệ V1 V2 A V1 = V2 B V1 > V2 C V1 < V2 D V1 V2 Hướng dẫn giải Các phương trình phản ứng hòa tan hỗn hợp Na Al với H2O...
 • 8
 • 190
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN: Tìm hiểu phương pháp BPR (Bending Potential Ratio) cho bài toán tìm xương của ảnh pot

Tài liệu LUẬN VĂN: Tìm hiểu phương pháp BPR (Bending Potential Ratio) cho bài toán tìm xương của ảnh pot
... việc tìm xương dựa làm mảnh Xương coi hình dạng đối tượng với số điểm ảnh, ta lấy thông tin đối tượng thông qua xương Thuật toán tìm xương dựa làm mảnh thuật toán quan trọng xử lý ảnh Thuật toán ... thị ảnh ỨNG DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN Sau bắt tay vào việc tìm hiểu phương pháp thuật toán phát biên, em đưa ứng dụng thuật toán Các kết ứng dụng bao gồm: Tìm xương dựa làm mảnh ảnh, ... hợp với thuật toán tìm xương dựa làm mảnh theo điều kiện xoá thuật toán biết để thu xương có dạng mảnh mà đảm bảo tính liên thông a, Ảnh gốc b, ảnh xương (dạng mảnh) Hình Xƣơng dạng mảnh đảm bảo...
 • 71
 • 284
 • 0

Khám phá phương pháp sử dụng đạo hàm trong bài Toán tìm cực trị của hàm nhiều biến

Khám phá phương pháp sử dụng đạo hàm trong bài Toán tìm cực trị của hàm nhiều biến
... www.VNMATH.com KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN Gv Thái Văn Duẩn Vậy đến ta nghĩ đến việc đưa P hàm biến số ta đặt: ‫ݕ + ݔ = ݐ‬ Cần chặn biến t cách sử dụng ... dụ ‫ݕݔ‬ Tìm giá trị lớn biểu thức: SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN 12 www.VNMATH.com KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN ‫=ܣ‬ Hoạt động khám phá: Hoạ ... NGHIỆM MÔN TOÁN 12 10 www.VNMATH.com KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN Tìm giá trị lớn biểu thức: ܲ= 2008ሻ 2008ሻ 08 Hoạt động khám phá: Hoạ độ...
 • 18
 • 1,939
 • 4

các phương pháp ôn thi đại học PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT ppsx

các phương pháp ôn thi đại học PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT ppsx
... = V1 B V2 = 2V1 C V2 = 2,5V1 D V2 = 1,5V1 MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG DẠNG TỔNG QUÁT 01 Dung dịch A có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42 d mol HCO3 Biểu thức ... toàn lượng oxit sắt cần V lít H2 hòa tan hoàn toàn lượng sắt sinh dung dịch HCl thấy tạo V lít H2 Biết V > V (các khí đo điều kiện) Công thức oxit sắt A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D Fe2O3 Fe3O4 PHƯƠNG ... PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT Trong số câu hỏi tập trắc nghiệm gặp mốt số trường hợp đặc biệt sau: - Có số toán tưởng thi u dự kiện gây bế tắc cho việc tính toán - Có số toán người ta cho dạng...
 • 13
 • 175
 • 1

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - Bài dạy: BÀI TẬP ÔN HỌC KÌ II pdf

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - Bài dạy: BÀI TẬP ÔN HỌC KÌ II pdf
... Hình học 12 Trần Sĩ Tùng  Dùng phương pháp toạ độ tính loại khoảng cách không gian  Giải toán hình học không gian phương pháp toạ độ Thái độ:  Liên hệ với nhiều vấn đề thực tế với học  Phát ... với học  Phát huy tính độc lập, sáng tạo học tập II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hệ thống tập Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học toạ độ không gian III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: ... số lớp Kiểm tra cũ: (Lồng vào trình luyện tập) H Đ Giảng mới: TL Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung 20' Hoạt động 1: Luyện tập vận dụng phương trình mặt phẳng H1 Nêu cách chứng minh...
 • 7
 • 297
 • 0

Khám phá phương pháp sử dụng đạo hàm trong bài toán tìm cực trị của hàm nhiều biến

Khám phá phương pháp sử dụng đạo hàm trong bài toán tìm cực trị của hàm nhiều biến
... www.VNMATH.com KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN Gv Thái Văn Duẩn Vậy đến ta nghĩ đến việc đưa P hàm biến số ta đặt: ‫ݕ + ݔ = ݐ‬ Cần chặn biến t cách sử dụng ... dụ ‫ݕݔ‬ Tìm giá trị lớn biểu thức: SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN 12 www.VNMATH.com KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN ‫=ܣ‬ Hoạt động khám phá: Hoạ ... NGHIỆM MÔN TOÁN 12 10 www.VNMATH.com KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN Tìm giá trị lớn biểu thức: ܲ= 2008ሻ 2008ሻ 08 Hoạt động khám phá: Hoạ độ...
 • 18
 • 358
 • 1

Xem thêm