Kĩ thuật tách nhân tử liên hiệp nghiệm bội

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài thuật bắn súng tiểu liên ak cho học sinh khối 11

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài kĩ thuật bắn súng tiểu liên ak cho học sinh khối 11
... xuất với sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy bài: thuật bắn súng tiểu liên AK cho học sinh khối 11 III Phạm vi đề tài: Trong sáng kiến kinh nghiệm này, tập ... phạm vi khu vực bắn Kết quả: Học kì II năm học 2012-2013, dạy 04 lớp 11 (11B3, 11B4, 11B5, 11B6), với phương pháp trên, áp dụng vào dạy: thuật bắn súng AK cho 02 lớp 11B5, 11B6 Kết đạt 02 ... toàn cho học sinh trình học tập tập luyện giáo viên phải thống nội dung, cách thức tổ chức phương pháp tiến hành giảng dạy bài: thuật bắn súng tiểu liên AK cho phù hợp linh hoạt làm sở giảng dạy...
 • 13
 • 557
 • 2

bài giảng thuật mạch điện tử.pdf

bài giảng kĩ thuật mạch điện tử.pdf
... phân tích mạch điện tử I Mạch điện tử: Mạch điện tử loại mạch có nhiệm vụ gia công tín hiệu theo thuật toán khác nhau, chúng đợc phân loại theo dạng tín hiệu đợc xử lý Tín hiệu: số đo điện áp huặc ... khiển; biến dạng; tính toán mạch điện tử Để gia công loại tín hiệu số tơng tự dùng loại mạch bản: mạch tơng tự mạch số, khuôn khổ giáo trình xem xét mạch tơng tự Với mạch điện tử tơng tự, quan tâm ... áp Vr điện áp lệch không cần đặt hai đầu vào để điện áp Vrlt Nói cách khác, điện áp lệch không điện áp để cân điện áp nhỏ tồn đầu vào Mạch nh hình dới sử dụng để đo điện áp lệch không Vro điện...
 • 161
 • 3,413
 • 19

Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan

Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan
... là: Nghiên cứu kỹ thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) dạy học sinh học, phần di truyền học (Sinh học 12) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan ... vào thực tiễn 2.2 thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH12) 2.2.1 Cấu trúc câu trắc nghiệm khách quan MCQ viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ - Thứ ... đêm, không trở thành chuyên gia viết trắc nghiệm vài tuần” Một số kết nghiên cứu thuật viết câu trắc nghiệm, đặc biệt thuật gây nhiễu câu trắc nghiệm khách quan MCQ sau: Thứ nhất, phải vào...
 • 111
 • 309
 • 0

Nghiên cứu thuật viết câu nhiều trong trắc nghiệm khách quan

Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiều trong trắc nghiệm khách quan
... là: Nghiên cứu kỹ thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) dạy học sinh học, phần di truyền học (Sinh học 12) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan ... vào thực tiễn 2.2 thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH12) 2.2.1 Cấu trúc câu trắc nghiệm khách quan MCQ viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ - Thứ ... đêm, không trở thành chuyên gia viết trắc nghiệm vài tuần” Một số kết nghiên cứu thuật viết câu trắc nghiệm, đặc biệt thuật gây nhiễu câu trắc nghiệm khách quan MCQ sau: Thứ nhất, phải vào...
 • 111
 • 266
 • 1

Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học

Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học
... là: Nghiên cứu kỹ thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) dạy học sinh học, phần di truyền học (Sinh học 12) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan ... vào thực tiễn 2.2 thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH12) 2.2.1 Cấu trúc câu trắc nghiệm khách quan MCQ viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ - Thứ ... nghiệm khách quan MCQ phần di truyền học (Sinh học 12) - Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra kết nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu - Nghiên cứu thuật xây dựng câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ dạy học...
 • 111
 • 534
 • 0

Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học (sh 12) .pdf

Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học (sh 12) .pdf
... là: Nghiên cứu kỹ thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) dạy học sinh học, phần di truyền học (Sinh học 12) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan ... vào thực tiễn 2.2 thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH1 2) 2.2.1 Cấu trúc câu trắc nghiệm khách quan MCQ viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ - Thứ ... XÂY DỰNG CÂU NHIỄU CỦA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SINH HỌC 12) 2.1 Phân tích cấu trúc nội dung phần Di truyền học (sinh học 12) Phần di truyền học chương trình sinh học 12...
 • 111
 • 298
 • 0

CQ507534-Phạm Minh Hoàn-Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần vấn thuật và đầu xây dựng ACOCI

CQ507534-Phạm Minh Hoàn-Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn kĩ thuật và đầu tư xây dựng ACOCI
... hoàn thiện công tác lập dự án Công ty Cổ phần vấn thuật đầu xây dựng ACOCI. ,JSC Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Hồng Minh anh chị Công ty Cổ phần vấn thuật đầu xây dựng ACOCI. ,JSC ... thiện công tác lập dự án công ty: 16 1.2.2.2.Đặc điểm dự án công ty ảnh hưởng tới công tác lập dự án: 18 1.2.2.3.Tổ chức lập dự án quy trình lập dự án Công ty cổ phần vấn thuật đầu ... trạng công tác lập dự án đầu Công ty cổ phần vấn đầu xây dựng ACOCI: 1.2.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập dự án công ty: Như biết, chu kỳ dự án đầu gồm: chuẩn bị đầu tư, ...
 • 121
 • 448
 • 10

Chương trình đào tạo theo học tín chỉ- ngành thuật điện, điện tử

Chương trình đào tạo theo học tín chỉ- ngành kĩ thuật điện, điện tử
... Thủy điện lượng tái tạo Kỹ thuật điện Tín 4 4 4 23 143 23 ESE213 Theo lựa chọn sinh viên ELEN356 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện ... học Bộ môn quản lý ELEN245 ELEN215 ELEN226 ELEN136 ELEN247 ELEN347 ELEN445 ELEN426 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện ... CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (Ban hành kèm theo Quyết định số 126 QĐ/ĐHTL Hiệu trưởng ngày 16 Tháng...
 • 2
 • 208
 • 0

Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty Phát triển thuật và đầu

Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty Phát triển kĩ thuật và đầu tư
... nh÷ng vÊn ®Ị cèt lâi cđa quy tr×nh nhËp khÈu vµ thùc tr¹ng quy tr×nh nhËp khÈu cđa c«ng ty, qua ®ã rót nh÷ng mỈt m¹nh còng nh− nh÷ng tån t¹i chđ u quy tr×nh nhËp khÈu cđa c«ng ty, tõ ®ã ®−a mét sè ... ty míi C«ng ty Ph¸t TriĨn Kü Tht vµ §Çu T− ®Ỉc biƯt chó träng ®Õn viƯc ph¸t triĨn ngn nh©n lùc C¸c c¸n bé cđa c«ng ty ®Ịu ®· ®−ỵc ®µo t¹o chÝnh quy t¹i c¸c tr−êng ®¹i häc vµ ngoµi n−íc C«ng ty ... m¸y tỉ chøc cđa c«ng ty Giám đốc Phó giám đốc Phòng tài tổng hợp Phòng kỹ thuật dự án Phòng xuất nhập khNu Ngn: Tµi liƯu tỉng hỵp tõ c«ng ty KÕt qu¶ kinh doanh cđa c«ng ty thêi gian qua Trong...
 • 77
 • 189
 • 0

NGHIÊN CỨU THUẬT VIẾT CÂU NHIỄU TRONG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SH 12)

NGHIÊN CỨU KĨ THUẬT VIẾT CÂU NHIỄU TRONG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SH 12)
... là: Nghiên cứu kỹ thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) dạy học sinh học, phần di truyền học (Sinh học 12) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan ... vào thực tiễn 2.2 thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH1 2) 2.2.1 Cấu trúc câu trắc nghiệm khách quan MCQ viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ - Thứ ... XÂY DỰNG CÂU NHIỄU CỦA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SINH HỌC 12) 2.1 Phân tích cấu trúc nội dung phần Di truyền học (sinh học 12) Phần di truyền học chương trình sinh học 12...
 • 111
 • 284
 • 0

Tổng quan về công ty vấn kinh tế thuật và đầu xi măng

Tổng quan về công ty tư vấn kinh tế kĩ thuật và đầu tư xi măng
... triển xi măng - CCID Với chức nhiệm vụ Công ty t vấn nên CCID thực đầu t phát triển Công ty thực nghiệp vụ t vấn đầu t Công ty I Hoạt động đầu t phát triển công ty đầu t phát triển xi măng - ... kinh tế thuật đầu t xi măng, Công ty t vấn đầu t phát triển xi măng - CCID (Cement Consulting Investment And Development Copany) Công ty nhà nớc đơn vị trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt ... nghành công nghiệp xi măngViệt Nam Trong năm đầu thành lập, Công ty nhanh chóng thực có hiệu nghiệp vụ t vấn cho Tổng Công ty xi măng Việt Nam đơn vị thành viên, đáp ứng t vấn thiếu lĩnh vực xi măng...
 • 31
 • 241
 • 0

PHƯƠNG PHÁP VÀ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
... 40 Phơng pháp 5: Phơng pháp Bảo toàn electron 46 Phơng pháp 6: Phơng pháp trung bình 62 Phơng pháp 7: Phơng pháp quy đổi 77 Phơng pháp 8: Phơng pháp đờng chéo 89 Phơng pháp 9: Phơng pháp hệ số ... T GI I NHANH BI T P TR C NGHI M HểA H C Phơng pháp bảo toàn khối lợng Phơng pháp 2: Phơng pháp Bảo toàn nguyên tố 16 Phơng pháp 3: Phơng pháp tăng giảm khối lợng 24 Phơng pháp 4: Phơng pháp Bảo ... 145 Phơng pháp 14: Phơng pháp mối quan hệ đại lợng 150 Phơng pháp 15: Phơng pháp chọn đại lợng thích hợp 160 Phơng pháp 16: Phơng pháp chọn đại lợng thích hợp 170 Phơng pháp 16+: Phơng pháp sử...
 • 236
 • 1,764
 • 13

ki thuat dien dien tu

ki thuat dien dien tu
... quang i n t Ph n th ba (Ch i c v n c b n c a m ch i n, ng 2): Bao g m n i dung v linh ki n bán d n linh ki n ng 3, 4, 5, 6): G m n i dung v k thu t m ch i n t bao g m: - Các m ch khu ch i tín ... ây l n u tiên biên so n tài li u nên ch c ch n không th tránh kh i thi u sót, r t mong nh n c ý ki n óng góp quý báu c a ng nghi p b n c Hà N i, tháng 06 n m 2006 Ch biên ThS Ngô c Thi n Ch ng ... v d ng tín hi u, bi u di n ph c tín hi u i u hòa Các thông s tác ng th ng m ch i n Các nh lu t Kirchhoff v dòng i n i n áp M t s ph ng pháp phân tích m ch i n nh : - Ph ng pháp dòng i n vòng...
 • 199
 • 212
 • 2

Vật lý hạt nhân(tự luận +trắc nghiệm)

Vật lý hạt nhân(tự luận +trắc nghiệm)
... Po l 209,937303u , ca ht l 4,001506u ca X l 205,929442u.Tỡm nng lng cc i thu c cú 206g chất tạo hạt nhân c to sau phản ứng Bi 20 Ngi ta dựng proton bn phỏ ht nhõn beri ( Be), ht sinh l v X a,...
 • 10
 • 419
 • 2

GDQP-Bài 5. thuật bắn súng tiểu liên AK

GDQP-Bài 5. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
... thuyết bắn - Biết cách tập bắn mục tiêu cố định súng tiểu liên AK (CKC) - Thực thành thạo động tác động tác bắn chỗ súng tiểu liên AK (CKC) - Lấy đường ngắm nhanh, xác, đáp ứng yêu cầu bắn - ... thuyết bắn - Động tác bắn chỗ súng tiểu liên AK súng trường CKC - Tập ngắm chụm ngắm trúng, chụm - Tập bắn mục tiêu cố định súng tiểu liên AK (CKC) Nội dung trọng tâm - Một số nội dung lý thuyết bắn ... dung lý thuyết bắn - Tập bắn mục tiêu cố định súng tiểu liên AK Thời gian Tổng số: 08 tiết Tiết 1: Một số nội dung lý thuyết bắn Tiết 2: Động tác bắn chỗ súng tiểu liên AK súng trường CKC Tiết 3:...
 • 9
 • 11,178
 • 67

Xem thêm