Nghiên cứu kinh giáng bút của Thiện đàn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Quốc văn Nôm trong kinh giáng bút của phong trào Thiện đàn đầu thế kỷ XX tt.PDF

Quốc văn Nôm trong kinh giáng bút của phong trào Thiện đàn đầu thế kỷ XX tt.PDF
... GIÁNG BÚT VÀ KINH GIÁNG BÚT CỦA PHONG TRÀO THIỆN ĐÀN ĐẦU THẾ KỶ XX Chương giới thiệu Thiện đàn, phong trào Thiện đàn, giáng bút vấn đề có liên quan đến in kinh giáng bút, nguồn quốc văn Nôm kinh giáng ... chung, quốc văn Nôm nói riêng vấn đề bị bỏ trống Luận văn với đề tài Quốc văn Nôm kinh giáng bút phong trào Thiện đàn đầu kỷ XX đề cập đến quốc văn Nôm kinh giáng bút Thiện đàn đầu kỷ XX không ... độ cao 1.3 Quốc văn Nôm kinh giáng bút phong trào Thiện đàn đầu kỷ XX 1.3.1 Đơn vị số lượng Số lượng kinh giáng bút Thiện đàn đầu kỷ XX lưu trữ Viện Nghiên cứu Hán Nôm lớn Kinh giáng bút xuất giai...
 • 24
 • 393
 • 0

Quốc văn Nôm trong kinh giáng bút của phong trào Thiện đàn đầu thế kỷ XX.PDF

Quốc văn Nôm trong kinh giáng bút của phong trào Thiện đàn đầu thế kỷ XX.PDF
... kinh giỏng bỳt u th k XX2 Ph lc 3: Tp kinh Tng qung Minh Thin quc õm chõn kinh (1904) v mt s n v bn tm dch3 Ph lc 4: Tp kinh Tam Bo quc õm chõn kinh (1906) v mt s n v bn tm dch4 Ph lc 5: Tp kinh ... kinh 19 c in khỏ y bn kinh ny Theo ú i vi l giỏng kinh ca nht Thỏnh mu c nờu rừ nh sau: Kinh ny Quan Thỏnh chun ban Bo cỏo v Kinh mc Ngi c ú phi ht sc cn thn, khụng c cht chỏt, cu th Kinh ... sau: Chng 1: Giỏng bỳt v kinh giỏng bỳt ca phong tro Thin n u th k XX nhm gii thiu v Thin n, phong tro Thin n, giỏng bỳt v in kinh giỏng bỳt u th k XX cng nh quc Nụm kinh giỏng bỳt t gúc nhỡn...
 • 120
 • 286
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng của allele hla - DQA1 bằng kỹ thuật polymerase chain reaction sequence specific primers (PCR - SSP) ở dân tộc kinh miền trung - Việt Nam docx

Nghiên cứu tính đa dạng của allele hla - DQA1 bằng kỹ thuật polymerase chain reaction sequence specific primers (PCR - SSP) ở dân tộc kinh miền trung - Việt Nam docx
... thấy allele phân bố giống với dân tộc Choang (đã tìm thấy allele HLA - DQA1 * 0104 với tần suất 22,1% allele HLA - DQA1 * 0401 1,1%) Dân tộc Kinh miền Trung Việt Nam allele HLA - DQA1 * 0301 HLA ... nghiên cứu Việt Nam HLA, có tài liệu đề cập đến hệ HLA ngời Việt Nam nhng không ghi rõ nơi nghiên cứu [1] Theo kết nghiên cứu đây, ngời dân tộc Kinh miền Trung Việt Nam có tần suất tìm thấy allele ... phân bố allele HLA - DQA1 ngời Kinh miền Trung Việt Nam So sánh với nghiên cứu ngời Thái Lan thấy HLA - DQA1 * 0101, HLA - DQA1 * 0102 có tần suất tơng tự nhng tần suất HLA - DQA1 * 0501 (12,8%)...
 • 5
 • 302
 • 0

nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng cánh đồng mẫu tại huyện yên dũng – bắc giang

nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng cánh đồng mẫu tại huyện yên dũng – bắc giang
... tài: Nghiên cứu tham gia người dân xây dựng cánh đồng mẫu huyện Yên Dũng Bắc Giang 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng tham gia người dân xây dựng cánh đồng mẫu, ... 40 4.1.4 Kết xây dựng cánh đồng mẫu 41 4.2 Sự tham gia người dân xây dựng cánh đồng mẫu 44 4.2.1 Sự tham gia người dân vào trình hình thành cánh đồng mẫu 45 4.2.2 Sự tham gia người dân kêu gọi ... cánh đồng mẫu huyện Yên Dũng - Đề xuất giải pháp tăng cường tham gia người dân địa phương xây dựng cánh đồng mẫu 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu - Cánh đồng mẫu gì? Sự tham gia người dân xây dựng cánh...
 • 126
 • 152
 • 0

218 Nghiên cứu sự hài lòng của nông dân về chất lượng tập huấn “Ba giảm ba tăng”

218 Nghiên cứu sự hài lòng của nông dân về chất lượng tập huấn “Ba giảm ba tăng”
... nâng cao chất lượng tập huấn Ba giảm ba tăng” huyện nầy Do lực lượng giảng viên có vai trò chủ yếu việc thực giải pháp làm tăng hài lòng nông dân chất lượng lớp tập huấn Ba giảm ba tăng”, mà ... nông nghiệp kinh tế địa phương, chương trình nông nghiệp trọng điểm An Giang chương trình Ba giảm ba tăng” Chương trình bày kết nghiên cứu hài lòng nông dân chất lượng tập huấn Ba giảm ba tăng” ... nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu Phần đặt vấn đề nêu lên cần thiết phải nghiên cứu hài lòng nông dân chất lượng tập huấn Ba giảm ba tăng” Từ đó, đề mục tiêu nghiên cứu chủ yếu : Đánh giá hài...
 • 68
 • 515
 • 2

Nghiên cứu sự gắn bó của nông dân với ruộng đồng trong bối cảnh công nghiệp hoá đô thị hoá ở tỉnh thái bình

Nghiên cứu sự gắn bó của nông dân với ruộng đồng trong bối cảnh công nghiệp hoá đô thị hoá ở tỉnh thái bình
... nông nghi p; v h nông dân kinh t h nông dân; m i quan h gi a gi a ru ng ñ t v i nông nghi p nông dân; s g n bó, thư c ño s g n c a nông dân v i ru ng ñ ng y u t tác ñ ng ñ n s g n c a nông ... lu n v h nông dân kinh t h nông dân 2.1.3.1 H nông dân H nông dân t ch c kinh t ph bi n nh t cho m i n n nông nghi p, chi m ñ i ña s cư dân nông nghi p Theo Ellis, năm 1988: H nông dân h có phương ... p hoá, hi n ñ i hoá nông nghi p, nông thôn m t nhi m v quan tr ng hàng ñ u c a trình công nghi p hoá, hi n ñ i hoá ñ t nư c Trong m i quan h m t thi t gi a nông nghi p, nông dân nông thôn, nông...
 • 165
 • 311
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ công về lĩnh vực nhà đất tại UBND huyện hòa vang thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ công về lĩnh vực nhà đất tại UBND huyện hòa vang thành phố đà nẵng
... Nghiên c u s hài lòng c a công dân ñ i v i d ch v công v lĩnh v c nhà ñ t t i UBND huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng” nh m ñánh giá xác ch s hài lòng c a công dân ñ i v i ch t lư ng d ch v v lĩnh ... o s hài lòng cho công dân s d ng d ch v công v lĩnh v c nhà ñ t t i huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng H3: Nhân t Chi phí s d ng d ch v (FOS) t o s hài lòng cho công dân s d ng d ch v công v lĩnh ... lĩnh v c nhà ñ t t i huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng H4: Nhân t Th i gian gi i quy t (TOP) t o s hài lòng cho công dân s d ng d ch v công v lĩnh v c nhà ñ t t i huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng...
 • 13
 • 458
 • 2

Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố kon tum

Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố kon tum
... s hài lòng khách hàng S hài lòng c a khách hàng ñư c chia thành lo i: hài lòng tích c c; hài lòng n ñ nh; hài lòng th ñ ng 1.3 D CH V HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ S HÀI LÒNG C A NGƯ I DÂN 1.3.1 D ch v hành ... m c tiêu chung c a thành ph Kon Tum T nh ng lý ñó, b n thân l a ch n ñ tài "Nghiên c u s hài lòng c a ngư i dân vi c s d ng d ch v hành công t i thành ph Kon Tum ñ hoàn thành chương trình cao ... hoá nhân t nh hư ng ñ n s hài lòng ngư i dân ñ i v i d ch v hành công - Xây d ng mô hình nghiên c u s hài lòng c a ngư i dân ñ i v i d ch v hành công t i thành ph Kon Tum Kh o sát, ñánh giá ki...
 • 26
 • 579
 • 4

Tiểu luận kinh tế lượng:Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). pot

Tiểu luận kinh tế lượng:Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). pot
... tài: Nghiên cứu tác động yếu tố xuất nhập khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) Việt Nam vòng 20 năm (1988 200 7) ngh n dệ 20 ta tr ệ ở ữ ó lệ ó ữ h ó bệ ó ụ ngh n 1988 -200 7 b lệ C ... ắ 2% ổ ệ 1991 ợ l ợ ệ ụ dệ ỳ b bắ C Từ - 200 0 l b ô ệ ó ệ ỳ ó C ị ù ữ x T ệ ẫ d ợ % 40 US Từ ặ ợ %/ m 200 0 - 200 l ổ ỗ - ỷ 200 l b 4% b ỗ ụ ậ ệ e ệ - ệ Tiểu luận Kinh tế lượng l ệ GVHD: ... ) m 1992 ỷ lệ ó % 200 2 d b è 200 2; 200 (0 ệ ) x ợ ệ bệ ổ l ữ ẽl 40 30% / ) ị ; ú 20 2000 0% ợ ô trung b ô 3x ợ M Từ ( US / C è ệ ó 200 T e ã ô ó 200 US 200 T e d 200 200 ậ b x ệ x ỷ 3%;...
 • 25
 • 2,192
 • 26

NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC DẪN XUẤT VITAMIN K3 VỚI AMYLOID BETA PEPTID VÀ ĐÁM RỐI CỦA CHÚNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP DOCKING VÀ PHƢƠNG PHÁP MM-PBSA

NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC DẪN XUẤT VITAMIN K3 VỚI AMYLOID BETA PEPTID VÀ ĐÁM RỐI CỦA CHÚNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP DOCKING VÀ PHƢƠNG PHÁP MM-PBSA
... HỌC TỰ NHIÊN TRẦN VĂN THẢO NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC DẪN XUẤT VITAMIN K3 VỚI AMYLOID BETA PEPTID VÀ ĐÁM RỐI CỦA CHÚNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP DOCKING VÀ PHƢƠNG PHÁP MM-PBSA Chuyên ngành: Vật Lí ... “NGHIÊN CỨU SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC DẪN XUẤT VITAMIN K3 VỚI AMYLOID BETA PEPTID VÀ ĐÁM RỐI CỦA CHÚNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP DOCKING VÀ PHƢƠNG PHÁP MM-PBSA công trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn GS TSKH Mai ... lương liên kết dẫn xuất VK3 với cấu trúc đơn amyloid peptid Aβ40, Aβ42 cấu trúc sợi chúng Các kết thu cho phép dự đoán khả phá hủy liên kết đám rối Amyloid β peptid dẫn xuất VK3 Từ suy khả dẫn xuất...
 • 89
 • 238
 • 3

nghiên cứu thị trường - bài tập nghiên cứu sự lựa chọn của người dân tp. hcm đối với món ăn phú yên

nghiên cứu thị trường - bài tập nghiên cứu sự lựa chọn của người dân tp. hcm đối với món ăn phú yên
... sát mức độ nhận biết lưa chọn người dân TPHCM đến với ăn Phú Yên chọn thực nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ nhận biết lựa chon người dân TP Hồ Chí Minh đến với Ẩm thực Phú Yên để từ tiến hành thực ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH Đối tượng nghiên cứu giới hạn nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thị trường phạm vi rộng, đánh giá nhiều khía cạnh khác nghiên cứu Do chuyên đề đòi ... liệu - Hình thành mô hình nghiên cứu giả thuyết có liên quan - Chọn mẫu nghiên cứu - Lập bảng câu hỏi khảo sát Các biến nghiên cứu:  Mức độ hiểu biết ẩm thực Phú yên Thị trường ẩm thực Phú Yên...
 • 25
 • 692
 • 0

nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của ủy ban nhân dân phường mỹ an, quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của ủy ban nhân dân phường mỹ an, quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
... trả hồ UBND Phường Mỹ An, nên chọn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hài lòng công dân dịch vụ hành công phận tiếp nhận trả hồ Uỷ ban nhân dân phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ... dụng dịch vụ hành công UBND Phường Mỹ An cung cấp Nghiên cứu tập trung vào khía cạnh hài lòng công dân dịch vụ hành công Phường Phạm vi nghiên cứu Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, ... lượng dịch vụ hài lòng công dân sử dụng dịch vụ hành công phận tiếp nhận trả hồ UBND phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Bên cạnh kết đề tài số hạn chế định, là: 24 Thứ nhất, nghiên...
 • 26
 • 761
 • 5

Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh
... N V S THAM GIA C A NGƯ I DÂN TRONG XÂY D NG NÔNG THÔN M I 2.1 Cơ s lý lu n 2.1.1 M t s v n ñ v nông thôn, nông thôn m i 2.1.2 S tham gia c a ngư i dân xây d ng nông thôn m ... c xây d ng NTM 15 Hình 2.3: M c ñ tham gia c a ngư i dân tham gia xây d ng NTM 17 Hình 2.4: Các m c ñ tham gia c a ngư i dân xây d ng NTM 19 Hình 2.5: s tham gia ngư i dân xây d ng nông thôn ... giá s tham gia c a ngư i dân tham gia xây d ng nông thôn m i ñ a bàn huy n Qu Võ th i gian v a qua, s ñó ñ xu t gi i pháp nâng cao s tham gia c a ngư i dân Qu Võ xây d ng nông thôn m i ñ a bàn...
 • 136
 • 1,677
 • 13

nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực nhà đất tại ubnd quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực nhà đất tại ubnd quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng
... THỂ Nghiên cứu mức độ hài lòng công dân dịch vụ hành công lĩnh vực nhà đất UBND quận Cẩm Lệ; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lĩnh vực này, với mong muốn nâng cao hài lòng công dân ... nghiên cứu hài lòng công dân DVHCC lĩnh vực nhà đất t i UBND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Đối tượng khảo sát cá nhân, hộ gia đình (sau gọi chung khách hàng) sử dụng dịch vụ hành công lĩnh vực nhà ... Lệ, thành phố Đà Nẵng nhằm đánh giá số hài lòng công dân chất lượng dịch vụ lĩnh vực nhà đất UBND quận Cẩm Lệ, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lĩnh vực MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU...
 • 26
 • 356
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố kon tumnghiên cứu chiến lược marketing của công ty tnhh thể thao donex nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namnghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyênnghien cuu su hai long cua khach hang ve the atmnho giáo và số phận của nó trong những công trình nghiên cứu ở trung quốc thập niên 50 80 thế kỉ xxcac cuoc khoi nghia cua nhan dan cuoi the ki xvii ithat bai do daubai luan van nghien cuu ve loi it cua nguoi nong dan viet nam trong qua trinh tang truong kinh tebai luan van nghien cuu ve loi ịch cua nguoi nong dan viet nam trong qua trinh tang truong kinh tetiểu luận kinh tế lượng nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố vốn đầu tư dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng gdp tại thành phố đà nẵng giai đodùng như đầu vào của nghiên cứu định lượng cung cấp diễn đàn cho khách hàng đề xuất các ‎ý tưởng cải thiện dịch vụbài giảng nghiên cứu kinh tếviện nghiên cứu kinh tế phát triển của đại học kinh tếbài giảng môn phương pháp nghiên cứu kinh tếbài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tếnghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khách sạn của công ty cổ phần du lịch an giangPhân tích hữu cơGiáo án Đại số 10 Chương 3Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng ảnh lá cây dược liệu sử dụng mạng nơ ronGiáo án Đại số 10 Chương 4Một số vấn đề sắp xếp lập kế hoạch gia công tối ưu trên mô hình máy đơnĐộng lực học vật rắnThực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí hà nộibáo cáo thực tập tại công ty TNHH công nghệ sạch CLEANTECHThiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất công nghiệpBài giảng giáo dục dân số và môi trườngMAI THƯƠNG địa lý 1Bài giảng vật lý đại cương a2Quality and performance excellence 8th edition evans test bankQuantitative methods for business 12th edition anderson test bankRacial and ethnic groups 13th edition schaefer test bankReaffirming rehabilitation 2nd edition cullen test bankReal estate finance and investments 15th edition brueggeman test bankReal estate law 9th edition aalberts test bankReal estate law 10th edition jennings test bankScience of nutrition 3rd edition thompson test bank