luận vănĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG và ẢNH HƯỞNG của cây NGÔ ủ CHUA đến NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG sữa của đàn bò sữa NUÔI tại HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TỈNH QUẢNG NINH

Đánh giá khả năng sinh trưởng ảnh hưởng của cây ngô chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn sữa nuôi tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
... 26/10/2001 Thủ Tướng Chính phủ việc phát triển chăn nuôi sữa Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010, tỉnh Quảng Ninh 30 tỉnh nước xây dựng dự án phát triển chăn nuôi sữa Tình hình chăn nuôi sữa tỉnh Quảng ... toàn tỉnh có 106 hộ nuôi sữa tổng đàn sữa 394 (Nguồn: Dự án phát triển chăn nuôi sữa tỉnh Quảng Ninh năm 2008 [9]) - Tình hình sản xuất tiêu thụ sữa Ban dự án thành lập Trạm thu mua sữa ... tác chăm sóc nuôi dưỡng đàn sữa Ban dự án sữa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán kỹ thuật theo dõi sữa xã hướng dẫn chủ hộ chăn nuôi thực quy trình kỹ thuật chăn nuôi sữa Mặt khác...
 • 117
 • 380
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng ảnh hưởng của cây ngô chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn sữa nuôi tại huyện đông triều, tỉnh quảng ninh

Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện đông triều, tỉnh quảng ninh
... triển chăn nuôi sữa đến năm 2020, Bộ NN&PTNT đề mục tiêu tăng đàn sữa từ 104,12 ngàn năm 2005 lên 200 ngàn vào năm 2010, 350 ngn vo năm 2015 v t khong 500 ngn vo nm 2020 Đưa sản lượng sữa từ ... 1.1.1 c im sinh trng v sinh sn ca bũ 1.1.1.1 Khỏi nim v sinh trng 1.1.1.2 Cỏc quy lut sinh trng 1.1.1.3 Phng phỏp xỏc nh kh nng sinh trng ca bũ .6 1.1.1.4 Kh nng sinh sn, ... Qung Ninh 41 2.3.2 Nghiờn cu mt s ch tiờu v sinh trng v cu to th hỡnh ca n bờ cỏi hu b v n bũ t hng sa nuụi ti huyn ụng Triu tnh Qung Ninh 41 2.3.3 Nghiờn cu cỏc ch tiờu sinh lý sinh...
 • 20
 • 218
 • 0

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đối với giống bưởi diễn trồng tại huyện hiệp hòa - tỉnh bắc giang

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đối với giống bưởi diễn trồng tại huyện hiệp hòa - tỉnh bắc giang
... xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang Xuất phát từ thực tế tiến hành thực nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, chất lượng giống bưởi Diễn trồng ... trồng huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục đích - Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học áp dụng số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất giống bƣởi Diễn ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN THỊ PHƢỢNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG ĐỐI VỚI...
 • 104
 • 282
 • 0

Chất lượng cán bộ cấp xã tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thực trạng giải pháp

Chất lượng cán bộ cấp xã tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thực trạng và giải pháp
... luận thực tiễn chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Chương 4: Giải pháp nâng ... Chƣơng THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH 3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế - hội 3.1.1 Điều kiện tự nhiên Huyện Đông Triều ... chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Làm rõ nguyên nhân yếu đội ngũ cán chủ chốt huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp đồng khả thi nhằm nâng cao...
 • 119
 • 657
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng ảnh hưởng của cây ngô chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn Đông Triều , tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn bò Đông Triều , tỉnh Quảng Ninh
... n chua cn thit Theo Nguy n Th Liờn, 2000 [18]: i vi bũ sa mt ngy cho n 15kg, bũ ging - 7kg, bũ cy kộo, bũ tht - 10kg, bờ 2,8 - 3,5 kg, ln 1,5 kg, la v nga - 7kg, dờ v cu 0,6 - 1,2 kg Thc n chua ... v lng s sinh, lng cai sa, 12 v 18 thỏng tui tng ng l 0,1 4; 0,1 34; 0,3 3 v 0,1 5 Cỏc yu t nh: iu ki n nuụi dng, mụi trng, ngoi cnh, thi tit, khớ hu, v cỏc vựng sinh thỏi khỏc u nh hng ti sinh trng ... Redsindhi, Santa Gertrudis v lai ca chỳng vi bũ Taiwan Yellow cho thy: Khi lng s sinh, lng cai sa, lng tui bũ SG tng ng l 2 7,6 ; 13 0,7 v 11 7,7 kg, cao hn rừ rt so vi cỏc bũ khỏc (2 0,0 - 2 4,3 ; 8 9,4 ...
 • 161
 • 603
 • 2

Đánh giá khả năng sinh trưởng ảnh hưởng của cây ngô chua đến năng suất chất lượng của đàn sữa

Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất và chất lượng của đàn bò sữa
... mới, đòi hỏi kỹ thuật đầu tư cao + Cơ cấu đàn sữa nhiều suất sữa thấp nên sản lượng sữa chung đàn chưa cao + Nguồn thức ăn chưa đầy lượng chất, lại chưa có kế hoạch dự trữ thức ăn ... nuôi sữa tổng đàn sữa 394 (Nguồn: Dự án phát triển chăn nuôi sữa tỉnh Quảng Ninh năm 2008 [9]) - Tình hình sản xuất tiêu thụ sữa Ban dự án thành lập Trạm thu mua sữa tươi xã: An Sinh, ... bũ sa: 41.241 con, đến nm 2005 s lng bũ sa: 104.120 Từ năm 2006 chăn nuôi sữa hồi phục, số lượng sữa tăng lên 126.923 Số lượng sữa tập trung không vùng miền nước, chủ yếu nuôi miền Nam...
 • 117
 • 570
 • 2

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KH Ả NĂNG SINH TRƯỞNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY NGÔ CHUA ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SỮA CỦA ĐÀN SỮA NUÔI TẠI HUYỆN ĐÔNG TRI ỀU TỈNH QUẢNG NINH pdf

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KH Ả NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY NGÔ Ủ CHUA ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SỮA CỦA ĐÀN BÒ SỮA NUÔI TẠI HUYỆN ĐÔNG TRI ỀU TỈNH QUẢNG NINH pdf
... dự án phát tri n chăn nuôi sữa Tình hình chăn nuôi sữa tỉnh Quảng Ninh năm vừa qua có nhiều kh kh n tỉnh lần tri n khai chăn nuôi sữa, sở vật chất ban đầu chưa có gì, đàn tỉnh tiến ... với giá đầu vào) Mặc dù, việc phát tri n chăn nuôi sữa thời gian đầu gặp nhiều kh kh n với phối hợp cố gắng tỉnh, Công ty CPĐT & XNK Quảng Ninh huyện Đông Tri u sau thời gian, dự án sữa ... toàn tỉnh có 106 hộ nuôi sữa tổng đàn sữa 394 (Nguồn: Dự án phát tri n chăn nuôi sữa tỉnh Quảng Ninh năm 2008 [9]) - Tình hình sản xuất tiêu thụ sữa Ban dự án thành lập Trạm thu mua sữa...
 • 117
 • 179
 • 0

Đánh Giá Khả Năng Sinh Trưởng Ảnh Hưởng Của Cây Ngô Chua Đến Năng Suất, Chất Lượng Sữa Của Đàn Sữa Nuôi Tại Tỉnh Quảng Ninh

Đánh Giá Khả Năng Sinh Trưởng Và Ảnh Hưởng Của Cây Ngô Ủ Chua Đến Năng Suất, Chất Lượng Sữa Của Đàn Bò Sữa Nuôi Tại Tỉnh Quảng Ninh
... Thủ Tớng Chính phủ việc phát triển chăn nuôi sữa Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010, tỉnh Quảng Ninh 30 tỉnh nớc xây dựng dự án phát triển chăn nuôi sữa Tình hình chăn nuôi sữa tỉnh Quảng Ninh ... 28.758 sữa; miền Nam có 98.165 sữa Đặc biệt, từ đầu năm 2007 đến nay, tình hình chăn nuôi sữa nớc phát triển mạnh, số lợng sữa năm 2007 tăng 145.867 con, nguyên nhân giá thu mua sữa ... với phối hợp cố gắng tỉnh, Công ty CPĐT & XNK Quảng Ninh huyện Đông Triều sau thời gian, dự án sữa đạt đợc kết nh sau: Năm 2008, toàn tỉnh có 106 hộ nuôi sữa tổng đàn sữa 394 (Nguồn: Dự...
 • 115
 • 132
 • 0

ĐÁNH GIÁ KH Ả NĂNG SINH TRƯỞNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY NGÔ CHUA ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SỮA CỦA ĐÀN SỮA NUÔI TẠI HUYỆN ĐÔNG TRI ỀU TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ KH Ả NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY NGÔ Ủ CHUA ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SỮA CỦA ĐÀN BÒ SỮA NUÔI TẠI HUYỆN ĐÔNG TRI ỀU TỈNH QUẢNG NINH
... phát tri n chăn nuôi sữa đến năm 2020, Bộ NN&PTNT đề mục tiêu tăng đàn sữa từ 104,12 ngàn năm 2005 lên 200 ngàn vào năm 2010, 350 ngn vo năm 2015 v t khong 500 ngn vo nm 2020 Đa sản lợng sữa ... 60kg vt cht kh , chua 1m cú khong 150 kg vt cht kh 1.1.2.2 Nguyờn lý chua Thc cht ca vic chua l xp cht thc n ti vo h kớn kh ng cú kh ng kh Nh kt qu ca tỏc dng lờn men vi sinh vt sn sinh cỏc ... ra, s sinh trng ca gia sỳc cũn tuõn theo quy lut phỏt trin kh ng ng u v quy lut phỏt trin theo chu k * Quy lut phỏt trin kh ng ng u C th gia sỳc kh ng phi bt c lỳc no, hay la tui no cng phỏt trin...
 • 148
 • 236
 • 0

đánh giá tình hình sinh trưởng hiệu quả của rừng trồng sản xuất tại huyện hoành bồ-tỉnh quảng ninh

đánh giá tình hình sinh trưởng và hiệu quả của rừng trồng sản xuất tại huyện hoành bồ-tỉnh quảng ninh
... tác quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 2.1.2 Ý nghĩa * Về mặt khoa học: - Đánh giá tình hình sinh trưởng rừng trồng sản xuất huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh ... - Đánh giá thực trạng rừng trồng sản xuất huyện Hoành Bồ Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn 33 - Đánh giá tình hình sinh trưởng loài mô hình điểm - Đánh giá hiệu hình trồng rừng ... phát triển trồng rừng sản xuất bền vững huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh * Về mặt thực tiễn: Đề xuất số giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất bền vững huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 2.2 Đối...
 • 120
 • 234
 • 0

Đánh Giá Tình Hình Sinh Trưởng Hiệu Quả Của Rừng Trồng Sản Xuất Tại Huyện Hoàng Bồ - Tỉnh Quảng Ninh

Đánh Giá Tình Hình Sinh Trưởng Và Hiệu Quả Của Rừng Trồng Sản Xuất Tại Huyện Hoàng Bồ - Tỉnh Quảng Ninh
... ánh giá cht l ng sinh tr ng r&ng trng mô hình in hình 58 3.2.1 M t % cht l ng trng 58 3.2.2 Tình hình sinh tr ng n ng sut r&ng trng 60 3.3 ánh giá hiu qu c a mô hình in hình ... qun lý t o sau i h c, nh n thc hin tài: “ ánh giá tình hình sinh tr ng hi u qu c a r ng tr ng s n xu t t i huy n Hoành B - t nh Qu ng Ninh Sau thi gian thc hin tài tt nghip khn ... 1.3.1 iu kin t nhiên 22 1.3.2 iu kin dân sinh kinh t - xã h%i 27 1.3.3 ánh giá chung 29 Ch∀ng N∃I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C%U 32 2.1 M+c tiêu, ý ngh,a nghiên...
 • 120
 • 156
 • 0

Luận văn thạc sỹ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

Luận văn thạc sỹ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa
... trạng chất lượng đội ngũ cán công chức công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia, ... Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA Tính cấp thiết đề tài Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước ... lý luận thực tiễn liên quan đến đội ngũ cán công chức nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Tĩnh Gia Phạm vi nghiên cứu Luận văn đề cập đến vấn đề công tác nâng cao chất lượng đội...
 • 142
 • 1,096
 • 13

Tìm hiểu mô hình chăm sóc, hỗ trợ tại nhà cho người có HIV AIDS thông qua đồng đẳng viên ( nghiên cứu trường hợp tại huyện đông triều, tỉnh quảng ninh) luận văn ths công tác xã hội 60 90 01 01 pdf

Tìm hiểu mô hình chăm sóc, hỗ trợ tại nhà cho người có HIV AIDS thông qua đồng đẳng viên ( nghiên cứu trường hợp tại huyện đông triều, tỉnh quảng ninh) luận văn ths công tác xã hội 60 90 01 01 pdf
... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐINH THỊ GẤM TÌM HIỂU MÔ HÌNH CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TẠI NHÀ CHO NGƢỜI CÓ HIV/ AIDS THÔNG QUA ĐỒNG ĐẲNG VIÊN (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH) Chuyên ... Nhằm tìm hiểu hoạt động ĐĐV chăm sóc, hỗ trợ nhà cho người HIV/ AIDS nhìn nhận cộng đồng, đối tượng hưởng lợi, tác giả chọn đề tài Tìm hiểu hình chăm sóc, hỗ trợ nhà cho người HIV/ AIDS ... văn số công trình nghiên cứu công tác hội tìm hiểu hình chăm sóc, hỗ trợ cho người HIV cộng đồng thông qua đồng đẳng viên Những phát luận văn góp phần bổ sung tri thức chăm sóc nhà nói...
 • 121
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảngdnh gia kha nang sinh truong va anh huong cua cay ngo u chuanghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện đông triều 42nghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện đông triềutrưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối của bò sữa nuôi tại huyện đông triều 61khả năng sản xuất và chất lượng sữa của bò f2 nuôi tại huyện đông triều quảng ninh 67khả năng sản xuất và chất lượng sữa của bò f2 nuôi tại huyện đông triều quảng ninhluận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng dội ngũ cán bộ công chức cấp huyệnđặc điểm sinh trưởng của đàn bò sữa nuôi tại huyện đông triều 59một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản và đặc điểm sản xuất sữa của bò sữa nuôi tại huyện đông triều 65đặc điểm sinh trưởng của đàn bò cái tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triềumột số chỉ tiêu sinh lý sinh sản và đặc điểm sản xuất của bò sữa nuôi tại huyện đông triềuluận vănđánh giá khả năng sinh sản của lợn nái f1 yorkshire x móng cái và năng suất chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có máu nội trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tạiluận vănđánh giá khả năng sinh sản của lợn nái landrace yorkshire và doroc nuôi tại xí nghiệp giống gia súc thuận thành tỉnh bắc ninhđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngChương trình của thiên chúabản hợp đồng bốc mộNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)NHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình