Luận văn NGHIÊN cứu, xác ĐỊNH một số đặc điểm DỊCH tễ của hội CHỨNG TIÊU CHẢY và sự NHIỄM KHUẨN e COLI ở TRÂU NUÔI tại bảo yên lào CAI và BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH

Nghiên cứu, xác định một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy sự nhiễm khuẩn E.coli trâu nuôi tại Bảo Yên - Lào Cai biện pháp phòng trị bệnh

Nghiên cứu, xác định một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy và sự nhiễm khuẩn E.coli ở trâu nuôi tại Bảo Yên - Lào Cai và biện pháp phòng trị bệnh
... chảy nhiễm khuẩn E.coli trâu nuôi Bảo Yên - Lào Cai biện pháp phòng trị bệnh Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy trâu - Xác định vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ HOÀNG LÂN NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ SỰ NHIỄM KHUẨN E.COLI TRÂU NUÔI TẠI BẢO YÊN - LÀO CAI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ ... Đại cƣơng hội chứng tiêu chảy trâu 1.1.1 Một số nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy 1.1.2 Các biểu bệnh lý lâm sàng hội chứng tiêu chảy 1.1.3 Biện pháp phòng trị bệnh tiêu chảy cho trâu Những...
 • 98
 • 681
 • 0

Xác định một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy, tỷ lệ nhiễm salmonella lợn từ sau cai sữa nuôi tại tỉnh vĩnh phúc biện pháp phòng trị

Xác định một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy, tỷ lệ nhiễm salmonella ở lợn từ sau cai sữa nuôi tại tỉnh vĩnh phúc và biện pháp phòng trị
... chăn nuôi, thú y Vĩnh Phúc 51 3.2 Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn sau cai 52 sữa tỉnh Vĩnh Phúc 3.2.1 Tỷ lệ lợn từ sau cai sữa bị tiêu chảy theo đàn theo cá thể 52 3.2.2 Tỷ lệ lợn ... phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy, tỷ lệ nhiễm Salmonella lợn từ sau cai sữa nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị Mục tiêu ... thể Tỷ lệ lợn từ sau cai sữa bị tiêu chảy theo quy mô đàn nuôi Tỷ lệ lợn từ sau cai sữa bị mắc tiêu chảy theo tình trạng vệ sinh Tỷ lệ lợn từ sau cai sữa bị mắc tiêu chảy theo loại lợn Tỷ lệ tiêu...
 • 128
 • 246
 • 1

Luận văn nghiên cứu tìm hiểu một số đặc điểm, tính chất của vật liệu sắt từ ứng dụng của chúng

Luận văn nghiên cứu tìm hiểu một số đặc điểm, tính chất của vật liệu sắt từ và ứng dụng của chúng
... VI ứng dụng vật liệu sắt từ 6.1 Một số ứng dụng vật liệu từ cứng 6.1.1 Khái niệm vật liệu từ cứng Vật liệu từ cứng vật liệu có độ từ d, trờng khử từ mật độ từ thông bão hoà cao, độ từ thẩm từ ... Vật liệu sắt từ tính chất Trong chơng tìm hiểu cách sâu hơn, kỹ tợng sắt từ đặc trng vật liệu sắt từ Đây lớp vật liệu từ có nhiều khả ứng dụng to lớn sống I Khái niệm Vật liệu sắt từ vật liệu có ... dẫn, luận văn thu đợc số kết sau: Đã trình bày cách tóm tắt khái niệm tợng từ loại vật liệu từ nh số đặc trng chúng Tìm hiểu cách cụ thể chất tợng sắt từ đặc điểm vật liệu sắt từ Tìm hiểu lý thuyết...
 • 47
 • 870
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại một số xã trên địa bàn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai biện pháp phòng chống

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại một số xã trên địa bàn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng chống
... cầu thực tế sản xuất, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hấp sinh sản lợn số địa bàn huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai biện pháp phòng chống 2 1.2 ... nhận sở nơi tiến hành ngiên cứu đề tài Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hấp sinh sản lợn số địa bàn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai biện pháp phòng chống Trong thời gian thực ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Hội chứng rối loạn hấp sinh sản lợn lứa tuổi giống lợn khác nuôi số địa bàn huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai 3.2 Địa điểm thời gian...
 • 62
 • 190
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại một số tỉnh có dịch từ năm 2007 2009

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại một số tỉnh có dịch từ năm 2007 2009
... PRRS năm 2007 39 4.2 Các huy n d ch PRRS năm 2008 39 4.3 Các huy n d ch PRRS năm 2009 40 4.4 Các huy n d ch PRRS năm (2007- 2009) 40 4.5 Phân b d ch PRRS t i t nh nghiên c u năm 2007 ... nư c t năm 2007 - 2009 30 4.1.1 Di n bi n tình hình d ch qua năm 2007 2009 30 4.1.2 B n ñ d ch t ñ t d ch PRRS t năm 2007- 2009 39 4.1.3 So sánh tình hình d ch ph m vi c nư c năm (2007- 2009) ... n ñ 4.1: Các huy n d ch B n ñ 4.2: Các huy n d ch PRRS năm 2007 PRRS năm 2008 39 B n ñ 4.3: Các huy n d ch B n ñ 4.4: Các huy n d ch PRRS năm 2009 PRRS năm (2007- 2009) 4.1.3 So sánh...
 • 89
 • 435
 • 1

đánh giá một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn (porcine respiratiory and reproductive syndromeprrs) tại tỉnh thái bình năm 2010

đánh giá một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (porcine respiratiory and reproductive syndromeprrs) tại tỉnh thái bình năm 2010
... cứu Đánh giá số đặc điểm dịch tễ Hội chứng rối loạn hấp sinh sản (Porcine respiratory and reproductive syndrome PRRS) lợn tỉnh Thái Bình năm 2010 Luận văn tập trung vào nghiên cứu số đặc điểm ... điểm dịch tễ xây dựng đồ dịch tễ Hội chứng rối loạn hấp sinh sản (sau gọi tắt PRRS) tỉnh Thái Bình với mục tiêu cụ thể nêu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá số đặc điểm dịch tễ PRRS tỉnh Thái ... 3.1.1 Đặc điểm tình hình chăn nuôi lợn tỉnh Thái Bình năm 2010 28 3.1.2 Đánh giá số đặc điểm dịch tễ PRRS Thái Bình năm 2010 28 3.1.3 Nghiên cứu bệnh chứng nhằm xác định yếu tố nguy phát sinh...
 • 103
 • 229
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh cơ quan sinh dục thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợ

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợ
... c a ủ ti 2 T NG QUAN TI LI U 2.1 C u t o c quan sinh d c v m t s ủ c ủi m sinh sinh d c c a l n nỏi 2.1.1 C u t o c quan sinh d c c a l n nỏi 2.1.2 M t s ủ c ủi m sinh sinh d c c a l n ... ng g p c quan sinh d c l n nỏi 2.3.1 B nh c quan sinh d c cỏi M t gia sỳc cỏi ủ c ủỏnh giỏ cú kh nng sinh s n t t thỡ c quan sinh d c ph i nguyờn v n v bỡnh th ng Khi m t b ph n c quan sinh d c ... t o c quan sinh d c c a l n nỏi trỡ, phỏt tri n v b o t n nũi gi ng c a loi l n thỡ ch c nng sinh s n c a l n nỏi ủúng vai trũ vụ cựng quan tr ng Th c hi n ch c nng sinh s n l c quan sinh d...
 • 73
 • 681
 • 6

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản bệnh thường gặp trên lợn rừng trong điều kiện nuôi nhốt tại ba vì hà nội

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên lợn rừng trong điều kiện nuôi nhốt tại ba vì  hà nội
... nh luận văn Tôi xin chân th nh cám ơn L nh đạo Trung tâm Nghiên cứu Bò v Đồng cỏ Ba đ tạo điều kiện cho đợc thực đề t i Tôi xin chân th nh cám ơn Th.S Tăng Xuân Lu Phó giám đốc Trung tâm Nghiên ... ơn Th.S Tăng Xuân Lu Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bò v Đồng cỏ Ba chủ trang trại lợn rừng huyện Ba Vì, đ hớng dẫn, giúp đỡ v tạo điều kiện tốt cho thực đề t i Nhân dịp n y xin b y tỏ lòng ... sắc đến gia đình, ngời thân, bạn bè, ngời tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu nh ho n th nh luận văn n y Tác giả luận văn Phùng Quang Trờng Tr ng i h c Nụng nghi...
 • 93
 • 504
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh sản khoa thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn bò sữa nuôi tại một số địa phương thuộc tỉnh nghệ an

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh sản khoa và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn bò sữa nuôi tại một số địa phương thuộc tỉnh nghệ an
... 1.2 M c tiêu nghiên c u c a ñ tài - Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n c a ñàn s a nuôi t i m t s ñ a phương thu c t nh Ngh An - Xác ñ nh ñư c b nh thư ng g p quan sinh d c ñàn s a ... thành t u khoa h c k t h p v i công trình nghiên c u c a ñã chia b nh viêm t cung làm th : viêm n i m c t cung, viêm t cung viêm tương m c t cung - Viêm n i m c t cung: Viêm n i m c t cung s nhi ... Prostaglandin (PGF2α) sinh s n quan sinh d c 16 gia súc 29 ð I TƯ NG, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 32 3.1 ð i tư ng, ñ a ñi m th i gian nghiên c u 32 3.2 N i dung phương pháp nghiên c...
 • 89
 • 532
 • 1

Luận văn nghiên cứu xác định một số thông số chính của máy đào củ sắn liên hợp

Luận văn nghiên cứu xác định một số thông số chính của máy đào củ sắn liên hợp
... 3-3 Bảng số liệu khoảng cách 26 Bảng 3-4 Bảng xác định v di .27 Bảng 3-5 Bảng xác định v di .28 Bảng 3-6 Bảng số liệu đo độ chặt đất thu hoạch sắn 32 Bảng 3-7 Số liệu ... Kích thớc đo theo đờng kính (mm) Bảng 1-5 Năng suất sắn phụ thuộc kích thớc hom sắn [8] 13 Bảng1-6 Các kiểu bố trí khoảng cách trồng sắn. [8] .14 Bảng 3-1: Kích thớc đo theo đờng kính thân ... CC B NG Bảng 1-1 Tình hình sản xuất sắn châu (năm 1999) Bảng 1-2 Tình hình sản xuất sắn Việt Nam ( năm 1999) Bảng 1-3 Sự phân bố theo chiều sâu rễ sắn (%) [8] Bảng 1-4 Kích thớc đo...
 • 112
 • 602
 • 2

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản bệnh thường gặp trên đàn lợn rừng nuôi theo mô hình trang trại tại tỉnh quảng ninh

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn lợn rừng nuôi theo mô hình trang trại tại tỉnh quảng ninh
... v sinh sinh s n l n r ng kh thích nghi c a chúng ñi u ki n nuôi bán hoang dã th c hi n ñ tài: Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n b nh thư ng g p ñàn l n r ng nuôi theo hình trang ... tùy vào m c ñích nghiên c u, lĩnh v c nghiên c u mà có th l a ch n ch tiêu khác Hi n nghiên c u thư ng dùng hai nhóm ch tiêu ñó là: nhóm ch tiêu v ñ c ñi m sinh sinh d c nhóm ch tiêu v su t sinh ... theo hàng chéo, hư ng quay v âm v t 2.2.6 Âm môn (Vulva) Âm h hay g i âm môn, n m phía dư i h u môn ngăn cách v i b i vùng h i âm Bên có hai môi dính v i mép mép dư i g i môi âm môn, môi âm môn...
 • 98
 • 481
 • 0

Luận văn nghiên cứu, đánh giá một số đặc điểm sinh học khả năng sẳn suất hai giống lợn ngioại landrace yorkshire nuôi tại nghệ an

Luận văn nghiên cứu, đánh giá một số đặc điểm sinh học và khả năng sẳn suất hai giống lợn ngioại landrace và yorkshire nuôi tại nghệ an
... xuất hai giống lợn Landrace Yorkshire nuôi Nghệ An Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm giống: * Đặc điểm ngoại hình * Khả sinh sản Yêu cầu đề tài * Đánh giá đặc điểm ngoại hình hai giống ... đẩy nhanh tốc độ phát triển chăn nuôi, Nghệ An nhập gần 1.000 lợn giống thuộc hai giống Landrace Yorkshire nuôi Để góp phần vào việc đánh giá khả thích ứng khả sản xuất hai giống lợn ngoại Yorkshire ... chung giống lợn Yorkshire khả thích nghi cao so với giống lợn Landrace, giống lợn Duroc (Lê Khắc Thận, 2000) [25] Một số đặc điểm sinh khả sản xuất lợn 4.1 Đặc điểm sinh lý 4.1.1 Khả tiêu...
 • 64
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh học sinh thái học và biện pháp phòng trừ ngài gạo corcyra cephalonicanghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăkluận văntình hình nhiễm một số giun sán chủ yếu ở đường tiêu hoá của trâu bò tại tỉnh sơn la một số đặc điểm dịch tễ của bệnh sán lá gan do fasciola spp và biện pháp phòng trừluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn cu pb cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại họcluận văn nghiên cứu xác định giá trị tiềm năng mêtan sinh hóa của một số loại chất thải hữu cơnghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp vonampe hòa tanluận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơnnghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượngluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhluận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn 1000m cho nam học sinh khối 11 trường thpt quảng xương thanh hoáluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nộinghiên cứu xác định một số thông số tối ưu cho máy thái cây ngô mtc – 12 làm thức ăn chăn nuôi phục vụ nội tiêu và xuất khẩunghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộluận văn nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần năng suất cao chất lượng tốt phù hợp với vụ xuân muộn mùa sớm tại hà nộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm