Hoàn thiện công nghệ nhân giống vô tính giống chè LDP bằng giâm hom để chuyển giao cho sản xuất

Hoàn thiện công nghệ nhân giống tính bằng giâm cành và phát triển hai giống chè chất lượng cao Phúc Vân Tiên và Keo An Tích

Hoàn thiện công nghệ nhân giống vô tính bằng giâm cành và phát triển hai giống chè chất lượng cao Phúc Vân Tiên và Keo An Tích
... nghiệm nhân giống nhằm sớm phát triển giống này, nhng tỷ lệ xuất vờn đạt đợc thấp Do vậy, hoàn thiện công nghệ nhân giống tính giâm cành phát triển hai giống chè Phúc Vân Tiên Keo Am Tích có ... trình công nghệ nhân giống tính chè phúc vân tiên giâm cành (áp dụng cho tất vùng nhân giống chè Phúc Vân Tiên) Nhân giống giâm hom từ hom chè gồm đoạn cành nguyên vẹn mầm nách đem giâm xuống ... SXTN: Hoàn thiện công nghệ nhân giống tính giâm cành phát triển hai giống chè chất lợng cao Phúc Vân tiên keo am tích M số: KC.06.DA.19.NN Chủ nhiệm Dự án SXTN: TS Nguyễn Văn Thiệp Cơ quan chủ...
 • 97
 • 239
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG, TRỒNG MỚI VÀ PHÁT TRIỂN 2 GIỐNG CHÈ PH8, PH9 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG, TRỒNG MỚI VÀ PHÁT TRIỂN 2 GIỐNG CHÈ PH8, PH9 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
... 62, 57 42, 55 1, 42 6 ,23 18,30 PH9 66,54 47 ,28 1, 52 6,55 18,40 PH8 68 ,26 52, 35 1,75 7 ,26 19,60 KT (Đ/C) 58, 32 36, 92 1 ,26 5,78 14,76 PH9 82, 67 72, 5 1,96 7,85 25 ,41 PH8 79 ,25 63,56 1, 82 8 ,27 24 ,00 ... bình 120 ,0 180,7 127 ,7 CT2 PH8 Vụ Hè + Thu CT1 Vụ Xuân 115,9 156,6 116,3 CT3 120 ,2 305,7 21 5,8 CV (%) 7 ,2 LSD.05 1,50 CT1 PH9 138,3 23 8 ,2 1 52, 2 176 ,2 9,47 100,00 CT2 1 52, 5 27 4,7 21 3,4 21 3,5 10,7 ... Đến tổng diện tích trồng hai giống chè PH8, PH9 nước đạt gần 20 0ha Kết theo dõi sinh trưởng hai giống chè PH8, PH9 mô hình trồng thể bảng Tại mô hình trồng giống chè PH8, PH9 sinh trưởng khoẻ,...
 • 9
 • 154
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống hoa lily bằng phương pháp nuôi cấy in vitro doc

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống hoa lily bằng phương pháp nuôi cấy in vitro doc
... 2004 Nuôi cấy lỏng nuôi cấy thoáng khí việc gia tăng tái sinh chồi nâng cao chất lượng hoa lily (Lilium longiflorum) Tạp chí Công nghệ sinh học, (4): 487-499 guyễn Thị Phương Thảo, 1999 Nghiên cứu ... độ sinh trưởng củ giống lily in vitro Giai đoạn 3: (ngoài vườn ươm) - Ảnh hưởng giá thể đến khả bật chồi củ giống lily in vitro - Ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng giai đoạn sau in vitro ... lượng củ giống, hạ giá thành sản phNm N ăng suất lớn, đủ khả cung cấp giống cho thị trường II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠN G PHÁP N GHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu giống hoa lily Sorbone Đây giống hoa lily...
 • 7
 • 1,019
 • 16

Hoàn thiện công nghệ và xây dựng dây truyền tuyển than bằng công nghệ hỗn hợp bài khí công suất 120 tấn /h

Hoàn thiện công nghệ và xây dựng dây truyền tuyển than bằng công nghệ hỗn hợp bài khí công suất 120 tấn /h
... phẩm xuất chủ lực" Báo cáo tổng hợp kết khoa học công nghệ dự án hoàn thiện công nghệ xây dựng dây chuyền tuyển than công nghệ hỗn hợp bàn đãi khí, công suất 120 tấn/ h M số: KC.06.DA 19/06 - 10 ... chuyn thit b tuyn ngh than bng bn ói khớ than bng bn ói khớ ti Cụng ty than Uụng ti Cụng ty than Bớ Uụng Bớ -Cụng sut: 120t/h -Cụng sut: 180t/h tng ng 500 tn tng ng 900 tn than/ nm chỳ - Mụ hỡnh ... tuyn than bng cụng ngh hn hp bn ói khớ, cụng sut 120 tn/h 1.2.1 1.2.2 CHNG 2.1 2.2 Thc trng cụng ngh sng tuyn than cỏc nh mỏy tuyn than trung tõm v ti cỏc m than Thc trng cụng ngh sng tuyn than...
 • 192
 • 255
 • 0

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG LẠC TIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP CÀNH, QUY TRÌNH THÂM CANH CÂY LẠC TIÊN VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG LẠC TIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP CÀNH, QUY TRÌNH THÂM CANH CÂY LẠC TIÊN VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN
... ging lc tiờn bng phng phỏp ghộp cnh - 20 - Quy trình nhân giống Chọn hạt giống làm gốc ghép Tuyển chọn đầu dòng ơm hạt Chăm sóc vờn gốc ghép Ghép Chăm sóc giống Xuất trồng - Chn ht ging: Chn ht ... trng40 Chng 4: KT QU T C42 4.1 HON THIN QUY TRèNH NHN GING LC TIấN BNG PHNG PHP GHẫP CNH, QUY TRèNH THM CANH CY LC TIấN V Mễ HèNH PHT TRIN42 4.1.1 Hon thin quy trỡnh nhõn ging lc tiờn bng P phỏp ... THIN QUY TRèNH THM CY LC TIấN Trờn c s nghiờn cu ca ti KC.06.06 -24NN v thc tin sn xut chỳng tụi xõy dng quy trỡnh thõm canh cõy lc tiờn nhm cho nng sut cao v cht lng tt phc v ch bin hon chnh quy...
 • 103
 • 268
 • 1

hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại thành phong

hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại thành phong
... BA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯNHÂN SX &KDTM THÀNH PHONG 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH ... CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THÀNH PHONG 2.1 Tình hình hoạt động bán hàng Doanh nghiệp TNSX & KDTM Thành Phong ... quan chung Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại Thành Phong Phần thứ hai : Thực trạng công tác bán hàng xác định kết bán hàng Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại Thành Phong Phần...
 • 45
 • 208
 • 1

Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo mẫu thêu, khâu tay, dập khuy, đột lỗ, trang trí hoa văn, , cho sản xuất các loại giày ủng nữ thời trang xuất khẩu và nội địa

Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo mẫu thêu, khâu tay, dập khuy, đột lỗ, trang trí hoa văn,  , cho sản xuất các loại giày ủng nữ thời trang xuất khẩu và nội địa
... chuyền công nghệ nhằm tạo mẫu thêu, khâu tay, dập khuy, đột l , trang trí hoa văn, , cho sản xuất loại giày ủng nữ thời trang xuất nội địa I Phom giày, dỡng mẫu nhân cỡ số A Phom giày ... tài: Nghiên cứu qui trình công nghệ tạo mẫu thêu, khâu tay, dập Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo mẫu thêu, khâu tay, dập khuy, đột l , trang trí hoa văn cho ... công nghệ tạo mẫu thêu, khâu tay, dập khuy, đột lỗ ,trang trí hoa văn ,, cho sản xuất loại giày ủng nữ thời trang xuất nội địa nhằm tạo lợi cạnh tranh bối cảnh ngành da giày gặp nhiều bất lợi Nội...
 • 65
 • 356
 • 0

quy trình ương giống cá chim vây vàng, góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nhân tạo

quy trình ương giống cá chim vây vàng, góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nhân tạo
... sinh học, kỹ thuật sản xuất giống chim vây vàng giới Việt Nam để nghiên cứu đề xuất quy trình: Quy trình sản xuất nhân tạo giống chim vây vàng, quy trình ương nuôi giống (đạt kích thước ... Khi ương giống chim vây vàng không thấy tượng ăn thịt lẫn giống ương nuôi chẽm, mú… Đây thuận lợi việc ương giống chim vây vàng giai đoạn hương lên 28 giống Để tỷ lệ sống ương ... thuật ương giống chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) Trại Thực nghiệm sản xuất Hải sản - Vĩnh Hòa - Nha Trang” Mục tiêu đề tài: Nhằm tìm hiểu quy trình ương giống chim vây vàng,...
 • 60
 • 519
 • 0

Hoàn thiện quy trình nhân giống nhanh chóng cây trồng năng suất cao bằng công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật cho một số dòng keo lai, bạch đàn lai và keo lá tràm docx

Hoàn thiện quy trình nhân giống nhanh chóng cây trồng năng suất cao bằng công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật cho một số dòng keo lai, bạch đàn lai và keo lá tràm docx
... số giống trồng rừng có suất cao Việt Nam công nghệ đợc du nhập vào với số dòng Bạch đàn từ Trung Quốc vào năm 1992 cho số đơn vị nhằm nhân nhanh giống u trội phục vụ sản xuất Ngoài dòng Keo lai ... có số tổ hợp bạch đàn lai, số dòng Keo tràm Những giống đáp ứng đợc yêu cầu cấp bách trồng rừng sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp giấy, ván nhân tạo Tuy nhiên, giống nói dòng vô tính nhân giống ... điểm giống gốc Song kết nghiên cứu nhân giống nuôi cấy mô lần đầu đợc nghiên cứu áp dụng thành công cho đối tợng vào năm 2001 thuộc đề tài KC 04.08 nhằm hoàn thiện quy trình nhân giống trồng có suất...
 • 17
 • 377
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng công nghệ nhân giống tre tàu bằng kỹ thuật mô homhoàn thiện công nghệ tách axit béo trong dầu đậu tương bằng phương pháp enzim để ứng dụng trong công nghiệp dượcnghien cuu hoan thien quy trinh cong nghe nhan giong vo tinh giong che ldp1 va ldp 2 bang giam homcông nghệ nhân giống vô tính chènghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống vô tính hoa thược dược lùn bằng phương pháp giâm cành tại việt trì phú thọđề tài nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vacxin nhược độc vô hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm và ứng dụng kỹ thuật gene xác định typ vi rut lở mồm long móng lmlmgiải pháp hoàn thiện công tác bt gpmb ở tỉnh nghệ an qua dự án đường ven sông lamhoàn thiện công nghệ tự động trong chế tạo lắp ráp hàn vỏ tàu thuỷ nhằm nâng cao chất lượng đóng tàu thuỷ cỡ lớn quy trình hàn tàu 53 000 tấnhoàn thiện quy trình nhân giống và sản xuất một số giống hoa lan hồ điệp theo quy mô công nghiệpnc hoan thien cong nghe san xuat bot oxit sat hoat tinhhoàn thiện công nghệ và xây dựng hệ thống sản xuất củ giống chất lượng cao khoai tây hà lan thông qua nuôi cấy môcông nghệ nhân giốngcông nghệ nhân giống in vitrocông nghệ nhân giống cấy mônhững giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm hà đông thuộc công ty cổ phần nông sản thực phẩm hà tâyĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học