QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY BÌNH VÔI

Xây dựng quy trình nhân giống cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana bẻtoni) bằng phương pháp giâm cành trên khay có lỗ luận văn tốt nghiệp đại học

Xây dựng quy trình nhân giống cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana bẻtoni) bằng phương pháp giâm cành trên khay có lỗ luận văn tốt nghiệp đại học
... tài: Xây dựng quy trình nhân giống Cỏ (Stevia rebaudiana Bertoni) phương pháp giâm cành khay lỗ Mục đích nghiên cứu Xây dựng quy trình nhân giống Cỏ phương pháp giâm cành khay lỗ hoàn ... 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA NÔNG LÂM NGƯ  - XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY CỎ NGỌT (Stevia rebaudiana Bertoni) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH TRÊN KHAY CÓ LỖ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ ... rễ Cỏ giai đoạn mầm ươm Nhằm xây dựng quy trình nhân giống Cỏ phương pháp giâm cành khay lỗ 3.3 Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm xây dựng quy trình nhân giống Cỏ...
 • 82
 • 1,969
 • 4

xây dựng quy trình nhân giống cây đồng tiền bằng kỹ thuật nuôi cấy mô ppt

xây dựng quy trình nhân giống cây đồng tiền bằng kỹ thuật nuôi cấy mô ppt
... dụng cho 13 giống thí nghiệm cho kết t ơng tự Kết luận 3.1 Đã xây dựng đ ợc quy trình nhân giống hoa đồng tiền ph ơng pháp nuôi cấy hoàn chỉnh nh sau: Chế độ khử trùng thích hợp cho giai đoạn ... nuôi cấy nuôi cấy 16 tuần nuôi cấy (1,5ppm BA + 0,2 Sùi callus 10%, Sùi callus 9%, sau Sùi callus 7%, sau ppmK + sau - 10 tuần - 10 tuần nuôi Chết 10 tuần nuôi cấy 0,2ppmIAA) nuôi cấy cấy Sùi ... agar Môi tr ờng rễ tốt nhất: MS + 0,1ppm NAA + 2,5% sacaroza +6,5g agar/lít Thời vụ tốt vụ xuân, đồng tiền cấy vào vụ thu vụ đông Giá thể tốt cho đồng tiền cấy mùn+trấu hun (1:1) 4.2 Đây quy...
 • 6
 • 578
 • 9

luận văn công nghệ sinh học Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây hoa cúc CN01 (Standard chrysanthemum) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

luận văn công nghệ sinh học Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây hoa cúc CN01 (Standard chrysanthemum) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro
... hành nghiên cứu đề tài: ' 'Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa cúc CN01 (Standard chrysanthemum) phương pháp nuôi cấy in vitro' ' MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 2.1 Mục đích Xây dựng quy trình nhân giống ... nhiều phận khác hoa, lá… 2.2 Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện môi trường nhân giống in vitro cúc để đạt hiệu cao Qui trình nhân giống hoa cúc CN01 phương pháp nuôi cấy in vitro Nguyên liệu ... thuật nuôi cấy in vitro quy mô thương mại để sản xuất hoa cắt Colombia nước sản xuất hoa Cẩm Chướng lớn giới nhờ công nghệ nuôi cấy in vitro Tóm lại, nuôi cấy in vitro đưa vào chương trình chọn nhân...
 • 51
 • 321
 • 1

Xây dựng quy trình nhân giống cây hoa cúc CN01 (chrysanthemum maxximum seiun 3) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Xây dựng quy trình nhân giống cây hoa cúc CN01 (chrysanthemum maxximum seiun  3) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro
... HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ∞ - PHẠM THỊ TƯƠI XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY HOA CÚC CN01 (Chrysanthemum maximum Seiun - 3) BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY IN VITRO KHÓA LUẬN TỐT ... Xây dựng quy trình nhân giống Phạm Thị Tươi K36B - Sinh hoa cúc CN01 (Chrysanthemum maximum Seiun - 3) kỹ thuật nuôi cấy in vitro Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Xây dựng ... liệu khoa học cho nghiên cứu kỹ thuật nuôi cấy hoa cúc CN01 - Đưa quy trình nuôi cấy hoa cúc CN01 phục vụ cho việc nhân giống đáp ứng nhu cầu sản xuất thị trường Phạm Thị Tươi K36B - Sinh...
 • 61
 • 735
 • 4

Nghiên cứu ghóp phần hoàn thiện quy trình nhân giống cây hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Nghiên cứu ghóp phần hoàn thiện quy trình nhân giống cây hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.
... phần hoàn thiện quy trình nhân giống hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) phương pháp nuôi cấy tế bào” 1.2 Mục đích nghiên cứu Hoàn thiện quy trình nhân giống hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) phương ... đề tài: “NGHIÊN CỨU GHÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY HOA ĐỒNG TIỀN (Gerbera jamesonii) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ... đồng tiền giới Việt Nam Hoa đồng tiền nhân giống phương pháp như: phương pháp hữu tính (nhân giống hạt) phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống tách cây, nuôi cấy tế bào) Các vùng trồng hoa...
 • 52
 • 251
 • 0

Quy trình nhân giống cây Hà Thủ ô đỏ

Quy trình nhân giống cây Hà Thủ ô đỏ
... lƣợng chiều dài rễ thủ ô 39 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 thủ ô đỏ Hình 2.2 A, B, C, D lần lƣợt hoa, lá, củ thủ ô đỏ Hình 4.1: thủ ô đỏ sau 10 ngày cấy ... CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC & KĨ THUẬT MÔI TRƢỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHẢO SÁT QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY HÀ THỦ Ô ĐỎ ... niệm vi nhân giống (Micropropagation) Vi nhân giống khái niệm dùng để miêu tả phƣơng pháp nhân giống từ việc nuôi cấy mô thực vật, nhân giống kĩ thuật nuôi cấy mô bắt đầu mảnh nhỏ thực vật vô trùng...
 • 74
 • 456
 • 0

Nhân giống cây bình vôi tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

Nhân giống cây bình vôi tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
... phân hóa tế bào 2.3.3 Môi trường nuôi cấy tế bào thực vật 2.3.3.1 Điều kiện nuôi cấy tế bào thực vật 2.3.3.2 Thành phần môi trường nuôi cấy tế bào thực vật .9 ... phân hóa tế bào 2.3.3 Môi trường nuôi cấy tế bào thực vật 2.3.3.1 Điều kiện nuôi cấy tế bào thực vật 2.3.3.2 Thành phần môi trường nuôi cấy tế bào thực vật .9 ... phần môi trường nuôi cấy tế bào thực vật Một yếu tố quan trọng tăng trưởng, phát triển hình thái tế bào thực vật nuôi cấy thành phần môi trường nuôi cấy Thành phần môi trường nuôi cấy tế...
 • 56
 • 229
 • 0

Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa Đồng Tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa Đồng Tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào
... tạo giống hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh nâng cao suất, chất lượng hiệu sản xuất hoa đồng tiền, tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa Đồng Tiền phương pháp nuôi ... nuôi cấy tế bào Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hoàng Văn Nam I.2/ Mục đích, yêu cầu: I.2.1/ Mục đích: Nghiên cứu nhân nhanh invitro giống hoa Đồng Tiền I.2.2/ Yêu cầu: I.2.2.1/ Nghiên cứu ... thực tế Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hoàng Văn Nam Một vấn đề đặt giá giống nhân phương pháp nuôi cấy cao , cần phải cải tiến quy trình nhân để làm hạ giá thành, đặc biệt giới hóa khâu nhân...
 • 21
 • 2,511
 • 14

cải tiến quy trình nhân giống gừng bằng phương pháp nuôi cấy

cải tiến quy trình nhân giống gừng bằng phương pháp nuôi cấy mô
... CẢI TIẾN QUI TRÌNH NHÂN GIỐNG GỪNG (Zingiber officinale Rosc.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TÓM LƯỢC Đề tài: Cải tiến qui trình nhân giống gừng (Zingiber officinale Rosc.) phương pháp nuôi cấy ... mầm, nhân giống gừng từ hạt Nhân giống gừng phương pháp nuôi cấy tạo số lượng lớn đồng bệnh, tốn chi phí không gian tồn trữ giống Nhân giống gừng phương pháp nuôi cấy thực Lâm Ngọc Phương ... diện tích chi phí tồn trữ giống Vì vậy, đề tài Cải tiến qui trình nhân giống gừng (Zingiber officinale Rosc.) phương pháp nuôi cấy tiến hành để đáp ứng nhu cầu gừng giống cho thị trường, giúp...
 • 29
 • 1,489
 • 5

Quy trình nhân giống hoa lan bằng phương pháp nuôi cấy invitro

Quy trình nhân giống hoa lan bằng phương pháp nuôi cấy invitro
... kỹ thuật nuôi cấy mô in-vitro tạo hàng loạt ổn định mặt di truyền đáp ứng giá phải vô hữu ích Sau đây, xin giới thiệu quy trình nhân giống Lan phương pháp nuôi cấy mô in-vitro: Quy trình tiến ... với bệnh tật Như vậy, từ mô hoa Lan chọn nuôi cấy có 3-4 chuyển vườn trồng thời gian khoảng từ đến 11 tháng Với phương pháp nhân giống vô tính đảm bảo tạo mang đặc tính giống hoàn toàn với cha mẹ ... sở kinh doanh hoa Lan với nhiều chủng loại, giá khác Do đó, việc nhân giống kỹ thuật nuôi cấy mô in-vitro tạo hàng loạt ổn định mặt di truyền đáp ứng giá phải vô hữu ích Lan loại hoa vương giả,...
 • 5
 • 1,421
 • 26

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BA KÍCH (Morinda officenalis How)

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BA KÍCH (Morinda officenalis How)
... nhận kết 90% in vitro ba kích sống sót sau chuyển điều kiện tự nhiên 289 Quy trình nhân giống in vitro ba kích (Morinda officenalis How) Bảng Ảnh hưởng α-NAA IBA tới khả rễ chồi ba kích sau 30 ... LSD0,05 4,23 0,12 287 Quy trình nhân giống in vitro ba kích (Morinda officenalis How) Bảng Ảnh hưởng BA đến khả nhân nhanh chồi ba kích sau 45 ngày nuôi cấy BA (mg/l) Hệ số nhân chồi (lần) 0,0 ... University of Traditional Chinese Medicine 17 (4): 353-354 291 Quy trình nhân giống in vitro ba kích (Morinda officenalis How) He H., Xu HH (2002) In vitro culture and the Agrobacterium-mediated genetic...
 • 8
 • 897
 • 10

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây cói bông trắng và cói nhật

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây cói bông trắng và cói nhật
... ñã nhi m b nh Tuy nhiên nhân gi ng in vitro cói Vi t Nam v n chưa ñư c áp d ng Chính v y, ti n hành ñ tài: Nghiên c u xây d ng quy trình nhân gi ng in vitro cói tr ng cói Nh t” 1.2 M c ñích, ... ñ n kh phát sinh ch i cói Nh t Kh phát sinh ch i c a cói Nh t môi trư ng BA nh hư ng c a n ng ñ Ki ñ n kh phát sinh ch i cói Nh t Kh phát sinh ch i c a cói Nh t môi trư ng Kinetin 51 54 54 56 ... U 2.1 Gi i thi u chung v cói 2.2 Ti m năng su t cói 18 2.3 Nhân gi ng cói b ng phương pháp in vitro 21 2.4 Các k t qu nghiên c u v cói th gi i N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 34 3.1 ð i tư...
 • 128
 • 1,310
 • 4

Xây dựng quy trình nhân giống khoai lang tím nhật (beniazuma) nhập nội bằng phương pháp nuôi cấy mô in vitro

Xây dựng quy trình nhân giống khoai lang tím nhật (beniazuma) nhập nội bằng phương pháp nuôi cấy mô in vitro
... tác giống sau này, tiến hành thực đề tài: Xây dựng quy trình nhân giống khoai lang tím Nhật (Beniazuma) nhập nội phương pháp nuôi cấy in vitro Mục đích nghiên cứu đề tài Bằng phương pháp nuôi ... chồi từ sẹo + Để nhân giống, môi trường nuôi cấy thường bổ sung cytokinin, GA3 chất hữu khác - Nhân giống in vitro Đây giai đoạn quan trọng việc nhân giống trồng phương pháp nuôi cấy tế bào ... canh, cải tiến thoái giống việc làm cần thiết 1.1.4 Vài nét giống khoai lang tím Nhật Bản Giống khoai lang tím Nhật giống khoai lang mới, có nguồn gốc Nhật Bản Hiện giống khoai trồng nhiều vùng...
 • 47
 • 709
 • 5

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây hà thủ ô đỏ polygonum multiflorum thunb

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây hà thủ ô đỏ polygonum multiflorum thunb
... trình nhân giống in vitro thủ ô đỏ Polygonum multiflorum Thunb Mục tiêu, mục đích đề tài - Mục tiêu: xây dựng quy trình nhân giống in vitro thủ ô đỏ - Mục đích: Tạo giống thủ ô đỏ có ... nuôi cấy in vitro 2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài Xây dựng quy trình nhân giống in vitro thủ ô đỏ Polygonum multiflorum Thunb , thực giống thủ ô đỏ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh ... quy trình nhân giống in vitro thủ ô đỏ Polygonum multiflorum Thunb 35 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài: Xây dựng quy trình nhân giống in vitro thủ ô...
 • 42
 • 3,945
 • 15

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet châu Phi (Saintpaulia) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào ppt

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet châu Phi (Saintpaulia) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào ppt
... Sơ đồ qui trình nhân giống hoa Violet châu Phi T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam IV KẾT LUẬN VÀ §Ò NGHN Kết luận - Vật liệu ban đầu mNu bánh tẻ hoa Violet Châu Phi (Saintpaulia), ... callus từ bánh tẻ hoa Violet Châu Phi ghiên cứu ảnh hưởng BAP đến trình tái sinh nhân nhanh chồi từ callus Các callus tạo thành chuyển sang môi trường có nồng độ BAP khác để nghiên cứu khả tái sinh ... cứu phương pháp khử trùng hoa Violet Châu Phi Đề tài sử dụng nguồn mẫu ban đầu từ Violet Châu Phi để tạo vật liệu vô trùng ống nghiệm Mẫu khử trùng hợp chất HgCl2 H2O2 Sau tuần nuôi cấy ta thu...
 • 7
 • 711
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng quy trình nhân giống cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bẻtoni bằng phương pháp giâm cành trên khay có lỗ luận văn tốt nghiệp đại họcquy trình nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bàoquy trình nhân giống in vitro cây dâu tâynghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet châu phi saintpaulia bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pptquy trình nhân giống in vitro cây ba kích morinda officenalis howxây dựng quy trình nhân giống in vitro cây hà thủ ô đỏ polygonum multiflorum thunbbáo cáo nghiên cứu quy trình nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pdfđiều 5 d 4 18 vi phạm các quy định về sản xuất giống cây trồng không theo đúng tiêu chuẩn quy trình nhân giống phục tráng giống do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hànhquy trình nhân giống hoaquy trình nhân giống rau hoa quảquy trình nhân giống chuối tiêuquy trình nhân giống hoa đồng tiềnquy trình nhân giống nấm sòquy trình nhân giống hoa cúcquy trình nhân giống hoa phong lan1. Thông báo mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20171 Chuong trinh DHDCD (website)8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTUhaM0FSTG1rclEVTJ 2017.4.21 ef6ddce BAO CAO TAI CHINH QUY 1 2017 signedTh c tr ng v ph ng h ng ph t tri n h ng d t may xu t kh u Vi t NamCHAP THUAN NIEN YET.PDF CHAP THUAN NIEN YETNghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2107Th c tr ng xu t nh p kh u c a C ng ty s n xu t d ch v va xu t nh p kh u Nam H N iBM03.DV1 Giay yeu cau rut tienBM04.DV1 Giay thoa thuan cho tangBM05.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet k nguoi thanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbld0UnpkWFBGalkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMTd2a3pDODgtNU0BM10.DV1 Giay dang ky TT nguoi lien quanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anRDcyYk1tS2plMnMBài 4. Tìm hiểu thư điện tửBM06.DV2 Giay yeu cau dich vuBM08.DV2 KHPN Giay bo sung thong tin KH co yeu to Hoa KyVan ban sao luc 290 (QD 1314)