Tóm tắt luận văn:Nghiên cứu phổ IR, 1H NMR, 13C NMR của dãy phức chất của platin(II) chứa phối tử metyleugenoxyaxetat

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên
... VX V 2 2,9 1 8,4 1 7,9 1 3,3 1 6,6 1 6,4 1 4,7 1 0,6 TQ 1 5,7 1 5,2 1 3,2 1 1,6 VX92 1 6,5 1 5,5 1 2,7 1 2,7 VX93 2 1,5 1 8,9 1 7,2 1 5,0 2 7,8 2 2,1 2 1,6 1 7,1 95389 2 3,7 1 7,8 1 7,8 1 4,8 CM60 1 7,0 1 5,9 1 3,3 1 2,6 99084-A18 ... 2 7,3 b 1,9 2b 16 4,6 ab 3 0,2 b 2 6,3 b 2 2,1 5 3,0 4(50K2O) 2 8,6 ab 1,9 7ab 16 5,5 a 3 2,6 ab 2 8,7 ab 2 5,6 2 4,5 5(60K2O) 2 9,1 a 2,0 1a 16 5,6 a 3 3,9 a 2 9,4 a 2 6,5 7,5 CV (%) 2,2 1,8 0,2 1,7 2,3 1,5 7 0,0 9 1,0 9 1,3 3 ... (tr /ha) 15 8,3 2d 16 1,6 3c 16 3,2 5b 16 4,5 8a 16 4,7 5a 2,0 1,2 1 1 6,5 e 2 1,4 d 2 8,1 c 3 1,8 b 3 4,0 a 2,1 1,5 2 1 4,2 d 1 8,5 c 2 4,0 b 2 6,9 ab 2 7,8 a 1,8 1,1 2 4,4 1 0,6 1 8,5 2 2,6 2 3,5 (S li u TB năm 200 7,2 008 X lý th...
 • 26
 • 426
 • 0

tóm tắt luận văn nghiên cứu một số chỉ số sinh học của trẻ em mầm non ở huyện sóc sơn, hà nội

tóm tắt luận văn nghiên cứu một số chỉ số sinh học của trẻ em mầm non ở huyện sóc sơn, hà nội
... Các số thể lực trẻ mầm non huyện Sóc Sơn 3.2.1 Chỉ số pinet trẻ mầm non huyện Sóc Sơn 3.2.1.1 Chỉ số pinet trẻ mầm non huyện Sóc Sơn Bảng 3.22 Chỉ số pignet trẻ mầm non huyện Sóc Sơn Chỉ số pignet ... 0,05 > 0,05 > 0,05 3.2.2 Chỉ số BMI trẻ mầm non huyện Sóc Sơn 3.2.2.1 Chỉ số BMI trẻ mầm non huyện Sóc Sơn Bảng 3.24 Chỉ số BMI trẻ mầm non huyện Sóc Sơn Chỉ số BMI trẻ mầm non (kg/m2) Nam (1) Nữ ... Các số chức số hệ quan trẻ mầm non huyện Sóc Sơn 3.3.2 Tần số tim trẻ mầm non huyện Sóc Sơn 3.3.2.1 Tần số tim trẻ mầm non huyện Sóc Sơn Bảng 3.28 Tần số tim trẻ mầm non huyện Sóc Sơn Tần số tim...
 • 23
 • 154
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu quá trình tương tác oxi hóa của polyphenol chiết xuất từ chè xanh đến polyanilin và khả năng ứng dụng chống ăn mòn

tóm tắt luận án nghiên cứu quá trình tương tác oxi hóa của polyphenol chiết xuất từ chè xanh đến polyanilin và khả năng ứng dụng chống ăn mòn
... tng tỏc oxi húa ca polyphenol chit xut t chố xanh n polyanilin v kh nng ng dng chng n mũn Mc tiờu nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu ca ti l kho sỏt quỏ trỡnh tng tỏc oxi húa ca cỏc hp cht polyphenol ... chố xanh, vi in cc nn polyanilin quỏ trỡnh tng hp bng phng phỏp phõn cc in húa v kh nng chng n mũn ca polyphenol chố xanh Nhim v ca lun ỏn - Chit, tinh ch cỏc catechin, cafein t polyphenol chố xanh ... polyme dn polyanilin - Nghiờn cu tng tỏc oxi húa ca mt s cht phõn lp c t polyphenol chố xanh vi polyme dn in polyanilin Nhng úng gúp c bn ca lun ỏn - Cụng b cụng ngh mi phõn tỏch catechin chố xanh...
 • 36
 • 299
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ MẬT TRÊN CẤP SỐ NHÂN CYCLIC TRONG HÀM BĂM

TÓM TẮT LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ MẬT TRÊN CẤP SỐ NHÂN CYCLIC TRONG HÀM BĂM
... nghiên cứu gần hệ mật xây dựng cấp số nhân cyclic cho thấy hệ mật thỏa mãn yêu cầu để xây dựng hàm băm Trên sở luận văn tập trung tìm hiểu hệ mật xây dựng cấp số nhân vành đa thức lớn từ áp dụng ... phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: Mật mã khối, hàm băm, nhóm nhân cấp số nhân vành đa thức  Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng cấp số nhân cyclic vành đa thức xây dựng hệ mật mã khối áp dụng ... dựng hệ mật khóa bí mật làm sở thực hàm băm Chương 3: Áp dụng hệ mật xây dựng cấp số nhân cyclic vào hàm băm Nội dung chương đề cập đến cấu trúc hàm băm, số ví dụ hàm băm phép công hàm băm Phần...
 • 26
 • 162
 • 0

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV
... thấy đảm bảo chất lượng cho dịch vụ IPTV cải thiện đáng kể Hướng nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng cho dịch vụ IPTV nghiên cứu giải pháp kỹ thuật giải pháp kinh doanh, mô hình khai thác dịch ... rãi…Vì đảm bảo QoS cho dịch vụ IPTV toán cần thiết Luận văn trình bày tổng quan công nghệ truyền tải IPTV, dịch vụ IPTV chế, tiêu, mô hình để đánh giá lượng IPTV qua đưa biện pháp cải thiện chất lượng ... bá trái phép, lỗi hỏng truy cập, lỗi hỏng nội dung, chất lượng dịch vụ 1.4 Các dịch vụ IPTV Bảng 1-1: Ví dụ dịch vụ IPTV Dịch vụ TV Dịch vụ giải trí  Truyền hình số  Trò chơi  Truyền hình trả...
 • 24
 • 198
 • 2

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu triển khai mô hình P2P cho dịch vụ IPTV trên nền IMS

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu triển khai mô hình P2P cho dịch vụ IPTV trên nền IMS
... TỔNG QUAN VỀ IPTV Chương II: IPTV DỰA TRÊN NỀN KIẾN TRÚC IMS Chương III:MỘT SỐ MÔ HÌNH TRIỂN KHAI P2P CHO DỊCH VỤ IPTV Chương IV: KIẾN TRÚC DỊCH VỤ IPTV TRÊN NỀN IMS SỬ DỤNG MÔ HÌNH P2P Tác giả ... hành dịch vụ P2P IPTV 4.4.1 Đăng ký kết nối với dịch vụ IPTV 4.4.2 Ngắt kết nối từ máy chủ IPTV 4.5 So sánh dịch vụ IPTV sử dụng hình P2P với dịch vụ IPTV không sử dụng hình P2P 4.5.1 hình ... Lợi nhuận tối đa cho dịch vụ IPTV thông thường Các hình thúc đẩy P2P hình Built-in hình Flat-reward hình Usage-based 4.6.Đánh giá hình P2P đề xuất cho dịch vụ IPTV 4.6.1 Cải thiện...
 • 20
 • 243
 • 7

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt
... University Press Vietnamese Lân, N (2003) Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam Hà Nội: Nxb Văn học Lực, N., & Đang, L V (2009) (3rd ed.) Thành ngữ tiếng Việt [Dictionary of Vietnamese idioms] Hà Nội: ... Đi tìm điển tích thành ngữ [Seeking idioms’ classic references] Hà Nội: Nxb Thông Tấn Ý, N N., Hành, H V, Khang, N V., Thại, L X., & Thành, P X (1998) Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt [Dictionary ... mainly collected from the following dictionaries: English Bình, P V (1999) Tục ngữ nước Anh thành ngữ tiếng Anh giàu hình ảnh [English picturesque idioms] Hải Phòng: Nxb Hải Phòng Cambridge Idioms...
 • 30
 • 189
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh trong việc nâng cao chất lượng phần mềm

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh trong việc nâng cao chất lượng phần mềm
... văn tiếp cận nghiên cứu kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh mức mã nguồn, phân tích dựa phân tích luồng liệu Từ kết thu từ kỹ thuật phân tích giúp cho việc phân tích thuộc tính/hành vi xảy chương ... đạt trình bày tổng quan phân tích chương trình tĩnh Trong đó, nêu khái niệm liên quan đến phân tích chương trình tĩnh, điểm mạnh mặt yếu, kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh giới học thuật nghiên ... Xây dựng phân tích: doAnalysis() 3.2 Phân tích chương trình ví dụ với Soot Trong phần này, luận văn thực nghiệm với phân tích tính sống biến 23 KẾT LUẬN Phân tích chương trình tĩnh kỹ thuật thu...
 • 24
 • 280
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng mô hình phần mềm dựa trên SAT

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng mô hình phần mềm dựa trên SAT
... kiểm chứng hình luôn đề tài mang lại nhiều tranh luận, cảm hứng nghiên cứu Tác giả muốn nghiên cứu vấn đề kiểm chứng hình liên quan tới vấn đề bùng nổ không gian trạng thái kiểm chứng ... số lượng phần mềm việc đảm bảo chất lượng yêu cầu cấp bách hoàn cảnh Trên giới có nhiều báo, đề tài, công trình nghiên cứu kiểm chứng hình, hướng khác kiểm chứng hình hướng nghiên cứu tập ... hình 1.1.4 Các tiến trình kiểm chứng hình Trong việc áp dụng kiểm chứng hình để thiết kế pha khác sau: • Pha Modeling: – hình hóa hệ thống xem xét cách sử dụng ngôn ngữ tả hình...
 • 21
 • 306
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ XOAY CHIỀU BA PHA Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG CHO CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ XOAY CHIỀU BA PHA Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG CHO CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG
... khảo sát hệ truyền động biến tần -động điện không đồng xoay chiều ba pha phòng thí nghiệm khoa Điện- Điện tử để điều khiển truyền động cho cân băng định lượng nhà máy sản xuất xi măng Kết luận văn ... chuyền sản xuất xi măng Chương 2: Khảo sát tính toán hệ truyền động cho cân băng định lượng Chương 3: Nghiên cứu thí nghiệm hệ truyền động cân băng định lượng phòng thí nghiệm Khoa Điện Điện tử ... truyền động Biến tần Động điện không đồng xoay chiều pha kết hợp với PLC – S7 300 cho điều khiển cân băng định lượng thay hệ thống truyền động phòng thí nghiệm cho hệ thống truyền động cân băng định...
 • 24
 • 203
 • 0

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều
... "Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động chiều" Mục đích nghiên cứu Mục tiêu đề tài phát triển hệ thống điều khiển số tốc độ động chiều Qua nghiên cứu điều khiển tốc độ động chiều, ... điểm điều khiển Mục tiêu cụ thể là: - Phân tích hệ điều khiển tốc độ động chiều - Thiết kế hệ thống điều khiển số tốc độ động chiều cách thiết kế hệ thống điện tử công suất sử dụng Thyristor điều ... trúc điều khiển cho toàn hệ thống động điện chiều 38 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU 39 3.1 Sơ đồ khối điều chỉnh PID động chiều DSP TMS320F28069 Để tiến hành điều khiển...
 • 75
 • 349
 • 0

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu một pha có hòa lưới sử dụng trong các hệ thống biến đổi năng lượng tái tạo(năng lượng sạch)

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu một pha có hòa lưới sử dụng trong các hệ thống biến đổi năng lượng tái tạo(năng lượng sạch)
... sóng chế độ burst 25 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong luận văn tác giả thực nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu pha hòa lưới sử dụng hệ thống biến đổi lượng tái tạo( lượng ) Kết mô cho thấy ... CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC BỘ NGHỊCH LƯU 2.1 Bộ biến đổi PV 2.1.1 Bộ nghịch lưu PV với biến đổi DC-DC cách ly Việc cách ly thông thường thực nhờ sử dụng biến áp Biến áp đặt phía lưới (có tần số ... nghịch lưu PV với biến đổi DC-DC không cách ly Bộ nghịch lưu loại sử dụng trường hợp không yêu cầu cách ly với lưới 2.1.3 Bộ nghịch lưu PV biến đổi DC-DC Sơ đồ khối cấu trúc nghịch lưu biến đổi...
 • 25
 • 221
 • 0

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phân tích hệ điều khiển quá trình đa biến

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phân tích hệ điều khiển quá trình đa biến
... HỆ ĐIỀU KHIỂN 2.1 Cấu trúc hệ điều khiển trình: Cấu trúc hệ điều khiển trình trình bầy sau: Hình 2.1: Cấu trúc hệ điều khiển trình Tùy theo quy mô ứng dụng mức độ Tự động hóa, hệ thống điều khiển ... không đáng kể Điều xấp xỉ khâu tính toán trình nhận dạng đối tượng trình KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Trong trình làm luận văn với đề tài: Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển trình đa biến tìm ... điều khiển nói chung toán điều khiển trình nói riêng Cùng với đó, tổng hợp nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế Trong luận văn này, thu kết sau: - Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển trình đa biến...
 • 23
 • 297
 • 0

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phương pháp điều chỉnh tốc độ trong hệ điều tốc động cơ một chiều ở vùng tốc độ lớn hơn tốc độ cơ bản

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phương pháp điều chỉnh tốc độ trong hệ điều tốc động cơ một chiều ở vùng tốc độ lớn hơn tốc độ cơ bản
... này thời gian tới 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Với đề tài Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh tốc độ hệ điều tốc động chiều vùng tốc độ lớn tốc độ bản Bản luận văn trình bày đầy đủ nội ... độ động truyền động động chiều, việc điều chỉnh tốc độ động có nhiều ưu việt so với các loại động khác Động điện chiều có khả điều chỉnh tốc độ dễ dàng mà cấu trúc mạch lực, mạch điều ... được, điều khiển thiết kế đáp ứng công nghệ điều khiển điều chỉnh tốc độ hệ điều tốc động chiều vùng tốc độ lớn tốc độ Đã thí nghiệm thành công hệ điều khiển điều chỉnh tốc độ hệ điều...
 • 23
 • 296
 • 0

Tóm tắt luận văn nghiên cứu và khảo sát hệ truyền động thyritor – động cơ ở phòng thí nghiệm khoa điện điện tử để điều khiển chuyển động cân băng định lượng

Tóm tắt luận văn nghiên cứu và khảo sát hệ truyền động thyritor – động cơ ở phòng thí nghiệm khoa điện  điện tử để điều khiển chuyển động cân băng định lượng
... đề tài Nghiên cứu khảo sát hệ truyền động Thyritor Động phòng thí nghiệm khoa điện - điện tử để điều khiển chuyển động cân băng định lượng Kết đề tài vừa có ý nghĩa thực tế vừa có tính khoa ... truyền động Thyritor Động phòng thí nghiệm khoa điện - điện tử để điều khiển chuyển động cân băng định lượng giải vấn đề:  Tìm hiểu khảo sát yêu cầu hệ điều khiển cân băng định lượng ứng dụng công ... DỰNG HỆ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG 3.1 Ứng dụng hệ truyền động T Đ cho điều khiển ổn định khối lượng cân băng định lượng 3.1.1 Sơ đồ khối hệ thống truyền động điều khiển...
 • 26
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt luận án nghiên cứu động lực học của xe chữa cháy rừng đa năngluận văn nghiên cứu ứng dụng các bài tập nhằm phát triển tố chất sức bền và tố chất khéo léo mềm dẻoluận văn nghiên cứu tìm lỗi phát âm tiếng anh của sinh viên năm thứ tư khoa ngoại ngữ đại học vinh và gợi ý một số biện pháp khắc phụcluận văn nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng tuấn khanhluận văn nghiên cứu ứng dụng các bài tập nhằm phát triển tố chất sức bền và tố chất khéo léo mềm dẻo cho nam học sinh trường thpt hồng lĩnhluận văn nghiên cứu tôm súluận văn nghiên cứu tôm thẻluận văn nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố đà lạt tỉnh lâm đồngluận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay trả góp trên địa bàn thành phố hồ chí minhluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhluận văn nghiên cứu công tác quản lý ngân sách xã phường ở thành phố việt trìtóm tắt luận vănluận văn nghiên cứutóm tắt luận văn thạc sĩtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tếHoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (LV thạc sĩ)Nhân tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LV thạc sĩ)Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (CKCA) (LV thạc sĩ)Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở tổng công ty bưu điện Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoạt động truyền thông Marketing online của công ty cổ phần Thế giới di động (tt)Kênh phân phối của Mobifone trên địa bàn Hà Nội (LV thạc sĩ)Diem DH LD XH TT2014TB doi ngay nhap hoc CS SonTay TS 2014 CV đi số 1414DSXTNV21 nop qua duong buu dien het ngay 21 9 xlsx (2)Nghiên cứu đánh giá hiệu năng thực thi hệ thống quản lý điều khiển truy nhập wifi diện rộng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiêu chuẩn nén h.264 và ứng dụng trong truyền hình có độ phân giải cao (HDTV) (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang theo chuẩn hiệu trưởngHIỆN TƯỢNG QUANG điện NGOÀI các ĐỊNH LUẬT QUANG điện lớp 1220 BẢNG QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm học sâu NHỚ lâu (kèm bài tập thực hành)Nhân tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (tt)Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quy CT022008BTNMT.doc