bài tập DÂN sự 2 IN

Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx

Bài tập dân sự về thừa kế MÔN LUẬT DÂN SỰ docx
... chấp dân sự, hòa giải không thành đưa vụ án xét xử trừ trường hợp PL quy định không phép hòa giải tiến hành hòa giải II ĐN LUẬT DÂN SỰ, FÂN BIỆT LUẬT DÂN SỰ VỚI SỐ NGÀNH LUẬT #: 1/ ĐN Luật dân sự: ... biệt luật dân với số ngành luật khác: a/ Giữa luật dân với luật HNGĐ: Hai ngành luật có đối tượng điều chỉnh giống quan hệ tài sản quan hệ nhân thân điểm để phân biệt hai ngành luật là: - Luật dân ... quan hệ PL dân như: Hợp đồng, thừa kế, bồi thường thiệt hại hợp đồng Tuy nhiên luật dân quy định quyền HNGĐ ĐK, thủ tục cụ thể điều chỉnh luật HNGĐ b/ Luật dân với luật KT: Giữa ngành luật có đối...
 • 28
 • 6,946
 • 127

Bài tập dân sự về thừa kế

Bài tập dân sự về thừa kế
... thừa kế thời điểm người có tài sản chết, việc y/c khởi kiện chia di sản thừa kế, xác nhập quyền thừa kế or tước bỏ quyền thừa kế người # thời hiệu khởi kiện 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế Tuy ... chấp dân sự, hòa giải không thành đưa vụ án xét xử trừ trường hợp PL quy định không phép hòa giải tiến hành hòa giải II ĐN LUẬT DÂN SỰ, FÂN BIỆT LUẬT DÂN SỰ VỚI SỐ NGÀNH LUẬT #: 1/ ĐN Luật dân sự: ... (ngày pháp lệnh thừa kế ban hành) thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế hết ngày 9/9/2000, thời hạn quyền khởi kiện + Theo quy định điều 36 pháp lệnh thừa kế người có tài sản mở thừa kế từ ngày 10/9/1990...
 • 31
 • 2,705
 • 1

Bài tập dân sự học kì: giao dịch dân sự có điều kiện

Bài tập dân sự học kì: giao dịch dân sự có điều kiện
... HUỐNG VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN Điều kiện giao dịch điều kiện hủy bỏ hiệu lực giao dịch dân Giao dịch dân tình hợp đồng thuê nhà điều kiện Giao dịch dân điều kiện hiểu giao dịch giao ... cho giao dịch dân điều kiện - Cần quy định rõ ràng điều kiện, phân biệt điều kiện giao dịch dân điều kiện với điều kiện hiệu lực giao dịch dân - Cần thay cụm từ “thỏa thuận” khoản điều ... giao dịch dân xảy coi điều kiện không xảy ra" Giao dịch dân điều kiện giao dịch mà hiệu lực phát sinh hủy bỏ phụ thuộc vào kiện định Sự kiện coi điều kiện giao dịch người xác lập giao dịch...
 • 11
 • 309
 • 0

Bài tập dân sự học kì: giao dịch dân sự có điều kiện

Bài tập dân sự học kì: giao dịch dân sự có điều kiện
... lực giao dịch dân kí kết chưa hiệu lực kiện xảy Giao dịch dân điều kiện hủy bỏ hiệu lực, giao dịch dân hiệu lực kiện điều kiện hủy bỏ giao dịch diễn Giao dịch dân điều kiện tương đối ... cho - giao dịch dân điều kiện Cần quy định rõ ràng điều kiện, phân biệt điều kiện giao dịch dân - điều kiện với điều kiện hiệu lực giao dịch dân Cần thay cụm từ “thỏa thuận” khoản điều ... thỏa thuận điều kiện phát sinh hủy bỏ giao dịch dân điều kiện xảy ra, giao dịch dân phát sinh hủy bỏ.” Sự kiện coi điều kiện giao dịch người xác lập giao dịch định Nó phải kiện tương lai Sự...
 • 12
 • 309
 • 0

bài tập lớn môn luật dân sự 2

bài tập lớn môn luật dân sự 2
... nhiệm dân vi phạm hợp đồng Khái niệm hợp đồng dân Điều 388, BLDS 20 05 định nghĩa hợp đồng dân sau: “ Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. ” Như ... thường thiệt hại II .2 Trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng [Type text] Page Trong từ điển thuật ngữ luật học hay giáo trình luật dân BLDS việt nam 20 05 định nghĩa rõ ràng trách nhiệm dân vi phạm hợp ... vụ dân phát sinh [Type text] Page HDDS ký kết có hiệu lực, TNDS phát sinh có hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm dân vi phạm hợp đồng Khái niệm trách nhiệm dân...
 • 5
 • 5,515
 • 54

bài tập nhóm luật dân sự 2

bài tập nhóm luật dân sự 2
... 1.Giáo trình luật dân Việt Nam 2, trường đại học Luật Hà Nội.NXB Công an nhân dân 16 2. Giáo trình luật dân Việt Nam tập 2, TS Lê Đình Nghị, NXB Giáo dục Việt Nam 3.Bộ luật dân năm 20 05 4 .Luật trách ... tam giữ, tạm giam kể từ ngày 28 /9 /20 03 đến ngày 4/11 /20 13 Căn theo hướng dân Thông tư liên tịch số05 /20 12/ TTLTVKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02/ 11 /20 12, thì: “Thiệt hại tổn thất ... thể là: 1.150.000đồng/tháng (:) chia cho 22 ngày khoảng 52. 2 72 nghìn đồng/ngày Thời gian ông Chấn bị tạm giữ, tạm giam kể từ 28 /9 /20 03 đến ngày 4/11 /20 13 (tạm tính 3.685 ngày), thời gian ông...
 • 17
 • 1,312
 • 2

bài tập về luật dân sự 2

bài tập về luật dân sự 2
... tượng 2/ 3 hưởng = (36x2)/3 = 24 tr - Theo di chúc: A=B = (180/4) /2= 22 ,5 tr < suất 2/ 3 =24 tr Q=K=T= (180-45)/3= 45 tr -Như ta trích từ Q K T người tr =3 tr chia cho AB để suất 2/ 3 =24 tr A =22 ,5 ... A= 720 /2 + 960 /2= 360+480 =840 tr -Nếu di chúc : B=C=D=E=F=T=H=K=P= 840/9= 93,3 tr đối tượng 2/ 3 hưởng theo điều 669 = ( 93,3 x2)/3 = 62. 2 tr - Chia theo di chúc A: B=T=840/4 =21 0 tr C=840 /2= 420 ... CDE=36.6/3= 12. 2 tr Vậy phần thừa kế chia sau : -Di sản thờ cúng = 55 tr -G= 27 .7 tr - C=D=E = 15 + 12. 2 = 27 .2tr Bài 10: A+B có chung C+D (đều thành niên có khả lao động) C có vợ M có 2con chung...
 • 12
 • 2,446
 • 3

Đề Bài tập nhóm số 2 môn Luật Dân sự 2

Đề Bài tập nhóm số 2 môn Luật Dân sự 2
... thường thiệt hại… ? BÀI TẬP Tóm tắt nội dung vụ án xe máy Honda PS BKS 29 Y1 – 1673 nhà hàng My Way ngày 13 /2/ 2011, sở đó: Bình luận cách giải vụ án Tòa án cấp; Đưa quan điểm nhóm việc giải vụ án ... phải bồi thường thiệt hại ? Đưa quan điểm chủ thể phải bồi thường, mức bồi thường thiệt hại… ? BÀI TẬP Trên sở thông tin liên quan đến “Vụ án Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang)”, yêu cầu: Xác định loại ... BÀI TẬP Trên sở thông tin liên quan đến “Vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường” yêu cầu: Xác định loại thiệt...
 • 2
 • 551
 • 0

Bài tập nhóm số 1 môn Luật Dân sự 2

Bài tập nhóm số 1 môn Luật Dân sự 2
... văn số 16 35/UBND-QLĐT ngày 21 - 620 06, Công văn số 554/UBND-QLĐT ngày 9-3 -20 07 Uỷ ban nhân dân quận trả lời bà M Công văn số 968/UBND-QLĐT ngày 17 -4 -20 07 Uỷ ban nhân dân quận trả lời Tòa án nhân dân ... giảm 78.000.000 đồng (do ông T thương binh 2/ 4) Căn tiểu mục 1. 2 mục 1, phần III Nghị số 02/ 2004/NQ-HĐTP ngày 10 -8 -20 04 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khoản tiền nêu di sản ông T Từ ... Tại Công văn số 328 /UBND-QLĐT ngày 10 -2- 2006 Uỷ ban nhân dân quận trả lời Tòa án nhân dân quận có nội dung ông T hưởng sách miễn giảm sau: giá nhà giảm 2. 000.000 đồng (tương đương với 26 năm công...
 • 6
 • 222
 • 0

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật Dân sự 2

Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi môn Luật Dân sự 2
... lý: a Sai: Điều 122 Bộ luật Dân 20 05 giải thích điều luật (1 điểm) b Sai: Điều 28 1 Bộ luật Dân 20 05 giải thích điều luật (1 điểm) c Sai: Điều 359 Bộ luật Dân 20 05 giải thích điều luật (1 điểm) d ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT ĐỀ THI MÔN LUẬT DÂN SỰ Thời gian làm bài: 90 phút Sinh viên phép tham khảo tài liệu giấy làm thi Nội dung đề thi Câu (4 điểm): Những quan điểm sau ... thường thi t hại cụ thể (cần đọc Điều 613 đến 630 Bộ luật Dân sự) C CÁCH THỨC THI, ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN a Hình thức thi kết cấu đề Đề thi phát hành hình thức tự luận với thời lượng làm thi 90 phút không...
 • 7
 • 419
 • 7

BÀI tập luật dân sự 2

BÀI tập luật dân sự 2
... H có M N E có chồng L có X Y Năm 20 01, ông A có quan hệ với bà T có chung P Tháng 02/ 2006, ông A lập di chúc để lại toàn tài sản cho bà T, P, C, D, E Tháng 06 /20 06, C A bị tai nạn chết thời điểm ... chung sống với bà T, ông A bà T tạo lập tài sản chunh trị giá 800 triệu đồng tài sản chung C H 320 triệu đồng Anh (chị) chia thừa kế tình này, biết cha mẹ A B chết, E chết sau C 10 ngày ...
 • 2
 • 117
 • 1

Bài tập phân chia di sản thừa kế Luật Dân sự 2

Bài tập phân chia di sản thừa kế Luật Dân sự 2
... B hưởng B = 120 .000.000 đồng Ngày 1/1 /20 11, A chết, di chúc A truất quyền thừa kế B không nhắc đến việc định đoạt di sản nên di sản A chia thừa kế theo pháp luật Tổng tài sản A B 720 .000.000 đồng ... không chia di sản thừa kế theo di chúc nhung xác định A B thuộc hàng thừa kế thứ Theo Điểm a Khoản Điều 676 hưởng giá trị di sản theo quy định Khoản Điều 669 BLDS 20 05 A B hưởng phần di sản 2/ 3 ... thừa kế xác định B người thuộc hàng thừa kế thứ Theo Điểm a Khoản Điều 676 hưởng giá trị di sản theo quy định Khoản Điều 669 BLDS 20 05 A B hưởng phần di sản 2/ 3 suất người thừa kế theo pháp luật: ...
 • 3
 • 174
 • 1

Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao phần 2

Ebook hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao phần 2
... ki6n CuOc dS'u tranh cua nhSn dSn ta - 9-1858 2- 1859 2- 18 62 * Hudfng ddn trd led : 6-18 62 V 6-1867 20 - 11 - 1873 18-8-1883 - 9-1855 2- 1859 2- 18 62 Qua trinh x9m lifgic cua th^c ddn Ph^p PhSp ... i ^ p vtdc N h a m T u a t 18 62 ? * Hudng ddn trd Idi : Huang ddn trd lai : Thofi gian 188 - - 1858 17 -2- 1859 10- 12- 1861 24 - - 1861 5-6-18 62 2-1863 20 - - 1864 24 - - 1867 1867 - 1875 N6i dung ... e g i d i (1917 - 1945) Thdi gian mOc Nqa - Lign X6 Thing 2- 1917 - 1 -1917 1918-1 920 119 21 -1941 Cie na6c khie 1918-1 923 1 924 -1 929 1 929 - 1933 1933 - 1939 1939 -1945 * Hudng ddn trd led : a C...
 • 53
 • 407
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập dân sựbài tập dân sự có đáp ánbài tập dân sự thừa kếbài tập dân sự 3bài tập dân sự về thừa kếbài tập hình sự 2bài lớn dân sư 2thảo luận bài 7 dân sự 2bài tập dân sự về thừa kế môn luật dân sự docxbài tập dân sự về quyền sở hữubài tập môn luật dân sự 2bài tập luật dân sự 2 có đáp ánbài tập luật dân sự 2bài tập tình huống luật dân sự 2bài tập tình huống môn luật dân sự 2Nghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệpHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuyến nước bọt tụy gantúi mậtTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămKT 1 tiet anh 8 2017-2018báo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkkiểm tra hóa chương 2 lớp 11BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốNiên luận Stop And Waitcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimlớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch