Giáo án LƯU HUỲNH hóa học 10 ban cơ bản

Thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương ''oxi lưu huỳnh'' hoá học 10 ban bản

Thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương ''oxi lưu huỳnh'' hoá học 10 ban cơ bản
... trình hoá học lớp 10 nói riêng chơng trình hoá học phổ thông nói chung Chính lí mà lựa chọn đề tài: Biên soạn dạy điện tử theo hớng dạy học nêu vấn đề chơng oxi- lu huỳnh ban II Lịch sử vấn đề ... nhau, sinh thành 1.1.3.2 chế phát sinh tình có vấn đề dạy học nêu vấn đề 12 Tìm hiểu chế phát sinh tình có vấn đề dạy học nêu vấn đề vấn đề quan trọng có giá trị thực tiễn chế đợc tìm hiểu sở ... viên: - SGK hoá học 10 (Ban bản) - Giáo án - Bài giảng điên tử b Học sinh: - SGK hoá học 10 (Ban bản) - Xem trớc Chuẩn bị phơng tiện dạy học 33 - Thiết bị: Máy vi tính, projector, hình - Bảng C Các...
 • 99
 • 595
 • 8

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP lược đồ tư DUY TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG 6 OXI lưu HUỲNH hóa học 10, BAN bản

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP lược đồ tư DUY TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG 6 OXI lưu HUỲNH  hóa học 10, BAN cơ bản
... huỳnh - Hóa học 10, ban 23 2.3.1 Lược đồ 29: OXI – OZON 24 2.3.2 Lược đồ 30: LƯU HUỲNH 25 2.3.3 Lược đồ 31: HIĐRO SUNFUA - LƯU HUỲNH ĐIOXIT - LƯU HUỲNH TRIOXIT 26 2.3.4 Lược đồ 32: ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC GIÀNG A PHONG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢC ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG 6: OXI- LƯU HUỲNH - HÓA HỌC 10, BAN CƠ BẢN Chuyên ngành: TN2 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng ... CHƢƠNG 2: SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP LƢỢC ĐỒ TƢ DUY TRONG GIẢNG DẠY CHƢƠNG 6: OXI - LƢU HUỲNH - HÓA HỌC 10, BAN CƠ BẢN 19 2.1 Mục tiêu dạy học chƣơng VI (Oxi - Lƣu huỳnh) hóa học lớp 10...
 • 92
 • 1,665
 • 6

sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học hoá học tích cực và kinh nghiệm để thành công khi thực hiện một số thí nghiệm biểu diễn về clo oxi lưu huỳnh hoá học 10 - ban bản

sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học hoá học tích cực và kinh nghiệm để thành công khi thực hiện một số thí nghiệm biểu diễn về clo oxi lưu huỳnh hoá học 10 - ban cơ bản
... II KINH NGHIỆM ĐỂ THÀNH CÔNG KHI THỰC HIỆN MỘT SỐ THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN VỀ CLO, OXI, LƯU HUỲNH (LỚP 10 - BAN CƠ BẢN) Trong hoá học, để thực thành công thí nghiệm nói chung thí nghiệm biểu diễn ... công thực số thí nghiệm biểu diễn clo, oxi, lưu huỳnh.(Hoá học 10 - Ban bản) B NỘI DUNG I THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN TRONG DẠY HỌC HOÁ HỌC TÍCH CỰC Những yêu cầu chung tiến hành thực thí nghiệm biểu ... lượng, thành công thí nghiệm với kinh nghiệm qua năm giảng dạy môn Hoá học, lựa chọn, nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm biểu diễn dạy học hoá học tích cực kinh nghiệm để thành...
 • 14
 • 1,040
 • 2

Giáo án luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10

Giáo án luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10
... ứng với Fe, Al GSTT: Lê Thị Minh Diễn Giáo án hóa học 10 - Gọi HS lên bảng làm tập 3, 4, SGK VD: Fe + H2SO4 đặc, nguội Không phản ứng - Yêu cầu lớp làm vào giấy nháp nhận xét - Tính háo nước ... Thanh Khê GSTT: Lê Thị Minh Diễn Giáo án hóa học 10 - Còn lại bình khí H2S SO2 Dùng hoa hồng màu đỏ cho vào bình khí Bình làm màu hoa SO2 Bình lại H2S V Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA GVHD Trường THPT Thanh ... Giáo án hóa học 10 - Lấy ví dụ minh hoạ? - O2 S phi kim điển hình thể tính OXH mạnh, O2 có tính OXH mạnh S a Oxi o t +2 -2 Vd: Mg + O2 → MgO 0 o t +4...
 • 5
 • 322
 • 3

Giáo án bài Lưu huỳnh Hóa học 10 nâng cao

Giáo án bài Lưu huỳnh Hóa học 10 nâng cao
... chất hóa học lưu huỳnh - Lưu huỳnh có mức oxi hóa -2, 0, +4, +6 - Đơn chất lưu huỳnh, S có số oxi hóa Lưu huỳnh tác dụng với kim loại hidro - Lưu huỳnh tác dụng với kim loại H2 nhiệt độ cao tạo ... xét Số oxi hóa lưu huỳnh tăng từ lên +4 nên lưu huỳnh có tính khử Tương tự, S tác dụng với F2 tạo thành SF6, số oxi hóa tăng từ lên +6 Vậy lưu huỳnh thể tính khử GV: Vì nhóm mà lưu huỳnh thể tính ... lưu huỳnh - Sgk GV: Yêu cầu học sinh tìm HS: Trả lời hiểu SGK, nêu số ứng dụng lưu huỳnh? GV: Trình chiếu hình ảnh minh họa ứng dụng lưu huỳnh Hoạt động 4: SẢN XUẤT LƯU HUỲNH ( phút ) GV: Lưu huỳnh...
 • 9
 • 719
 • 8

Nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng và phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương oxi lưu huỳnh hoá học 10 bản

Nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng và phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương oxi  lưu huỳnh  hoá học 10 cơ bản
... nét đặc thù phương pháp trên, vậy, em chọn đề tài: Nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng phương pháp dạy học theo góc dạy học chương Oxi - Lưu hỳnh” - Hóa học 10 Mục đích, nhiệm ... tƣợng nghiên cứu: 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn hóa học lớp 10 ban 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp dạy học theo hợp đồng phương pháp dạy học theo góc Giả thuyết khoa học: ... động học sinh thực học theo góc Các phương pháp dạy học chủ yếu: Phương pháp học theo góc cần phối hợp thêm phương pháp khác như: phương pháp thí nghiệm, học tập hợp tác theo nhóm, giải vấn đề, phương...
 • 93
 • 341
 • 1

LƯU HUỲNH -HÓA HỌC 10

LƯU HUỲNH -HÓA HỌC 10
... cùng: 6e Hai dạng thù hình lưu huỳnh: Lưu huỳnh dạng bột Lưu huỳnh dạng tinh thể Lưu huỳnh ngun chất Hai dạng thù hình lưu huỳnh: - Lưu huỳnh tà phương (Sα) - Lưu huỳnh đơn tà (Sβ) Khối lượng ... chất lưu huỳnh - Tính chất hóa học lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử - Trong hợp chất lưu huỳnh có số oxi hóa -2, +4, +6 1.2 Học sinh hiểu: - Vì cấu tạo phân tử tính chất vật lý lưu huỳnh ... Câu Câu sau diễn tả tính chất hóa học lưu huỳnh: a Lưu huỳnh có tính oxi hóa b Lưu huỳnh có tính khử c Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử d Lưu huỳnh có tính oxi hóa, khơng có tính...
 • 27
 • 244
 • 2

Thiết kế bài tập trắc nghiệm chương halogen và chương oxi lưu huỳnh (hoá học 10)

Thiết kế bài tập trắc nghiệm chương halogen và chương oxi  lưu huỳnh (hoá học 10)
... đánh giá mới, đạt kết cao kỳ thi tới góp phần nâng cao hiệu dạy học Chính lí chọn đề tài: Thiết kế tập trắc nghiệm khách quan chơng halogen chơng oxi - lu huỳnh (Hoá học lớp 10) 1.2 Lch s ca ... dụng tập thực nghiệm định lợng Từ xu hớng phát triển chia tập hoá học thành - Bài tập rèn luyện kỹ thực hành hoá học - Bài tập rèn luyện lý thuyết hoá học - Bài tập rèn luyện kỹ giải toán hoá học ... tự luận thành tập trắc nghiệm khách quan Mặt khác thiết kế tập trắc nghiệm cần: - Bài tập trắc nghiệm cần bám sát chơng trình sách giáo khoa đặc biệt phải nắm vững kiến thức hoá học, phải biết...
 • 67
 • 1,205
 • 3

Bài giảng luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10

Bài giảng luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10
... nguyên tử Lưu huỳnh Cấu tạo HaDan1 110@ gmail.com 12 II Tính chất hóa học đơn chất oxi lưu huỳnh Nguyên tố Tính chất chung OXI LƯU HÙYNH Tính oxi hóa mạnh Tính oxi hóa mạnh tính khử (Tính oxi hóa O2) ... HaDan1 110@ gmail.com BÀI 3: Lấy PTHH để chứng minh: - Oxi có tính oxi hóa mạnh lưu huỳnh - Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử HaDan1 110@ gmail.com BÀI 4: Cho biết oxi cần cho hô hấp ... chất oxi lưu huỳnh - Dựa vào cấu hình electron dự đoán O, S có tính chất hóa học nào? HaDan1 110@ gmail.com III Điều chế - Nêu phương pháp điều chế oxi lưu huỳnh ? HaDan1 110@ gmail.com B BÀI TẬP...
 • 17
 • 409
 • 5

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương Oxi lưu huỳnh Hoá học 10

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương Oxi lưu huỳnh Hoá học 10
... niệm lực giải vấn đề 21 1.3.3.Cấu trúc lực giải vấn đề 22 1.3.4 Thang đánh giá lực giải vấn đề 23 1.3.5 Rubic đánh giá lực giải vấn đề 26 1.4 Các lực học sinh môn hóa học ... giá lực giải vấn đề học sinh theo hướng tiếp cận lực cụ thể cho môn hoá học chọn đề tài “Xây dựng đề kiểm tra đánh giá lực giải vấn đề học sinh chương oxi môn hóa học 10 THPT” làm đề tài khóa ... Làm để đánh giá lực giải vấn đề môn hoá học lớp 10 cho học sinh? Giả thuyết nghiên cứu: Năng lực giải vấn đề đánh giá trắc nghiệm thiết kế khoa học từ việc xây dựng tình huống, rubic đánh giá trắc...
 • 100
 • 300
 • 2

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10

Bài giảng bài lưu huỳnh hóa học 10
... hóa +4, +6 ( hóa trị 4, 6) LƯU HUỲNH III Tính chất hóa học : Như Đơn chất lưu huỳnh phản ứng hoá học thể tính oxi hoá khử, tùy theo tác chất phản ứng LƯU HUỲNH III Tính chất hóa học : Lưu huỳnh ... :Trong phản ứng hóa học lưu huỳnh với phi kim hoạt động mạnh Nhận định sau phản ánh tính chất hóa học lưu huỳnh ? a) Lưu huỳnh có tính oxi hóa b) Lưu huỳnh có tính khử c) Lưu huỳnh vừa có tính ... bay S 17000C LƯU HUỲNH II Tính chất vật lí : Ảnh hưởng nhiệt độ cấu tạo phân tử tính chất vật lí lưu huỳnh LƯU HUỲNH Lưu huỳnh rắn LƯU HUỲNH Lưu huỳnh nóng chảy có màu nâu đỏ Lưu huỳnh cháy tạo...
 • 24
 • 200
 • 0

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (2)

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (2)
... ?: Bài: LUYỆN TẬP OXI – LƯU HUỲNH” I Cấu tạo – Tính chất oxi lưu huỳnh: 3.Tính chất hóa học oxi lưu huỳnh: LƯU HUỲNH OXI 1.Có tính oxi hóa mạnh a Oxi hóa hầu hết kim loại trừ Au Pt b Oxi hóa ... với H2O, oxit bazơ, bazơ - Có tính oxi hóa: tác dụng với chất khử - Có tính khử: tác dụng với chất oxi hóa Bài: LUYỆN TẬP OXI – LƯU HUỲNH” II Tính chất hợp chất lưu huỳnh: Lưu huỳnh trioxit: SO3=80 ... trừ halogen c Oxi hóa nhiều hợp chất (vô hữu cơ) Có tính oxi hóa mạnh a Oxi hóa nhiều kim loại b Oxi hóa số phi kim Có tính khử: tác dụng với oxi flo Bài: LUYỆN TẬP OXI – LƯU HUỲNH” II Tính...
 • 9
 • 259
 • 0

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (4)

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (4)
... 1 LUYỆN TẬP: OXI – LƯU HUỲNH Cho biết cấu hình ee lưucho huỳnh? Cho độ âm điện nguyên tố 3,44 2,58 D ựa vào cấu hình đ oxi âmlà điện biết So sánh tính oxi hoá O S? ĐÂĐ O, S? ... khử Ko có tính khử So sánh tính oxi hoá NHẬN XÉT +4 -2 S + O2  SO2 Tính oxi hoá: O2 > S LUYỆN TẬP: OXI – LƯU HUỲNH Cho tínhtính chấtoxi hoá học Sobiết sánh hoá O2Ovà O3O Điểm giống Viết phương ... hoánhau học S? Cấu hình e Độ âm điện Tính chất hoá học OXI( 8) LƯU HUỲNH(16) 1s22s22p4 1s22s22p63s23p4 3,44 Có tính oxi hoá mạnh Đều có 6e lớp nc 2,58 ĐÂĐ: O > S Có tính oxi hoá Đều có tính oxi hoá...
 • 16
 • 234
 • 0

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (5)

Bài giảng bài luyện tập oxi và lưu huỳnh hóa học 10 (5)
... O3 S có tính chất chung là: A Tính khử B Tính oxi hoá C Không có tính oxi hoá tính khử D Có tính oxi hoá lẫn tính khử B BÀI MỚI I BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH BÀI Để phân biệt khí không màu: HCl, CO2, O2 ... 10 S U N F U M S I N H T 11 D I L Ê I T N G R I C H É P D HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ - Đọc Slide giảng để nhớ lại kiến thức vừa luyện tập khắc sâu kiến thức - Làm tập 6.9 6.15 trang 46, 47 sách Bài ... dịch KI có hồ tinh bột BÀI Khi làm thí nghiệm, vô tình làm đổ Hg sàn em dùng chất sau để làm sạch? Vì sao? A Than củi B Cát sông C Tro bếp D Lưu huỳnh II BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG BÀI Dẫn 2,24 lít hỗn...
 • 12
 • 326
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tự chọn hóa học 10 cơ bảngiáo án bám sát hóa học 10 cơ bảngiáo án điện tử hóa học 10giáo án điện tử hóa học 10 nâng caogiáo án tự chọn hóa học 10giáo án tự chọn hóa học 10 nâng caogiáo án tự chọn hóa học 10 violetgiao an boi duong hoa hoc 10giáo án dạy thêm hóa học 10cac dang bai tap chuong oxi luu huynh hoa hoc 10giáo án 2 cột hóa học cơ bản lớp 10 bài 22giáo án điện tử sinh học 10 cơ bảngiáo án tự chọn hóa học 12 cơ bảngiao an bai 3 sinh hoc 10 co bangiáo án bài 32 sinh học 10 cơ bảnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây