PP đặt ẩn không hoàn toàn giải phương trình

05 dat an khong hoan toan giai pt

05 dat an khong hoan toan giai pt
... phương trình nên phương trình ban đầu trở thành Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95  3x − + x + x + = t = Do ta ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 ĐK: x − x + ≥ ⇔ ( x − 1) + ≥ ⇔...
 • 6
 • 30
 • 0

05 dat an khong hoan toan giai pt (1)

05 dat an khong hoan toan giai pt (1)
... phương trình nên phương trình ban đầu trở thành Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95  3x − + x + x + = t = Do ta ... gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học CHINH PHỤC PT HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 ĐK: x − x + ≥ ⇔ ( x − 1) + ≥ ⇔...
 • 6
 • 35
 • 0

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc
... 10   10  ( 1) x 7 Đặt t =  ÷ , điều kiện t >0  10  Khi pt (1) dạng: x t = 7 t − 6t − = ⇔  ⇔  ÷ = ⇔ x = log 7  10 10 t = 1( l ) Vậy, pt có nghiệm +1 x x Ví dụ 11 : Giải phương ... 2.4 x +1 + x +1 = x +1 ( 1) Biến đổi phương trình dạng: 2.2 ( ) + 2.3 x ( ) x +1 +1 =3 ( ) x +1 2 ( 2) Chia hai vế phương trình cho 22( x +1) ≠ , ta được: x +1 3 2+ ÷ 2 ( ) x +1 3 = ÷ 2 ... = ⇔ x = 1  3  t = −4 ( l ) Vậy, pt có nghiệm Ví dụ 12 : Giải phương trình: x +1 + x + = x + + 16 Biến đổi phương trình dạng: 22( x +1) + x + = x+ + 16 ⇔ 2.22 x − 6.2 x − = ( 1) Đặt t = x...
 • 7
 • 928
 • 14

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ doc
... l) u =  Vây, pt có nghiệm Ví dụ 4: Giải phương trình: 27 x + = 3 3x+1 − ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u + = 3 3u − ( 2) Đặt v = 3u − , ⇒ v3 = 3u − Khi đó, ... Vây, pt có nghiệm Ví dụ 3: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u2 + u + = ( 2) Đặt v = u + , điều kiện v ≥ ⇒ v = u + Khi...
 • 2
 • 302
 • 4

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ docx

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ docx
... ≤ ⇔ ⇔ 2 2 t + = ( − t ) 5 − ( 2t + 1) + t − =   Đặt u = 5, pt (2) dạng: ( 2) u − ( 2t + 1) u + t − =  2t + − ( 2t + 1) u=  t − t − = ( l ) 5 = t − ⇔ ⇔ ⇔ 2  2t + + ( 2t + 1) 5 ... < phương trình có ba nghiệm phân biệt 2x x +1 x+3 Ví dụ 4: Giải phương trình: + + − 16 = ( 1) Đặt t = x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t + 2t + 8t − 16 = ⇔ 42 − 2t.4 − t − 2t = Đặt ... phải (2) hàm nghịch biến Vậy x = nghiệm pt (2) Vây, pt có nghiệm Ví dụ 6: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt t = 3x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t2 + t + = ⇔ t + = − t2 5...
 • 3
 • 397
 • 8

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ ppsx

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ ppsx
... có nghiệm Ví dụ 5: Giải phương trình: 8.3x + 3. 2 x = 24 + x u = 3x  , uv > Đặt  x v =  Khi đó, pt tương đương với: u = 8u + 3v = 24 + uv ⇔ ( u − 3) ( − v ) = ⇔  v = 3 x = x = ⇔ x ⇔ ... Ví dụ 4: Giải phương trình: x + x + 21− x = 2( x +1) − 2 u = x + x  , uv > Đặt  1− x v =  Nhận xét rằng: 2 u.v = x + x.21− x = ( x2 +...
 • 2
 • 386
 • 3

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ppsx

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 4 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ppsx
... phương trình có … nghiệm … Ví dụ 4: Giải phương trình: log x + − lg x = Giải: x > x >   Điều kiện: l o g x ≥ ⇔  x ≥ ⇔ ≤ x ≤ 81  − log x ≥  x ≤ 34   u = log x  , u, v ≥ ⇒ u + v = Đặt: ... Ví dụ 3: Giải phương trình: − lg x = − lg x − Giải: x > x > ⇔ ⇔ x ≥ 10 Điều kiện:  lg x − ≥  x ≥ 10 u = − lg x  , v ≥ ⇒ u3 + v2 = Đặt:  v = lg x −  Khi đó, phương trình tương đương ... log x =   ⇔ ∨  − log x =  − log x =   log x = log x = ⇔ ∨ 4 − log x = 4 − log x = ⇔ x = ∨ x = 81 Vậy, phương trình có … nghiệm … ...
 • 2
 • 248
 • 3

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT pdf

ĐẶT ẨN PHỤ DẠNG 1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT pdf
... dụ 9: Giải phương trình: log ( − 1) log ( 2.5 − ) = Điều kiện: 5x − > ⇔ x > Biến đổi phương trình dạng: log ( 5x − 1) 1 + log ( x − 1)  =   Đặt t = log ( − 1) Khi pt (1) dạng: ( 1) x 5 ... Biến đổi phương trình dạng: + log x = ⇔ log x − log x − = 2 log x Đặt t = log x ( 1) Khi pt (1) dạng: t − 2t − = ⇔ t = ± ⇔ log x = ± ⇔ x = 21 Vậy, pt có nghiệm x Ví dụ 11 : Giải phương trình: ... − x 1 =  ( Vậy, pt có nghiệm ) ) ( 3) ) x x Ví dụ 8: Giải phương trình: log ( − 1) log ( 2.3 − ) = Điều kiện: 3x − > ⇔ x > Biến đổi phương trình dạng: log ( 3x − 1) 1 + log ( 3x − 1)  =...
 • 5
 • 398
 • 6

Đặt ẩn phụ dạng 3 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 3 giải phương trình
... có nghiệm Ví dụ 5: Giải phương trình: 8.3x + 3. 2 x = 24 + x u = 3x  , uv > Đặt  x v =  Khi đó, pt tương đương với: u = 8u + 3v = 24 + uv ⇔ ( u − 3) ( − v ) = ⇔  v = 3 x = x = ⇔ x ⇔ ... Ví dụ 4: Giải phương trình: x + x + 21− x = 2( x +1) − 2 u = x + x  , uv > Đặt  1− x v =  Nhận xét rằng: 2 u.v = x + x.21− x = ( x2 +...
 • 2
 • 302
 • 0

Đặt ẩn phụ dạng 4 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 4 giải phương trình
... l) u =  Vây, pt có nghiệm Ví dụ 4: Giải phương trình: 27 x + = 3 3x+1 − ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u + = 3 3u − ( 2) Đặt v = 3u − , ⇒ v3 = 3u − Khi đó, ... Vây, pt có nghiệm Ví dụ 3: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt u = 3x , điều kiện u >0 Khi đó, pt (1) tương đương với: u2 + u + = ( 2) Đặt v = u + , điều kiện v ≥ ⇒ v = u + Khi...
 • 2
 • 161
 • 0

Đặt ẩn phụ dạng 2 giải phương trình

Đặt ẩn phụ dạng 2 giải phương trình mũ
... ≤ ⇔ ⇔ 2 2 t + = ( − t ) 5 − ( 2t + 1) + t − =   Đặt u = 5, pt (2) dạng: ( 2) u − ( 2t + 1) u + t − =  2t + − ( 2t + 1) u=  t − t − = ( l ) 5 = t − ⇔ ⇔ ⇔ 2  2t + + ( 2t + 1) 5 ... < phương trình có ba nghiệm phân biệt 2x x +1 x+3 Ví dụ 4: Giải phương trình: + + − 16 = ( 1) Đặt t = x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t + 2t + 8t − 16 = ⇔ 42 − 2t.4 − t − 2t = Đặt ... phải (2) hàm nghịch biến Vậy x = nghiệm pt (2) Vây, pt có nghiệm Ví dụ 6: Giải phương trình: 32 x + 3x + = ( 1) Đặt t = 3x , điều kiện t > Khi pt (1) tương đương với: t2 + t + = ⇔ t + = − t2 5...
 • 3
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các bài toán giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và phương trình chứa dấu căn bậc haidạng toán giải phương trìnhbài toán giải phương trìnhbài toán giải phương trình hàmtoán giải phương trìnhcác bài toán giải phương trình lượng giáccác bài toán giải phương trình lớp 10các bài toán giải phương trình chứa căn thứccác bài toán giải phương trình vô tỷcác bài toán giải phương trình lớp 9bài toán giải phương trình bậc 2bài toán giải phương trình lớp 9bài toán giải phương trình tình yêubài toán giải phương trình lớp 8một số bài toán giải phương trình lớp 8Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CATiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 13. Di truyền liên kếtslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)