Tiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố hà nội (2007 2009)

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp học sinh 6 15 tuổi tại thành phố nội

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6  15 tuổi tại thành phố hà nội
... điểm dịch tễ học tật khúc xạ học sinh 6- 15 tuổi số trường tiểu học trung học sở Nội 2007- 2008 - Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp hạn chế cận thị học đường học sinh tiểu học, trung học sở ... Nội với cỡ mẫu lớn - Nghiên cứu biện pháp can thiệp hiệu phòng, chống cận thị học đường - Đánh giá hiệu lâu dài số biện pháp can thiệp phòng, chống cận thị học đường học sinh địa bàn Nội ... 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 THỰC TRẠNG TẬT KHÚC XẠ VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀ NỘI 3.1.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Phân bố đối tượng nghiên cứu Bảng...
 • 24
 • 279
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp học sinh 6 15 tuổi tại thành phố nội (2007

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6  15 tuổi tại thành phố hà nội (2007
... điểm dịch tễ học tật khúc xạ học sinh - 15 tuổi số trường tiểu học trung học sở Nội năm 2007 - 2008 2- Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp hạn chế cận thị học đường học sinh tiểu học, trung học ... lồi giác mạc, cận thị trở lại 38 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng - Học sinh tiểu học trung học sở (học sinh từ đến 15 tuổi) thành phố Nội ... học sinh giáo viên lớp chọn vào mẫu nghiên cứu Tiêu chuẩn lựa chọn - Học sinh tiểu học trung học sở từ đến 15 tuổi - Cha/mẹ học sinh lớp học chọn vào mẫu nghiên cứu - Giáo viên lớp học chọn vào...
 • 149
 • 255
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản nội

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nội
... Bộ giáo dục v đo tạo y tế Trờng đại học y h nội Tô Minh Hơng nghiên cứu số yếu tố nguy đẻ thấp cân v đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp trớc sinh Bệnh viện Phụ sản H Nội Chuyên ngnh: Sản khoa ... 90 4.1 Tỷ lệ đẻ thấp cân bệnh viện Phụ Sản Nội 90 4.2 Những yếu tố nguy đẻ thấp cân 95 4.2.1 Mối liên quan tuổi bà mẹ đẻ thấp cân 95 4.2.2 Mối liên quan yếu tố xã hội với đẻ thấp cân 97 4.2.3 ... bà mẹ đẻ nhẹ cân 4.3 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp 110 trớc sinh 4.3.1 Tính đồng mẫu nghiên cứu 110 4.3.2 Hiệu số biện pháp can thiệp trớc sinh 113 4.4 Bàn luận phơng pháp nghiên cứu 130...
 • 192
 • 962
 • 1

tóm tắt luận án thực trạng bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường người khmer tỉnh hậu giang đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp

tóm tắt luận án thực trạng bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường ở người khmer tỉnh hậu giang và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp
... đái tháo đường týp 10 năm tới người dân tộc Khmer bị mắc tiền đái tháo đường 13,39% 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG NGƯỜI KHMER Can thiêp ... can thiệp hiệu can thiệp 7,2% 3.2.7 Đánh giá hiệu can thiệp số trực tiếp Bảng 3.33 Đánh giá hiệu can thiệp tỷ lệ mắc đái tháo đường, tiền đái tháo đường nhóm chứng nhóm can thiệp Cao Bình ... tháo đường trước sau can thiệp hiệu can thiệp 2,5% 3.2.6 Đánh giá số sức khỏe người tiền đái tháo đường Bảng.3.31; 3.32 So sánh số sức khỏe người tiền đái tháo đường Cao Tổng Các số sức khỏe số...
 • 18
 • 374
 • 0

tóm tắt luận án thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp

tóm tắt luận án thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp
... phương pháp thống kê sử dụng phần mềm SPSS 10 qua công trình nghiên cứu thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo cho cán y dược cổ truyền đánh giá hiệu số giải pháp can thiệp cho th y nhu cầu đào tạo liên ... lệ CBYT có trình độ đại học tương đối đồng 24 4.2 NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH 4.2.1 Nhu cầu đào tạo liên tục cán y dược cổ truyền tuyến ... thống kê (p < 0,05) 18 3.3 NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA CÁN BỘ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH CHO CÁC VÙNG ĐỊA LÝ 3.3.1 Nhu cầu đào tạo liên tục cán y dược cổ truyền tuyến tỉnh 36% (440) 64%(788)...
 • 26
 • 491
 • 0

tiểu luận - nghiên cứu đặc điểm dịch tễ

tiểu luận - nghiên cứu đặc điểm dịch tễ
... gà, thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán dây gà thả vườn thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài + Nghiên cứu tình hình nhiễm ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU * Đối tượng nghiên cứu gà thả vườn nuôi nông hộ, trại chăn nuôi gia đình TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên * Thời gian nghiên cứu: ... lại 2-3 ngày, thu hết phân thải phân có nhiều đốt chứa trứng sán 2.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước Đã có nhiều tác giả nghiên cứu loài giun sán Việc nghiên...
 • 99
 • 376
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng có liệt tủy không hoàn toàn tại bệnh viện việt đức

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng có liệt tủy không hoàn toàn tại bệnh viện việt đức
... Bệnh viện Việt Đức Với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh chấn thương cột sống đoạn lề lưng- thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn Bệnh viện Việt Đức Đánh giá kết điều trị phẫu ... cột sống tuyến sở, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đánh giá kết điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn lề lưng- thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn Bệnh ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Gồm bệnh nhân bị chấn thương cột sống lưng – thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn điều trị phẫu thuật bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ...
 • 76
 • 721
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH x QUANG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT NANG THÂN RĂNG

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, HÌNH ẢNH x QUANG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT NANG THÂN RĂNG
... Tạo Răng Hàm Mặt Tóm tắt Nghiên cứu tiến hành 89 sinh viên có khớp cắn Angle I học Viện Đào Tạo Răng hàm Mặt-Trường Đại Học Y Hà Nội nhằm mục tiêu: mô tả số đặc điểm hình thái mô mềm phim sọ nghiêng ... hình thái mô mềm phim sọ nghiêng từ xa nhóm sinh viên có khớp cắn loại I tuổi từ 18-25 Phương Pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang phim sọ nghiêng từ xa Kết nghiên cứu: Nam: N-Sn: 55,8 3,85mm, N-Pr: ... Speight, (2006), Cyst of the oral and maXillofacial region, Blackwell Publishing, pp 59-75 NHậN X T MộT Số ĐặC ĐIểM HìNH THáI MÔ MềM KHUÔN MặT TRÊN PHIM Sọ NGHIÊNG Từ XA MộT NHóM SINH VIÊN Có KHớP CắN...
 • 3
 • 118
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý nang ống mật chủ đánh giá kết quả cắt nang triệt để trẻ em

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý nang ống mật chủ và đánh giá kết quả cắt nang triệt để ở trẻ em
... ống mật chủ 27 Hình 1.11 Hình chụp cắt lớp vi tính nang ống mật chủ 27 Hình 1.12 Hình chụp đường mật qua da nang ống mật chủ 28 Hình 1.13 Hình chụp mật- tụy ngược dòng qua nội soi nang ống mật chủ ... âm nang ống mật chủ trước sinh thai 31 tuần 24 Hình 1.8 Hình cộng hưởng từ nang ống mật chủ 25 Hình 1.9 Hình cộng hưởng từ nang ống mật chủ thai 26 tuần 26 Hình 1.10 Hình chụp nhấp nháy nang ống ... ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 55 2.2 Phương pháp nghiên cứu 55 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm bệnh nhi 64 3.2 Đặc điểm lâm...
 • 195
 • 96
 • 3

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu thực trạng thiếu máu phụ nữ mang thai tại huyện Củ Chi,thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả một số biện pháp can thiệp

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu thực trạng thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại huyện Củ Chi,thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp
... Hồ Chí Minh hiệu số biện pháp can thiệp Mục tiêu nghiên cứu: 1) Mô tả thực trạng xác định số yếu tố liên quan đến thiếu máu phụ nữ mang thai tháng đầu thai kỳ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ... TRẠNG THIẾU MÁU CỦA PHỤ NỮ MANG THAI TRONG THÁNG ĐẦU THAI KỲ HUYỆN CỦ CHI (2011) VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN 3.1.1 Thực trạng thiếu máu phụ nữ mang thai tháng đầu thai kỳ Bảng 3.1 Tình hình thiếu ... (2011) 2) Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp phòng chống thiếu máu cho phụ nữ mang thai huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (20112012) 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 THIẾU MÁU DINH DƯỠNG PHỤ NỮ TRONG...
 • 134
 • 3,870
 • 34

Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012) (TT)

Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012) (TT)
... v i 13, 2% trước can thiệp; CSHQ 31 ,8%; p < 0,05 16 3. 4 3, 28 3, 32 3, 29 3, 17 3, 2 3. 2 3, 19 3, 21 3, 22 3, 17 3, 03 2,98 3, 04 2.8 3, 05 3, 03 3,07 3, 03 Trƣớc can thiệp 3, 03 Sau can thiệp Biểu đồ 3. 13 i m ... 1.1 .3 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế gi i 1.1.4 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế Việt Nam 1.1.5 Các y u tố ảnh hưởng đến h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế 1.1.5.1 M i liên ... Sau can thiệp Biểu đồ 3. 8 Sự h i lòng ngƣ i bệnh thủ tục hành Ngư i bệnh h i lòng h i lòng thủ tục hành bệnh viện sau can thiệp 12,2% so v i 6,0% trước can thiệp; CSHQ 1 03, 3%; p < 0,05 13 3 .3. 4...
 • 24
 • 629
 • 6

Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012)

Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012)
... v i 13, 2% trước can thiệp; CSHQ 31 ,8%; p < 0,05 16 3. 4 3, 28 3, 32 3, 29 3, 17 3, 2 3. 2 3, 19 3, 21 3, 22 3, 17 3, 03 2,98 3, 04 2.8 3, 05 3, 03 3,07 3, 03 Trƣớc can thiệp 3, 03 Sau can thiệp Biểu đồ 3. 13 i m ... 1.1 .3 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế gi i 1.1.4 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế Việt Nam 1.1.5 Các y u tố ảnh hưởng đến h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế 1.1.5.1 M i liên ... Sau can thiệp Biểu đồ 3. 8 Sự h i lòng ngƣ i bệnh thủ tục hành Ngư i bệnh h i lòng h i lòng thủ tục hành bệnh viện sau can thiệp 12,2% so v i 6,0% trước can thiệp; CSHQ 1 03, 3%; p < 0,05 13 3 .3. 4...
 • 24
 • 371
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012)

Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012)
... v i 13, 2% trước can thiệp; CSHQ 31 ,8%; p < 0,05 16 3. 4 3, 28 3, 32 3, 29 3, 17 3, 2 3. 2 3, 19 3, 21 3, 22 3, 17 3, 03 2,98 3, 04 2.8 3, 05 3, 03 3,07 3, 03 Trƣớc can thiệp 3, 03 Sau can thiệp Biểu đồ 3. 13 i m ... 1.1 .3 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế gi i 1.1.4 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế Việt Nam 1.1.5 Các y u tố ảnh hưởng đến h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế 1.1.5.1 M i liên ... Sau can thiệp Biểu đồ 3. 8 Sự h i lòng ngƣ i bệnh thủ tục hành Ngư i bệnh h i lòng h i lòng thủ tục hành bệnh viện sau can thiệp 12,2% so v i 6,0% trước can thiệp; CSHQ 1 03, 3%; p < 0,05 13 3 .3. 4...
 • 24
 • 175
 • 0

-Thực trạng một số giải pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản tại Thành phố Nội

-Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản tại Thành phố Hà Nội
... sắc đến thị trường bất động sản III) Tình hình cầu bất động sản nội 1) Tình hình cầu bất động sản nội Tổng cầu bất động sản phận cấu thành nên thị trường Tổng cầu bất động sản tổng số lượng ... mà nhà nước sử dụng để tác động vào hình thành phát triển thị trường bất động sản Chương II: Thực Trạng Thị Trường Bất Động Sản Tại Nội I) Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Nội ... tác động tích cực với thị trường hàng hoá, thị trường dịch vụ, lao động ,vốn thị trường bất động sản hình thành phát triển góp phần tạo lập hệ thống thị trường đầy đủ kinh tế - Cơ chế thị trường...
 • 128
 • 468
 • 3

thực trạng nhiễm hiv các nhiễm trùng lây qua đường tình dục phụ nữ bán dâm 4 quận nội hiệu quả một số biện pháp can thiệp bản tóm tắt tiếng anh

thực trạng nhiễm hiv và các nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở phụ nữ bán dâm 4 quận hà nội và hiệu quả một số biện pháp can thiệp bản tóm tắt tiếng anh
... 13 .4% to 3.8% (p=0.0001) CHAPTER 4: DISCUSSION 4. 1 HIV/ STI situation and related factors in FSWs in districts of Ha Noi 2005 -2006 4. 1.1 HIV/ STI prevalence in FSW in Ha Noi 2005 -2006 4. 1.1.1 HIV ... 2005-2006 3.1.1 HIV/ STI prevalence in FSW Figure 3 .4 HIV prevalence by FSW type and by drug use behavior The survey 2005-2006 showed that 16.6% FSW got HIV infected According to figure 3 .4, HIV prevalence ... proportion among FSW 4. 2 .4 Effect of HIV prevalence After our intervention, HIV prevalence did not decreased, similarly with many studies of Nguyen Manh Cuong (2008), Hoang Duc Hanh (2010), Nguyen...
 • 28
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễđánh giá thực trạng rối loạn giọng nói của nữ giáo viên tiểu học thành phố thái nguyên và hiệu quả một số biện pháp can thiệpnghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và vi rút học của cúm anghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây chónghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt oesophagostomosis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh thái nguyênđánh giá kết quả đạt được về cơ chế chính sách quản lý htx trên địa bàn thành phố hà nộinghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê nghé ở huyện nghĩa đàn và quỳ hợp tỉnh nghệ an và biện pháp phòng trịnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầuđề thi học sinh giỏi địa lí 12 thành phố hà nộiđề thi học sinh giỏi văn lớp 9 thành phố hà nộiđề thi học sinh giỏi văn lớp 12 thành phố hà nộinghiên cứu mô hình và yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc êđê tây nguyên đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp ở tuyến thôn bảnnghiên cứu rám má trên phụ nữ có thai và một số biện pháp can thiệpđề thi chọn học sinh giỏi văn cấp tỉnh thành phố hà nộiđánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng ven thành phố sơn tây – hà nộufma so kc 06 11 1522262ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299ufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22459Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc hop nhat ban nien nam 2010on tap lich su hoc thuyet kinh tePhieu dong gop y kien DHDCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Báo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016BaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao Cao thuong Nien 20150326 FA webBao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)3 ptd participatory technology developmentBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013