Các loại hình doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp tại việt nam.doc

Các loại hình doanh nghiệp tại việt nam.doc
... II /Các Loại Hình Doanh Nghiệp 1Tiêu chí phân loại hình doanh nghiệp 1.1.Tiêu chí sở hữu 1.2.Tiêu chí tách bạch 1.3.Tiêu chí kinh tế 14 2 .Các loại hình doanh nghiệp ... quanh doanh nghiệp thực thể độc lập Khả “đánh đồng” thường xảy loại hình - Loại hình doanh nghiệp có tách bạch mức cao: Đây loại hình tách bạch rõ ràng chủ thể góp vốn tạo dựng doanh nghiệp Các ... hình thức doanh nghiệp độc lập,tổng công ty ,doanh nghiệp thành viên tổng công ty quản lí phần vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp • Có hình thức doanh nghiệp quốc doanh: +Doanh nghiệp quốc doanh hoạt...
 • 32
 • 1,280
 • 1

Các loại hình doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp
... động kinh doanh Doanh nghiệp tổ chức theo nhiều loại hình khác Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng từ tạo nên hạn chế hay lợi doanh nghiệp Căn vào hình thức pháp lý phân loại doanh nghiệp thành: ... chế loại hình doanh nghiệp Việt Nam Trên sở phân tích, so sánh cân nhắc loại hình doanh nghiệp lựa ch ọn phù h ợp với ều ki ện, hoàn cảnh yêu cầu nhà đầu tư Loại hình Ưu điểm Hạn chế 29 Doanh nghiệp ... lập doanh nghiệp việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ tới tồn phát triển doanh nghiệp PHẦN I- KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.Đinh nghia: ̣ ̃ Doanh...
 • 35
 • 614
 • 1

Chương 2 - Các loại hình doanh nghiệp

Chương 2 - Các loại hình doanh nghiệp
... Luật pháp • Các doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 20 05 • Các doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước 20 03 (hết hiệu lực từ 01/07 /20 10) • Các hợp tác ... cuối sinh lợi 1 .2 Phân loại doanh nghiệp 1 .2. 1 Theo lĩnh vực SXKD 1 .2. 2 Theo loại hình sở hữu 1 .2 Phân loại DN 1 .2. 3 Căn vào hình thức pháp lý: • DN Nhà nước • HTX • Hộ kinh doanh cá thể • Công ... • DN tư nhân 12 Phân loại DN 1 .2. 4 Căn vào số lượng sở hữu (loại hình sở hữu Nhà nước, nhà nước vốn đầu tư nước ngoài) • Doanh nghiệp chủ sở hữu – Doanh nghiệp Nhà nước – Doanh nghiệp tư nhân...
 • 16
 • 1,219
 • 1

Trong các loại hình doanh nghiệp, công ty cổ phần được đánh giá là hình thức tiên tiến nhất đối với doanh nghiệp xuất phát từ những lợi ích và đặc điểm pháp lý mà pháp luật qui định

Trong các loại hình doanh nghiệp, công ty cổ phần được đánh giá là hình thức tiên tiến nhất đối với doanh nghiệp xuất phát từ những lợi ích và đặc điểm pháp lý mà pháp luật qui định
... nhiều phần gọi cổ phần Giá trị cổ phần gọi mệnh giá cổ phiếu Việc góp vốn vào công ty cổ phần thực cách mua cổ phiếu nên cổ phiếu xem hình thức thể phần vốn góp cổ đông Các cổ phiếu công ty cổ phần ... tạo cho công ty cổ phần có thu hút mạnh mẽ ưa chuộng so với loại hình doanh nghiệp khác Thứ sáu, Công ty cổ phần có chế quản tập trung cao: Với tư cách pháp nhân độc lập, công ty cổ phần có ... ty nước giới qui định cho phép chuyển nhượng cách dễ dàng tự loại cổ phiếu công ty cổ phần phát hành từ cổ đông sang chủ sở hữu Vì khác với loại công ty khác, vốn điều lệ công ty cổ phần chia thành...
 • 11
 • 5,043
 • 11

Bài giảng pháp luật về các loại hình doanh nghiệp

Bài giảng pháp luật về các loại hình doanh nghiệp
... tư cách pháp nhân; chế độ chịu trách nhiệm  II Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam Công ty TNHH hai thành viên trở lên - Định nghĩa: Khoản Điều 38 Luật DN 2005 - Đặc điểm pháp ... lợi nhuận DN  II Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam Công ty cổ phần - Định nghĩa: Khoản Điều 77 Luật DN 2005 - Đặc điểm pháp lý: Số thành viên; số lượng quy định pháp lý; vốn điều ... trách nhiệm  II Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam Công ty hợp danh - Định nghĩa: Khoản Điều 130 Luật DN 2005 - Đặc điểm pháp lý: Số thành viên; số lượng quy định pháp lý; vốn điều...
 • 16
 • 1,943
 • 11

Các loại hình doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp
... ng ca doanh nghip nn kinh t quc dõn Doanh nghip nụng nghip Doanh nghip cụng nghip Doanh nghip thng mi Doanh nghip hot ng dch v 32 Cn c vo quy mụ ca doanh nghip Doanh nghip quy mụ ln Doanh ... quy mụ va Doanh nghip quy mụ nh 33 Cỏc tiờu chun phõn chia doanh nghip theo quy mụ Tng s u t ca doanh nghip S lng lao ng doanh nghip Doanh thu ca doanh nghip Li nhun hng nm 34 Doanh nghip ... theo Luật phá sản doanh nghiệp Chuyn i DNNN Sp xp li cỏc DNNN Tin hnh c phn húa cỏc DNNN Mc ớch ca c phn húa l nõng cao hiu qu hat ng kinh doanh ca doanh nghip Ngoi c phn húa, doanh nghip nh...
 • 40
 • 714
 • 2

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp
... sửa đổi nội dung điều lệ Hợp tác xã Đăng thay đổi nơi đăng kinh doanh Hợp tác xã: 7.1 Thông báo thay đổi nội dung đăng kinh doanh; 7.2 Quyết định văn biên họp Ban quản trị việc thay đổi ... nhà nước vốn pháp định Đăng Điều lệ Hợp tác xã sửa đổi: 6.1 Thông báo thay đổi nội dung đăng kinh doanh; 6.2 Quyết định văn biên họp Ban quản trị việc sửa đổi nội dung điều lệ Hợp tác xã ... giải đăng kinh doanh, đăng thuế cấp giấy phép khắc dấu doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - Văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/06/2007 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc đăng kinh doanh...
 • 5
 • 269
 • 0

Hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp
... sửa đổi nội dung điều lệ Hợp tác xã Đăng thay đổi nơi đăng kinh doanh Hợp tác xã: 7.1 Thông báo thay đổi nội dung đăng kinh doanh; 7.2 Quyết định văn biên họp Ban quản trị việc thay đổi ... giải đăng kinh doanh, đăng thuế cấp giấy phép khắc dấu doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - Văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/06/2007 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc đăng kinh doanh ... tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng kinh doanh theo quy định Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 Chính phủ Đăng kinh doanh; - Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Bộ Tài hướng...
 • 5
 • 305
 • 1

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp
... việc thực cải cách thủ tục hành thành lập doanh nghiệp: cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh; thủ tục khắc dấu cấp giấy chứng nhận đăng mẫu dấu; cấp mã số thuế Thành phố Hà Nội; Các văn Sở ... Đầu tư, Bộ Tài Bộ Công an hướng dẫn chế phối hợp quan giải đăng kinh doanh, đăng thuế cấp giấy phép khắc dấu doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 4/5 http://www.newvisionlaw.com.vn ... trình tự, thủ tục đăng kinh doanh theo quy định Nghị định số 88/2006/NĐCP ngày 29/08/2006 Chính phủ Đăng kinh doanh; - Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Bộ Tài hướng dẫn phí lệ...
 • 5
 • 377
 • 3

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
... II /Các Loại Hình Doanh Nghiệp 1Tiêu chí phân loại hình doanh nghiệp 1.1.Tiêu chí sở hữu 1.2.Tiêu chí tách bạch 1.3.Tiêu chí kinh tế 14 2 .Các loại hình doanh nghiệp ... Hạn chế loại hình doanh nghiệp: Thông tin tóm lược giúp so sánh ưu điểm hạn chế loại hình doanh nghiệp Việt Nam 28 Loại Ưu điểm Hạn chế hình Doanh Một chủ đầu tư, thuận lợi Không có tư cách pháp ... hình thức doanh nghiệp độc lập,tổng công ty ,doanh nghiệp thành viên tổng công ty quản lí phần vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp • Có hình thức doanh nghiệp quốc doanh: +Doanh nghiệp quốc doanh hoạt...
 • 32
 • 467
 • 0

Nghiên cứu các loại hình Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nghiên cứu các loại hình Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
... trạng doanh nghiệp ma, doanh nghiệp chuyên lừa đảo kinh doanh trái pháp luật Page Thứ 4, Doanh nghiệp có hồ sơ đăng kinh doanh hợp lệ theo quy định pháp luật Việc đăng kinh doanh doanh nghiệp ... trường hợp thay đổi giấy nội dung chứng nhận Thỏa mãn đồng thời tất điều kiện doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh Đó minh chứng thể công nhận nhà nước tồn doanh nghiệp, pháp luật ... phủ đăng kinh doanh; Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA hướng dẫn chế phối hợp quan giải đăng kinh doanh, đăng thuế đăng dấu doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh...
 • 4
 • 270
 • 0

các loại hình doanh nghiệp và khắc phục được những hạn chế của chúng để sản xuất kinh doanh có hiệu quả

các loại hình doanh nghiệp và khắc phục được những hạn chế của chúng để sản xuất kinh doanh có hiệu quả
... danh doanh nghiệp nhân danh thân với tư cách chủ thể kinh doanh tách bạch tài sản cảu doanh nghiệp với tài sản chủ doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp doanh nghiệp thua lỗ mà trị giá tài sản doanh nghiệp ... dụng để kinh doanh chí tài sản cá nhân không dùng vào kinh doanh bị xử lí để thực nghĩa vụ trách nhiệm doanh nghiệp cá nhân chủ doanh nghiệp Ưu điểm hạn chế DNTN ( với tư cách doanh nghiệp chủ ... hợp danh doanh 14 nghiệp tư nhân ( với tư cách doanh nghiệp chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản hạn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp) việc cần thiết để lựa chọn loại hình kinh doanh cho...
 • 17
 • 375
 • 0

Bàn về các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Bàn về các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay
... n kinh doanh c a doanh nghi p Giá thành tồn b bao g m giá thành s n xu t chi phí bán hàng chi phí qu n lý doanh nghi p II CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M Phương pháp tính giá thành s ... hai cách tính giá thành phân bư c có h ch tốn bán thành ph m tính giá thành phân bư c khơng h ch tốn bán thành ph m Tính giá thành phân bư c có tính giá thành bán thành ph m ây phương pháp c áp ... theo i tư ng tính giá thành c a phương pháp bán thành ph m hồn thành Phương pháp tính giá thành doanh nghi p phương 29 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN pháp tu n t Vi c tính giá thành c th c l n...
 • 46
 • 444
 • 0

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
... nhà nước CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Khác II Đặc điểm loại hình doanh nghiệp Việt Nam Thành lập tổ chức quản lý loại hình doanh nghiệp Việt Nam quy đònh chủ yếu Luật Doanh nghiệp văn ... đổi loại hình doanh nghiệp 26 Thời hạn hoạt động doanh nghiệp việc giải thể, phá sản doanh nghiệp 27 PHẦN 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ 29 CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CÁC LOẠI HÌNH ... thay Luật Doanh nghiệp 1999 CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 13 Phần TIÊU CHÍ LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Điểm mạnh điểm yếu loại hình doanh nghiệp đánh giá cách tương đối toàn diện dầy...
 • 38
 • 996
 • 2

Xem thêm