Khuynh hướng thế sự đời tư trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1955 1964

Khuynh hướng thế sự trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 đến 1985

Khuynh hướng thế sự trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 đến 1985
... việc tìm hiểu khuynh hướng tiểu thuyết giai đoạn 1975- 1985 giới giáo viên phổ thông, sinh viên, học sinh phần gợi ý cho người đọc yêu thích tiểu thuyết Việt Nam hiểu giai đoạn tiểu thuyết nước ... tài Khuynh hướng tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975- 1985 Trong luận văn này, đặt trọng tâm nghiên cứu đặc điểm, dạng thức nghệ thuật thành tựu nghệ thuật tiểu thuyết sáng tác theo khuynh hướng ... tiểu thuyết thuộc khuynh hướng giai đoạn 1975- 1985 Từ thấy vận động tiểu thuyết sau chiến tranh tranh chung tiểu thuyết đại 3.2 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung khảo sát tiểu thuyết giai...
 • 104
 • 149
 • 0

Đề tài chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985

Đề tài chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985
... sau: - Khái quát diện mạo khuynh hƣớng tiểu thuyết đề tài chiến tranh giai đoạn 1975 1985 - Phân tích số vấn đềvề thực chiến tranh hình tƣợng ngƣời lính tiểu thuyết chiến tranh giai đoạn 1975 ... lính tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 1985 Chƣơng III: Một số vấn đề nghệ thuật việc thể đề tài chiến tranh tiểu thuyết giai đoạn 1975 1985 CHƢƠNG DIỆN MẠO VÀ CÁC KHUYNH HƯỚNG CỦA TIỂU THUYẾT ... đề - đời tƣ bƣớc đầu đƣợc phản ánh CHƢƠNG II: HIỆN THỰC CHIẾN TRANH VÀ HÌNH TƢỢNG 34 NGƢỜI LÍNH TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1975 38 – 1985 2.1 Hiện thực chiến tranh tiểu thuyết Việt...
 • 113
 • 419
 • 0

Nghệ thuật tiểu thuyết việt nam giai đoạn 1955 1975

Nghệ thuật tiểu thuyết việt nam giai đoạn 1955 1975
... quát tiểu thuyết cách mạng Việt Nam giai đoạn 1955 1975 (25 trang) Chương II: Nghệ thuật tiểu thuyết cách mạng Việt Nam giai đoạn 1955 1975 (25 trang) Chương III: Những đặc sắc nghệ thuật tiểu thuyết ... chọn nghiên cứu đề tài Nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1955 1975 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nghệ thuật tiểu thuyết cách mạng Việt Nam giai đoạn 1955 1975, hướng tới mục tiêu ... QUÁT TIỂU THUYẾT CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1955 1975 1.1 Quá trình phát triển tiểu thuyết cách mạng Việt Nam 1955 - 1975 1.1.1 Tiểu thuyết cách mạng Việt Nam thời kỳ 1955 – 1965 1.1.1.1 Bối...
 • 110
 • 71
 • 0

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới
... hn nh Tiu thuyt Vit Nam sau 1975- nhỡn t gúc th loi ca Bựi Vit Thng; í thc cỏch tõn tiu thuyt Vit Nam sau 1975 ca PGS.TS Nguyn Bớch Thu, V mt hng th nghim ca tiu thuyt Vit Nam t cui thp k 80 ... ng i Vit Nam http://lrc.ctu.edu.vn 5-Trn Th Mai Nhõn (2006) Quan nim v tiu thuyt hc Vit Nam giai on 1986-2000 http://vienvanhoc.org 6- Trn Th Mai Nhõn (2008), Vn tõm linh tiu thuyt Vit Nam thi ... vi nghiờn cu - Trong khuụn kh lun vn, chỳng tụi trung kho sỏt : Th gii nhõn vt tiu thuyt Vit Nam ng i C th, chỳng tụi trung vo vic nhn din mt s kiu dng nhõn vt c bn tiu thuyt Vit Nam thi kỡ i mi...
 • 98
 • 624
 • 4

Thể tài ký sự chiến tranh trong văn học việt nam giai đoạn 1945 1975

Thể tài ký sự chiến tranh trong văn học việt nam giai đoạn 1945  1975
... tài chiến tranh văn học Việt Nam giai đoạn 1945 1975 16 Chương chiến tranh văn học Việt Nam giai đoạn 1945 1975 nhìn phương diện chức nội dung thể loại Chương chiến tranh văn học Việt ... thể chiến tranh văn học Việt Nam đại (giai đoạn 1945 1975) Cuối rút số kết luận chiến tranh văn học Việt Nam giai đoạn 1945 1975, đề xuất số vấn đề tiếp nhận nghiên cứu thể tài văn ... 1.1 Bối cảnh chiến tranh vận động, phát triển văn học Việt Nam 1945 - 1975 1.1.1 Bối cảnh chiến tranh văn học Việt Nam 1945 - 1975 Trong tiến trình văn học Việt Nam, giai đoạn 1945 - 1975 có ý nghĩa...
 • 115
 • 187
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Mức độ và xu thế biến đổi của nắng nóng ở Việt Nam giai đoạn 1961-2007 " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... vực có nhiệt độ cực đại thấp [12] Như vậy, nghiên cứu nắng nóng lãnh thổ Việt Nam không ít, song mức độ xu biến đổi NN lại chưa nghiên cứu cách hệ thống Trong đó, biến đổi nhiệt độ trung bình ... Xu mức độ biến đổi nhiệt độ cực trị Việt Nam giai đoạn 1961- 2007, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 25, Số 3S (2009) 412 [5] Viện Chiến lược, sách Tài nguyên Môi trường, Biến ... Để nghiên cứu biến động theo không gian, thời gian mức độ xu biến đổi NN, sử dụng số liệu ngày yếu tố nhiệt độ cực đại (Tx) từ 57 trạm khí tượng đặc trưng cho vùng khí hậu lãnh thổ Việt Nam giai...
 • 14
 • 197
 • 0

Khuynh hướng nhận thức lại trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mới

Khuynh hướng nhận thức lại trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mới
... li - Mt khuynh hng tiu thuyt nt bt Tiu thuyt Vit Nam l mt bc tranh a dng v cú nhiu khuynh hng khỏc Mt s nh nghiờn cu ó nhc n cỏc khuynh hng tiu thuyt nh: khuynh hng tiu thuyt lch s, khuynh hng ... s, khuynh hng t thut, khuynh hng dũng ý thc (Mai Hi Oanh, Nhng cỏch tõn ngh thut tiu thuyt Vit Nam ng i) Trong lun ny, chỳng tụi trung nghiờn cu khuynh hng nhn thc li, mt khuynh hng tiu thuyt ... tng i, cú nhng tỏc phm cú th xp vo khuynh hng ny hoc khuynh hng u cú c s Vớ d: Ni bun chin tranh (Bo Ninh) cú th xp vo khuynh hng nhn thc li nhng cng cú th xp vo khuynh hng dũng ý thc H Quý Ly (Nguyn...
 • 118
 • 959
 • 18

Sự thể hiện con người cá nhân trong tiểu thuyết việt nam từ thập nên 80 2000 (qua 3 tác phẩmmùa lá rụng trong vườn, thời xa vắng và thân phận của tình yêu)

Sự thể hiện con người cá nhân trong tiểu thuyết việt nam từ thập nên 80  2000 (qua 3 tác phẩmmùa lá rụng trong vườn, thời xa vắng và thân phận của tình yêu)
... cứu: Sự thể ngời nhân tiểu thuyết Việt Nam từ thập niên 80- 2000 không bó hẹp phạm vi tiểu thuyết "Mùa rụng vờn" Ma Văn Kháng, "Thời xa vắng" Lê Lựu "Thân phận tình yêu" Bảo Ninh, nhng tiểu thuyết ... chung thể ngời nhân văn xuôi trớc thập niên 80 Chơng 2: Sự thể ngời nhân qua "Mùa rụng vờn", "Thời xa vắng" "Thân phận tình yêu" 13 Chơng 3: Những nét đặc sắc nghệ thuật thể ngời nhân tác ... diện cách nhìn nhận đánh giá vấn đề Vì vậy, sâu nghiên cứu đề tài: Sự thể ngời nhân tiểu thuyết Việt Nam từ thập niên 80 đến 2000 qua tác phẩm "Mùa rụng vờn", "Thời xa vắng" "Thân phận tình...
 • 85
 • 334
 • 0

Cảm hứng thế sự đời trong thơ Việt Nam 1975 - 2000

Cảm hứng thế sự đời tư trong thơ Việt Nam 1975 - 2000
... 33 CHƢƠNG CẢM HỨNG THẾ SỰ ĐỜI TƢ TRONG THƠ VIỆT NAM 197 5- 2000 36 2.1 Cảm hứng thơ Việt Nam 197 5- 2000 36 2.1.1 Sự lật trở giá trị thực, người, xã hội 36 2.1.2 Sự mở rộng phản ... Chƣơng - Tình hình xã hội đổi thơ Chƣơng 2- Cảm hứng đời thơ Việt Nam 19752 000 Chƣơng 3- Hình thức thể cảm hứng đời thơ Việt Nam 197 5- 2000 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG1 TÌNH HÌNH XÃ HỘI VÀ SỰ ĐỔI ... sáng tạo Có thể nói hệ nhà thơ tạo nên đƣợc độ ổn định hệ thống giá trị thơ sau 1975 CHƢƠNG CẢM HỨNG THẾ SỰ ĐỜI TƢ TRONG THƠ VIỆT NAM 197 5- 2000 32 Cảm hứng trạng thái tình cảm mãnh liệt, say đắm...
 • 109
 • 1,767
 • 2

Cảm hứng thế sự đời trong thơ Việt Nam mười năm đầu thế kỷ XXI

Cảm hứng thế sự đời tư trong thơ Việt Nam mười năm đầu thế kỷ XXI
... GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN TRN TH MINH TM cảm hứng đời t- thơ việt nam m-ời năm đầu kỷ xxi Lun Thc s chuyờn ngnh Vn hc Vit Nam Mó s: 60 22 34 Ngi hng dn khoa hc: GS.TS Lờ Vn Lõn ... Vit Nam mi nm u th k XXI - Chng 2: Cm hng th s, i t th Vit Nam u th k XXI - Chng Phng thc th hin th mi nm u th k XXI NI DUNG Chng TèNH HèNH X HI V TH CA VIT NAM MI NM U TH K XXI 1.1 Xó hi Vit Nam ... k XXI 24 1.3.1 Cm hng s thi 25 1.3.2 Cm hng th s 27 1.3.3 Cm hng i t 29 Chng NHNG CM HNG CHNH TRONG TH VIT NAM U TH K XXI 31 2.1 Cm hng th s th Vit Nam...
 • 115
 • 476
 • 0

Nghệ thuật thể hiện nhân vật trong tiểu thuyết việt lam tiểu sử của lê hoan

Nghệ thuật thể hiện nhân vật trong tiểu thuyết việt lam tiểu sử của lê hoan
... 72 3.2.2 Nghệ thuật thể nhân vật tiểu thuyết chƣơng hồi 73 3.2.3 Một số thủ pháp thể nhân vật tiểu thuyết chƣơng hồi 74 3.3 Nghệ thuật thể nhân vật tiểu thuyết Việt Lam tiểu sử Hoan ... góp tác giả, tác phẩm Việt Lam tiểu sử Đó lý thúc ngƣời viết tìm hiểu nghệ thuật thể nhân vật tiểu thuyết Việt Lam tiểu sử Hoan Lịch sử vấn đề Tác phẩm Việt Lam tiểu sử có nhiều ý kiến chƣa ... phẩm vấn đề thể loại tiểu thuyết Việt Lam tiểu sử Chƣơng 2: Nhân vật Việt Lam tiểu sử từ nguyên mẫu đến hình tƣợng văn học Chƣơng 3: Nghệ thuật thể nhân vật tác phẩm Việt Lam tiểu sử Số hóa Trung...
 • 122
 • 576
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khuynh hướng nhận thức lại trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mớiđề tài thế sự trong tiểu thuyết việt namkhuynh hướng hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngkhuynh hướng hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết hồ anh tháitư duy thơ trong tiểu thuyết việt nam đương đạicon người trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mớinhân vật trong tiểu thuyết việt nam từ năm 86 đến nayyếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đại khảo sát qua ba tiểu thuyếtyếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đạimục tiêu và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của việt nam giai đoạn đến 2020định hướng hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 2005 2010mục tiêu và chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 2009 2012quan niệm về thơ trong văn học việt nam giai đoạn 1945 đến 1954đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài tại việt nam giai đoạn từ 2004 đến 2014vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 20062009GIÁO dục kĩ NĂNG mềm CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cần THƠNGHIÊN cứu TỔNG hợp vật LIỆU YFeO3 KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG kết tủGiao trinh Khi cu dien ha apLuận văn khuất văn tiến bản chỉnh sửa theo HĐBVGIẢI PHẪU – SINH lý hệ hô hấpGIẢI PHẪU – SINH lý hệ SINH dụcTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 13. Di truyền liên kếtBài 8. Nhiễm sắc thểKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kết