MƯợN GIọNG VÀ TRƯờNG HợP CHINH PHụ NGÂM

Tìm hiểu chữ nôm mượn nguyên trong tác phẩm chinh phụ ngâm diễn nôm

Tìm hiểu chữ nôm mượn nguyên trong tác phẩm chinh phụ ngâm diễn nôm
... lượng chữ Nôm mượn nguyên câu không giống Có câu xuất chữ Nôm mượn nguyên có câu toàn câu chữ Nôm mượn nguyên Bảng thống kê số chữ Nôm mượn câu STT Số lượng chữ Nôm chữ Nôm chữ Nôm chữ Nôm chữ Nôm ... Những vấn đề chung chữ Nôm tác phẩm Chinh phụ ngâm diễn Nôm Chương 2: Khảo sát ch Nôm mượn nguyên tác phẩm Chinh phụ ngâm diễn Nôm Chương 3: Giá trị phong cách chữ Nôm mượn nguyên phương diện ... Ý Yến Chữ Nôm mượn nguyên từ đơn tiết mượn lần tác phẩm Chinh phụ ngâm diễn Nôm có số lượng nhiều Điều cho thấy 21 chữ Nôm mượn nguyên có vai trò không nhỏ tác phẩm chữ Nôm Chữ Nôm mượn nguyên...
 • 66
 • 255
 • 1

TÌM HIỂU về CHỮ nôm mượn NGUYÊN TRONG tác PHẨM CHINH PHỤ NGÂM DIỄN nôm

TÌM HIỂU về CHỮ nôm mượn NGUYÊN TRONG tác PHẨM CHINH PHỤ NGÂM DIỄN nôm
... lượng chữ Nôm mượn nguyên câu không giống Có câu xuất chữ Nôm mượn nguyên có câu toàn câu chữ Nôm mượn nguyên Bảng thống kê số chữ Nôm mượn câu STT Số lượng chữ Nôm chữ Nôm chữ Nôm chữ Nôm chữ Nôm ... Những vấn đề chung chữ Nôm tác phẩm Chinh phụ ngâm diễn Nôm Chương 2: Khảo sát ch Nôm mượn nguyên tác phẩm Chinh phụ ngâm diễn Nôm Chương 3: Giá trị phong cách chữ Nôm mượn nguyên phương diện ... Ý Yến Chữ Nôm mượn nguyên từ đơn tiết mượn lần tác phẩm Chinh phụ ngâm diễn Nôm có số lượng nhiều Điều cho thấy 21 chữ Nôm mượn nguyên có vai trò không nhỏ tác phẩm chữ Nôm Chữ Nôm mượn nguyên...
 • 68
 • 167
 • 0

Điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp không phù hợp ngày sinh giữa bằng tốt nghiệp, khai sinh chứng minh nhân dân pps

Điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp không phù hợp ngày sinh giữa bằng tốt nghiệp, khai sinh và chứng minh nhân dân pps
... tả bước Trường hợp không phù hợp chi tiết hộ tịch khai sinh chứng minh nhân dân: Nếu chứng minh nhân dân học Chuẩn bị, sinh ngày sinh không khớp với khai sinh hồ sơ nộp cho nộp hồ sơ trường ... hộ tịch khai sinh gốc UBND (xã, huyện, tỉnh) cấp Bản khai sinh ngày sinh phù hợp với định điều chỉnh chứng minh nhân dân Thành phần hồ sơ Bản tốt nghiệp đề nghị điều chỉnh Bản học bạ Bản hộ ... trường đăng ký học lớp10 (Thí dụ: chứng minh nhân dân ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh, Khai sinh ghi năm sinh ngược lại), người có nhu cầu điều chỉnh hộ tịch văn tốt nghiệp đến Sở Giáo dục Đào tạo,...
 • 5
 • 397
 • 0

Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ)

Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ)
... nhân lực, phát triển nguồn nhân lực KH&CN; phát triển nguồn nhân lực KH&CN lĩnh vực DS,CSSKSS tỉnh + Chính sách; sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN; sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN lĩnh vực ... nhân lực, nguồn nhân lực KH&CN; nguồn nhân lực KH&CN lĩnh vực DS,CSSKSS; nguồn nhân lực KH&CN đơn vị DS,CSSKSS tỉnh + Kết cấu nguồn nhân lực KH&CN lĩnh vực DS,CSSKSS tỉnh + Phát triển nguồn nhân ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN VIỆT PHƢƠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC DÂN SỐ, CHĂM...
 • 88
 • 233
 • 0

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG VậT LIệU CHE PHủ THíCH HợP CHO LạC XUÂN TạI xã Lệ VIễN - huyện SƠN ĐộNG - tỉnh BắC GIANG

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG Và VậT LIệU CHE PHủ THíCH HợP CHO LạC XUÂN TạI xã Lệ VIễN - huyện SƠN ĐộNG - tỉnh BắC GIANG
... ti nghiên cứu vật liệu che phủ thích hợp lạc v tuyển chọn giống lạc phù hợp huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang thực có giá trị kinh tế v ý nghĩa thực tiễn cao VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Giống ... Tuyển chọn giống lạc thích hợp cho vùng khô hạn Lệ Viễn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) Công thức 1: Giống lạc L08 Công thức 2: Giống lạc L12 Công thức 3: Giống lạc L14 34 Công thức 4: Giống lạc ... L14 34 Công thức 4: Giống lạc đỏ Bắc Giang LĐP (đối chứng) Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vật liệu che phủ thích hợp cho vùng khô hạn Lệ Viễn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) Công thức 1: Nilon tự huỷ...
 • 7
 • 278
 • 0

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG VậT LIệU CHE PHủ THíCH HợP CHO CÂY Cà TíM TạI Xã GIáO LIÊM - SƠN ĐộNG - BắC GIANG

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG Và VậT LIệU CHE PHủ THíCH HợP CHO CÂY Cà TíM TạI Xã GIáO LIÊM - SƠN ĐộNG - BắC GIANG
... địa phơng l công thức đối chứng Thí nghiệm nghiên cứu vật liệu che phủ thích hợp cho c tím vùng khô hạn Giáo Liêm (Sơn Động - Bắc Giang) đợc thực giống c tím hai mũi tên đỏ, gồm có công thức: nilon ... Công ty giống Chủng Đô Nghiên cứu gồm thí nghiệm Thí nghiệm tuyển chọn giống c tím thích hợp cho vùng khô hạn Giáo Liêm (Sơn Động - Bắc Giang) đợc bố trí công thức, giống cá tìm tròn địa phơng ... huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang góp phần phát triển hệ thống trồng phù hợp cho vùng đất khô hạn ny VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Các giống tham gia thí nghiệm l giống c tím hai mũi tên đỏ, c tím...
 • 6
 • 426
 • 1

Tài liệu Thất bại của thị trường vai trò chính phủ: hàng hoá công cộng docx

Tài liệu Thất bại của thị trường và vai trò chính phủ: hàng hoá công cộng docx
... thảo luận    Hàng hóa cơng cộng gì? Hàng hóa cơng thất bại thị trường Giải pháp hàng hóa cơng • • •  Chính phủ tổ chức cung cấp hàng hóa cơng Mức cung cấp hàng hóa cơng hiệu quả? Hàng hóa cơng ... pháp hàng hóa cơng  Chính phủ tổ chức cung cấp hàng hóa cơng mức hiệu quả? • Dựa vào ngun tắc MSB = MSC • Sự khác biệt cầu tổng gộp hàng hóa cơng cầu thị trường hàng hóa tư Đặng Văn Thanh Cầu thị ... tồn Nghĩa giải pháp thị trường bị thất bại loại hàng hóa Đặng Văn Thanh Ví dụ thất bại thị trường hàng hóa cơng • Thành phố có triệu dân thích xem pháo hoa vào dịp Tết ngun đán • Lợi ích bình qn...
 • 19
 • 805
 • 13

Người phụ nữ trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương chinh phụ ngâm khúc của đặng trần côn

Người phụ nữ trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương và chinh phụ ngâm khúc của đặng trần côn
... kỷ XIX chọn Chinh phụ ngâm khúc Đặng Trần Côn thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng vì: Chinh phụ ngâm tác phẩm mở đầu cho thể loại ngâm khúc mở khuynh hớng đào sâu vào nội tâm ngời phụ nữ Hơn tác ... hai công trình, nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến vấn đề ngời phụ nữ văn học Việt Nam trung đại Thứ ba thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng Chinh phụ ngâm khúc Đặng Trần Côn Nh biết, thơ Nôm Hồ Xuân ... giới thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng [55] Trên sở nhìn lại việc nghiên cứu thể ngời phụ nữ văn học trung đại giai đoạn này, sâu vào lịch sử nghiên cứu ngời phụ nữ Chinh phụ ngâm khúc Đặng Trần Côn...
 • 107
 • 3,352
 • 13

Truyền thống cách tân trong chinh phụ ngâm của tác giả đặng trần côn

Truyền thống và cách tân trong chinh phụ ngâm của tác giả đặng trần côn
... cách tân "Chinh phụ ngâm" trên phơng diện đề tài, nội dung Chơng 2 :Truyền thống cách tân "Chinh phụ ngâm" về hình thức, thể loại, bút pháp Phần nội dung Chơng 1: Truyền thống cách tân "Chinh phụ ... đến kỷ XVIII số tác phẩm tiêu biểu văn học Trung Quốc đề tài chinh phụ toàn khúc ngâm Đặng Trần Côn (bản dịch hành Đoàn Thị Điểm?) Tác phẩm "Chinh phụ ngâm" dựa vào "Chinh phụ ngâm" Phạm Du Yên ... giai đoạn thực bắt đầu với "Chinh phụ ngâm" của Đặng Trần Côn (giữa kỷ XVIII) "Chinh phụ ngâm" tác phẩm viết chiến tranh, khúc ngâm ngời chinh phụ, lời than thở ngời phụ nữ quí tộc có chồng chiến...
 • 66
 • 583
 • 1

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương (nghiên cứu trường hợp tỉnh phú thọ)

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế  xã hội ở địa phương (nghiên cứu trường hợp tỉnh phú thọ)
... tổ chức KH&CN địa bàn với phát triển kinh tế - hội tỉnh Chƣơng III: Biện pháp gắn kết hoạt động mạng lƣới tổ chức KH&CN với phát triển kinh tế - hội tỉnh Phú Thọ References Trường Đại học ... vấn đề cụ thể địa phương nói trên, nhận thấy việc nghiên cứu Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức KH&CN theo định hướng phát triển kinh tế - hội địa phương - Trường hợp tỉnh Phú Thọ” thiết thực, ... động tổ chức KH&CN địa phương chủ yếu nhằm phát đặc thù địa phương cung cấp khoa học để có định phù hợp với đặc thù Thật vậy, định phát triển kinh tế, hội tỉnh Phú Thọ nghiên cứu tổng hợp yếu...
 • 11
 • 307
 • 1

Người phụ nữ trong chinh phụ ngâm cung oán ngân nhìn từ quan điểm giới

Người phụ nữ trong chinh phụ ngâm và cung oán ngân nhìn từ quan điểm giới
... quan niệm giới ảnh hướng tới việc miêu tả nhân vật người chinh phụ người cung nữ hai tác phẩm Chinh phụ ngâm Cung oán ngâm Dựa sở lý thuyết đó, tiến hành phân tích cách miêu tả người phụ nữ Chinh ... người cung nữ (Cung oán ngâm) phản ánh quan niệm giới thân tác nào; đồng thời, lí giải vai trò ý nghĩa mặt nạ nữ giới Sự thành công với cách tiếp cận hai ngâm khúc Chinh phụ ngâm Cung oán ngâm từ ... tả người phụ nữ sử dụng giọng nói họ hai ngâm khúc tiêu biểu Chinh phụ ngâm Đặng Trần Côn Cung oán ngâm Nguyễn Gia Thiều Cụ thể muốn tìm hiểu xem nhân vật người chinh phụ (Chinh phụ ngâm) người...
 • 16
 • 1,721
 • 4

Nhân vật chinh phụ cung nữ trong văn học trung đại việt nam qua chinh phụ ngâm cung oán ngân khúc

Nhân vật chinh phụ và cung nữ trong văn học trung đại việt nam qua chinh phụ ngâm và cung oán ngân khúc
... kiểu nhân vật phụ nữ văn học nhà nho giai đoạn XVIII – XIX Luận văn nghiên cứu nhân vật chinh phụ cung nữ hai khúc ngâm, đặt hệ thống nhân vật phụ nữ xuyên suốt văn học trung đại hai kiểu nhân vật ... luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm mục sau: 10 Chương 1: Người chinh phụ, cung nữ số phận họ lịch sử văn học Chương 2: Chinh phụ cung nữ Chinh phụ ngâm Cung oán ngâm khúc ... Nam Chinh phụ ngâm Đặng Trần Côn Cung oán ngâm khúc Nguyễn Gia Thiều Ngoài ra, mục đích luận văn nghiên cứu hai nhân vật đặt hệ thống nhân vật nữ văn học trung đại, soi chiếu góc độ tính nữ nên...
 • 14
 • 3,381
 • 7

So sánh những điểm tương đồng khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” “Cung oán ngâm” pot

So sánh những điểm tương đồng và khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” và “Cung oán ngâm” pot
... lòng đến nơi chồng chinh chiến - Người cung nữ nhớ mong nhớ “đứng tuổi ngồi sầu” nàng bị động vò võ chờ người phụ bạc không hành động người chinh phụ - Người chinh phụ tìm cách để thoát nỗi cô đơn ... Người chinh phụ bơ phờ, héo úa phải lo lắng cho chồng nơi chiến trường khốc liệt - Người cung nữ tự tin xem người có “tài sắc bì” mà lại bị nhà vua phụ bạc, bội ước - Người chinh phụ nhớ chồng ... - Người cung nữ có chồng bị ép buộc; xa chồng bị bỏ rơi -Cô gái vợ người dân bình thường; sống đơn sơ, giản dị -Người gái vợ lẻ người đứng đầu quốc gia, dân tộc; vinh hoa, phú quý có thừa -Người...
 • 3
 • 2,415
 • 30

So sánh điểm tương đồng khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” “Cung oán ngâm” doc

So sánh điểm tương đồng và khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” và “Cung oán ngâm” doc
... lòng đến nơi chồng chinh chiến - Người cung nữ nhớ mong nhớ “đứng tuổi ngồi sầu” nàng bị động vò võ chờ người phụ bạc không hành động người chinh phụ - Người chinh phụ tìm cách để thoát nỗi cô đơn ... -Người cung nữ cô đơn, buồn tủi bị nhà vua ruồng bỏ, phụ bạc -Người chinh phụ hãnh diện chồng chinh chiến; xa chồng hoàn cảnh chiến tranh - Người cung nữ có chồng bị ép buộc; ... lo lắng cho chồng nơi chiến trường khốc liệt - Người cung nữ tự tin xem người có “tài sắc bì” mà lại bị nhà vua phụ bạc, bội ước - Người chinh phụ nhớ chồng đứng ngồi không yên nên chủ động nhờ...
 • 3
 • 1,244
 • 14

So sánh những điểm tương đồng khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” “Cung oán ngâm” doc

So sánh những điểm tương đồng và khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” và “Cung oán ngâm” doc
... lòng đến nơi chồng chinh chiến - Người cung nữ nhớ mong nhớ “đứng tuổi ngồi sầu” nàng bị động vò võ chờ người phụ bạc không hành động người chinh phụ - Người chinh phụ tìm cách để thoát nỗi cô đơn ... Người chinh phụ bơ phờ, héo úa phải lo lắng cho chồng nơi chiến trường khốc liệt - Người cung nữ tự tin xem người có “tài sắc bì” mà lại bị nhà vua phụ bạc, bội ước - Người chinh phụ nhớ chồng ... - Người cung nữ có chồng bị ép buộc; xa chồng bị bỏ rơi -Cô gái vợ người dân bình thường; sống đơn sơ, giản dị -Người gái vợ lẻ người đứng đầu quốc gia, dân tộc; vinh hoa, phú quý có thừa -Người...
 • 3
 • 571
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: trường hợp chính phủ tăng trợ cấphiệu quả phúc lợi từ các chính sách của chính phủ a trường hợp chính phủ qui đònh giá tối đa pmaxhiệu quả phúc lợi từ các chính sách của chính phủ b trường hợp chính phủ qui đònh giá tối thiểu pmintrường hợp chính phủ qui định mức giá tối đa pmaxmối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ ở việt nam trong giai đoạn 19972012người phụ nữ trong chinh phụ ngâm và cung oán ngân nhìn từ quan điểm giớigia tri hien thuc va gia tri nhan dao cua chinh phu ngam khucnhân vật chinh phụ và cung nữ trong văn học trung đại việt nam qua chinh phụ ngâm và cung oán ngân khúcso sánh truyện kiều và chinh phụ ngâmnghi luan ve noi dung va nghe thuat cua doan trich tinh canh le loi cua nguoi chinh phu trich chinh phu ngamdang tran conthị trường tự do và vai trò chính phủmô và tăng trưởng của chính phủtừng chữ của câu thơ đều nhắc tới cuộc chia ly trong chinh phụ ngâm của đặng trần côn liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng dương liễu na tri thiếp đoạn trườngtrường hợp đầu dầm ngàm cứng u 0 vàví dụ minh họa trường hợp chính sách cổ tức không tác động đến giá trị doanh nghiệp và giá trị cổ đôngkiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)Kiểm tra 15 phút Ngữ văn 8- phần Tiếng ViệtUnit 4bai tap chuanđề toán tiếng anh lớp 450 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 10 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTBài kiểm tra 1 tiết số 1 anh 9 (no1 - no2)D n th nh l p trung t m k n ng ph ng v nD n x y dung v qu n l web site kinh doanh linh ki n m y t nhTh c tr ng vi c x y d ng s n golf Vi t Nam hi n nayTh c tr ng v u t tr c ti p n c ngo i v i v n t o vi c l m cho ng i lao ng Vi t Nam trong ti n tr nh to n c u h aTài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếGiáo trình Kế toán tài chính F2Bài 16. Thân to ra do đâu ?Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếTài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếBài tập kế toán máy trên phần mềm kế toán MISATài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếke hoach tuyen truyen thi dua yeu nuochuong dan cvd nguoi vn uu tien dung hang vn