GIẢNG VIÊN lý LUẬN CHÍNH TRỊ học tập PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy gắn LIỀN với THỰC TIỄN của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH

DI CHÚC của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH và VIỆC vận DỤNG vào GIẢNG dạy các môn KHOA học LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

DI CHÚC của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH và VIỆC vận DỤNG vào GIẢNG dạy các môn KHOA học lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY
... TRỊ DI CHÚC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Trần Thị Tân Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết giá trị tư tưởng lớn lao định hướng đắn đường cách ... GÍA TRỊ THỜI ĐẠI VỀ BẢN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ThS Trần Thị Lệ Hằng Bộ môn Đường lối cách mạng… Trong đời hoạt động Chủ ... dân chủ, văn minh Với ý nghĩa nội dung to lớn đó, xin tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học Khoa luận trị, Trường Đại học Nha Trang với chủ đề: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh việc vận dụng vào giảng...
 • 85
 • 472
 • 2

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hai phương diện luậnthực tiễn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hai phương diện lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân
... góp phần tthiét thực vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy học Nội dung Chƣơng Chủ trƣơng, sách đối ngoại Thảo luận Tự học 24 Tổng 30 8 đổi cúa Đảng 1.1 Những ... tế thuận lợi cho phát triển đất nước, vừa tích cực góp phần vào đấu tranh nhân dân giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Hoạt động đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam góp phần quan ... từ đối đầu sang đối thoại 1.1.2 Sự tan rã trật tự Ianta 1.1.3 Xu to n cầu hóa nhu cầu hội nhập 1.2 Quá trình đổi chủ trương sách đối ngoại 1.2.1 Chính sách đối ngoại giai đoạn 1986-1995 1.2.2 Chính...
 • 5
 • 92
 • 0

Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
... sinh Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc đại, Người làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta” (Lê Duẩn) Nhân cách văn hoá Hồ Chí Minh, người, đời nghiệp hoạt động trị Hồ Chí Minh ... làm theo Nhưng không chủ thuyết nhà “triết học vô ngôn”, “chính khách vô ngôn” Hồ Chí Minh tác phẩm, công trình, viết, diễn văn, lời kêu gọi Nhưng, tác phẩm lớn cả, học sâu sắc đời nghiệp Hồ Chí ... bật tạo phong thái độc đáo Hồ Chí Minh không trộn lẫn vào đâu Nhờ vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh đến với tầng lớp nhân dân cách dễ dàng gần gũi với cách cảm, Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn – Ngân...
 • 9
 • 4,712
 • 7

HỌC TẬP VÃN HOÁ GIAO TIẾP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP VÃN HOÁ GIAO TIẾP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
... Tôn trọng công lý, yêu thýõng ngýời tảng cõ vãn hóa giao tiếp hành Hồ Chí Minh Ba là, cán bộ, công chức cần phải có ðạo ðức cần, kiệm, liêm, Hồ Chủ tịch nói: "Ngýời cách mạng phải có ðạo ðức, ... ðiểm họ Thýờng tùy tài mà dùng ngýời" (6) Trong giao tiếp phải giúp cấp dýới cho ðúng Có nãm cách giao tiếp với cấp dýới vãn hóa quyền lực Hồ Chủ tịch, ðó là: - Chỉ ðạo, biết ủy quyền: "thả cho ... ðõn thý khiếu nại, tố cáo dân Tóm lại, giao tiếp hành cần quán triệt Tý týởng Hồ Chí Minh suy nghĩ, tình cảm hành ðộng ngýời, thể trình ðộ vãn hóa giao tiếp cao thông qua ngôn ngữ, thái ðộ, cử...
 • 4
 • 538
 • 1

VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945 - 1946 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945 - 1946 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
... ĐẠI HỌC TÂY BẮC HÀ ĐÌNH KHỞI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG KHỐI LƯỢNG HIỆU DỤNG NGHIÊN CỨU CÁC TRẠNG THÁI CỦA ELECTRON TRONG CHẤM LƯỢNG TỬ CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ LÝ THUYẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths Lê Thu Lam SƠN LA, NĂM 2013 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, với hướng dẫn thầy giáo cô giáo tổ Vật lý, Trường Đại học Tây Bắc em hoàn thành khóa luận Em ... Lê Thu Lam - Giảng viên Vật lý, Trường Đại học Tây Bắc tận tình giúp đỡ, động viên hướng dẫn em suốt trình thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo, cô giáo tổ Vật lý, Ban Chủ nhiệm...
 • 50
 • 806
 • 2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945 - 1946

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945 - 1946
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VŨ THỊ HOÀN VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945 - 1946 CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người ... 3.1 Đối tượng Khóa luận tập trung nghiên cứu làm rõ vai trò Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam năm 1945 - 1946 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài khẳng định vai trò Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam năm 1945 ... nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh Làm rõ vai trò Người cách mạng Việt Nam năm 1945 - 1946 Về thực tiễn Bổ sung làm phong phú thêm vào nguồn tài liệu nghiên cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh vai trò Người...
 • 52
 • 658
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÓ LÀ LỐI HÀNH VĂN THẬT SỰ TRONG SÁNG VÀ CAO XA (Tìm hiểu và học tập di sản ngôn ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh)" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Encyclopedia of Linguistics, Vol.3, p 260-266, Oxford university Press [4] Bùi Khánh Thế, 1990, Ngữ văn học di sản ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghiên cứu thơ văn Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh, NXB Văn ... giới khoa học nhắc đến Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh Ngày tìm hiểu nhận định Người hành động ngôn từ (speech acts) chủ ngôn khác – dù nhân vật lịch sử đông, tây tác giả văn mà Người nhận xét - , di ... , di sản ngôn ngữ Người rút cho ngôn ngữ học Việt Nam học bổ ích quý báu cách sử dụng tối ưu công cụ giao tiếp Quan điểm thực tiễn hoạt động ngôn từ Người có nhiều nét gần với ngữ dụng học (pragmatics)...
 • 5
 • 246
 • 0

Đề tài triết học " Xây dựng và chỉnh đốn Đảng – “việc cần phải làm trước tiên” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh " potx

Đề tài triết học
... rûãa mùåt” lâm (4) Hưì Chđ Minh Sàd., t.12, tr.497 (5) Hưì Chđ Minh Sàd., t.7, tr.492 (6) Hưì Chđ Minh Sàd., t.12, tr.497- 498 11 ÀÙÅNG HÛÄU TOÂN àûúåc nhû thïë thò trong Àẫng sệ khưng cố bïånh ... ài xa, Di chc àïí lẩi cho toân Àẫng, toân qn, toân dên ta, nối vïì vêën àïì xêy dûång, chónh àưën Àẫng, Ch tõch Hưì Chđ Minh khưng qụn cùn (7) Hưì Chđ Minh Sàd., t.5,tr.239 (8) Hưì Chđ Minh Sàd., ... vúái niïìm tin “cấc àẫng anh em vâ cấc (12) (13) (14) (15) Hưì Hưì Hưì Hưì Chđ Chđ Chđ Chđ Minh Minh Minh Minh Sàd., Sàd., Sàd., Sàd., t.12, tr.498 t.6, tr.175 t.12, tr.498, 503 t.12, tr.498 13...
 • 8
 • 180
 • 1

từ hán việt trong các văn bản chính luận của chủ tịch hồ chí minh

từ hán việt trong các văn bản chính luận của chủ tịch hồ chí minh
... ĐẶC ĐIỂM CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VĂN CHÍNH LUẬN CỦA HỒ CHÍ MINH 2.1 Đặc điểm chung từ Hán Việt văn luận Hồ Chí Minh 2.1.1 Số từ Hán Việt tổng số từ toàn tác phẩm 1) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: ... TỪ HÁN VIỆT TRONG VĂN CHÍNH LUẬN CỦA HỒ CHÍ MINH 30 2.1 Đặc điểm chung từ Hán Việt văn luận Hồ Chí Minh 30 2.1.1 Số từ Hán Việt tổng số từ toàn tác phẩm 30 2.1.2 Từ Hán Việt tổng số ... chiếm 23,6% - Từ Hán Việt thư Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng số từ : 2802 từ Từ Hán Việt : 884 từ, chiếm 31,5% - Từ Hán Việt báo trả lời vấn báo chí Tổng số từ : 2428 từ Từ Hán Việt: 598 từ, chiếm 24,6%...
 • 112
 • 735
 • 5

“tìm hiểu những quan điểm về tự học của chủ tịch hồ chí minh và vân dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học trong sinh viên đại học sư phạm hà nội”

“tìm hiểu những quan điểm về tự học của chủ tịch hồ chí minh và vân dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học trong sinh viên đại học sư phạm hà nội”
... Đại học phạm Nội - Vận dụng phương pháp tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại học Phạm Nội b Phạm vi nghiên cứu - Hệ thống quan điểm tự học Chủ Tịch Hồ Chí Minh ... Chí Minh - Tìm hiểu thực trạng tự học sinh viên trường Đại học Phạm Nội - Vận dụng quan điểm tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại Học Phạm Nội Phương pháp nghiên ... Minh Từ liên hệ với thực tiễn tự học sinh viên Đại học Phạm Nội vận dụng phương pháp tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại học Phạm Nội Lịch sử nghiên...
 • 11
 • 224
 • 0

“tìm hiểu những quan điểm về tự học của chủ tịch hồ chí minh và vân dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học trong sinh viên đại học sư phạm hà nội”

“tìm hiểu những quan điểm về tự học của chủ tịch hồ chí minh và vân dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học trong sinh viên đại học sư phạm hà nội”
... Đại học phạm Nội - Vận dụng phương pháp tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại học Phạm Nội b Phạm vi nghiên cứu - Hệ thống quan điểm tự học Chủ Tịch Hồ Chí Minh ... Chí Minh - Tìm hiểu thực trạng tự học sinh viên trường Đại học Phạm Nội - Vận dụng quan điểm tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại Học Phạm Nội Phương pháp nghiên ... Minh Từ liên hệ với thực tiễn tự học sinh viên Đại học Phạm Nội vận dụng phương pháp tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại học Phạm Nội Lịch sử nghiên...
 • 11
 • 560
 • 3

tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch Hồ chí minh (tác phẩm di chúcđc đăng trong Hồ chí minh toàn tập tập 12)

tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch Hồ chí minh (tác phẩm di chúcđc đăng trong Hồ chí minh toàn tập tập 12)
... dựng đất nước thời kỳ Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 12 II GIÁ TRỊ TRONG BẢN DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH Hồ Chí Minh di chúc có giá trị trường tồn lịch sử: Trong lịch sử đại số ... hay bại, chủ chốt cán có thấm nhuần đạo đức cách mạng không” Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 10 phải “vừa hồng vừa chuyên” “Hồng” phẩm chất ... nhân văn cao Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Trích tại: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx? co_id=28340580&cn_id=358122 Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 20...
 • 21
 • 249
 • 0

HỌC TẬP Ý CHÍ VÀ TỰ HỌC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP Ý CHÍ VÀ TỰ HỌC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
... học tốt hơn, thiếu ý chí thiếu phương pháp tự học nên kết tự học chưa cao Học tập gương đạo đức Bác, điều cần thiết niên, học sinh, sinh viên cần tự học tốt, nâng cao trình độ cho để có điều kiện ... phải kéo dài Nhưng cố gắng Bác thành công, bắt đầu vào làng báo từ Một điều cần học Bác tự học cách toàn diện Ngoài học viết báo, Bác tích luỹ vốn ngôn ngữ văn học nữa, nên tranh thủ đọc sách ... cho nhớ Hôm sau lại học mười từ khác, mà tích luỹ dần ta bỏ tiền tiết kiệm hàng ngày vào ống Bằng cách Bác học nhiều ngoại ngữ Bác tự học cách kiên trì, chẳng hạn cách Bác học viết báo Tuy Bác...
 • 3
 • 88
 • 0

Những nét chính trong sự nghiệp sáng tác văn học của chủ tịch hồ chí minh

Những nét chính trong sự nghiệp sáng tác văn học của chủ tịch hồ chí minh
... hạnh phúc nhân dân, Bác không xem nghiệp văn thơ nghiệp Song không mà nghiệp văn thơ bác không trở thành di sản vô giá Trái lại, văn thơ Người tiếng nói tâm hồn bậc “đại trí, đại nhân, đại dũng” ... kể chuyện” Thơ ca Đây lĩnh vực bất nghiệp sáng tạo nghệ thuật Người: “Nhật kí tù” (1960), “Thơ Hồ Chí Minh (1967)… a “Nhật kí tù”: Thời kì 1942 - 1943, Bác Hồ sang Trung Quốc với tư cách “đại ... Trong thời kì kháng chiến chống Pháp chống Mĩ, Bác viết nhiều thơ tức cảnh, trữ tình thể chất trữ tình đằm thắm cảm hứng anh hùng ca thời đại bậc đại trí, đại dũng với tâm hồn lạc quan tươi sáng, ...
 • 3
 • 137
 • 0

Tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh

Tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh
... ương Đảng Đây Di chúc hoàn chỉnh Chủ tịch Hồ Chí Minh Năm 1966, 1967 viết riêng, có hai bổ sung vào Di chúc năm 1965 Hồ Chí Minh viết thêm phần nội dung Người viết Đảng khổ văn thứ nội dung này, ... muốn Chủ tịch Hồ Chí Minh thể Di chúc thật giản dị thiêng liêng Chính vậy, Di chúc Người trở thành tác phẩm bất hủ, Người trở thành nhà tư tưởng lớn thời đại Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc Chủ tịch ... toàn quân, toàn dân với niềm tin vững vào thắng lợi cuối II- Những nội dung di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh nói kháng chiến chống Mỹ: Năm 1965 Hồ Chí Minh dự đoán “Cuộc kháng chiến chống...
 • 24
 • 1,207
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng hồ chí minh về con ngườihọc tập di chúc của chủ tịch hồ chí minhphong cách học tập của chủ tịch hồ chí minhsống chiến đấu lao động và học tập theo gương của chủ tịch hồ chí minh vĩ đạikhóa luận tốt nghiệp đại học vai trò của chủ tịch hồ chí minh đối với cách mạng việt nam trong những năm 1945 1946thư gửi các cán bộ cô giáo thầy giáo công nhân viên học sinh sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới 16 10 1968 của chủ tịch hồ chí minhmục 1 kiểm tra bài cũ bài tập 1 trong những bài thơ em đã học sau bài nào của chủ tịch hồ chí minhvở kịch đêm trắng và bài học xử lý cán bộ của chủ tịch hồ chí minh câu 108 tác phẩm nào sau đây của chủ tịch hồ chí minh được ban chấp hành trung ương đảng quyết định đưa vào nghiên cứu học tập rộng rãi trong đảng và nhân dângiá trị di chúc của chủ tịch hồ chí minhgiá trị thực tiễn của di chúc hồ chí minhsự nghiệp văn học của chủ tịch hồ chí minhtiểu luận vai trò của chủ tịch hồ chí minh trong việc thành lập đảng cộng sản việt namcần kiệm liêm chính của chủ tịch hồ chí minhgiá trị thực tiễn của tư tưởng hồ chí minhCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 6 phương pháp phân tích khối lượngĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)