Giáo án sinh học 7 năm học 2016 2017

Giáo án sinh học 7 năm học 2015 2016

Giáo án sinh học 7 năm học 2015 2016
... tự sán lông - Học sinh rõ đặc điểm cấu tạo sán gan thích nghi với đời sống kí sinh Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh, thu thập kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh ... d, Sinh dưỡng Nhóm động vật thuộc ngành giun dẹp gây hại cho người động vật a, Sán gan, giun đũa, giun kim b, Sán máu, sán bã trầu, sán dây c, Giun móc câu, giun đũa, sán gan d, Sán máu, sán ... câu hỏi: - Sán kí sinh gây tác hại nào? + Sán kí sinh lấy chất dinh dưỡng vật chủ,làm cho vật chủ gầy yếu - Em làm để giúp người + Tuyên truyền vệ sinh, an toàn thực tránh nhiễm giun sán? phẩm,...
 • 141
 • 3,153
 • 0

Giáo án sinh học 7 chuẩn nhất năm học 2015 2016

Giáo án sinh học 7 chuẩn nhất năm học 2015  2016
... Trang 15 Tun4 Tit7 Ngy son:13/9 /2015 C IM CHUNG - VAI TRề THC TIN CA NG VT NGUYấN SINH A/ MC TIấU: Hc xong bi ny hc sinh phi: Kin thc: - HS nờu c c im chung ca ng vt nguyờn sinh - HS ch c vai ... i khớ qua mng c th - Thi bó qua l ming IV Sinh sn - Cỏc hỡnh thc sinh sn; + Sinh sn vụ tớnh: mc chi + Sinh sn hu tớnh: s kt hp tinh trựng v trng + Tỏi sinh: phn ca c th to nờn c th mi Trang 19 ... son: 27/ 9 /2015 SN L GAN A/ MC TIấU: Sau bi hc ny, hc sinh cn t Kin thc: - HS nờu c c im ni bt ca ngnh giun dp l c th i xng bờn - HS nờu c c im cu to ca sỏn lỏ gan thớch nghi vi i sng kớ sinh K...
 • 50
 • 127
 • 0

Giáo án SINH HỌC 7 cả năm

Giáo án SINH HỌC 7 cả năm
... Lớp dạy: 7A-7B-7C /2008 Bài 11: Sán gan I Mục tiêu: Sau học xong này, học sinh cần đạt đợc mục tiêu sau: Kiến thức - Học sinh nắm đợc đặc điểm bật ngành giun dẹp thể đối xứng bên - Học sinh rõ ... dạy: 7A-7B-7C Bài 10: Đặc điểm chung vai trò ngành ruột khoang I Mục tiêu: Sau học xong này, học sinh cần đạt đợc mục tiêu sau: Kiến thức - Học sinh nắm đợc đặc điểm chung ngành ruột khoang - Học ... dạy: Lớp dạy: 7A-7B-7C Bài 8: Thuỷ tức I Mục tiêu Sau học xong này, học sinh cần đạt đợc mục tiêu sau: Kiến thức - Học sinh nắm đợc đặc điểm hình dạng, cấu tạo, dinh dỡng cách sinh sản thuỷ tức,...
 • 219
 • 8,041
 • 60

giáo án sinh học 7 cả năm

giáo án sinh học 7 cả năm
... DÙNG DẠY HỌC: Tranh số giun dẹp ký sinh Bảng phụ IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn đònh Kiểm tra cũ: (5’) 41 Giáo Án Sinh Học Cấu tạo sán gan thích nghi với đời sống ký sinh nào? So sánh với sán lơng có ... theo nhóm nhỏ - Quan sát tìm tòi III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh sán lơng, sán gan Tranh vòng đời sán gan 37 Giáo Án Sinh Học Bảng phụ IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn đònh Kiểm tra cũ: Cấu tạo ruột khoang sống ... tuyến 29 Giáo Án Sinh Học - Hơ hấp thực qua thành thể  Hoạt động 4: sinh sản (5’) Mục tiêu : HS hiểu thuỷ tức có hình thức sinh sản Tiến hành hoạt động : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh -...
 • 212
 • 1,921
 • 15

giao an sinh hoc 7 du ca nam(da chinh sua)

giao an sinh hoc 7 du ca nam(da chinh sua)
... thực khoang tiêu hóa nhờ dòch từ tế bào tuyến 21 Gi¸o ¸n Sinh N¨m häc 2010 - 2011 - Sự trao đổi khí thực qua thành thể 7 HOẠT ĐỘNG : SINH SẢN - Gv yêu cầu học sinh quan sát tranh - Hs tự quan sát ... gìn vệ sinh môi trường, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi II/ Đồ dùng dạy học : • GV: - Tranh sán lông sán gan Tranh vòng đời sán gan • HS: - Kẻ phiếu học tập vào tập 27 Gi¸o ¸n Sinh N¨m ... + Sinh sản vô tính hữu tính HOẠT ĐỘNG 15’ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐÔÏNG VẬT NGUYÊN SINH - Gv cho Hs nghiên cứu thông tin SGK - Cá nhân đọc thông tin SGK tr 26, 27 quan sát hình 7. 1  7. 2 tr 27...
 • 134
 • 461
 • 2

Giáo án Sinh học 7 năm 2010-2011 tiết 22-24

Giáo án Sinh học 7 năm 2010-2011 tiết 22-24
... 13/11/2010 Ngày giảng: 15/11/2010 Tiết 23 TÔM SÔNG I Mục tiêu: Sau học này, học sinh cần đạt Giáo viên:Nguyễn Khương; Tổ: Sinh - Hóa Giáo án Sinh học Năm học 2010 - 2011 Kiến thức: - HS biết ... Tiến trình dạy học Kiểm tra cũ: 7C 7D - Trình bày cấu tạo tôm sông? - ý nghĩa lớp vỏ kitin sắc tố tôm? Dạy học mới: Giáo viên:Nguyễn Khương; Tổ: Sinh - Hóa Giáo án Sinh học Năm học 2010 - 2011 ... hạch thần kinh bụng Giáo viên:Nguyễn Khương; Tổ: Sinh - Hóa Giáo án Sinh học Năm học 2010 - 2011 Kiểm tra đánh giá: - GV đánh giá, nhận xét tinh thần thái độ nhóm thực hành - Đánh giá mẫu mổ, cho...
 • 7
 • 216
 • 0

Bài giảng GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM

Bài giảng GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM
... 17 Trng THCS T Long Bi 7: Sinh Hc C IM CHUNG VAI TRề THC TIN CA NG VT NGUYấN SINH A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im chung ca ng vt nguyờn sinh - HS ch c vi trũ tớch cc ca ng vt nguyờn sinh ... Sinh Hc *************************************** TUN Ngy son: Ngy ging: 7A: 7B: Bi - Tit 5: TRNG BIN HèNH V TRNG GIY A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im cu to, di chuyn, dinh dng v sinh ... CHNH K HOCH Ngy son: Ngy ging: 7A: Trng THCS T Long 7B: Bi - Tit 4: Sinh Hc TRNG ROI A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im cu to, dinh dng v sinh sn ca trựng roi xanh, kh nng hng sỏng...
 • 28
 • 2,972
 • 11

Bài giảng GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM

Bài giảng GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM
... Bi 7: C IM CHUNG VAI TRề THC TIN 17 Trng THCS T Long Sinh Hc CA NG VT NGUYấN SINH A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im chung ca ng vt nguyờn sinh - HS ch c vi trũ tớch cc ca ng vt nguyờn sinh ... Sinh Hc *************************************** TUN Ngy son: Ngy ging: 7A: 7B: Bi - Tit 5: TRNG BIN HèNH V TRNG GIY A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im cu to, di chuyn, dinh dng v sinh ... CHNH K HOCH Ngy son: Ngy ging: 7A: 7B: Bi - Tit 4: TRNG ROI Trng THCS T Long Sinh Hc A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im cu to, dinh dng v sinh sn ca trựng roi xanh, kh nng hng sỏng...
 • 218
 • 1,708
 • 5

Bài soạn GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM

Bài soạn GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM
... 17 Trng THCS T Long Bi 7: Sinh Hc C IM CHUNG VAI TRề THC TIN CA NG VT NGUYấN SINH A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im chung ca ng vt nguyờn sinh - HS ch c vi trũ tớch cc ca ng vt nguyờn sinh ... Sinh Hc *************************************** TUN Ngy son: Ngy ging: 7A: 7B: Bi - Tit 5: TRNG BIN HèNH V TRNG GIY A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im cu to, di chuyn, dinh dng v sinh ... CHNH K HOCH Ngy son: Ngy ging: 7A: Trng THCS T Long 7B: Bi - Tit 4: Sinh Hc TRNG ROI A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im cu to, dinh dng v sinh sn ca trựng roi xanh, kh nng hng sỏng...
 • 28
 • 4,689
 • 6

Giáo án sinh học 7 cả năm hay nhất

Giáo án sinh học 7 cả năm hay nhất
... thức Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích môi trờng sống chúng II Chuẩn bị : Hoàng Thị Hạnh 11 Sinh học Giáo viên: :- Hình 7. 1 SGK - Bảng phụ, Học sinh: - Đọc trớc 7; kẻ bảng 1+2 ... dinh dỡng sinh sản giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh - Nêu đợc tác hại cảu giun đũa cách phòng tránh Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, so sánh Thái độ : Giáo dục ý thức vệ sinh môi trờng vệ sinh cá ... Chỉ rõ đặc điểm cấu tạo sán gan thích nghi với đời sống kí sinh Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, so sánh Thái độ : Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trờng, phòng tránh giun sán II, Chuẩn bị : Thầy :-...
 • 128
 • 396
 • 2

Giáo an sinh học 7 năm học 2009-2010

Giáo an sinh học 7 năm học 2009-2010
... trò quan, điền bảng SGK trang 1 07 - GV quan sát việc thực sai sót HS xác định tên vai trò quan Đa đáp án Bảng 1: Các quan bên cá Tên quan Nhận xét vị trí vai trò nắp mang phần đầu - Mang (hệ ... II.Phơng tiện- thiết bị dạy học : Giáo viên : - Chuẩn bị đề kiểm tra Học sinh : - Học cũ kiến thức chuẩn bị kiểm tra III.Tiến trình tổ chức dạy- Học: 1.Tổ chức: 7A: 7B: 7C: 2.Kiểm tra: - Kiểm tra ... học: - giáo viên : - Mẫu mổ chim bồ câu gỡ nội quan - Bộ xơng chim - Tranh xơng cấu tạo chim - Học sinh : Chuẩn bị theo dặn dò tiêt trớc III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức: 7A: 7B: 7C: Kiểm...
 • 107
 • 222
 • 0

giáo an sinh học lop 7 cả năm

giáo an sinh học lop 7 cả năm
... 1, Cơ quan sinh dục: - Cơ quan sinh dục lỡng tính gồm phận: Cơ quan sinh dục đựcCơ quan sinh dục tuyến noãn hoàng - Cấu tạo dạng ống, phân nhánh phát triển 2- Vòng đời - GV yêu cầu HS quan sát ... chuẩn bị học sinh Kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài (40') Các hoạt động thầy trò Hoàng Thị Hạnh Nội dung 33 Sinh học HĐ : Quan sát cấu tạo vỏ : * Quan sát vỏ trai - GV hớng dẫn nhóm quan sát vỏ ... ruột, hậu môn quan mẫu mổ Hoàng Thị Hạnh 2, Mổ quan sát cấu tạo trong: a, Cách mổ: ( SGK - 77 + 78 ) b, Cơ quan tiêu hoá: - Thực quản ngắn, dày 39 Sinh học - GV chốt lại kiến thức quan tiêu hoá có...
 • 106
 • 1,790
 • 5

giáo án sinh học lớp 7 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn

giáo án sinh học lớp 7 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn
... kí sinh II, Dinh dỡng: Hút chất dinh dỡng từ môi trơng kí sinh, ruột phân nhánh, cha có hậu môn HĐ 3: Tìm hiểu sinh sản 1-Cơ quan sinh dục - Yêu cần HS nghiên cứu thông tin hoàn thành III, Sinh ... Gọi vài HS phát biểu lớp nhận xét bổ sung - GV chốt lại kiến thức mục 3- Sinh sản - HS đọc phần mục Rút kết luận sinh sản trùng giày - GV chốt lại kiến thức 3, Sinh sản: Sinh sản vô tính cách ... năngquan sát thu thập kiến thức Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích môi trờng sống chúng II Chuẩn bị : Giáo viên: :- Hình 7. 1 SGK - Bảng phụ, Học sinh: - Đọc trớc 7; kẻ bảng 1+2 SGK...
 • 106
 • 3,259
 • 0

Giáo Án Sinh Học 7.3 cột( cả năm)

Giáo Án Sinh Học 7.3 cột( cả năm)
... tránh nhiễm giun sán GV Cho HS tự rút kết luận GV Giới thiệu thêm số sán kí sinh sán song chủ, sán mép, sán chó * Tiểu kết: - Một số kí sinh: + Sán máu máu người + Sán bã trầu -> ruột lợn + Sán ... a) Sán gan Sán máu b) Sán dây Sán bã trầu Nguyên nhân bị mắc bệnh sán dây gì? a) Do ăn uống không vệ sinh b) Hay ăn thịt sống (gỏi, tái) c) ăn thịt sống có nhiễm nang sán d) Cả a c Dặn dò: - Học ... tự sửa chữa cần Một số đặc điểm đại diện giun dẹp Đại diện Sán lông Sán gan Sán dây STT Đặc điểm so sánh (sán tự do) (kí sinh) (kí sinh) Cơ thể dẹp đối xứng hai bên + + + Mắt lông bơi phát triển...
 • 216
 • 334
 • 2

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM (THEO CKTKN)

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM (THEO CKTKN)
... lợn, bò gạo - GV giới thiệu thêm số sán kí sinh: sán song chủ, sán mép, sán chó Tiểu kết: - Một số sán kí sinh: 32 + Sán máu máu ngời + Sán bã trầu ruột lợn + Sán dây ruột ngời trâu, bò, lợn Hoạt ... nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trờng, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi II Đồ dùng dạy học - Tranh sán lông sán gan - Tranh vòng đời sán gan - HS kẻ phiếu học tập vào ... 11: Sán gan Kiến thức - Học sinh nắm đợc đặc điểm bật ngành giun dẹp thể đối xứng bên - Học sinh rõ đợc đặc điểm cấu tạo sán gan thích nghi với đời sống kí sinh Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh,...
 • 180
 • 621
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học 7 cả năm 3 cộtgiáo án sinh học lớp 7 năm 2013giáo án sinh học lớp 7 cả nămgiáo án sinh học 7 cả năm 2013giáo án sinh học 7 năm 2013giáo án sinh học 7 cả năm chuẩngiáo án sinh học 7 cả năm 2 cộtgiao an sinh hoc 7 huan ca namgiáo án sinh học 8 bài 7giáo án sinh học 7 bài 33giáo án sinh học 7 bài 32giáo án sinh học 7 bài 31giáo án sinh học 7 bài 30giáo án sinh học 7 bài 29giáo án sinh học 7 bài 28Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại