Phân tích thiết kế hệ thống ATM

Phân tích thiết kệ hệ thống ATM

Phân tích thiết kệ hệ thống ATM
... 2.6 Phân tích thiết kế hệ thống quản lý ATM Yêu cầu hệ thống 2.6.1 Yêu cầu thi hành lệnh Hệ thống phải kiểm tra số lượng tiền máy có đáp ứng nhu cầu rút tiền khách hàng không Hệ thống phải có hệ ... Nguyễn Thị Hồng Khánh Trang Đồ án môn học Phân tích thiết kế hệ thống quản lý ATM CHƯƠNG : KHẢO SÁT HỆ THỐNG I Tổng quan 1.1 Mục đích Xây dựng hệ thống ATM (Automated Teller Machine) lĩnh vực ngân ... Th.S: Nguyễn Thị Hồng Khánh Trang 37 Đồ án môn học Phân tích thiết kế hệ thống quản lý ATM CHƯƠNG : KẾT LUẬN Với mục đích phân tích thiết kế hệ thống cho phần mềm ứng dụng thực tế nên tương lai...
 • 39
 • 549
 • 2

Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM

Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM
... nhóm Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM + Bước 4: Chọn loại giao dịch ( chọn rút tiền) + Bước 5: Lựa chọn số tiền rút Bài tập nhóm Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM ... nhóm Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM PHẦN 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 2.1 Khảo sát sơ chức rút tiền - Đối tượng : Máy rút tiền tự động ngân hàng TECHCOMBANK - Chức : Máy rút tiền tự động ... 20 Bài tập nhóm Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM PHẦN 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG (CHO CHỨC NĂNG RÚT TIỀN) Khách hàng chọn chức rút tiền Form giao diện thiết kế gồm: 1Lable,...
 • 23
 • 3,096
 • 21

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... nội dung sau đây: - Các hệ thống thông tin vấn đề phát triển hệ thống thông tin - Khái quát vòng đời phát triển hệ thống thông tin - Các cách tiếp cận phân tích thiết kế hệ thống - Các khái niệm ... HỆ THỐNG THÔNG TIN Ngày nay, hệ thống thông tin ứng dụng lĩnh vựa khác đời sống xã hội Tuỳ theo quan điểm mà phân loại hệ thống thông tin theo tiêu chí khác Xét mặt ứng dụng, hệ thống thông tin ... phát triển hệ thống sử dụng biểu đồ Chương giới thiệu công cụ Rational Rose cho phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 3: Pha phân tích hướng đối tượng Trình bày bước phân tích hệ thống theo...
 • 138
 • 1,304
 • 19

Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống

Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống
... chuyên môn, môi trường hoạt động hệ thống - Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cung cách hoạt động hệ thống - Chỉ chỗ hợp lý hệ thống cần thừa kế chỗ bất hợp lý hệ thống cần khắc phục thay đổi để hệ thống ... Nguyễn Thu Huyền Bài tập lớn PTTKHT Quản lý bán thiết bị cửa hàng máy tính Phần II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 1.Sơ đồ phân cấp chức năng: Quản lý bán thiết bị cửa hàng máy tính Quản lý thiết bị Quản lý ... thông tin thiết bị - In phiếu nhập, xuất thống kê tình hình bán thiết bị Phân tích hệ thống chức năng: Chức “ Quản lý thiết bị” Chức hệ thống giúp cho người quản lý thực việc quản lý thiết bị...
 • 26
 • 7,617
 • 109

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý
... Thủ kho (Ký, họ tên) Quản Thiết Bị Quản Giao Nhận Quản Sử Dụng Quản Danh Mục Dùng Chung Nhập TB Hồ Sơ Thiết Bị Chuyển Quản Tìm Kiếm Bộ Môn Giao Cho Bộ Môn Thống Kê Báo Cáo Phòng ... động: Hệ thống quản thiết bị khoa CNTT cài đặt, hoạt động máy tính văn phòng khoa CNTT vận hành nhân viên khoa Cơ cấu tổ chức môi trường hoạt động hệ thống: Hệ thống cần có chức : Quản trị hệ thống: ... Người Quản Xuất TB Thiết Bị Sơ Đồ Mức Ngữ Cảnh Nhân Viên QL Thiết Bị Người Quản Thiết Bị Chú Thích 1.Thông tin danh mục, nhập xuất 2.Tìm kiếm , thống kê Thông tin trạng thiết bị 4.Báo cáo thống...
 • 15
 • 1,340
 • 13

Phân tích thiết kế hệ thống.doc

Phân tích thiết kế hệ thống.doc
... Chương 2: Phân tích thiết kế PHÂN TÍCH 2.1 Danh sách Actor 2.1.1 Quản trị hệ thống (QUANTRIHT): Quyền tối cao chương trình Người sử dụng thuộc nhóm quyền toàn quyền truy xuất chức hệ thống cấp ... quản trị hệ thống lựa tùy chọn hủy người dùng Người quản trị hệ thống nhập tên người dùng Hệ thống xóa tên người dùng Hoạt vụ kết thúc Kịch mở rộng : Trang: 21 Chương 2: Phân tích thiết kế Những ... HangHoa XoaHangHoa SuaHangHoa Trang: 26 Chương 2: Phân tích thiết kế Phân tích Use case nhân viên kế toán 2.2.2.1 Đăng nhập  Đặc tả Use Case < Kế toán > : < Đăng nhập > Mô tả: Mục đích sử dụng...
 • 193
 • 723
 • 5

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống Thầy Khánh

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống Thầy Khánh
... thuyết hệ thống chia nhiều loại hệ thống sau : Hệ thống hay phân hệ (hệ thống thứ yếu) Hệ thống lớn Hệ thống đóng hệ thống mở Hệ thống tĩnh hệ thống động Hệ thống trừu tượng hệ thống cụ thể Hệ thống ... nhận lần vào hệ thống sử dụng nhiều xử lý Các hệ thống độc lập Hệ thống Kế toán Hệ thống khách hàng Hệ thống nhân Hệ thống tích hợp Hệ thống nhân Hệ thống Kế toán Hệ thống khách hàng Hệ thống tổ ... thuật ngữ hệ thống Ví dụ : Hệ thống nước sinh hoạt thành phố, hệ thống điện lưới, hệ thống dịch vụ mua bán hàng, hệ thống điện thoại, hệ thống nhà Hệ thống xã hội, hệ thống tổ chức, hệ thống tư...
 • 170
 • 622
 • 11

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.doc

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.doc
... ký hệ hệ thống lý khách Khi có nhu cầu thuê phòng phải cảnh vớithông quản(khai báosạn loạt thông tin cần thiết) , hệ thống kiểm tra đối chiếu để phân phòng phù hợp 12 Phân tích thiết kế hệ thống ... Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Làng Quốc tế Hướng Dương - I Khảo sát trạng thu thập thông tin Kế hoạch vấn: Mẫu kế hoạch vấn ... ký thuê phòng Phân phòng Đăng ký dịch vụ Đáp ứng 2.3 2.2 2.1 Sử dụng Góp ý Thuê 17phản phòng dịch vụ hồi D3 D2 thông tin dịch phòng Sổ Sổ thông tin vụ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Làng...
 • 20
 • 900
 • 4

Phân tích thiết kế hệ thống phiên bản thứ 2.doc

Phân tích thiết kế hệ thống phiên bản thứ 2.doc
... hệ thống • Thay đổi đặc tính làm việc • Đồng hoá với ứng dụng giao diện khác • Có thể yêu cầu công việc xung quanh Những hệ thống đồng • Xây dựng hệ thống kết hợp thư viện lưu động,những hệ thống ... thực hệ thống “cảnh quan doanh nghiệp” • hệ thống thuyết minh biên tập tất phần thiết kế để sử dụng người xây dựng hệ thống Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Inc • giữ quyền.tái sản xuất dịch hệ ... thuật để cân trình vật lý mô hình liệu với khác Tóm tắt • Giai đoạn thiết kế nơi hiển thị in hệ thống phát triển • Chiến lược thiết kế xem xét chọn từ: • ứng dụng để phát triển chung, • Mua thư viện...
 • 10
 • 548
 • 4

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống.doc

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống.doc
... nội dung ý kiến người hỏi Kết thúc(thoả thuận) Ứoc lượng thời gian: phút phút phút phút 10 phút phút phút phút I.Khảo sát trạng thu thập thông tin: 1 .Kế hoạch vấn: Kế hoạch vấn 2.Phiếu vấn: Dự ... D7 Bảng giá thuốc VII.Giao diện TRUY NHẬP HỆ THỐNG Tên người sử dụng Mật ĐĂNG NHẬP Bảng Dự Trù THÚC KẾT GH Tên Thuốc Nơi Sản Xuất ĐV Tính Số Lượng NHẬP KẾT THÚC GHI IN PHIẾU ... Lời bình: - Đôi có xảy số cố hư hỏng hàng di chuyển 5.Bảng mô tả chi tiết tài liệu: Dự án Loại: phân tích trạng Tiểu dự án:Quản lý cửa hàng thuốc Mô tả công việc Tên liệu:Cửa hàng thuốc Hoành Bồ...
 • 15
 • 370
 • 2

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÀ HÀNG ĂN UỐNG.doc

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÀ HÀNG ĂN UỐNG.doc
... thng PHIếU Phiu yờu cu Phiu yờu cu nhp sn phm Bng bỏo giỏ Đơn đặt hàng KHCH HNG H THNG QUN Lí HOT NG N UNG NH HNG Đơn đặt hàng Nhà cung cấp Thụng tin sn phm Húa n toỏn Húa n toỏn Yờu cu bỏo cỏo...
 • 9
 • 6,658
 • 163

phân tích thiết kế hệ thống bài tiểu luận.pdf

phân tích thiết kế hệ thống bài tiểu luận.pdf
... điện văn hoá xã” cần thiết hữu ích Tài liệu tham khảo - Khảo sát điểm bưu điện văn hoá xã - Sổ tay nghiệp vụ dùng cho nhân viên điểm bưu điện văn hoá xã PHẦN II: Phân tích hệ thống Biểu đồ ngữ cảnh ... only -5- Kết luận Việc thực giao dịch nhân viên bưu điện – khách hang, nhân viên – bưu điện huyện diễn tương đối phức tạp, liên quan tới nhiều sổ sách nghiệp vụ Vì việc xây dựng Hệ thống quản ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only -6- Biểu đồ phân cấp chức QUẢN LÝ BƯU ĐIỆN QUẢN LÝ BƯU GỬI QUẢN LÝ CUỘC GỌI THỐNG KÊ BÁO CÁO KIỂM TRA QUAY SỐ THỐNG KÊ LẬP HOÁ ĐƠN LẬP HOÁ ĐƠN BÁO CÁO VÀO SỔ...
 • 11
 • 1,307
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: phan tich thiet ke he thong quan ly atmphan tich thiet ke he thong may rut tien atmphan tich thiet ke he thong thong tin quan ly atmphân tích thiết kế hệ thốngphan tích thiet ke he thongphân tích thiết kế hệ thống thông tingiáo trình phân tích thiết kế hệ thốngbài giàng phân tích thiết kế hệ thốngtài liệu phân tích thiết kế hệ thốnghương dẫn bài phân tích thiết kế hệ thống bán hàngphân tích thiết kế hệ thống hệ thống thông tincâu hỏi trắc nghiệm phân tích thiết kế hệ thốngbài tập phân tích thiết kế hệ thốngphân tích thiết kế hệ thống quản lýphân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công tyLịch công tác tuần 38 năm 2017 (2)(3)Lịch công tác tuần 41 năm 2017GEM Vietnam Report 2014 Short version in Vietnamese 1Bao cao VBiS nam 20121C ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i c ng ty c ph n th ng m i v t ng ho ADINQ THOI GIAN CHOT DS DHC 2017CHOT DS CD THAM GIA DH C 2017DON DE NGHI CAP LAI SO TamNâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải PhòngBáo cáo tác phẩm tốt nghiệp cuộc sống của người phụ nữ làng chài biểnBC NGAY KHONG CON C LONTuần 8. Các em nhỏ và cụ giàBảng tổng kết tài sản BANG CAN DOI KTKết quả hoạt động kinh doanh BC HOAT DONG KDNGHIÊN CỨU VỀ BẢO MẬT TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYNGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG THỨC CHUYỂN ĐỔI IPV4/IPV6 VÀ ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI IPV6 TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG HÀ NỘINhu cầu tiếp nhận giáo dục SKSS trong nhà trường của học sinh PTTH đô thị hiện nay khóa luận tốt nghiệpChinh phục bài tập hóa họcBIEN BAN HOP H C NAM 2016THONG BAO GIAO DICH CO PHIEU