Thực trạng sử dụng đất đai tại huyện Lạc Thủy – tỉnh Hòa Bình 2012

Đánh giá thực trạng và quản lý sử dụng đất đai tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang giai đoạn 2005 2012

Đánh giá thực trạng và quản lý sử dụng đất đai tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang giai đoạn 2005 2012
... ðánh giá th c tr ng qu n s d ng ñ t ñai t i Huy n L c Ng n, T nh B c Giang giai ño n 2005 -2012 ” M c ñích yêu c u 2.1 M c ñích - ðánh giá th c tr ng qu n s d ng ñ t ñai giai ño n 2005 - 2012 ... c a công tác qu n ñăng ký bi n ñ ng ñ t ñai giai ño n 2005- 2012 68 3.14 K t qu công tác c p GCN QSDð giai ño n 2005- 2012 69 3.15 Th ng kê di n tích ñ t ñai qua năm 2005 - 2012 71 3.16 Các kho ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I TR N ðĂNG M NH ðÁNH GIÁ TH C TR NG QU N LÝ S D NG ð T ðAI T I HUY N L C NG N T NH B C GIANG GIAI ðO N 2005- 2012 CHUYÊN...
 • 116
 • 305
 • 0

Khóa luận thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện thanh chương, tỉnh nghệ an

Khóa luận thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện thanh chương, tỉnh nghệ an
... tế sử dụng đất nông nghiệp huyện Thanh Chương việc làm quan trọng cần thiết Xuất phát từ tình hình đó, thời gian thực tập phòng nông nghiệp huyện Thanh Chương định chọn đề tài: Thực trạng sử dụng ... dụng đất nông nghiệp huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài + Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề hiệu sử dụng đất + Phân tích thực trạng ... + Phân tích thực trạng sử dụng đất nông nghiệp hộ nông dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An + Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp thời gian tới Phương pháp nghiên...
 • 79
 • 2,586
 • 19

Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện mèo vạc, tỉnh hà giang

Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện mèo vạc, tỉnh hà giang
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang Mục đích: Thông qua đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp để phát khó khăn, tồn ... 46 4.2 52 Thực trạng sử dụng đất năm 2005 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 52 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp kiểu phân bố hệ thống trồng 4.3 54 Đánh giá hiệu sử dụng đất sở kết ... tình hình sử dụng đất toàn huyện Mèo Vạc 73 4.5 Một số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Mèo Vạc 75 4.5.1 Cơ sở quan điểm đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp huyện Mèo Vạc 75...
 • 93
 • 1,076
 • 3

thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình

thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện kỳ sơn – tỉnh hòa bình
... huyện Vì vậy, ñịnh hướng phát triển sản xuất nông nghiệp sở ñánh giá thực trạng sử dụng ñất mục tiêu ñề tài: Thực trạng ñịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình 1.2 Ý nghĩa ... 2005 - 2009 51 4.2 Hiện trạng sử dụng ñất năm 2010 huyện Kỳ Sơn 54 4.3 Cơ cấu sử dụng ñất nông nghiệp huyện Kỳ Sơn năm 2010 55 4.4 Giá trị ngành nông nghiệp huyện Kỳ Sơn năm 2009 58 4.5 Diện ... sử dụng ñất nông nghiệp nguyên nhân 3.2.3 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp - ðánh giá tiềm phát triển số loại hình sử dụng ñất nông nghiệp - Tiềm phát triển nông nghiệp huyện - ðịnh hướng sử...
 • 119
 • 243
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
... quan Xuất phát từ đề thực tiễn tiến hành thực đề tài: Đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất ... khăn, sử dụng đất lâm nghiệp - Phân tích trạng hiệu sử dụng đất lâm nghiệp huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An - Đề xuất hướng giải phâp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất lâm nghiệp địa bàn huyện Diễn Châu ... NGUYÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN DIỄN CHÂU - TỈNH NGHỆ AN Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Văn Đông Họ tên sinh viên: Hồ Thanh Hải...
 • 47
 • 384
 • 2

Đánh gíá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Cao Phong Tỉnh Hòa Bình.

Đánh gíá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Cao Phong – Tỉnh Hòa Bình.
... dụng đất nông nghiệp huyện Cao Phong - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Cao Phong + Hiệu kinh tế + Hiệu xã hội + Hiệu môi trường - Đề xuất số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu sử dụng ... xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình” 2 1.2 Mục đích Đánh giá trạng hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Huyện Cao Phong- Tỉnh Hòa Bình Xác ... cho việc đánh giá thực trang sử dụng đất - Phân tích đánh giá thực trang sử dụng đất nông nghiệp huyện Cao Phong Từ đề giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện...
 • 80
 • 313
 • 2

pp đề tài ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH, GIAI ĐOẠN 2010 2012

pp đề tài ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH, GIAI ĐOẠN 2010  2012
... cứu đề tài: Đánh giá kết chuyển QSDĐ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010 - 2012 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Lạc Thủy giai đoạn ... nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lạc Thủy Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất Đánh giá hiểu biết cán quản lý người dân Đánh giá thuận lợi, khó khăn ... (Nguồn: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lạc Thủy) * Đánh giá kết thừa kế QSDĐ huyện Lạc Thủy giai đoạn 2010 - 2012 Bảng 4.6: Kết thừa kế QSDĐ huyện Lạc Thủy giai đoạn 2010 - 2012 ( đơn vị:...
 • 31
 • 153
 • 1

Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại tại huyện lạc thuỷ tỉnh hoà bình

Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại tại huyện lạc thuỷ tỉnh hoà bình
... hình phát triển kinh tế trang trại, nh việc khai thác tiềm huyện để phát triển kinh tế trang trại Vậy đặc điểm kinh tế trang trại huyện Lạc Thuỷ nh nào? Thực trạng kinh tế trang trại phát triển ... khắc phục tồn thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển, chọn nghiên cứu đề tài: Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại huyện Lạc Thuỷ - tỉnh Hoà Bình 1.2 Mục tiêu nghiên ... tiêu chung Nghiên cứu thực trạng tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình làm sở đề xuất số giải pháp góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại địa ph ơng 1.2.2...
 • 118
 • 314
 • 0

Luận văn thạc sĩ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GA3, PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT DƯA HẤU TẠI HUYỆN LẠC THỦY TỈNH HÒA BÌNH

Luận văn thạc sĩ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GA3, PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT DƯA HẤU TẠI HUYỆN LẠC THỦY TỈNH HÒA BÌNH
... phân bón lá, GA3 ñ n kh sinh trư ng phát tri n su t dưa h u gi ng H c m nhân tr ng t i huy n L c Th y t nh Hòa Bình Thí nghi m 1: Nghiên c u nh hư ng c a m t s lo i phân bón ñ n sinh trư ng phát ... phân bón ñ n kh sinh trư ng phát tri n c a dưa h u 46 nh hư ng c a phân bón ñ n ñ ng thái tăng trư ng qu dưa h u 48 nh hư ng c a phân bón ñ n su t qu dưa h u 50 nh hư ng c a phân bón ... vai trò c a phân bón GA3 ñ n s sinh trư ng, phát tri n c a th c v t 11 Nghiên c u v ch t ñi u hòa sinh trư ng 11 Nghiên c u v phân bón 15 N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U...
 • 109
 • 478
 • 1

những vấn đề tài chính trong quá trình thực hiện chính sách miễn thuỷ lợi phí nông nghiệp tại huyện lạc thủy, tỉnh hòa bình

những vấn đề tài chính trong quá trình thực hiện chính sách miễn thuỷ lợi phí nông nghiệp tại huyện lạc thủy, tỉnh hòa bình
... Lạc Thuỷ l huyện nằm vùng núi thấp tỉnh Ho bình, phía Bắc giáp th nh phố H Nội, phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía Đông giáp tỉnh H Nam, phía Tây giáp huyện Yên Thuỷ v huyện Kim Bôi tỉnh Ho Bình ... Trung tâm huyện cách th nh phố Ho Bình 80 km phía Đông - Nam, l điểm giao lu kinh tế - x hội thuận lợi với th nh phố Phủ Lý (tỉnh H Nam), huyện Nho Quan, huyện Gia viễn (tỉnh Ninh Bình) Lạc Thuỷ có ... Ninh Bình) Lạc Thuỷ có mạng lới giao thông, đờng v đờng thuỷ thuận lợi, l cửa ngõ giao lu tỉnh Ho Bình với tỉnh Đồng Sông hồng v tỉnh phía nam Việc đẩy mạnh đầu t sở hạ tầng, đặc biệt mạng lới...
 • 149
 • 155
 • 1

Đánh giá hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện lạc thủy tỉnh hòa bình

Đánh giá hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện lạc thủy  tỉnh hòa bình
... hội huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 3.3.2 Điều tra trạng rác thải huyện Lạc Thủy - tỉnh Hòa Bình 3.3.3 Đánh giá trạng công tác thu gom, vận chuyển xử rác thải sinh hoạt huyện Lạc Thủy - tỉnh Hòa ... Đánh giá trạng công tác thu gom, vận chuyển xử rác thải sinh hoạt huyện Lạc Thủy - tỉnh Hòa Bình 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng thành phần, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Chất thải sinh hoạt huyện Lạc Thủy - tỉnh Hòa Bình - Công tác thu gom, vận chuyển xử rác thải sinh hoạt huyện Lạc Thủy - tỉnh Hòa...
 • 71
 • 850
 • 8

Tìm hiểu điều kiện phát triển du lịch tại huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình

Tìm hiểu điều kiện phát triển du lịch tại huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình
... quan điều kiện phát triển du lịch Chương II: Điều kiện thực trạng phát triển du lịch huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển du lịch huyện Lạc Thủy tỉnh ... TRIỂN DU LỊCH TẠI HUYỆN LẠC THỦY TỈNH HÒA BÌNH 77 3.1 Định hướng phát triển du lịch 77 3.1.1 Định hướng chung phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình 77 3.1.2 Một số định hướng phát triển ... cần nêu đánh giá điều kiện thực trạng phát triển du lịch huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình - Từ đó, đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển du lịch huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình Các tài liệu,...
 • 122
 • 808
 • 2

Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai của huyện Tuy Phước-tỉnh Bình Định giai đoạn 2005-2007

Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai của huyện Tuy Phước-tỉnh Bình Định giai đoạn 2005-2007
... nghiên cứu - Thực trạng quản sử dụng đất đai đại bàn huyện Tuy Phước giai đoạn 2005-2007 - Nghiên cứu vấn đề có liên quan đến thực trạng quản sử dụng đất đai huyện Tuy Phước giai đoạn 2005-2007 ... Qũy đất đai huyện so với toàn tỉnh thấp, dân số địa bàn huyện đông nên việc quản sử dụng đất đai bất cập CHƯƠNG III THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH ... trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất - Quản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Quản việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất - Đăng ký quyền sử dụng đất, ...
 • 74
 • 609
 • 1

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lúa tại Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lúa tại Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
... hình s d ng ñ t lúa có hi u qu kinh t cao, b n v ng nhi m v c p thi t ðây lý ñ th c hi n ñ tài “ðánh giá th c tr ng ñ xu t gi i pháp s d ng ñ t lúa t i huy n M Hào, t nh Hưng Yên Trư ng ð i ... nghiên c u - ðánh giá th c tr ng qu n lý s d ng ñ t tr ng lúa t i huy n M Hào - Xác ñ nh ki u s d ng ñ t lúa có hi u qu kinh t cao t i huy n M Hào, t nh Hưng Yên - ð xu t gi i pháp ñ m b o cho ... có hi u qu cao LUT chuyên rau màu, LUT lúa – v ñông, LUT màu – lúa Các LUT có hi u qu trung bình thu c LUT lúa – cá LUT lúa, l i LUT v lúa cho hi u qu th p nh t vùng (ð Nguyên H i 2000) Theo k...
 • 105
 • 166
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu hiện trạng môi trường đất phục vụ công tác quản lý và sử dụng đất đaihuyện thạch hà tỉnhtĩnh

[Luận văn]nghiên cứu hiện trạng môi trường đất phục vụ công tác quản lý và sử dụng đất đai ở huyện thạch hà  tỉnh hà tĩnh
... trạng môi trờng đất Thạch Sơn - huyện Thạch tỉnh Tĩnh Bản đồ trạng môi trờng đất Thạch Đồng - huyện Thạch tỉnh Tĩnh Bản đồ trạng môi trờng đất Thạch Vĩnh - huyện Thạch tỉnh ... nông nghiệp I nguyễn tiến cờng nghiên cứu trạng môi trờng đất phục vụ công tác quản sử dụng đất đai huyện thạch - tỉnh tĩnh Chuyên ngành: Quản đất đai M số: 01 03 luận văn thạc sỹ nông ... xã Thạch Sơn - huyện Thạch tỉnh Tĩnh Bản đồ vị trí điểm lấy mẫu xã Thạch Đồng - huyện Thạch tỉnh Tĩnh Bản đồ vị trí điểm lấy mẫu xã Thạch Vĩnh - huyện Thạch tỉnh Tĩnh Bản đồ trạng...
 • 138
 • 392
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện thanh chương tỉnh nghệ anthực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện thanh chươngthực trạng sử dụng đất đai ở việt namthực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện gia lâmthực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện tiên lữthực trạng sủ dụng đất nông nghiệp huyện đông anhthực trạng sử dụng đất đaithực trạng sử dụng và quản lý quy hoạch sử dụng đất đai tại tỉnh thừa thiên huếđề tài đánh giá thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp tại xã cẩm tâm huyện cẩm thuỷ tỉnh thanh hoá potxbáo cáo đề tài đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai so với kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của xã tạ an khương đông – huyện đầm dơi – tỉnhthực trạng sử dụng đất tại xã thuận hà huyện đắk song 28thực trạng sử dụng đất tại xã thuận hà huyện đắk songthực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại xãđánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất đai huyện lai vung giai đoạn 2005 2010 và dự báo đến năm 2015thực trạng sử dụng đất nông nghiệp ở xã cát trinh huyện phù cát tỉnh bình địnhBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦPhân tích chính sách sản phẩm dòng xe máy của công ty honda việt namHình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12SKKN “Quản lý chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học”CHAPTER 4: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTQĐ thành lập ban chỉ đạo PCCC cơ sởĐề tài nghiên cứu môn Nghiên Cứu Khoa học Bệnh thành tíchChủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nóBC ky yeu hnkh qte 2011 2015Bài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUBài báo ISI, SCOPUS giai đoạn 2011-2015.Hợp đồng dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ 2011-2015.Đề tài do Quỹ NAFOSTED tài trợ 2011-2015.thực tập mô phôi có chú thíchTiêu Luận Thực Trạng Buôn Bán Phụ NữKHẢO sát các yếu tố HÌNH THÀNH CHIẾN lược học tập của SINH VIÊN năm NHẤT tại TRƯỜNG đại học NÔNG lâm THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHKinh Điển Về Khởi Nghiệp