Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học lớp 10

Bồi dưỡng HSG 9 và ôn vào lớp 10

Bồi dưỡng HSG 9 và ôn vào lớp 10
... THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2007-2008 Thêi gian lµm bµi: 120 I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Trong câu , câu có lựa chọn có lựa chọn đúng, em viết vào làm chữ A,B,C, ... thÞ hµm sè y = 0,1x2 lµ : A (-3;-0 ,9) ; B ( -10; 1) ; C (3;-0 ,9) ; D (3;0 ,9) D c Ph¬ng tr×nh 3x2 - 2x - = cã biƯt thøc ∆ b»ng : A 16 ; B 64 ; C -56 ; D 19 d Trªn (H1 ) AB lµ ®êng kÝnh , C ... (Stp) (Sxq) = = = = = = = Trang: = 29 = == = = = = = = GV: Huỳnh Mạnh Dũng– THCS Nguyễn Trường Tộ – CưM’Gar - Daklak 12 Tµi liƯu «n thi vµo líp10-THPT 60 π 120 π 100 π 15 81 π 17 20 π Bµi 6: Mét...
 • 50
 • 217
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng ngữ văn ôn thi vào lớp 10

Tài liệu bồi dưỡng ngữ văn ôn thi vào lớp 10
... liệu trở nên phổ biến + Chn bÞ mảnh phơ tơ tài liệu thu nhỏ + Học sinh nữ táo tợn giấu tài liệu vào thể để thầy giáo coi thi khơng dám khám xét + Thậm chí học sinh giỏi dù thuộc thủ sẵn tài liệu ... Trong thơ văn, tác giả sử dụng số từ ngữ thuộc lớp từ để tơ đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội ngơn ngữ, tính cách nhân vật - Muốn tránh lạm dụng từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội ... đoạn văn ( Quy nạp , diễn dịch, song hành…) Bước : viết câu văn Bước : kiểm tra tính liên kết đoạn văn Bước : gạch chân câu ghép sử dụng đoạn văn * Với đề tài (a): Muốn tạo câu ghép, dựa vào tính...
 • 112
 • 1,678
 • 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi Hướng dẫn học sinh giỏi lớp 4 giải toán Tìm số trung bình cộng

Bồi dưỡng học sinh giỏi Hướng dẫn học sinh giỏi lớp 4 giải toán Tìm số trung bình cộng
... trường Tiểu học lớp Biết trung bình lớp có 28 h/s Trong số học sinh lớp 4B số học sinh lớp 4C học sinh nhiều số học sinh lớp 4A học sinh Hỏi lớp học sinh ? Hoặc đưa số toán khác sau học dạng ... cầu tìm số học sinh lớp lại (bài toán 1) Bài toán 1: Khối Bốn trường Tiểu học lớp, Lớp 4A có 25 học sinh, lớp 4B có 27 học sinh trung bình số học sinh mõi lớp 28 học sinh Tính số học sinh lớp ... toán: Số học sinh ba lớp là: 25 học sinh; 27 học sinh; 32 học sinh Hỏi trung bình lớp học sinh ? Từ toán ta khai thác thành toán cách cho biết trung bình số học sinh lớp số học sinh hai lớp...
 • 2
 • 5,056
 • 22

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần kim loại lớp 12 THPT chuyên

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần kim loại lớp 12 THPT chuyên
... 2: XY DNG V S DNG H THNG BI TP BI DNG HC SINH GII PHN KIM LOI LP 12 THPT CHUYấN 24 2.1 C S XY DNG H THNG BI TP BI DNG HC SINH GII PHN KIM LOI LP 12 THPT CHUYấN [8], [26], [33] 24 ... GV : Giỏo viờn HH : Húa hc HS : Hc sinh HSG : Hc sinh gii KLK : Kim loi kim 10 KLKT : Kim loi kim th 11 PGS.TS : Phú giỏo s Tin s 12 THCS : Trung hc c s 13 THPT : Trung hc ph thụng 14 TN - C ... thi hc sinh gii cp tnh, cp quc gia, quc t v i sõu ni dung phn kim loi - Xõy dng h thng bi dựng cho vic bi dng hc sinh gii phn kim loi lp 12 trng THPT chuyờn - xut phng phỏp s dng h thng bi dựng...
 • 142
 • 2,264
 • 55

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5
... câu ghép 45 GV: Dơng Văn Hùng Trờng tiểu học số Gia Ninh Quảng Ninh Quảng Bình Bồi dỡng học sinh giỏi lớp Tham khảo : Lời dạy Bác Hồ giúp em hiểu đợc trách nhiệm ngời học sinh học tập vô ... th cá sinh sôi ny n ây Cá i tng n, t bi li, lao nhanh nh nhng thoi Chim chóc cng ua n bên h lm GV: Dơng Văn Hùng Trờng tiểu học số Gia Ninh Quảng Ninh Quảng Bình Bồi dỡng học sinh giỏi lớp ... Văn Hùng Trờng tiểu học số Gia Ninh Quảng Ninh Quảng Bình Bồi dỡng học sinh giỏi lớp Trong bi Ting n ba-la-lai-ca sông , nh th Quang Huy ó miêu t mt êm trng va tnh mch va sinh ng công trng sông...
 • 86
 • 1,155
 • 12

bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 môn hóa học

bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 môn hóa học
... 0,0314.(0,2+0,05) 0,00 785 .0,2 0,00628m3 Vn 0,006 28 Vậy H = S = 0,0314 = 0,2m = 20cm b c Chiều cao cột nớc bình nhấn chìm hoàn toàn nớc: H = Vn + Vg Sb = 0,006 28 + 0,00 785 .0,25 = 0,2625m = 26,25cm ... 37 = 2 187 ; 38 = 6561, nờn ta chn n = Quóng ng ng t i c nhúm thi gian u tiờn l: 2.2 186 = 4372 (m) Quóng ng cũn li l: 6000 4372 = 16 28 (m) Trong quóng ng cũn li ny ng t i vi tc l ( vi n = 8) : 37 ... lần so với dây ban đầu 1.4 Tính số vòng lớp: n=100/0,5=200 Tính độ dày phần quấn dây: (5-1): 2.10=20m Số lớp p=20: 0,5=40( lớp) 28 Tổng số vòng dây: N=n.p =80 00 vòng Đờng kính t/b vòng: d=(5+1):2=3cm...
 • 175
 • 2,863
 • 17

Boi duong hoc sinh gioi Tieng Viet lop 4(hoc ki 2)

Boi duong hoc sinh gioi Tieng Viet lop 4(hoc ki 2)
... học Ôn: Tiếng Việt Ôn : Luyện tập miêu tả đồ vật I Mục tiêu: Học sinh đợc củng cố khắc sâu ki n thức văn miêu tả Dùng từ đặt câu sinh động hấp dẫn Giáo dục em tình sáng tạo học tập II Chuẩn bị ... dạy học chủ yếu(35 ) A .Ki m tra.(4) HS đặt câu : Mỗi em đặt câu kể theo ki u : Ai làm gì? HS GV nhận xét B Bài mới(30) Nguyễn Văn Sơn Trờng Tiểu học Tiến Thắng Bồi dỡng học sinh giỏi Tiếng Việt ... hoạt động dạy học chủ yếu(35 ) A Ki m tra.(4) Nguyễn Văn Sơn Trờng Tiểu học Tiến Thắng Bồi dỡng học sinh giỏi Tiếng Việt Học kì HS đặt câu : Mỗi em đặt câu kể theo ki u : Ai làm gì? HS GV nhận...
 • 19
 • 2,516
 • 19

Toan boi duong hoc sinh gioi lop 5

Toan boi duong hoc sinh gioi lop 5
... lớp 5A, 5B 5C có tất 63 học sinh đạt loại giỏi Số học sinh giỏi lớp 5A số học sinh giỏi lớp 5B, số học sinh giỏi lớp 5C số học sinh giỏi lớp 5A Hỏi lớp có học sinh giỏi? 39/ Ba lớp 5A, 5B 5C trồng ... 0, 05 ) = 1,44 X X + 1 75 k/ 460 + 85 x = + 30 i/ 1,2 x ( l/ ( 15 x 19 – X – 0, 15 ) : 0, 25 = 15 : 0, 25 m/ ( X x 1) + ( X x ) + ( X x ) + …+ ( X x ) = 4 05 31/ Cho biểu thức : A = 4, 25 x ( a + 41 ,53 ... số chia hết cho 45 abc - cba = 396 45/ Một trường Tiểu học có số học sinh nam so với số học sinh nữ 75% Nếu có thêm 60 học sinh nam số học sinh nam số học sinh nữ Tính số học sinh có trường ?...
 • 3
 • 1,096
 • 14

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4
... thơm Câu 4: ( điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ câu sau: a, Ngoài vờn, tiếng ma rơI lộp độp b ,Giữa hồ, lên đảo nhỏ c, Vì chăm học tập, bạn Lan lớp em đạt học sinh giỏi Câu 5: (4 điểm): ... Bài 4: (3 điểm): - Làm câu: cho điểm a, Ngoài vờn,/ tiếng ma rơi/ lộp độp TN CN VN b,Giữa hồ,/ lên/ đảo nhỏ TN VN CN C, Vì chăm học tập,/ bạn Lan lớp em/ đạt học sinh giỏi TN CN VN Bài 5: (4 điểm): ... ngày chợ phiên CN: dì VN: lại mua cho vài bánh dợm (1đ) c) TN: Do học hành chăm CN: chị VN: đứng đầu lớp suốt năm học (1đ) Câu4 (4 ): -ND: phẩm chất tốt đẹp tre đùm bọc, đoàn kết.(1đ) (1đ) + Nghệ...
 • 42
 • 796
 • 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8
... Giúp học sinh nắm khái niệm phân thức, giá trị xác định phân thức, hai phân thức • Rèn kỹ tính toán, trình bày khoa học sáng tạo với nhiều cách giải toán Giáo dục lòng say mê học môn toán cho ... −3 x − 28 14 4b c −(b +c −a ) 15 x − x + Giáo viên cho học sinh thảo luận đề làm tập Học sinh trình bày Học sinh khác nhận xét bạn Giáo viên chốt lại cách làm Nên dùng công thức để phán đoán đa ... xuy → Yêu cầu học sinh làm ví dụ Giáo viên gợi ý cách làm Giáo viên giới thiệu tiếp dạng Thế đa thức đối xứng Giáo viên giới thiệu đa thức đối xứng bậc lẻ, bậc chẵn Giáo viên cho học sinh thao luận...
 • 23
 • 5,365
 • 34

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 8 nguyễn văn hòa THCS mỹ quang

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 8  nguyễn văn hòa THCS mỹ quang
... 34: Hòa tan hồn tồn 18, 4g hh X gồm Mg, Fe2O3 vào 1000 ml dd HCl 1M ( D = 1,05 g/ml) thu 2,24 lít H2 (đktc) ddA Trang 10 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp - Nguyễn Văn Hòa- THCS Mỹ Quang ... 2,075 g muối khơ Trang 13 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp - Nguyễn Văn Hòa- THCS Mỹ Quang a/ Tính thể tích dd HCl b/ Tính % khối lượng kim loại hh đầu Bài 48: Viết PTHH xảy chất cặp ... hồng Tác dụng với Axít : Mg(OH) + 2HCl → MgCl + 2H 2O Trang Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp - Nguyễn Văn Hòa- THCS Mỹ Quang 2KOH + H 2SO → K 2SO + 2H 2O ; KOH + H 2SO → KHSO + H 2O...
 • 14
 • 8,030
 • 65

Tư liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

Tư liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9
... thể sinh động + Chất liệu: chủ yếu tả thực ( cánh đồng lúa chín, buổi chiều nắng đẹp Và phần ng tïng học sinh quan sát + Chủ đề: Trên sở thực ng ng nâng lên ý nghóa hình ảnh lúa ng ... góp vào sống Em ng ng viết *&* -*Gợi ý: - Xem lại từ ng hình , từ ng thanh(sách Ngữ văn tập 1) - Bài tự luận viết trang HS - Xác đònh nội dung ng, Lựa chọn ... góp vào sống Em ng ng viết *&* -*Gợi ý: - Xem lại từ ng hình , từ ng thanh(sách Ngữ văn tập 1) - Bài tự luận viết trang HS - Xác đònh nội dung ng Lựa chọn...
 • 18
 • 547
 • 4

Giáo án và kiến thức cơ bản bồi dưỡng học sinh giỏi lop 5 (gồm bài soạn, bài tập, bài giải và và hướng dẫn giải)

Giáo án và kiến thức cơ bản bồi dưỡng học sinh giỏi lop 5 (gồm bài soạn, bài tập, bài giải và và hướng dẫn giải)
... 45 × 15 + 28 45 × 15 + 26 45 × 15 + 45 − 17 45 × 15 + 28 A = 45 × 15 + 28 = 45 × 15 + 28 = A = 0,18 × 1230 + 0,9 × 456 7 × + × 53 10 × 0,6 + + + 10 + + 52 + 55 − 414 0,18 ×123 + (0,9 × 2) × 456 7 ... 11, 955 mà số lớn - số bé = 5, 37 Do 11 lần 1/10 số lớn : 11, 955 + 5, 37 = 17,3 25 Số lớn : 17,3 25 : 11 x 10 = 15, 75 Số bé : 15, 75 - 5, 37 = 10, 38 Đáp số : SL : 15, 75 ; SB : 10, 38 Bài 7: Cô giáo ... 17 ,58 x 57 (tính giao hoán) = 17 ,58 x (43 + 57 ) = 17 ,58 x 100 = 1 758 (nhân số với tổng) b, 43 ,57 x 2,6 x (630 – 3 15 x 2) = 43 ,57 x 2,6 x (630 – 630) = 43 ,57 x 2,6 x = c, d, 45 × ( 15 + 1) − 17 45...
 • 102
 • 882
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12bồi dưỡng học sinh giỏi toán học lớp 12toán lớp 7 bổi dưỡng học sinh giỏichuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý lớp 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8cac chuyen de boi duong hoc sinh gioi lop 5chuyen de boi duong hoc sinh gioi toan lop 5bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi văn lớp 12CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây