Đồ án thiết kế tháp hấp phụ hơi methanol bằng than hoạt tính

thiết kế tháp hấp phụ hơi methanol bằng than hoạt tính

thiết kế tháp hấp phụ hơi methanol bằng than hoạt tính
... án môn học: Thiết kế tháp hấp phụ Methanol than hoạt tính KẾT LUẬN Đồ án Thiết kế tháp hấp phụ Methanol than hoạt tính hoàn thành Với sơ đồ công nghệ đưa ra, ta dựa vào để thiết kế hệ thống ... sinh than hoạt tính Trang 17 Đồ án môn học: Thiết kế tháp hấp phụ Methanol than hoạt tính Hấp phụ có đặc tính quan trọng hiệu hấp phụ giảm tăng nhiệt độ dòng khí có khả hấp phụ bão hoà hoạt độ ... IV: TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ Trang 10 Đồ án môn học: Thiết kế tháp hấp phụ Methanol than hoạt tính IV.1 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ HẤP PHỤ IV.1.1 Thiết lập đường hấp phụ đẳng nhiệt Methanol Dựa vào đường hấp...
 • 30
 • 451
 • 0

TÍNH TOÁN thiết kế tháp HẤP PHỤ HƠI ACETONE bằng nước

TÍNH TOÁN thiết kế tháp HẤP PHỤ HƠI ACETONE bằng nước
... giải hấp Q trình giải hấp thực cách bổ sung áp suất thấp vào thiết bị Nguyễn Văn Nhất Thiết kết thiết bị hấp phụ Axeton than hoạt tính CHƯƠNG TÍNH TỐN THIẾT KẾ THIẾT BỊ I TÍNH TỐN HẤP PHỤ HƠI ACETONE ... q trình hấp phụ đến khoảng thời gian định lượng than hoạt tính tháp bị bão hòa acetone Để q trình hấp phụ tiến hành liên tục cần phải có thêm tháp để ln phiên hấp phụ Khi tháp hấp phụ tháp thực ... chất bị hấp phụ hay nhiệt độ, chất bị hấp phụ nhanh chóng nhả mà khơng chất hóa học khơng thay đổi Hấp phụ vật lý có tốc độ hấp phụ diễn nhanh Hấp phụ hóa học: hấp phụ đơn phân tử (hấp phụ lớp),...
 • 46
 • 567
 • 2

xử lý khí bằng phương pháp hấp phụ - hấp phụ hơi etenol bằng than hoạt tính

xử lý khí bằng phương pháp hấp phụ - hấp phụ hơi etenol bằng than hoạt tính
... Nguyên phương pháp - Xử khí phương pháp hấp thụ trình thu hút chọn lọc thành phần hỗn hợp khí chát hút thu hay chất hấp thụ - Có hai phương thức hấp thụ xử khí :  Hấp thụ vật : hấp ... m/s Giải hấp : Sự khử hấp phụ giai đoạn quan trọng chu trình hấp phụ, khẳng định tính kinh tế trình làm khí thải Quá trình nhằm khôi phục lại hoạt tính vốn có chất hấp phụ trính hấp phụ ngược ... đạt 100 % do; - Thời gian giả hấp chưa đủ - Do trang thiết bị chưa thực xác - Lượng cồn bay thất thoát, thao tác không kĩ thuật công đoạn hấp phụ giải hấp II/ Xử khí phương pháp hấp thụ CO2...
 • 25
 • 1,675
 • 1

Xử lý khí bằng phương pháp hấp phụ - Hấp phụ hơi etenol bằng than hoạt tính

Xử lý khí bằng phương pháp hấp phụ - Hấp phụ hơi etenol bằng than hoạt tính
... Nguyên phương pháp - Xử khí phương pháp hấp thụ trình thu hút chọn lọc thành phần hỗn hợp khí chát hút thu hay chất hấp thụ - Có hai phương thức hấp thụ xử khí :  Hấp thụ vật : hấp ... m/s Giải hấp : Sự khử hấp phụ giai đoạn quan trọng chu trình hấp phụ, khẳng định tính kinh tế trình làm khí thải Quá trình nhằm khôi phục lại hoạt tính vốn có chất hấp phụ trính hấp phụ ngược ... đạt 100 % do; - Thời gian giả hấp chưa đủ - Do trang thiết bị chưa thực xác - Lượng cồn bay thất thoát, thao tác không kĩ thuật công đoạn hấp phụ giải hấp II/ Xử khí phương pháp hấp thụ CO dung...
 • 24
 • 1,248
 • 0

xử lý khí bằng phương pháp hấp phụ - hấp phụ hơi etenol bằng than hoạt tính

xử lý khí bằng phương pháp hấp phụ - hấp phụ hơi etenol bằng than hoạt tính
... Nguyên phương pháp - Xử khí phương pháp hấp thụ trình thu hút chọn lọc thành phần hỗn hợp khí chát hút thu hay chất hấp thụ - Có hai phương thức hấp thụ xử khí :  Hấp thụ vật : hấp ... m/s Giải hấp : Sự khử hấp phụ giai đoạn quan trọng chu trình hấp phụ, khẳng định tính kinh tế trình làm khí thải Quá trình nhằm khôi phục lại hoạt tính vốn có chất hấp phụ trính hấp phụ ngược ... đạt 100 % do; - Thời gian giả hấp chưa đủ - Do trang thiết bị chưa thực xác - Lượng cồn bay thất thoát, thao tác không kĩ thuật công đoạn hấp phụ giải hấp II/ Xử khí phương pháp hấp thụ CO dung...
 • 24
 • 466
 • 0

đồ án thiết kế tháp hấp thụ loại tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền để hấp thụ so2 từ không khí bằng dung môi là nước

đồ án thiết kế tháp hấp thụ loại tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền để hấp thụ so2 từ không khí bằng dung môi là nước
... Sau thit k thỏp hp th loi thỏp a l cú ng chy chuyn hấp thụ SO2 hỗn hợp SO2- không khí dùng dung môi H2O mà em đợc nghiên cứu, tìm hiểu ta cú cỏc thụng s sau : - ng kớnh thỏp : Dt = m - Chiu cao ... H2SO3 SO2 l cht kh tỏc dng mt cht oxi húa mnh SO2 + Br2 + 2H2O = 2HBr + H2SO4 SO2 + 2KMnO4 + 2H2O = K2SO4 + 2MnSO4 + H2SO4 SO2 l cht oxi húa tỏc dng vi cht kh mnh hn SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O SO2 ... Lc C Do lng cu t hũa tan dung dich nh nờn : L = Lc Tc = T + q ( Xc X ) C Phng trỡnh hp th ca SO2 dung mụi nc SO2 + H2O H+ + HSO3Theo s tay húa lý , nhit sinh ca : SO2 : SO = -70,96 (kcal/mol)...
 • 41
 • 1,764
 • 21

Đồ án thiết kế hệ thống chưng cất methanol bằng tháp đệm luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Đồ án thiết kế hệ thống chưng cất methanol bằng tháp đệm  luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp
... triển B QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ : Thùng chứa hỗn hợp đầu : Bơm chất lỏng : Thùng cao vị 10 : Lưu lượng kế : Thiết bị gia nhiệt hỗn họp đầu : Tháp chưng cất : Thiết bị ngưng tụ : Thiết bị làm nguội : ... không cao, khó vận hành - Thiết bị nặng nề F - Trở lực lớn - Không làm việc Kết cấu phức tạp với chất lỏng bấn - Ket cấu phức tạp I J Trong đồ án ta sử dụng tháp đệm với vòng đệm Raschig xếp ngẫu ... sôi thấp methanol lôi kéo cấu tử methanol pha lỏng lên Sản phẩm đỉnh chứa chủ yếu methanol phần nhỏ nước Hơi đỉnh dẫn qua thiết bị ngưng tụ (7) Một phần lỏng hồi lưu vào tháp chưng cất phần lớn...
 • 6
 • 1,685
 • 24

đồ án quá trình thiết bị thiết kế tháp hấp phụ gián đoạn hỗn hợp không khí-dietyl ete bằng than hoạt tính

đồ án quá trình thiết bị thiết kế tháp hấp phụ gián đoạn hỗn hợp không khí-dietyl ete bằng than hoạt tính
... chất hấp phụ (adsorbate) khí không bị hấp phụ gọi khí trơ Quá trình ngược lại hấp phụ gọi trình giải hấp phụ hay nhả hấp phụ Đồ án môn học trình thiết bị công nghệ hóa học  Trong trình hấp phụ ... nhiệt hấp phụ Bề mặt lớn tức độ xốp chất hấp phụ cao nhiệt hấp phụ toả lớn  Có trình hấp phụ: hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học  Hấp phụ vật lí trình hấp phụ gây lực hấp phụ có chất vật lí không ... sàng cho trình hấp phụ đồ công nghệ 12 Đồ án môn học trình thiết bị công nghệ hóa học Chương I: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ I I.1 TÍNH CÂN BẰNG HẤP PHỤ Thiết lập đường hấp phụ đẳng nhiệt dietyl ete Dựa...
 • 40
 • 254
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC" thiết kế tháp hấp thu khí NH3 bằng nước" pdf

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC
... học I.5 Thiết bị hấp thụ : Thiết bị sử dụng để tiến hành q trình hấp thu gọi thiết bị hấp thu cột hấp thu gọi thiếtbị hấp thu cột hấp thu , tháp hấp thu thiết bị hấp thu làm việc gián đoạn liên ... - Hấp thu bao gồm q trình hấp thu vạât lý hấp thu hóa học Hấp thu vật lý: dựa sở hòa tan cấu tử pha khí pha lỏng Hấp thu hóa học : hổn hợp khí dung mơi có xảy phản ứng hóa học I.2 Q trình khí ... sau: • Thiết bị hấp thụ bề mặt : dùng hấp thu lương nhỏ co ùtính hòa tan tốt • Thiết bị hấp thu loại đệm : sử dụng phổ biến khi chất lỏng chất khí tinh khiết có mât độ phun lớn • Thiết bị hấp thu...
 • 38
 • 498
 • 2

Đồ án thiết kế tháp đệm Dùng H2O để hấp thụ CO2 trong hỗn hợp khí CO2 – Không khí

Đồ án thiết kế tháp đệm Dùng H2O để hấp thụ CO2 trong hỗn hợp khí CO2 – Không khí
... nhiều cấu tử hỗn hợp khí để tạo nên dung dịch cấu tử chất lỏng - Khí hấp thụ gọi chất bị hấp thụ - Chất lỏng dùng để hấp thụ gọi dung môi ( hay chất hấp thụ ) - Khí không bị hấp thụ gọi khí trơ Quá ... vào tháp hấp thụ, nước chảy từ xuống Khí CO2 thổi từ đáy tháp lên, trình hấp thụ thực Hỗn hợp khí CO2 không khí sau hấp thụ đạt TCVN thải phát tán môi trường Dung dịch nước sau hấp thụ cho chảy ... mòn thiết bị Chọn tháp hấp thụ tháp đệm nên dung môi hấp thụ nước để không tạo cặn lắng làm cản trở dòng khí lỏng Thuyết minh quy trình công nghệ: Dòng hỗn hợp khí CO2 không khí xử lý sơ trước...
 • 63
 • 3,024
 • 35

Đồ án: Thiết kế tháp đệm hấp thu NH3 bằng nước

Đồ án: Thiết kế tháp đệm hấp thu NH3 bằng nước
... 2004110192Trang: 26 ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ THÁP ĐỆM HẤP THU NH3 BẰNG NƯỚC SVTH: Bùi Mạnh Trình 2004110192Trang: 27 GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Hiền ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ THÁP ĐỆM HẤP THU NH3 BẰNG NƯỚC Hình 5: Tháp đệm SVTH: ... ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ THÁP ĐỆM HẤP THU NH3 BẰNG NƯỚC GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Hiền ĐỒ ÁN MÔN HỌC I Tên đồ án Thiết kế tháp đệm hấp thu NH3 nước II Nhiệm vụ đồ án ( nội dung yêu ... trình hấp thụ SVTH: Bùi Mạnh Trình 2004110192Trang: 24 ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ THÁP ĐỆM HẤP THU NH3 BẰNG NƯỚC GVHD:Th.S Nguyễn Thị Thanh Hiền 2.7.1 Thiết bị loại đĩa (tháp mâm): Bên cạnh tháp đệm, tháp đệm...
 • 73
 • 1,054
 • 6

Thiết kế tháp hấp phụ v06 AB dựa trên chế độ công nghệ nhà máy xử lý khí dinh cố (chế độ GPP) côn

Thiết kế tháp hấp phụ v06 AB dựa trên chế độ công nghệ nhà máy xử lý khí dinh cố (chế độ GPP) côn
... ÁN CÔNG NGHỆ CHƯƠNG 1.1 GVHD: ThS Tống Thị Minh Thu SƠ LƯỢC VỀ NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ DINH CỐ Khái quát chung Công ty chế biến khí Vũng Tàu trực thuộc tổng công ty chế biến kinh doanh sản phẩm khí ... Việt Nam, đơn vị trực tiếp quản nhà máy xử khí Dinh Cố, nhà máy sản xuất sản phẩm khí Việt Nam, công ty NKK (Nhật Bản) thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế công ty Samsung Engineering Co, Ltd ... hấp phụ tỏa nhiệt, lực hấp phụ vật nhỏ nên nhiệt hấp phụ nhỏ, nhiệt hấp phụ hóa học lớn Hấp phụ trình tự xảy ra, Đồng thời với trình hấp phụ trình giải hấp Do trình hấp phụ đạt đến cân hấp phụ...
 • 79
 • 434
 • 2

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THÁP ĐỆM HẤP THU SO2

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THÁP ĐỆM HẤP THU SO2
... Sơ -8- đồ hệ thống xử lý khí SO2 nước 1 -tháp hấp thụ; 2 -tháp giải thoát khí SO2 ; 3 -thiết bị ngưng tụ ; 4,5- thiết bị trao đổi nhiệt ; 6-bơm Hình I.2 Sơ đồ hệ thống xử lý khí SO2 nước kết hợp ... NGHỆ XỬ LÍ KHÍ SO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP I.4.1 Hấp thụ khí SO2 nước: Qúa trình hấp thụ SO2 nước: SO2 + H2O H+ + HSO 3Hấp thụ khí SO2 nước phương pháp đơn giản áp dụng sớm để loại bỏ khí SO2 khí thải, ... trình hấp thụ trình -5- tỏa nhiệt nên thiết kế, xây dựng vận hành hệ thống thiết bị hấp thụ xử lí khí thải nhiều trường hợp ta phải lắp đặt thêm thiết bị trao đổi nhiệt tháp hấp thụ để làm nguội thiết...
 • 81
 • 392
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hấp phụ khí so2 bằng than hoạt tínhđồ án thiết kế tháp đệm dùng h2o để hấp thụ co2 trong hỗn hợp khí co2 – không khíđồ án thiết kế tháp đệm hấp thu cl2 bằng nướctính toán thiết kế tháp hấp phụđồ án thiết kế tháp sấyính toán thiết kế tháp hấp phụ xử lý khí thảiđồ án thiết kế chiếu sáng cho hội trườngđồ án thiết kế tháp đệmthiết kế tháp hấp thu khí nh3 bằng nướcđồ án thiết kế dây chuyền xử lý nước thải sinh hoạt cho 1000 hộ dânđồ án thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng asp netđồ án thiết kế mạch điều khiển cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện3thiết kế tháp hấp thụ methanol bằng than hoạt tínhdo an thiet ke quy trinh gia cong chi tiet than vanhấp phụ trên bề mặt than hoạt tínhdown loaddown loaddown load CV đi số 365MAU DE XUAT DU ANLich hoc lop rieng dot 1 2016CV đi số 971 (1)Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015