Giáo án địa lý lớp 9 năm học 2016-2017

Giáo án địa lớp 8 năm học 2015 2016

Giáo án địa lý lớp 8 năm học 2015 2016
... tiêu: Hiểu vị trí địa địa hình Cách tiến hành: Vị trí địa - địa hình - Phương pháp dạy học: hoạt động nhóm, thuyết trình, a Vị trí địa vấn đáp, phiếu học tập… - Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật ... tôn giáo nào? Dân cư chủ yếu theo tôn giáo nào? - Nam Á nơi đời tôn giáo lớn giới: Ấn Độ giáo, Phật giáo Nhưng 83 % dân chủ yếu theo Ấn Độ giáo, lại theo loại tôn giáo khác: Ki-tô giáo, Hồi giáo, ... chống I-rắc diễn hồi tháng 3/ 2003 IV Đánh giá kết học tập Khoanh tròn vào chữ đầu ý Dân cư khu vực Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo: a Ki-tô giáo b Hồi giáo c Phật giáo giáo V Hoạt động nối tiếp...
 • 164
 • 972
 • 3

Giáo án địa lớp 6 năm học 2016-2017

Giáo án địa lý lớp 6 năm học 2016-2017
... điểm tb năm, 50% 10 điểm ĐỀ KIỂM TRA Câu (4 điểm): Lượng mưa thành phố Đồng Hới (mm) Tháng Lượng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 62 ,4 43,4 43,8 56, 1 1 06 84,2 86, 9 140,4 444 ,6 5 96, 5 366 ,2 128,9 ... sở thông tin II Cần học môn địa lí Hoạt động 2: Tìm hiểu học môn nào? 17 Phút địa lí Để học tốt môn địa lí phải học theo cách nào? Trang - Khai thác kênh hình kênh chữ - Liên hệ thực tế học ... dung môn địa 6: Phút môn địa 6: - Trái đất môi trường sống GV: Các em bắt đầu làm quen với kiến người với đặc điểm riêng thức môn địa lí từ lớp 6, môn học vị trí vũ trụ, hình dáng, riêng...
 • 48
 • 2,118
 • 1

Giáo án địa lớp 7 năm học 2016-2017

Giáo án địa lý lớp 7 năm học 2016-2017
... c ghi nh sgk /73 - Lm bi sgk /73 : giỏo viờn treo bng ph v s mi quan h gia mụi trng v ngi i lnh cho hc sinh so sỏnh vi bi ca mỡnh lm Dn dũ: (1 Phỳt) - Hc bi, tr li cõu hi 1,2 sgk /73 - Chun b bi ... cu trc bi 35 khỏi quỏt Chõu M - Tr li bi 34 bn thc hnh Tun 21 Tit 40 Ngy son: 15 /01/ 20 17 Trang 37 BI 37: DN C BC M I/ MC TIấU: Hc xong bi ny hc sinh phi: Kin thc: - Nm c s phõn b dõn c khỏc ... mi phớa Nam v duyờn hi TBD 17 II c im ụ th Phỳt Hot ng 2: T l dõn thnh th trờn 76 % dõn GV: Ging gii s Cho bit s dõn ụ th ca Bc M? Cỏc ụ th trung phớa Nam Da vo H 37. 1: Nờu s phõn b cỏc ụ th ...
 • 59
 • 1,932
 • 1

Giáo án địa lớp 9 - ĐỊA DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx

Giáo án địa lý lớp 9 - ĐỊA LÝ DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx
... động đông đảo - Đặc điểm dân tộc Việt dân tộc ngành kinh tế quan trọng người? - Các dân tộc người có số dân trình độ phát triển kinh tế khác - Kể tên số sản phẩm thủ công tiêu biểu dân tộc người? ... bố dân tộc: phần dân tộc Địa bàn sinh sống thành 1/ Dân tộc Việt ( Kinh ): phần dân tộc phân bố nào? Hoạt động 2: ( Cả lớp ) Phân bố chủ yếu đồng trung du ven biển - Dựa vào đồ phân bố dân tộc ... - HS: Quan sát H1.1 cho biết dân tộc - Dân tộc Việt (Kinh) có số chiếm số dân đông nhất, chiếm tỉ lệ bao dân đông nhất, chiếm 86,2% nhiêu? dân số nước - Người Việt lực lượng lao...
 • 5
 • 750
 • 2

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 1: Cộng đồng các dân tộc việt nam doc

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 1: Cộng đồng các dân tộc việt nam doc
... số lượng nhiều - Dân tộc Kinh chiếm 86.2% dân số, dân tộc có tỉ lệ đông - Các dân tộc khác Các dân tộc khác chiếm 13.8% ? Đặc điểm thường thấy dân tộc Kinh? (Qua - Đây dân tộc có nhiều kinh tranh ... 54 dân tộc khác có dân tộc? sinh sống gắn bó Mỗi dân tộc có nét văn hoá ? Quan sát biểu đồ 1.1 riêng tạo nên đa dạng nhận xét tỉ lệ sắc văn hoá Việt Nam dân tộc? - Dân tộc có số lượng nhiều - Dân ... A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò I/ Các dân tộc Việt Nam GV treo tranh ảnh dân tộc Việt Nam ? Theo hiểu biết em - Trên lãnh thổ nước...
 • 8
 • 569
 • 1

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx
... dựng kinh tế hợp tác quốc tế nhập tổ chức kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa ) - Hện có vùng kinh tế có ? Sự chuyển dịch vùng kinh tế trọng điểm: vùng cấu kinh tế theo lãnh kinh tế trọng điểm phía bắc, ... trình đổi mới? II Nền kinh tế nước ta thời kì đổi - Quá trình đổi thực từ 198 6 đến GV treo biểu đồ Sự chuyển dịch cấu kinh qua trình chuyển dịch tế cấu kinh tế, câu GDP giai đoạn 199 1 2002 Gv giải ... xuất - HS: + Thảo luận rút thuận lợi khó khăn, thách thức Những thành tựu thách kinh tế phát thức triển kinh tế giai + Thuận lợi đoạn nay? - Tăng trưởng kinh tế vững 7%/năm - Cơ cấu kinh tế chuyển...
 • 9
 • 390
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM potx

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM potx
... h : Cho biết em thuộc dân tộc nào, dân tộc em đứng thứ số dân cộng đồng dân tộc Việt nam? Địa bàn cư trú chủ yếu dân tộc em? CH: Hãy kể số nét văn hóa tiêu biểu dân tộc em ? Củng cố đánh giá : ... thiệu : Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung HĐ : Hướùng dẫn HS quan sát tranh ảnh Bảng 1. 1: Dân số phân theo thành phần dân I CÁC DÂN TỘC Ở NƯỚC tộc (sắp xếp theo số dân) Việt Nam năm TA 199 9 (đơn ... đâu? Làm nghề gì? CH: Các dân tộc người phân bố đâu? - Dân tộc Việt kinh có số Chiếm tỉ lệ %? dân đông 86% dân số CH: Kể tên số sản phẩm tiêu biểu nước Là dân tộc có nhiều dân tộc người mà em biết?...
 • 5
 • 466
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc
... 199 5: Bình thường mối quan hệ Việt- Mĩ công nghiệp ,dịch vụ tạo n Việt Nam gia nhập A SEAN vùng kinh tế phát triển - Mốc năm 199 7: Cuộc khủng hoảng tài khu động vực ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam ... NỀN KINH TẾ NƯ chuyển dịch cấu kinh tế. (Nét đặc trưng đổi TA TRONG THỜI KÌ kinh tế Sự chuyển dịch cấu kinh tế) MỚI GV y/c HS đọc thuật ngữ chuyển dịch cấu kinh Sự chuyển dịch c tế kinh tế CH: Sự ... vùng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam - Biểu đồ chuyển dịch cấu GDP từ 199 1 đến năm 2000 - Một số hình ảnh phản ánh thành tựu phát triển kinh tế nước ta trình đổi III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC...
 • 7
 • 681
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 ppsx

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 ppsx
... :SGK Bài Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt HĐ 1: HS Làm việc theo nhóm I / SO SÁNH THÁP TUỔI Quan sát tháp dân số năm 198 9 - Hình dạng: có đáy rộng, đỉnh nhọn năm 199 9, so sánh hai tháp dân số chân ... mặt năm 199 9 thu hẹp năm 198 9 - Hình dạng tháp - Cơ cấu dân số : - Cơ cấu dân số theo độ tuổi + Theo độ tuổi: Tuổi tuổi lao giới tính động cao độ tuổi lao động - Tỉ lệ dân số phụ thuộc năm 199 9 ... nhỏ năm 198 9 Độ tuổi lao - GV y/c HS phân tích tháp động lao động năm 199 9 nhỏ sau tìm khác biệt mặt năm 198 9 tháp + Giới tính: thay đổi GV nói tỉ số phụ thuộc - Tỉ lệ dân phụ thuộc cao có Tỉ số...
 • 4
 • 729
 • 1

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC KÌ I ppt

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC KÌ I ppt
... b) Gi i thích Bắc Trung Bộ phát triển mạnh sản phẩm này? Câu (3,5 i m ): So sánh khác cấu công nghiệp lâu năm trung du miền n i Bắc Bộ v i Tây nguyên Gi i thích có khác B Đáp án, biểu i m I Trắc ... nghiêm:M i câu 0,5 i m C D B A C D II Tự luận: 7.- Nhận xét i m + Tất sản phẩm tăng + Tốc độ tăng không đều: Dẫn chứng _ Gi i thích: 2,5 i m + Địa hình + Đất + Trữ lượng rừng + Vùng biển giàu ... (3,5 i m ): Dựa vào bảng thống kê đây: Một số sản phẩm nông, lâm, ngư, nghiệp Bắc Trung Bộ Lo i Đơn vị 199 5 199 8 2000 Nghìn Chăn nu i trâu 661.5 670.1 6 79. 0 831.7 872.0 890 .6 72.6 93 .4 98 .3 323.4...
 • 5
 • 243
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP HỌC KÌ I doc

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP HỌC KÌ I doc
... N i dung kiện thuận để phát triển - Vị trí địa lí, gi i hạn lãnh thổ kinh tế? - i u kiện tự nhiên t i ? Trình bày đặc i m tự nhiên nguyên thiên nhiên hai tiểu vùng đông bắc - Dân cư xã h i ... địa - i u kiện tự nhiên t i lí gi i hạn lãnh thổ vùng nguyên thiên nhiên ĐBSH - Dân cư xã h i ? Đặc i m i u kiện tự - Tình hình phát triển kinh tế nhiên t i nguyên thien - Các trung tâm kinh ... i m giống khác Bộ hai vùng Bắc trung Bộ - Vị trí địa lí, gi i hạn lãnh thổ Duyên h i Nam trung Bộ v : - i u kiện tự nhiên t i - Vị trí gi i hạn lãnh thổ nguyên thiên nhiên - i u kiẹn tự nhiên...
 • 5
 • 268
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP HỌC KÌ II pot

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP HỌC KÌ II pot
... ĐBSCL Vẽ biểu đồ thể cấu nghành kinh tế Nam Định Củng cố, đánh gi : - Khái quát nội dung ôn tập - Chuẩn bị tốt cho kiẻm tra học II ... ?Trình bày đặc điểm biển đảo Việt Nam II. Thực hành ? Kể tên nghành kinh tế Vẽ biểu đồ cột chồng thể biển nước ta?Nêu dân số thành thị nông mạnh kinh tế nghành? thôn thnhf pphố HCM qua ? Thực trạng ... Các trung tâm kinh tế ? Tình hình phát triển knh tế?Kể tên cacù trung tâm kinh Vùng Đồng sông Cửu tế vùng Long ? Tại TP HCM trung - Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ tâm kinh tế văn hoá xã họi lớn...
 • 5
 • 298
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN pptx

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN pptx
... bày vị trí địa lí vùng trung du miền núi Bắc Bộ? ?Trình bày vị trí đị lí vùng Tây Nguyên Bài I .So sánh: 1 .Tình hình sản xuất công nghiệp GV:Cho HS quan sát bảng 30.1 ? Cho biết công nghiệp trồng ... TL:Chè, cà fê ? Những công nghiệp trồng Tây Nguyên mà không trồng vùng trung du miền núi Bắc Bộ? TL:Cao su, điều, hồ tiêu ? So sánh chênh lệch diện tích, sản lượng chè, cà fê hai vùng? TL Tây Nguyên ... 62,1 nước *cà % nước f :6 32 ,9 nghìn hecta *Cà fê:Mới trồng thủ nghiệm chiếm 42 ,9 % công số nơi nghiệp lâu năm nước 2.Báo cáo tình hình sản xuất , phân bố tiêu thụ sản phẩm chè Cây chè có nguồn gốc...
 • 4
 • 334
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ doc

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ doc
... kiến thức vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung có thống nhấ Duyên hải Nam Trung Bộ - Địa hình hẹp ngang kéo dài từ dãy Tam theo sơ đồ kinh tế biển điệp phía bắc Thanh Hoá đến cực nam GV cho HS ... vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bản đồ tự nhiên đồ hành Việt Nam III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1.Kiểm tra c : ? Điều kiện tự nhiên Duyên hải Nam Trung Bộ có thuận lợi khó khăn cho phát triển kinh tế – ... lệch Bắc Trung Bộ , Duyên hải Nam Trung Bộ có truyền thống nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản Vùng nước trồi vùng biển cực Nam Trung Bộ có nguồn hải sản phong phú Củng cố, đánh giá - Nhận xét chung kinh...
 • 4
 • 367
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNHCÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ pps

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNHCÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ pps
... thc phm Bia 39, 8 CH: Nhn xột ngnh no cú t trng ln, ngnh no cú t trng nh CH: Theo em nờn chn biu gỡ? ( hỡnh ct) Biểu đồ tỉ trọng số sản phẩm tiêu biểucho ngành công nghiệp trọng điểm ĐNB so với ... nghip trng im V t tng: Giỏo dc lũng yờu thiờn nhiờn II CHUN B CA GV V HS - Bn kinh t ca vựng ụng Nam B - Bn t nhiờn Vit Nam - Mt s tranh nh vựng III TIN TRèNH DY HC Bi 1:hot ng cỏ nhõn Bng 34.1 ... nước % 120 100 100 77.8 80 78.1 60 47.5 47.3 39. 8 40 17.6 20 Tên sản phẩm dầu thô điện sản xuất động điêden sơn hoá học xi măng quần áo * Cỏch v: V h to tõm 0, trc tung chia thnh 10 on tng ng...
 • 5
 • 310
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lý lớp 9 tên bài dạy ôn tập học kì i docgiáo án địa lý lớp 9 tên bài dạy vùng đông nam bộ tiếp theo potxgiáo án địa lý lớp 9giao an dia ly lop 9 bai 10giao an dia ly lop 9 bai 38giao an dia ly lop 9 bai 5 thuc hanhgiao an dia ly lop 9 3 cotgiao an dia ly lop 9 bai 17 vung trung du va mien nu bac bogiao an dia ly lop 9 bai 18 vung trung du va mien nui bac bogiáo án dia lý lớp 9 hk2giao an dia ly lop 9 bai 38 sinh vât biểngiáo án địa lý lớp 8 cả nămgiáo án địa lý lớp 7 cả nămgiáo án địa lí lớp 9 cả nămgiáo án vật lý lớp 9 cả năm07 To trinh ngan sach 2017vn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 Phieu bieu quyetANKYLOGLOSSIA - K.TMH - 22-4-2014TTN - DV2 (04-03-2014)CSDH - K. Dinh dưỡng (14.01.2014)3.Mẫu số 01-TCN ban hành theo TT26-20154.Mẫu số 02-TCN ban hành theo TT 26-20156.Mẫu số TB02-AC ban hành TT26-20157.Mẫu số BC01-AC ban hành TT26-2015Thông tư 52 về công bố thông tin trên TTCK (61.44KB)Nghị định 37 về xúc tiến thương mại (20.48KB)chủ đề 4 khối 6 môn mĩ thuậtThông tư 199 HD chọn lại phương án hưởng ưu đãi thuế do cam kết WTO của VN (10.24KB)CHUYÊN ĐỀ 8: AMIN AMINO AXIT PEPTIT VÀ PRÔTÊINThông tư 89 SDBS TT 228 về trích lập dự phòng (10.24KB)QD 15.2006.QD-BTC ve che do ke toan trong doanh nghiepSách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit3Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit13Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 8