Đồ án tốt nghiệp hệ thống thông tin di động thế hệ 3

Đồ án tốt nghiệp: Mạng thông tin di động GSM 2G và công nghệ GPRS

Đồ án tốt nghiệp: Mạng thông tin di động GSM 2G và công nghệ GPRS
... Lớp: ĐT-VT 18 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM 2G VÀ CÔNG NGHỆ GPRS PHẦN MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM CHƯƠNG 3: MẠNG BÁO HIỆU VÀ CÁC KHÍA CẠNH MẠNG 3.1/- Các ... 37 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM 2G VÀ CÔNG NGHỆ GPRS PHẦN 3: CÔNG NGHỆ GPRS CHƯƠNG 7: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ GPRS 7.1/- Tổng quan: 7.1.1/- Sự phát triển thông tin di động ... ĐT-VT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM 2G VÀ CÔNG NGHỆ GPRS MỤC LỤC TÊN CÁC HÌNH TÊN CÁC BẢNG SV: Huỳnh Đăng Khoa- Lớp: ĐT-VT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: MẠNG THÔNG TIN DI...
 • 95
 • 518
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
... cỏc thụng tin v lch s, húa, ca n v Website gm cú nhng ni dung c bn sau Trang ch Trang thụng tin iu hnh Trang dnh cho cụng dõn Trang dnh cho doanh nghip Trang dnh cho du khỏch Trang qun ... THễNG TIN H VINH 32 | N TT NGHIP TRANG THễNG TIN IN T HUNGNGUYEN.GOV.VN TRNH VN TRUNG - 47K CễNG NGH THễNG TIN H VINH 33 | N TT NGHIP TRANG THễNG TIN IN T HUNGNGUYEN.GOV.VN Giao din trang ... CễNG NGH THễNG TIN H VINH 35 | N TT NGHIP TRANG THễNG TIN IN T HUNGNGUYEN.GOV.VN Giao din trang du lch: TRNH VN TRUNG - 47K CễNG NGH THễNG TIN H VINH 36 | N TT NGHIP TRANG THễNG TIN IN T HUNGNGUYEN.GOV.VN...
 • 40
 • 1,377
 • 7

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 I

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 I
... thức Aziz-Diffie Chu i trao đ i tin trạm di động trạm gốc mạng giao thức Aziz-Diffie bao gồm: Trạm di động g i tin “request-to-join” (yêu cầu tham gia) t i trạm gốc mạng vùng lân cận Bản tin request ... nhận an ninh mạng vô tuyến Tuy nhiên, i u giả thuyết t i ưu: “ Ngư i sử dụng nghĩ dạng an ninh di động tin tưởng vào hiệu việc đo đạc độ an toàn i u khiển ngư i vận hành Vì yêu cầu ngư i sử ... động thông tin Tính di động đ i h i nguồn t i nguyên hữu hạn ph i sẵn có để xử lý m i trường tính toán di động Trở ng i cho ngư i thiết kế tính toán di động cách để tương thích v i thiết kế hệ...
 • 20
 • 435
 • 5

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 IV

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 IV
... mạng tổ ong truyền thông mạng Internet có dây không chạy mạng độc quyền hay vài nhà cung cấp dịch vụ thông tin vô tuyến mà Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 59 Chương 4: Nhận thực an ninh IP di dộng mạng ... gắn vào tin Điều giúp đảm bảo tính tin cậy toàn vẹn tin trao đổi hệ thống agent Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 68 Chương 4: Nhận thực an ninh IP di dộng Nên ý phần quan tâm chủ yếu đến an ninh nhận ... hay tầng mạng (Layer 3) ngăn xếp giao thức Internet Trong gói tin IP, ba tham số lấy với nhận dạng liên kết an ninh: Đó địa đích IP; Bộ nhận dạng giao thức an ninh, xác định liên kết an ninh áp...
 • 24
 • 296
 • 0

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 V

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 V
... giải pháp tốt khác mạng LAN v tuyến chấp nhận rộng rãi  CÁC KHUYẾN NGHỊ CẦN CHÚ Ý  V i việc mạng di động phát triển nhanh chóng tiến tới mạng toàn IP, an ninh di động trở thành v n đề cấp bách ...  Các nhà thiết kế mạng di động đưa biện pháp bảo v an ninh cho mạng, đặc thù v tuyến nên biện pháp có hạn hạn chế truyền dẫn v tuyến va phần mạng lõi V để tăng cường an ninh toàn đường truyền ... chất quan hệ song phương nhà khai khác di động v i nhà cung cấp dịch v Internet v n đề tính cước có lien quan Những v n đề bao gồm thỏa thuận tài nhà khai thác di động v i nhà cung cấp dịch v Internet...
 • 17
 • 223
 • 0

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 II.doc

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 II.doc
... (IMSI MSISDN), keys Ki, thông tin liên quan đến mạng (TMSI, LAI) nhận di n trang thiết bị IMEI Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 24 Chương 2: Nhận thực an ninh GSM/GPRS Các đặc điểm an ninh hỗ trợ SIM xác ... dụng mạng radio Sự phân tách chặt chẽ hệ thống radio hệ thống network trì, cho phép hệ thống network tái sử dụng với công nghệ tiếp cận radio Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 26 Chương 2: Nhận thực an ninh ... thành phần thông tin truyền Vì thế, phương pháp xác nhận bảo vệ nên sử dụng để xác định thuê bao di động thay IMSI đường radio Các thành phần thông tin tín hiệu thực truyền thông tin nhận di n thuê...
 • 16
 • 277
 • 1

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ thứ 3

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ thứ 3
... 32 CHƯƠNG 3: AN NINH TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ .33 3. 1 Giới thiệu thông tin di động hệ .33 3. 2 Nguyên lý an ninh thông tin di động hệ 33 3. 2.1 Nguyên lý an ninh mạng ... mạng thông tin di động hệ 33 3. 2.2 Ưu điểm nhược điểm GSM từ quan điểm mạng thông tin di động hệ 34 3. 2 .3 Các lĩnh vực tăng cường an ninh cho mạng thông tin di động hệ 36 3. 3 Các ... VINH thực an ninh mạng thông tin di động hệ thứ quan trọng cho phép xác định phương pháp bảo mật an ninh mạng thông tin di động hệ thứ Trong giới an ninh thông tin, nhận thực nghĩa hành động trình...
 • 98
 • 272
 • 0

đồ án :Nghiên cứu mạng thông tin di động 3G – WCDMA

đồ án :Nghiên cứu mạng thông tin di động 3G – WCDMA
... kỹ 3G WCDMA di động nên em chọn đề tài đồ án tốt nghiệp: “ Nghiên cứu mạng thông tin di động 3G WCDMA Nội dung đồ án bao gồm nội dung: - Nghiên cứu xu hướng phát triển mạng thông tin di động ... động - Mạng thông tin di động GSM/GPRS - Mạng thông tin di động 3G WCDMA Qua đây, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, hướng dẫn tận tình thầy giao TS Nguyễn Quý Sỹ trình em hoàn thành đồ án tốt ... tiến để từ GSM lên 3G hệ di động thứ 2.5G (GPRS) GPRS mạng thông tin di động triển khai trện mạng GSM có tốc độ cao có nhiều dịch vụ CHƯƠNG III MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA (3G) 3.1 Mở đầu W-CDMA...
 • 69
 • 1,262
 • 19

Đề tài tốt nghiệp về thông tin di động đề tài :wban

Đề tài tốt nghiệp về thông tin di động đề tài :wban
... Lớp CNDV KI Trang THÔNG TIN DI ĐỘNG Bộ cảm biến cấp độ Một WBAN bao gồm số cảm biến sinh lý phụ thuộc vào ứng dụng người dùng cuối Thông tin số cảm biến kết hợp để tạo thông tin tổng chi phí lượng ... an ninh riêng tư, vấn đề xã hội Lớp CNDV KI Trang THÔNG TIN DI ĐỘNG GIỚI THIỆU Hệ thống giám sát sức khỏe tích hợp vào hệ thống y học từ xa tiểu thuyết công nghệ thông tin hỗ trợ phát sớm điều ... ninh 10 Các dự án 11 Các nghiên cứu vấn đề mở III Kết luận Lớp CNDV KI Trang THÔNG TIN DI ĐỘNG TÓM TẮT Bối cảnh Gần công nghệ tiến mạch tích hợp, thông tin liên lạc không dây, cảm biến cho phép...
 • 18
 • 66
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Tối ưu hóa mạng di động GSM

Đồ án tốt nghiệp Tối ưu hóa mạng di động GSM
... cho hoạt động quản lý nhà nước 12 Khóa luận tốt nghiệp Trung Tâm Bảng : Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2004 - 2007 14 Bảng : Cơ cấu lao động theo trình độ 29 Bảng : Phân loại lao động Trung ... Kết hoạt động hành nghiệp kinh doanh Trung Tâm năm gần 3.1) Kết hoạt động hành Bảng : MỘT SỐ KHOẢN CHI CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TRUNG TÂM năm 2005 10 2006 2007 Khóa luận tốt nghiệp Vốn ... b) Hoạt động nghiệp vụ đào tạo cán - Tổ chức thường xuyên khoá đào tạo cán thuộc lĩnh vực thông tin tư liệu - Cung cấp tin tức hoạt động nghiệp vụ thông tin thư viện - Cung cấp tài liệu nghiệp...
 • 89
 • 230
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Tìm hiểu về mạng di động CDMA

Đồ án tốt nghiệp - Tìm hiểu về mạng di động CDMA
... sau: mj = h1 mj-1 (+) .(+) hn-1 mj-n+1 (+) m Hong Cao Lờ - TVT49 (2.26) Trang 33 KHOA IN T - VIN THễNG N TT NGHIP Hỡnh 2.17 l mt b to dóy m Mi chui m to bi h(x) cú (2m 1) s v (2m- 1-1 ) s Dóy m ... di ng vi cỏc tiờu chun nh sau: -9 5 CDMA Cdma 2000, W -CDMA Sau õy ta s kho sỏt mt s quan trng nht cỏc h thng thụng tin di ng t ong thy c cỏc u nhc im ca h thng CDMA so vi cỏc h thng khỏc 4.1 ... cụng ngh CDMA cú th ỏp ng cỏc nhu cu v thụng tin di ng tng lai Do ú vic nghiờn cu v phỏt trin mng thụng tin di ng CDMA l mt iu tt yu xut phỏt t nh vy nờn em chn ỏn: Tỡm hiu v mng di ng CDMA Do...
 • 103
 • 206
 • 0

Đồ án tốt nghiệp hệ thống thông tin quang

Đồ án tốt nghiệp hệ thống thông tin quang
... MỞ HÀ NỘI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG Lịch sử phát triển hệ thống thông tin quang Việc thông tin liên lạc ánh sáng sớm xuất ... NỘI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG động nguồn quang (cũng linh kiện thu quang) trình bày phần nguồn quang bán dẫn Tuy nhiên, chất bán dẫn sử dụng để chế tạo nguồn quang thông tin quang Để sử dụng thông ... HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG 2.6 Trạm lặp Đối với tín hiệu quang, khoảng cách truyền dẫn lớn, suy giảm tín hiệu tránh khỏi Suy hao sợi quang nguyên nhân giới hạn cự ly truyền hệ thống thông tin quang...
 • 124
 • 670
 • 4

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS
... Project) Hệ thống thơng tin di động hệ ba đời từ dự án 3GPP gọi hệ thống thơng tin di động UMTS/ WCDMA Trong chương trình bày tổng quan hệ thống thơng tin di động hệ ba phận quan trọng hệ thống UMTS ... tục tìm hiểu kỹ thuật điều khiển cơng suất hệ thống thơng tin di động hệ ba 101 Phụ lục CHƯƠNG CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN CƠNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THƠNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ UMTS 2.1 Giới thiệu chương ... trường di động Chương trình bày ý nghĩa việc điều khiển cơng suất phân loại điều khiển cơng suất đồng thời phân tích số kỹ thuật điều khiển cơng suất hệ thống thơng tin di động hệ ba cụ thể hệ thống...
 • 106
 • 351
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án nghiên cứu mạng thông tin di động 3g – wcdmađồ án tốt nghiệp hệ thống thông tindo an tôt nghiep he thong thong tin quang khong dayđồ án tốt nghiệp hệ thống điệnthuyết trình đồ án tốt nghiệp hệ thống phun nhiên liệu efiđồ án tốt nghiệp hệ thống nhúngđồ án tốt nghiệp hệ thống phanh ô tôđồ án tốt nghiệp hệ thống phanhđồ án tốt nghiệp hệ thống láiđồ án tốt nghiệp hệ thống quản lý kho hàngđồ án tốt nghiệp hệ thống phun xăng điện tửđồ án tốt nghiêp hệ thống điêu khiển trục cam thông minhđồ án tốt nghiệp hệ thống treo khoa cơ khíđồ án tốt nghiệp hệ thống phanh tren xe mitsubighiđồ án tốt nghiệp hệ thống phanh tren xe isuzuQuyết định 1163 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hạng mục Nhà hát do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 2123 QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú YênQuyết định 59 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 894 QĐ-BXD năm 2016 về tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 17 2016 QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19 2011 QĐ-UBND Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến do tỉnh Hưng Yên ban hànhQuyết định 33 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận thành phố Hà NộiQuyết định 3318 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu quảng bá, giới thiệu tỉnh Bình Định tại Nhật BảnQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 2692 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2015Quyết định 25 2016 QĐ-UBND về bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do tỉnh Kiên Giang ban hànhQuyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia LaiQuyết định 93 2016 QĐ-UBND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào CaiQuyết định 2141 QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú YênQuyết định 61 2016 QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 2172 QĐ-UBND năm 2016 Quy định về khuyến nông viên xã trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 467 QĐ-UBND năm 2016 công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Kon Tum ban hànhQuyết định 2324 QĐ-UBND năm 2016 cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt do tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 2813 QĐ-UBND năm 2016 thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 3536 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Cống Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1444 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020