Giáo án địa lý lớp 8 năm học 2016-2017

Giáo án địa lớp 8 năm học 2015 2016

Giáo án địa lý lớp 8 năm học 2015 2016
... tiêu: Hiểu vị trí địa địa hình Cách tiến hành: Vị trí địa - địa hình - Phương pháp dạy học: hoạt động nhóm, thuyết trình, a Vị trí địa vấn đáp, phiếu học tập… - Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật ... tôn giáo nào? Dân cư chủ yếu theo tôn giáo nào? - Nam Á nơi đời tôn giáo lớn giới: Ấn Độ giáo, Phật giáo Nhưng 83 % dân chủ yếu theo Ấn Độ giáo, lại theo loại tôn giáo khác: Ki-tô giáo, Hồi giáo, ... chống I-rắc diễn hồi tháng 3/ 2003 IV Đánh giá kết học tập Khoanh tròn vào chữ đầu ý Dân cư khu vực Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo: a Ki-tô giáo b Hồi giáo c Phật giáo giáo V Hoạt động nối tiếp...
 • 164
 • 999
 • 3

Giáo án vật lớp 8 năm học 2015 2016

Giáo án vật lý lớp 8 năm học 2015 2016
... kiến thức học trả lời theo yêu cầu GV Sau câu GV cho HS nhận xét chốt lại vấn đề Chuyển động học: Sự thay đổi vị trí vật so với vật khác => Chuyển động học Một vật chuyển động so với vật nhng ... NGHIM TIT 2: VN TC NS: 28/ 8 /2015 ND: 31 /8/ 2015 Lp: 8E I MC TIấU : Kin thc: - T VD so sỏnh quóng ng di c 1s ca chuyn ng rỳt cỏch nhn ... Vận tốc trung bình hai đoạn đờng: S S 18. 22 = = = 9,9 (km/h) 1 = v = t1 + t2 S S + + 18 + 22 18 22 18 22 (0,75 điểm) III.các hoạt động dạy học : ổn định lớp: GV kiểm tra sĩ số HS Phát đề: GV phát...
 • 96
 • 510
 • 0

Giáo án địa lớp 6 năm học 2016-2017

Giáo án địa lý lớp 6 năm học 2016-2017
... điểm tb năm, 50% 10 điểm ĐỀ KIỂM TRA Câu (4 điểm): Lượng mưa thành phố Đồng Hới (mm) Tháng Lượng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 62 ,4 43,4 43,8 56, 1 1 06 84,2 86, 9 140,4 444 ,6 5 96, 5 366 ,2 128,9 ... sở thông tin II Cần học môn địa lí Hoạt động 2: Tìm hiểu học môn nào? 17 Phút địa lí Để học tốt môn địa lí phải học theo cách nào? Trang - Khai thác kênh hình kênh chữ - Liên hệ thực tế học ... dung môn địa 6: Phút môn địa 6: - Trái đất môi trường sống GV: Các em bắt đầu làm quen với kiến người với đặc điểm riêng thức môn địa lí từ lớp 6, môn học vị trí vũ trụ, hình dáng, riêng...
 • 48
 • 2,198
 • 1

Giáo án địa lớp 7 năm học 2016-2017

Giáo án địa lý lớp 7 năm học 2016-2017
... c ghi nh sgk /73 - Lm bi sgk /73 : giỏo viờn treo bng ph v s mi quan h gia mụi trng v ngi i lnh cho hc sinh so sỏnh vi bi ca mỡnh lm Dn dũ: (1 Phỳt) - Hc bi, tr li cõu hi 1,2 sgk /73 - Chun b bi ... cu trc bi 35 khỏi quỏt Chõu M - Tr li bi 34 bn thc hnh Tun 21 Tit 40 Ngy son: 15 /01/ 20 17 Trang 37 BI 37: DN C BC M I/ MC TIấU: Hc xong bi ny hc sinh phi: Kin thc: - Nm c s phõn b dõn c khỏc ... mi phớa Nam v duyờn hi TBD 17 II c im ụ th Phỳt Hot ng 2: T l dõn thnh th trờn 76 % dõn GV: Ging gii s Cho bit s dõn ụ th ca Bc M? Cỏc ụ th trung phớa Nam Da vo H 37. 1: Nờu s phõn b cỏc ụ th ...
 • 59
 • 2,033
 • 1

giáo án địa lớp 8 học kỳ I

giáo án địa lý lớp 8 học kỳ I
... *Ki tô giáo: * H i giáo Ấn Độ giáo: Ấn độ Phật giáo: ĐN , Đông Á Ki tô giáo: Pa lec xtin H i giáo: Nam Á, In Ma 4) Củng cố: Tìm siêu đô lay xi a thị châu Á 5) Hoạt động n i tiếp: B i tập / 18 ... kinh tế , văn hoá , du lịch, … Hãy trình bày tôn giáo mà em bíết? 3)Tôn giáo: -N i đ i tôn giáo lớn gi i - M i tôn giáo khuyên tín đồ làm việc thiện tránh i u ác * Ấn độ giáo: Ấn độ *Phật giáo ... đem l i nguồn l i thuỷ i n, cung cấp nược sinh hoạt, tư i tiê, giao thông , thuỷ sản… đ i cảnh quan tự nhiên nào? gi i thích? Giáo viên kết luận 15 ’ HS trả l i - lớp nhận xét 2) Các đ i cảnh...
 • 42
 • 1,587
 • 5

Giáo án địa lớp 8 - BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I pptx

Giáo án địa lý lớp 8 - BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I pptx
... – Nhắc nhở Học sinh xem l i kiểm tra - Thu Hướng dẫn học sinh tự học nhà: (1) - Xem l i n i dung kiểm tra - Chuần bị m i: Đông nam Á đất liền h i đảo Chuẩn bị theo n i dung câu h i sgk ... Trung H i - Kiểu cận nhiệt gió mùa - Kiểu cận nhiệt lục địa - kiểu cận nhiệt n i cao Câu 2: Dân cư châu Á nào? Kể tên chủng tộc châu Á? ( 2đ) * Dân cư châu Á: Có số dân đông 61% dân số gi i - Tỉ ... đ).a Giàu dinh dưỡng b Ngèo dinh dưỡng c Tất Dân cư TNÁ chủ yếu theo đạo: b (0,5 đ) a Kitô giáo b H i giáo c Phật giáo d An Độ giáo c (0,5 đ) Hoàng Hà khác Trường giang khu vực Đông Á là: (0,5...
 • 5
 • 438
 • 1

Giáo án địa lớp 8 - KHU VỰC TÂY NAM Á pptx

Giáo án địa lý lớp 8 - KHU VỰC TÂY NAM Á pptx
... lớn nhỏ nhất? TL: - 18 quốc gia - Arập 2.400.000 km2 C - et 18. 000km2 + TNÁ nôi tôn giáo nào? vai trò? Nền văn minh nồi tiếng? - Dân số khoảng 286 tr ng TL: - tôn giáo: Do Thái, Cơ Đốc, đaọ phần ... cư TNÁ chủ yếu theo đạo: a Kitô giáo @ Hồi giáo c Phật giáo d An Độ giáo Hướng dẫn học sinh tự học nhà : Học - Chuẩn bị mới: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á - Chuẩn bị theo câu hỏi sgk, tập ... cÂu, NB, cĐD - Giáo viên: - Cô oét GDP 19,040USD/ng - VN 415 USD/ng Cô oét có hệ thống giáo dục bắt buộc - khu vực không ổn định, năm GD, ytế trả tiền sẩy tranh Ngoài TNÁ khai thác than, kloại...
 • 8
 • 487
 • 1

Giáo án địa lớp 8 - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á ppt

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á ppt
... tích Vị trí địa địa hình: lớn, nhỏ? - Nam Á gồm quốc gia TL: # Giáo viên; - Pakixtan, nêpan, butan, An Độ, Bănglađét, Xirilanca, Manđơvi - An Độ: 3,28tr km2 - Manđơvi: 298km2 - Nam Á phân nằm ... nhóm - Quan sát đồ TNNÁ - Chia nhóm cho Học sinh hoạt đọng nhóm, đại diện nhóm trình bày bổ sung, giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng * Nhóm 1: Quan sát H10.1 xác định quốc gia khu vực Nam Á? Diện ... - Nằm đới nóng cận nhịêt - Nằm ngã ba châu lục, có số vịnh biển bao bọc - Có vị trí chiến lược quan trọng phát triển ktế + Chọn ý đúng: Dân cư TNÁ theo đạo : a Kitô giáo @ Hồi giáo c Phật giáo...
 • 6
 • 452
 • 0

Giáo án địa lớp 8 - DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á doc

Giáo án địa lý lớp 8 - DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á doc
... Quan sát bảng 11.1 ( diện tích số dân) Tính Mđds? Khu vực đông dân nhầt châu Á? Khu vực có Mđds cao? TL: - khu vực đông dân châu Á, # Giáo viên: - Đông Á: 127 ,8 ng/km2 đông - Trung Á: 0,01 ... có mưa * Nhóm 3: Nam Á nơi đời tôn giáo nào? Dân theo tôn giáo chủ yếu? TL: # Giáo viên: An độ giáo, Hối giáo, - Giáo viên: Nền văn minh ÂĐộ … đông -Tập trung vùng đông khu vực có mưa Chuyển ... bố dân nào? Tập trung khu vực nào? Siêu đô thị tập trung đâu? - Dân phân bố không TL: # Giáo viên: - Dân Nam Á mức >100 ng/km2 - Phân bố không đồng - Tập trung vùng đồng nơi có mưa -...
 • 6
 • 515
 • 0

Giáo án địa lớp 8 - ĐÔNG NAM Á ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO doc

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐÔNG NAM Á ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO doc
... VÀ TRÒ NỘI DUNG Giới thiệu Hoạt động 1 Vị trí giới hạn ** Trực quan khu vực Đông nam Á: - Quan sát lược đồ ĐNÁ + Tại có tên ĐNÁ đất liền hải đảo? - ĐNÁ gồm bán đảo TL: - Học sinh lên bảng xác ... Điền tiếp vào nội dung thiếu ghạch chân a ĐNÁ cầu nối hai đại dương : ÂĐD TBD b ĐNÁ cầu nối hai lục địa: CÁ CĐD + Nêu đặc điểm địa hình tự nhiên ĐNÁ: - Địa hình tương phản đất liền hải đảo - Khí ... đông dân hải đảo + Quần đảo Mã Lai: Hệ thống núi vòng cung Đ – T, ĐBTN, núi lửa = Địa hình tương phản sâu sắc đất liền hải đảo * Nhóm 2: Trình bày đặc điểm khí hậu bán đảo Trung An quần đảo Mã...
 • 5
 • 1,720
 • 6

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM docx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM docx
... tích - Quan sát đồ sông ngòi Việt Nam - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng * Nhóm 1: Nêu đặc điểm mạng lưới sông ngòi Việt ... ngòi Việt Nam? Tại nước ta nhịều sông nhỏ, ngắn dốc? TL: # Giáo viên: - 2360 dòng sông, 93% sông Đặc điểm chung: nhỏ ngắn dốc - Mạng lưới dày đặc ngắn dốc - Diện tích lớn sông Hồng sông Mê Công ... nguồn lợi từ sông ngòi nước sông? TL: + Xác định số hồ Hòa Bình; Trị An; Yali Thác Bà; Dầu Tiếng 4.4 Củng cố luỵên tập: 4’ + Đặc điểm chung sông ngoòi Việt Nam? - Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều...
 • 7
 • 2,570
 • 5

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á potx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á potx
... tộc * Nhóm 2: ĐNÁ có tôn giáo? Phân bố? TL: # Giáo viên: - tôn giáo lớn: P giáo, H giáo, TCgiáo, ẤĐộ giáo, tín ngưỡng đại phương + Vì ĐNÁ bị nhiều ĐGTD xâm chiếm? TL: - Giàu TNTN - Sản xuất nông ... quan - Quan sát bảng 15.1 ( dân số ĐNA châu Á 2005) + So sánh số dân, mật độ, tỉ lệ gia tăng tự nhiên ĐNA, châu Á, giới? Đặc điểm dân cư: TL: - Chiếm 14,2% dân số châu Á, 8, 6% dân số giới - Mật ... nước ĐNÁ? TL: - Giáo viên: ngôn ngữ bất đồng khó khăn - Dân ĐNÁ tập trung giao tiếp, văn hóa chủ yếu vùng ven biển + Quan sát lược đồ 6.1 nhận xét phân bố dân đồng châu thổ nước ĐNÁ? Vì...
 • 8
 • 894
 • 1

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á pptx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á pptx
... 1975 nước khác giành độc lập có điều kiện để trưởng kinh tế phát triển kinh tế + Các nước ĐNA có thuận lợi tăng trưởng kinh tế? TL: - ĐKTN: Tài nguyên khoáng sản nông phẩm nhiệt đới - ĐKXH: Đông ... động 1.Nền kinh tế * Hoạt động nhóm nước ĐNÁ phát triển * Phương pháp đàm thoại nhanh song chưa vững chắc: + KTXH ĐNÁ thuộc địa ĐQTD nào? TL: Ngèo chậm phát triển - ĐNÁ khu vưc có - Giáo viên: ... 4.1.Ổn định lớp: (1) Kdss 4.2 Ktbc: (4) (10đ) + Đọc lược đồ nước thủ đô nước ĐNÁ (7đ) - Học sinh lên bảng xác định + Chọn ý đúng: Đặc điểm đặc điểm chung nước ĐNÁ? (3đ) a Trồng lúa nước b Dân...
 • 8
 • 637
 • 3

Giáo án địa lớp 8 - HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) ppt

Giáo án địa lý lớp 8 - HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) ppt
... hợp tác toàn để phát triển kinh tế xã hội ) diện Hợp tác để phát triển + Nguyên tắc hiệp hội nước Đông kinh tế xã hội: Nam Á nào? TL: Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền, hợp tác toàn diện… - Các nước ... TL: # Giáo viên: - Liên kết quân (3 nước Đông Dương liên kết chống Mĩ) * Nhóm 2: Mục tiêu hiệp hội nước Đông Nam Á thời gian cuối 1970 – đầu 1 980 nào? TL: # Giáo viên: - Xu hướng hợp tác kinh ... hóa, xã hội, nước Đông Nam Á gì? TL: - Tự nhiên, văn hóa, xã hội: Vị trí cầu nối, văn minh lúa nước chung… + Nêu biểu hợp tác phát triển kinh tế nào? TL: - Nước phát triển giúp nước phát triển...
 • 8
 • 1,375
 • 1

Giáo án địa lớp 8 - PHẦN 2: ĐỊA LÍ VIỆT NAM - Bài 22: VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI pdf

Giáo án địa lý lớp 8 - PHẦN 2: ĐỊA LÍ VIỆT NAM - Bài 22: VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI pdf
... Hoạt động nhóm - Quan sát H17.1 đồ nước ĐNÁ đồ giới + Việt Nam gắn liền với châu lục nào? Đại dương nào? TL: Châu Đại Dương TBD Á, Âu - Việt Nam bao gồm đất + Biên giới chung đất liền, biển với ... Nam Á? TL: # Giáo viên :- Thiên nhiên: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa - Lịch sử: Việt Nam cờ đầu chống TDP, Nhật, Mĩ giành độc lập - Văn hóa: Văn minh lúa nước, kiến trúc ngôn ngữ gắn bó với nước ... nước khu vực + Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào? TL: 25/7/1995 Việt Nam tích cực góp phần biển vùng trời xây dựng ASEAN ổn định, tiến bộ, thịnh vượng - Giáo viên: Việt Nam mở rộng hợp...
 • 6
 • 2,047
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lý lớp 8 học kì 2giáo án địa lý lớp 8 đông nam á đất liền và hải đảo docgiáo án địa lý lớp 8 đặc điểm dân cư xã hội đông nam á potxgiáo án địa lý lớp 8 bài 23 vị trí giới hạn hình dạng lãnh thổ việt nam potgiáo án địa lý lớp 8 đặc điểm địa hình việt nam pptxgiáo án địa lý lớp 8 thực hành về khí hậu và thủy văn việt nam pptgiáo án địa lý lớp 8 thực hành đọc bản đồ việt nam phần hành chính và khoáng sản pptxgiáo án địa lý lớp 8 đặc điểm tài nguyên khoáng sản việt nam ppsxgiáo án địa lý lớp 8giáo án địa lý lớp 8 bài 1giao an dia ly lop 8 bai 34giao an dia ly lop 8 bai 7giao an dia ly lop 8 bai 35 thuc hanhgiao an dia ly lop 8 bai 35giao an dia ly lop 8 bai 33chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây