Trung tâm thương mại an bình

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH
... 77 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 200 6-2 011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH CHƯƠNG TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ 78 6.1 Tải trọng gió 6.1.1 Tính toán thành phần tónh tải trọng gió 6.1.2 Tính toán ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 200 6-2 011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 2.4 Trình tự tính toán kết cấu 12 CHƯƠNG TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 13 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 ... HOÀNG NAM 78 78 79 84 85 SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 191 193 193 193 193 194 194 197 197 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 200 6-2 011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 9.4.2.2 Theo tiêu cường độ đất...
 • 7
 • 694
 • 12

Đồ án tốt nghiệp xây dựng trung tâm thương mại an bình

Đồ án tốt nghiệp xây dựng trung tâm thương mại an bình
... trình Trung Tâm Thương Mại An Bình không tính toán đến khả chòu lực động đất kết cấu bên Trang Hồng Minh Tân – XD1301D ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Nhằm tạo đường nét đại, không gian rộng ... XD1301D ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Kết số dạng dao động công trình Phương X (mode 1) Trang 50 Hồng Minh Tân – XD1301D ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Phương x(mode 4) Trang 51 ... Việc xây dựng nhà cao tầng đáp ứng nhu cầu đặc điểm sau 1.1.2 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH a) Tên công trình TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH b) Đòa điểm xây dựng Công trình xây dựng BÌNH DƯƠNG...
 • 222
 • 352
 • 0

Luận văn tốt nghiệp trung tâm thương mai An Bình Tx Dĩ An Bình Dương

Luận văn tốt nghiệp trung tâm thương mai An Bình  Tx Dĩ An Bình Dương
... gió TCVN 2737:1995 Công trình TT Thương Mại An Bình nằm thị xã An, Bình Dương, thuộc khu vực II-A Tra bảng, ta có: Áp lực gió tiêu chuẩn: Wo = 95- 12 = 83 daN/m2 = 0,83 kN/m2 + c: hệ số khí ... xuống cấp cần thiết Vì Trung Tâm Thương Mại An Bình đời nhằm đáp ứng nhu cầu người dân thay đổi mặt cảnh quan đô thị tương xứng với tầm vóc đất nước đà phát triển 1.2 Tổng quan công trình 1.2.1 ... tương đối trung bình : 48.5% Độ ẩm tương đối thấp : 79% Độ ẩm tương đối cao : 100% Lượng bốc trung bình : 28 mm/ngày đêm Mùa khô : từ tháng 12 đến tháng năm sau : Nhiệt độ trung bình : 27oC Nhiệt...
 • 31
 • 364
 • 0

đề tài trung tâm thương mại an bình phần đặc trưng động lực học kết cấu

đề tài trung tâm thương mại an bình phần đặc trưng động lực học kết cấu
... 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Phương x(mode 4) GVHD: Thầy ĐINH HOÀNG NAM Trang 15 SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH ... 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Phương y(mode 6) GVHD: Thầy ĐINH HOÀNG NAM Trang 18 SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH ... 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Mỗi trò riêng ứng với dạng dao động kết cấu, gọi dạng riêng dạng Bởi dạng hình học dạng riêng trùng với biểu đồ chuyển vò (biến dạng đàn hồi) gây lực...
 • 30
 • 287
 • 0

đề tài trung tâm thương mại an bình phần kiến trúc

đề tài trung tâm thương mại an bình phần kiến trúc
... HOÀNG NAM Trang SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 2.1 Giải pháp giao thông Sảnh hành lang nối phòng ... Thầy ĐINH HOÀNG NAM Trang SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH - Độ ẩm tương đối cao : 100% - Lượng bốc trung bình : 28 mm/ngày đêm ... Thầy ĐINH HOÀNG NAM Trang SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHD: Thầy ĐINH HOÀNG NAM Trang ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 ĐỒ ÁN...
 • 58
 • 286
 • 0

đề tài trung tâm thương mại an bình phần thi công

đề tài trung tâm thương mại an bình phần thi công
... 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH CHƯƠNG KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH 1.1 NHIỆM VỤ,YÊU CẦU THI T KẾ Thi t kế biện pháp thi công công việc Được phân công nhiệm vụ giáo viên hướng dẫn thi công, ... cần khoan sang vò trí khác 4.1 CHUẨN BỊ VẬT TƯ THI T BỊ THI CÔNG CỌC Thi t bò thi công cọc công trường phải đảm bảo thi công an toàn, nhanh chóng hiệu theo yêu cầu thi t kế Các thi t bò thi công ... thi công công trình với khối lượng công việc sau: Thi công cọc khoan nhồi Thi công móng cọc Thi công cột,vách, sàn tầng hầm 1.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ KIẾN TRÚC, QUY MÔ CÔNG TRÌNH Công trình Trung Tâm Thương...
 • 46
 • 274
 • 0

đề tài trung tâm thương mại an bình phần thiết kế móng công trình

đề tài trung tâm thương mại an bình phần thiết kế móng công trình
... NAM Trang SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Trong nhà cao tầng vai trò móng quan trọng móng chòu lực đứng chòu lực ngang Móng ... NAM Trang 22 SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH + Ntcmqu : lực nén tiêu chuẩn đáy khối móng quy ước công trình, đài móng móng ... 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH + Ntcmqu : lực nén tiêu chuẩn đáy khối móng quy ước công trình, đài móng móng khối quy ước gây : Ntcmqu = Ntc + Nđ + Qm = 6544(T) + Fm : diện tích đáy móng...
 • 65
 • 245
 • 0

đề tài trung tâm thương mại an bình phần thiết kế sàn phẳng

đề tài trung tâm thương mại an bình phần thiết kế sàn phẳng
... Trang 17 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 52.8764 0.061 SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 0.063 6.6495 200 7.7000 0.342 OK ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH ... 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Khi tải trọng ngang tác dụng tải trọng tác dụng sẽû truyền vào công trình dạng lực phân bố sàn ( vò trí tâm cứng tầng ) sàn truyền lực sang hệ cột, ... nội lực kết cấu tính thép sàn a Khai báo mô hình etabs: GVHD: Thầy ĐINH HOÀNG NAM Trang SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Mô...
 • 21
 • 346
 • 0

đề tài trung tâm thương mại an bình phần tính khung

đề tài trung tâm thương mại an bình phần tính khung
... 2006-2011 SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM SAN HAM TH2 TH3 ... SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN TRET SAN ... THƯƠNG MẠI AN BÌNH NÉN SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN LAU13 SAN...
 • 88
 • 306
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Thiết kế trung tâm thương mại An Bình Lê Anh Trí

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Thiết kế trung tâm thương mại An Bình Lê Anh Trí
... Trung tâm th ng m i An Bình a i m xây d ng: Xã An Bình, huy n D An, t nh Bình D V trí chi n l ng c c a công trình: SVTH: Anh Trí MSSV: 0851020298 Page án t t nghi p k s xây d ng GVHD: TS D ... a trung bình: 274.4 mm (tháng 4) SVTH: Anh Trí MSSV: 0851020298 Page án t t nghi p k s xây d ng L L L GVHD: TS D ng H ng Th m ng m a cao nh t: 638 mm (tháng 5) ng m a th p nh t: 31 mm (tháng ... u thang SVTH: Anh Trí MSSV: 0851020298 Page 15 án t t nghi p k s xây d ng GVHD: TS D ng H ng Th m M t c t c u thang Nhip tính toán c a b n thang L0 = 2.9 + 1.55 = 4.45 m Chi u dày b n thang...
 • 182
 • 280
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Thiết kế trung tâm thương mại An Bình

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Thiết kế trung tâm thương mại An Bình
... 1.24 Bi c Bình MSSV:20761073 Trang 36 án t t nghi p KSXD khóa 2007 GVHD:Ths Tr n Quang H Hình 1.25 Bi c Bình MSSV:20761073 Trang 37 án t t nghi p KSXD khóa 2007 GVHD:Ths Tr n Quang H B c Bình Tính ... M c Bình MSSV:20761073 àn Trang 15 án t t nghi p KSXD khóa 2007 GVHD:THs Tr n Quang H Hình 1.7.Mơ hình khơng gian Hình 1.8 Mơ hình column strip middle strip c Bình MSSV:20761073 Trang 16 án t ... 1.4Dead + 1.0 PT-Transfer (ACI-9.2.1) c Bình MSSV:20761073 Trang 29 án t t nghi p KSXD khóa 2007 GVHD:Ths Tr n Quang H HÌnh 1.19 Bi Hình 1.20 Bi c Bình MSSV:20761073 Trang 30 án t t nghi p KSXD...
 • 249
 • 301
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp trung tâm thương mại an bìnhtrung tâm thương mại an bình bình dươngtrung tâm thương mại becamex bình dươngtrung tâm thương mại tân bìnhtrung tâm thương mại thái bình dương berlintrung tâm thương mại aeon bình dươngtrung tâm thương mại becamex bình dương tuyển dụngtrung tâm thương mại tại bình dươngdự án trung tâm thương mại cầu giấydo an trung tam thuong maitrung tâm thương mại tin học thiên ândự án trung tâm thương mại nha trangdự án trung tâm thương mại melinh plaza hà đôngdự án trung tâm thương mại đồng đăngdự án trung tâm thương mại thái nguyênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ