Nghiên cứu làm giàu U(VI) bằng hydrotalcite trong nước biển cho phân tích tỷ lệ 234u 238u bằng phổ kế alpha

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TỶ LỆ ĐẬU QUẢ CỦA MỘT SỐ GIỐNG HỒNG Ở THÁI NGUYÊN BẮC CẠN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TỶ LỆ ĐẬU QUẢ CỦA MỘT SỐ GIỐNG HỒNG Ở THÁI NGUYÊN BẮC CẠN
... vùng - Nghiên cứu đặc điểm sinh trởng, phát triển v mối liên hệ sinh trởng cnh với suất số giống hồng trồng phổ biến Thái Nguyên, Bắc Kạn - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật tăng tỷ lệ đậu quả, ... triển biện pháp nâng cao tỷ lệ đậu số giống hồng Thái Nguyên, Bắc Kạn Mục đích nghiên cứu đề tài - Điều tra, nghiên cứu giống hồng trồng hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, xác định giống sinh trởng phù ... 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu - Điều tra giống hồng hai tỉnh Thái Nguyên v Bắc Kạn - Các thí nghiệm theo dõi đặc điểm sinh học v biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ đậu quả, suất Thái Nguyên, Bắc Kạn...
 • 14
 • 547
 • 3

Nghiên cứu làm giàu kim loại trong bản mạch điện tử thải bằng phương pháp tuyển điện

Nghiên cứu làm giàu kim loại trong bản mạch điện tử thải bằng phương pháp tuyển điện
... thấy áp dụng phương pháp tuyển điện để làm giàu kim loại mạch điện tử thải với quy trình hệ thống làm việc đơn giản, hiệu cao, thân thiện với môi trường, khả áp dụng thực tế phương pháp cho trình ... hồi kim loại) Kết phù hợp với sở lí thuyết trình tuyển điện sản phẩm sau tuyển điện tách thành ba phần (phần nhựa không dẫn điện, phần hỗn hợp phần kim loại dẫn điện) Với mục đích làm giàu kim loại, ... trong mạch điện tử thải công đoạn đầu hệ thống tái chế phương pháp tuyển điện NỘI DUNG 2.1 Thí nghiệm 2.1.1 Chuẩn bị vật liệu Bản mạch điện tử (của máy tính) tháo dỡ linh kiện Bo mạch cắt...
 • 10
 • 236
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước thải nhà máy giấy sông lam (hưng phú hưng nguyên nghệ an) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước thải nhà máy giấy sông lam (hưng phú  hưng nguyên  nghệ an) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... chọn phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để nghiên cứu đề tài: Xác định hàm lợng kẽm nớc thải nhà máy giấy Sông Lam (Hng Phú Hng Nguyên Nghệ An) phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Để thực ... thải nhà máy giấy Sông Lam (Hng Phú Hng Nguyên Nghệ An) phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Cơ sở phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [3] Nếu ta chiếu chùm tia sáng có bớc sóng xác định ... Phơng pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử hoá Phơng pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử hoá dựa nguyên tắc tất nguyên tố trạng thái nguyên tử đợc hấp thụ bớc sóng định, cờng độ hấp thụ thể nồng độ nguyên...
 • 41
 • 805
 • 4

Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính

Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính
... tham khảo detmabun • Khảo sát khả hấp phụ tĩnh • Khảo sát khả hấp phụ động • Ứng dụng than bùn biến tính để tách kim loại nặng khỏi nước thải bể mạ chứa Cu, Ni, Cr 2.2 ứng dụng than bùn Than bùn ... tủa, phương pháp sắc ký, phương pháp chiết pha rắn, phương pháp hấp phụ Trong khóa luận này, đề xuất phương pháp hấp phụ kết hợp với phương pháp kết tủa để tách Ni khỏi nguồn nước bị ô nhiễm ... phương pháp thẩm thấu ngược, phương pháp trao đổi ion, phương pháp chiết, phương pháp đông tụ keo tụ… Với ưu điểm phương pháp hấp phụ phương pháp kết tủa nên đề xuất kết hợp hai phương pháp hấp phụ...
 • 43
 • 731
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính

Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính
... tham khảo detmabun • Khảo sát khả hấp phụ tĩnh • Khảo sát khả hấp phụ động • Ứng dụng than bùn biến tính để tách kim loại nặng khỏi nước thải bể mạ chứa Cu, Ni, Cr 2.2 ứng dụng than bùn Than bùn ... tủa, phương pháp sắc ký, phương pháp chiết pha rắn, phương pháp hấp phụ Trong khóa luận này, đề xuất phương pháp hấp phụ kết hợp với phương pháp kết tủa để tách Ni khỏi nguồn nước bị ô nhiễm ... phương pháp thẩm thấu ngược, phương pháp trao đổi ion, phương pháp chiết, phương pháp đông tụ keo tụ… Với ưu điểm phương pháp hấp phụ phương pháp kết tủa nên đề xuất kết hợp hai phương pháp hấp phụ...
 • 28
 • 359
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân đạm đến năng suất và chất lượng của cây cao lương làm thức ăn gia súc tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân đạm đến năng suất và chất lượng của cây cao lương làm thức ăn gia súc tại gia lâm hà nội
... Latinh,…dùng cao lương m t lo i lương th c b a ăn hàng ngày, cao luong ch y u ñư c làm th c ăn cho gia súc (dư i d ng lương th c ho c làm xiro lúa mi n ho c “ m t cao lương làm t gi ng có làm lư ng cao ... ng phân ñ m ñ n su t ch t lư ng c a cao lương làm th c ăn gia súc t i Gia Lâm - N i” 1.2 M c tiêu c a ñ tài: *M c tiêu chung: Tìm lư ng phân bón m t ñ phù h p làm tăng su t ch t lư ng cao lương ... ng cao lương chuyên dùng ñ làm th c ăn gia súc có su t ch t xanh cao t l s d ng thư ng 80 - 90% Ngoài m c ñích s d ng làm th c ăn gia súc, thân cao lương ñư c s d ng ñ s n xu t m t cao lương, ...
 • 149
 • 597
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất chất xanh của một số giống ngô nghiên cứu làm thức ăn gia súc trong vụ đông năm 2010 tại huyện nghĩa đàn nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất chất xanh của một số giống ngô nghiên cứu làm thức ăn gia súc trong vụ đông năm 2010 tại huyện nghĩa đàn  nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA NÔNG LÂM NGƯ  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CHẤT XANH CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NGHIÊN CỨU LÀM THỨC ĂN GIA SÚC TRONG VỤ ĐÔNG NĂM 2010 TẠI HUYỆN ... Đánh giá khả sinh trưởng phát triển ba giống ngô vụ đông 2010 huyện nghĩa đàn Đánh giá khả quang hợp ba giống ngô khác Đánh giá yếu tố cấu thành suất suất ba giống ngô Đánh giá chất lượng giống ngô ... nguồn thức ăn cho bò sữa Nghĩa Đàn - Nghệ An thực đề tài “Đánh gia khả sinh trưởng, phát triển suất chất xanh một số giống ngô nghiên cứu làm thức ăn gia súc vụ Đông năm 2010 huyện Nghĩa Đàn...
 • 68
 • 637
 • 1

Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử của bi (III) với 4 (2 pyriđilazo) rezocxin (par) và iotđua bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng bitmut trong nước thải xí nghiệp

Nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử của bi (III) với 4  (2 pyriđilazo)  rezocxin (par) và iotđua bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng bitmut trong nước thải xí nghiệp
... Nghiên cứu hệ phức đa phối tử PAR -Bi( III)-I- dung dịch n- 40 ớc phơng pháp trắc quang 40 3.2.1 Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đa phối tử hệ PAR -Bi( III)-I- 3.2.2 Nghiên cứu điều kiện tối u cho tạo ... tạo phức đa phối tử 42 PAR -Bi( III)-I- 48 3.2.3 Xác định thành phần phức PAR -Bi( III)-I- 3.2 .4 Xác định hệ số hấp thụ phân tử gam số cân 62 trình tạo phức PAR -Bi( III)-I- phơng pháp Cama 3.3 Xác định ... Đối với bitmut có nhiều công trình nghiên cứu phức đơn phối tử, phức đa phối tử ngời quan tâm nghiên cứu Thuốc thử - (2- pyriđilazo) - rezocxin (PAR) có khả tạo phức màu đơn - đa phối tử với nhiều...
 • 82
 • 580
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ crom trong nước bằng cây cỏ voi

Nghiên cứu khả năng hấp thụ crom trong nước bằng cây cỏ voi
... dụng để xử lý nước thải có chứa Crom  Kiến nghị Nên nghiên cứu khả hấp thụ kim loại khác cỏ voi Nghiên cứu áp dụng mô hình để xử lý loại nước thải có chứa Crom nước thải công nghiệp, nước thải bệnh ... cây, nồng độ Crom nước đầu vào khác khả hấp thụ Crom thùng khác Có khác biệt điều kiện sống, cách chăm sóc với mật độ khác nên khả hấp thụ chất dinh dưỡng thùng có nhiều lớn so với thùng Cỏ voi ... thuận lợi Việt Nam nước có nông nghiệp phát triển dồi nguồn nguyên liệu tự nhiên Xuất phát từ thực tế đó, khóa luận tập trung nghiên cứu đề tài:” Nghiên cứu khả hấp thụ Crom nước cỏ voi Đề tài vừa...
 • 50
 • 317
 • 0

Nghiên cứu khả năng tách loại cu2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Nghiên cứu khả năng tách loại cu2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc
... nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI Cu2+ TRONG NƢỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... Điều chế vật liệu hấp phụ từ vỏ lạc ………………………………….…… 45 II.4 Khảo sát ảnh hƣởng khối lƣợng vật liệu đến trình hấp phụ … II.5 Khảo sát ảnh hƣởng kích thƣớc vật liệu đến trình hấp phụ …… II.6 Khảo ... hấp phụ đồng Bảng 3.4 Ảnh hưởng pH đến trình hấp phụ đồng Bảng 3.5.Kết khảo sát phụ thuộc tải trọng hấp phụ vào nồng độ cân đồng Bảng 3.6 Kết hấp phụ Cu2+ vật liệu hấp phụ Bảng 3.7 Kết giải hấp...
 • 74
 • 360
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý cu2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương

Nghiên cứu khả năng xử lý cu2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương
... tài em nghiên cứu nội dung sau: Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ đậu tương Khảo sát khả hấp phụ yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương Đồng môi trường nước Khảo ... vào việc chế tạo vật liệu hấp phụ nhằm ứng dụng xử nước thải quan tâm Chính trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả xử Cu2+ nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương ... nghiệp ( luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ đậu tương - Khảo sát khả hấp phụ yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương...
 • 54
 • 346
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý mn2+ trong nước bằng vật liệu aluminium silicat xốp

Nghiên cứu khả năng xử lý mn2+ trong nước bằng vật liệu aluminium silicat xốp
... Phòng 2.4 Khảo sát khả hấp phụ Mn2+ vật liệu 2.4.1 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng Al đến khả hấp phụ Mn2+ vật liệu Tiến hành khảo sát ảnh hƣởng hàm lƣợng Al đến khả hấp phụ Mn2+ vật liệu thực theo ... đến khả hấp phụ Mn2+ vật liệu Vật liệu M10 với hàm lƣợng Al 10% có khả hấp phụ tốt Ảnh hƣởng nhiệt độ đến khả hấp phụ Mn2+ vật liệu Vật liệu M10 đƣợc sấy nhiệt độ 100oC có khả hấp phụ tốt Khảo ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ Mn2+ TRONG NƢỚC BẰNG VẬT LIỆU ALUMINIUM SILICAT XỐP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT...
 • 50
 • 287
 • 2

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ LÂN TRONG NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG ĐẤT ĐỎ BAZAN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM pptx

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ LÂN TRONG NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG ĐẤT ĐỎ BAZAN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM pptx
... mẫu nghiệm thức nghiệm thức đối chứng đất Thí nghiệm lặp lại lần 2.3.2 Nghiên cứu xử lân nước thải chế biến thủy sản hệ thống xử có chứa vật liệu đất đỏ bazan Tiến hành bố trí thí nghiệm ... thủy sản đất đỏ bazan phòng thí nghiệm thực nhằm: (i) lựa chọn mẫu đất đỏ bazan có khả làm giảm hàm lượng lân nước cao nhất; (ii) xác định khả hấp phụ lân vật liệu đất bazan nước thải chế biến thủy ... 1g đất đỏ bazan hấp phụ 1,51 mg PO43- tương đương với 0,49 mg 3- P-PO4 3.3 Khả loại bỏ lân nước thải chế biến thủy sản hệ thống lọc chứa vật liệu đất đỏ bazan Nước thải dùng làm thí nghiệm xử lý...
 • 9
 • 393
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu khả năng tách loại Pb2+ trong nước bằng nano sắt kim loại " ppt

Báo cáo
... su t lo i Pb2+ c a nano s t trư ng h p ñ t 325mg Pb2+/ 1g nano s t) Có th nói v i t l kh i lư ng Pb2+/ nano Fe kh o sát hi u su t tách lo i Pb2+ c a nano s t t l thu n v i hàm lư ng Pb2+ ban ñ ... u ki n thích h p ñ tách lo i Pb2+ kh i dung d ch nư c b ng nano s t, ñó là: + Hi u su t tách lo i Pb2+ c a nano s t 325gPb2+/1kg nano s t hàm lư ng Pb2+ ban ñ u ñ n ≤ 50mg/l nano s t 0,1g/l; + ... m i, hi u qu tách lo i Pb2+ b ng nano s t kim lo i cao g p l n - Vi c tách lo i Pb2+ b ng nano s t x y nhanh, t o c n r t thích h p ñ ng d ng vào th c ti n x lý nư c ô nhi m chì nano s t 0.8...
 • 5
 • 404
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng hấp thụ niken trong nước của cây rong đuôi chồn và cây bèo cáinghiên cứu trạm bù svc trên lưới truyền tải 220 kv phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng bù và biện pháp khắc phụcnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện lạng giang tỉnh bắc giangnghiên cứu của mazzaferri và cộng sự trên 1528 bệnh nhân đã thấy tỷ lệ sống sau 10 năm với uttg thể nhú và thể nang được điều trị bằng i131 sau phẫu thuật cắt tgtb lần lượt là 94 và 84 41nghiên cứu xúc tác lọc hóa dầu trong nướcphần iv nghiên cứu sử dụng phức sắt iii pan vào mục đích phân tíchnghiên cứu sử dụng phức sắt iii par vào mục đích phân tíchphân tích tỷ lệ thất nghiệp của vn trong những năm qua và biện phápphan tich ty le lam phatnghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – vishiện nay việc làm giảm hàm lượng chromium trong nước thải bằng phương pháp sinh học còn đang trong thời gian nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệmnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầunghiên cứu các hình thức liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ chè của hộ nông dân trên địa bàn thị trấn việt lâm huyện vị xuyên tỉnh hà giangđồ án nghiên cứu hệ thống cân bằng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng tại nhà máy tiên sơn hà tâyđồ án tốt nghiệp nghiên cứu và ứng dụng plc omron trong điều khiển các băng tảichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại