Tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt (Cây tỏi) ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt (cây tỏi) huyện đảo sơn, tỉnh quảng ngãi

Tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt (cây tỏi) ở huyện đảo lý sơn, tỉnh quảng ngãi
... văn Quảng Ngãi, tháng 11 năm 2015 Tác giả Nguyễn Vũ Bảo i LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sỹ với đề tài: Tác động biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt (cây tỏi) huyện đảo Sơn tỉnh Quảng Ngãi ... đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lĩnh vực trồng trọt Huyện đảo Sơn 22 2.1.1 Khái niệm đánh giá tác động BĐKH 22 2.1.2 Cách tiếp cận đánh giá tác động biến đổi khí hậu ... yếu tố khí hậu Quảng Ngãi huyện đảo Sơn năm gần 36 3.1.1 Biến đổi khí hậu Quảng Ngãi năm gần 36 iii 3.1.2 Xu biến đổi yếu tố khí hậu Huyện đảo Sơn 44 3.2 Ảnh hƣởng yếu tố...
 • 90
 • 271
 • 0

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực canh tác lúa tỉnh quảng ngãi

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực canh tác lúa tỉnh quảng ngãi
... SAU ĐẠI HỌC VÕ NGỌC DŨNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN LĨNH VỰC CANH TÁC LÚA TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Mã số: chương trình đào ... này, để đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lĩnh vực canh tác lúa tỉnh Quảng Ngãi tác giả tính toán thay đổi nhu cầu tưới diện tích đất cho vùng canh tác lúa sở Kịch biến đổi khí hậu Nước ... đảm bảo an ninh lương thực bối cảnh chịu tác động biến đổi khí hậu Vì vậy, việc Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lĩnh vực canh tác lúa tỉnh Quảng Ngãi cần thiết, làm sở cho việc triển khai...
 • 86
 • 559
 • 0

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội
... 0.2 0.0 -0 .2 4-1 -1 977 2 4-1 -1 977 1 3-2 -1 977 5-3 -1 977 2 5-3 -1 977 1 4-4 -1 977 4-5 -1 977 2 4-5 -1 977 1 3-6 -1 977 3-7 -1 977 2 3-7 -1 977 1 2-8 -1 977 1-9 -1 977 2 1-9 -1 977 1 1-1 0-1 977 3 1-1 0-1 977 2 0-1 1-1 977 1 0-1 2-1 977 Hỡnh ... 1 3-1 0-1 971 2-1 2-1 971 2 1-1 -1 972 1 1-3 -1 972 3 0-4 -1 972 1 9-6 -1 972 8-8 -1 972 2 7-9 -1 972 1 6-1 1-1 972 5-1 -1 973 2 4-2 -1 973 1 5-4 -1 973 4-6 -1 973 2 4-7 -1 973 1 2-9 -1 973 1-1 1-1 973 2 1-1 2-1 973 9-2 -1 974 3 1-3 -1 9 Hỡnh 3.7: So ... 2 6-3 -1 972 1 5-5 -1 972 4-7 -1 972 2 3-8 -1 972 1 2-1 0-1 972 1-1 2-1 972 2 0-1 -1 973 1 1-3 -1 973 3 0-4 -1 973 40 1 9-6 -1 973 8-8 -1 973 2 7-9 -1 973 1 6-1 1-1 973 5-1 -1 974 2 4-2 -1 er] Time Series Water Level 1 3-1 0-1 971 2-1 2-1 971...
 • 63
 • 430
 • 0

dự báo TáC ĐộNG CủA BIếN ĐổI KHí HậU ĐếN SảN XUấT LúA HUYệN THáI THụy, TỉNH THáI BìNH

dự báo TáC ĐộNG CủA BIếN ĐổI KHí HậU ĐếN SảN XUấT LúA ở HUYệN THáI THụy, TỉNH THáI BìNH
... theo kịch biến đổi khí hậu 980 on Vn im, Trng c Trớ, Ngụ Tin Giang 3.2.2 Biến đổi suất lúa biến đổi khí hậu huyện Thái Thuỵ Kết chạy phần mềm DSSAT với tham số phù hợp với giống IR64 Thái Bình thu ... Nhằm lm rõ tác động BĐKH đến sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu ny ứng dụng phần mềm DSSAT đánh giá ảnh hởng BĐKH đến sản xuất lúa Thái Bình PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Để đánh giá tổng hợp tác động điều ... 20-2000 Trơng Đức Trí, Ngô Tiền Giang (2008) Tác động biến đổi khí hậu sản xuất lúa Thái Thụy, Thái Bình Đề ti cấp Viện KTTV & MT 2007-2008 UNDP (2007) Báo cáo phát triển ngời 2007/2008 (Bản tiếng...
 • 8
 • 752
 • 9

tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
... hậu đến sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn Mục tiêu nhiệm vụ đề tài: a, Mục tiêu: Kinh tế nông nghiệp - Cung cấp thông tin tác động khí hậu đến sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn - ... NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3.1 Tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp 3.1.1 Tác động đến linh vực sản xuất nông nghiệp Kinh tế nông nghiệp 10 BĐKH làm thay đổi điều kiện sống loài ... tích thực trạng tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn điều kiện biến đổi khí hậu - Từ đề giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam Phương pháp...
 • 22
 • 2,063
 • 19

Tác động của biến đổi khí hậu đến bangkok, thái lan và trận lũ lịch sử năm 2011

Tác động của biến đổi khí hậu đến bangkok, thái lan và trận lũ lịch sử năm 2011
... bên Thái Bình Dương, gây trận lịch sử tồi tệ vòng nửa kỷ qua Bangkok, Thái Lan vào năm 2011 Trận lịch sử năm 2011 Bangkok 3.1 Nguyên nhân - Dự báo chưa tốt dẫn đến điều hành không hợp lý ... I Lời mở đầu Năm 2011, thủ đô Bangkok Thái Lan gồng chịu lụt lịch sử lớn kể từ năm 1970 đến Nguyên nhân trận lịch sử hệ từ bất thường thiên nhiên, biểu hiện tượng biến đổi khí hậu, có số nguyên ... trường, biến đổi khí hậu thường đề cập tới thay đổi khí hậu nay, gọi chung tượng nóng lên toàn cầu Nguyên nhân làm biến đổi khí hậu trái đất gia tăng hoạt động tạo chất thải khí nhà kính, hoạt động...
 • 18
 • 235
 • 0

Tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt tỉnh đồng nai

Tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt tỉnh đồng nai
... .22 4.2 Đánh giá tác động BĐKH đến nguồn nước mặt 29 4.2.1 Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng nước .29 4.2.2 Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến trình xâm nhập ... giảm khả ứng phó với biến đổi khí hậu Trang Tiểu luận môn học Tác động biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt tỉnh Đồng Nai Việt Nam có khoảng 830 -840 tỷ m3 nước mặt, lượng nước lãnh thổ chiếm ... sông Đồng Nai 3.3.1 Chất lượng nguồn nước mặt 3.3.2 Xâm nhập mặn .8 3.4 Lưu lượng nguồn nước mặt sông Đồng Nai ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUỒN...
 • 7
 • 853
 • 30

TÁC ĐỘNG của BIẾN đổi KHÍ hậu đến NÔNG NGHIỆP và AN NINH LƯƠNG THỰC tại VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG của BIẾN đổi KHÍ hậu đến NÔNG NGHIỆP và AN NINH LƯƠNG THỰC tại VIỆT NAM
... bị đói Vì thế, an ninh lương thực ngày trở nên quan trọng quốc gia khu vực Tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệp an ninh lương thực Việt Nam Nước ta có 85 triệu dân dự báo đến năm 2020, dân ... nghiêm trọng khác Các tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệp an ninh lương thực Việt Nam bao gồm: - Thu hẹp diện tích đất nông nghiệp: Theo tính toán, nhiệt độ trung bình Việt Nam tăng lên 3oC ... đảm bảo an ninh lương thực ngày cấp bách Tác động biến đổi khí hậu tới nông nghiệp an ninh lương thực giới Nhu cầu lương thực thếgiới đa dạng, lúa gạo mặt hàng lương thực quan trọng Hàng năm giới...
 • 14
 • 1,102
 • 3

Tác động của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn trên hạ lưu hệ thống sông đồng nai

Tác động của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn trên hạ lưu hệ thống sông đồng nai
... toán xâm nhâ ̣p mă ̣n ̣ lưu ̣ thố ng sông Đồ ng Nai ở hiên tra ̣ng năm 2009 ̣ ́ - Đánh giá đinh tinh tác động nước biển dâng biến đổi khí hậu đến xâm nhập ̣ ́ mặn hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai ... Ngang… 1.1.3 Diến biến xâm nhập mặn hệ thống sông Đồng Nai Xâm nhập mặn yếu tố tự nhiên quan trọng cần phải quan tâm vùng hạ du sông Đồng Nai - Sài Gòn Diễn biến xâm nhập mặn hạ du phụ thuộc vào ... Bản đồ lưu vực hệ thống sông Đồng Nai 1.1.2 Mang lưới thủy văn [1] ̣ Hệ thống sông Đồng Nai bao gồm sông sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Bé, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông sông Vàm Cỏ Tây Tác...
 • 16
 • 359
 • 0

Tổng quan tác động của biến đổi khí hậu đến các vùng đới bờ

Tổng quan tác động của biến đổi khí hậu đến các vùng đới bờ
... Tổng quan tác động Biến đổi khí hậu đến vùng đới bờ Trang / 10 TỔNG QUAN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CÁC VÙNG ĐỚI BỜ TÓM TẮT Một hệ biến đổi khí hậu (BĐKH) gia tăng ... Võ Lê Phú Tổng quan tác động Biến đổi khí hậu đến vùng đới bờ Trang / 10 Hình Sự tan chảy núi băng Austrila Hình Sự thay đổi dòng hải lưu TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CÁC VÙNG ĐỚI BỜ Rủi ro ... hình biến đổi khí hậu nặng thêm (Hình 5) Học viên: Dương Đình Nam – CHQLMT khóa 2010, ĐHBK Tp.HCM GVHD: Ts Võ Lê Phú Tổng quan tác động Biến đổi khí hậu đến vùng đới bờ Trang / 10 Hình 5: Mối quan...
 • 9
 • 373
 • 7

Luận văn Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang

Luận văn Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang
... n Giang nói riêng, hi nghiên c v ng c a ho ng c a Bi i khí h u n C H Nghiên c i v i ngành thu s n ng nuôi tr ng thu s n t i Ti n Giang tài H U TE M c tiêu c N i dung nghiên c u + T ng quan v nghiên ... th y s n t i Ti n Giang + ng t i ngành th y s n xu t gi i pháp ng phó Ti n Giang Ti n Giang ng Ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: ngành th y s n t i t nh Ti n Giang + Ph m vi nghiên c u: Các huy ... - C H LÊ TH NGHIÊN C H U TE BI NUÔI TR T LU Chuyên ngành: Công ngh Mã s ngành: 608506 TP H NG NGHIÊN C NG C A BI I KHÍ H U N HO NG NUÔI TR NG TH Y S N T ITI N GIANG RESEARCH AND EVALUATE...
 • 158
 • 598
 • 6

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh nghệ an; đề xuất giải pháp ứng phó

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh nghệ an; đề xuất giải pháp ứng phó
... Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến số hoạt động kinh tế xã hội ven biển tỉnh Nghệ An Từ đó, đề giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 2/ Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp chuyên ... đó, số khía cạnh, ta xem xét đến khả tồn tác động tích cực BĐKH đến hoạt động phát triển kinh tế địa phương Đánh giá tác động BĐKH đến số hoạt động ven biển Nghệ An 2.1 Tác động BĐKH đến hoạt động ... cao gây xói mòn bờ biển phá vỡ rạn san hô nước biển ấm lên 3.3 Đề xuất số giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu dải ven biển tỉnh Nghệ An Xây dựng nông nghiệp phục hồi khí hậu Đánh bắt cá nuôi trồng...
 • 9
 • 521
 • 9

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giang và đề xuất giải pháp ứng phó

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giang và đề xuất giải pháp ứng phó
... đánh giá đến TNN thực theo kịch phát thải trung bình B2 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƢỚC TỈNH HÀ GIANG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ 3.1 Tác động biến đổi ... nguyên nước tỉnh Giang và đề xuất giải pháp ứng phó với mục tiêu đánh giá tác động BĐKH tài nguyên nước Giang bao gồm tác động đến lượng mưa, dòng chảy, lũ quét - lũ ống, bốc nước ... Chương Đánh giá tác động BĐKH đến TNN tỉnh Hà Giang và đề xuất số giải pháp ứng phó CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ BIỂU HIỆN, TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG...
 • 24
 • 662
 • 1

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông nhuệ đáy thuộc thành phố hà nội

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông nhuệ đáy thuộc thành phố hà nội
... thị hóa diễn mạnh Đề tài luận văn Nghiên cứu tác động Biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy lƣu vực sông Nhuệ Đáy thuộc địa bàn Thành phố Nội đƣợc hình thành, có ý nghĩa khoa học thực tiễn ... Lƣu vực sông Đáy Lƣu vực sông Đáy địa bàn thành phố Nội với chiều dài 114 km Các chi lƣu sông Đáy: sông Tích, sông Bùi, sông Thanh Nói chung 85% lƣợng dòng chảy lƣu vực sông Đáy địa bàn thành ... lƣu vực sông Nhuệ - Đáy phần 1.4 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI LƢU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY THUỘC ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.4.1 Điều kiện địa lý tự nhiên Lƣu vực sông Đáy địa bàn thành phố...
 • 21
 • 355
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệpnghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế của nông hộ trên địa bàn tỉnh phú thọtac dong cua bien doi khi hau den tai nguyen nuoc o viet namtac dong cua bien doi khi hau den hoat don nuoi trong thuy san o nghe antác động của biến đổi khí hạu đến vườn quốc gia tam đảo3 đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giangvà đề xuất một số giải pháp ứng phótác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giangbiến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh nam địnhtác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống tự nhiên và sinh tháitác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vựctác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh nam địnhtác động của biến đổi khí hậu đến môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiêntác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế xã hộitác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên rừngnghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở việt nam khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phóNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên NH TMCP bưu điện Liên Việt.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa LOTTE MART và BIG CNghiên cứu việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) trong công ty cổ phần gạch men COSEVCO (DACERA).Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.Báo cáo Độc Tố Thực PhẩmBài 21. Ôn tậpPHÁT TRIỂN CÂY CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAIPhát triển cây keo lai trên địa bànGiây, thế kỉPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Khánh Hoà.Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú Tàitả người thân trong gia đình emcác bài văn miêu tra về thầy cô giáo hay nhấtĐỘC TỐ THỰC PHẨM HYDROCACBON THƠMPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á.Phát triển Dịch vụPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK VIEWLOGPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK QUICK LOOKBài 20. k, khPhát triển kinh tế tư