Nghiên cứu ứng dụng sấy hồng ngoại trong quá trình bảo quản sản phẩm mít xuất khẩu

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "SỬ DỤNG TIA HỒNG NGOẠI TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN THÓC" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ý dùng xạ hồng ngoại để bảo quản giống 3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian chiếu đến mật độ côn trùng Mẫu thóc thí nghiệm mẫu thóc có nhiễm côn trùng, mật độ 62 con/ kg, lấy kho bảo quản Điện ... (6,9-6) Độ nứt % - Nghiên cứu ảnh hưởng độ dày lớp hạt đến độ nứt Điều kiện nghiên cứu tiến hành: khoảng cách 330 mm, trường nhiệt độ chiếu 49-500C Các số liệu thực nghiệm trình bày hình 10 h= ... vấn đề giải công nghệ sấy (năng suất, thời gian độ sấy đều) - Nghiên cứu ảnh hưởng xạ hồng ngoại đến tỉ lệ nẩy mầm hạt Kết thực nghiệm trình bày bảng Bảng Ảnh hưởng thời gian chiếu xạ đến tỉ lệ...
 • 4
 • 305
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật trong quá trình thu hồi carotenoprotein từ phế liệu đầu tôm

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật trong quá trình thu hồi carotenoprotein từ phế liệu đầu tôm
... suất thu hồi astaxanthin thay đổi theo tỷ lệ vi sinh vật/ phế liệu đầu tôm Ở mẫu đối chứng, không bổ sung vi sinh vật vào phế liệu hiệu suất thu hồi astaxanthin thấp 22,7% Khi bổ sung vi sinh vật ... suất thu hồi astaxanthin tăng theo tỷ lệ vi sinh vật /phế liệu từ – 5% bắt đầu hạ xuống, giá trị cao tỷ lệ vi sinh vật/ phế liệu 5% Sự khác hiệu suất thu hồi protein astaxanthin tỷ lệ vi sinh vật/ ... thích hợp để vi sinh vật thủy phân phế liệu đầu tôm nhằm thu hồi phức hợp carotenoprotein là: tỷ lệ nước /phế liệu 1/1; phế liệu phải xay nhỏ (nhưng không nát); tỷ lệ vi sinh vật/ phế liệu 5%; thời...
 • 58
 • 633
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn probiotic trong quá trình sản xuất nước cà rốt

Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn probiotic trong quá trình sản xuất nước cà rốt
... xu t nư c r t probiotic 2.2 Khái ni m v vi khu n probiotic 2.2.1 Khái ni m probiotic 2.2.2 Vai trò, tác d ng c a vi khu n probiotic ñ i v i s c kh e ngư i 10 2.3 Các ch ng vi khu n probiotic ... ng vi khu n probiotic 14 2.3.2 Cơ ch ho t ñ ng c a vi khu n probiotic 19 2.3.3 M t s vi khu n probiotic 20 2.4 Tình hình nghiên c u s n xu t th c ph m probiotic 24 2.4.1 Khái ni m v th c ph m probiotic ... 3.2.2 L a ch n ch ng vi khu n probiotic thích nghi môi trư ng nư c r t 3.2.3 31 Xác ñ nh s lư ng vi khu n probiotic b sung vào nư c r t quy trình s n xu t nư c r t probiotic không lên...
 • 94
 • 260
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bao gói trong quá trình bảo quản sản phẩm cá điêu hồng (oreochromis sp) xông khói nóng

nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bao gói trong quá trình bảo quản sản phẩm cá điêu hồng (oreochromis sp) xông khói nóng
... cho bảo quản sản phẩm điêu hồng xông khói nóng 43 Khoa Thuỷ Sản – Trường ĐHCT CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Kết nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp bao gói trình bảo quản sản phẩm điêu ... thực phẩm cần phải có loại bao gói kết hợp với chế độ bảo quản hợp lý Vì thế, việc thực đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp bao gói trình bảo sản phẩm điêu hồng (Oreochromis sp) xông khói nóng ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN KIM YẾN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP BAO GÓI TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN SẢN PHẨM CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp) XÔNG KHÓI NÓNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI...
 • 84
 • 223
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng sinh trắc học trong việc đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch điện tử

Nghiên cứu ứng dụng sinh trắc học trong việc đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch điện tử
... 3.2 Các cách ứng dụng sinh trắc học vào PKI 58 3.2.1 Ứng dụng sinh trắc để thẩm định người dùng 58 3.2.2 Ứng dụng khóa cá nhân từ sinh trắc học5 9 3.2.3 Ứng dụng sinh trắc học để bảo vệ khóa cá ... ký/xác thực 49 2.4 Kết chương 56 Chương 3: ỨNG DỤNG SINH TRẮC TRONG ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 57 3.1 Khảo sát thực trạng việc bảo vệ khóa bí mật 57 3.1.1 Các thiết bị Token ... nhân59 3.3 Các giải pháp tích hợp sinh trắc học vào PKI 59 3.3.1 Tích hợp đặc trưng sinh trắc người dùng chứng thư số X509 60 3.3.2 Giải pháp dùng mật mã sinh trắc để bảo vệ khóa bí mật66 3.4 Đề xuất...
 • 2
 • 387
 • 9

Nghiên cứu ứng dụng sinh trắc học trong việc đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch điện tử

Nghiên cứu ứng dụng sinh trắc học trong việc đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch điện tử
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Đào Minh Ngọc NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SINH TRẮC HỌC TRONG VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Ngành: Công nghệ thông tin ... văn tập trung tìm hiểu nghiên cứu sở hạ tầng khóa công khai sinh trắc Nội dung luận văn Nghiên cứu ứng dụng sinh trắc học việc đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch điện tử gồm có phần mở đầu, ... cách ứng dụng sinh trắc học vào PKI 60 3.2.1 Ứng dụng sinh trắc để thẩm định ngƣời dùng .60 3.2.2 Ứng dụng khóa cá nhân từ sinh trắc học .61 3.2.3 Ứng dụng sinh trắc học để bảo...
 • 102
 • 298
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng chuỗi thời gian trong việc dự báo kinh doanh xăng dầu

Nghiên cứu ứng dụng chuỗi thời gian trong việc dự báo kinh doanh xăng dầu
... tài: Nghiên cứu ứng dụng chuổi thời gian việc dự báo kinh doanh xăng dầu www.themegallery.com Mục tiêu đề tài Dựa vào liệu theo chuổi thời gian - time series xây dựng mô hình ước lượng liệu, dự báo ... 1.2 Đặc điểm dự báo 1.3 Các loại dự báo 1.3.1 Căn vào độ dài thời gian dự báo 1.3.2 Dựa vào phương pháp dự báo: 1.3.3 Căn vào đối tượng dự báo 1.4 Các nghiên cứu liên quan & Lý chọn đề tài 1.5 ... Dãy số thời gian Dãy số thời gian dãy số trị số tiêu thống kê xếp theo thứ tự thời gian Mỗi dãy số thời gian có hai thành phần: Thời gian: ngày, tuần, tháng, quí, năm, Độ dài hai thời gian liền...
 • 49
 • 133
 • 0

Bước đầu nghiên cứu ứng dụng nhựa macroporous d101 trong phân lập isoflavonoid từ sắn dây

Bước đầu nghiên cứu ứng dụng nhựa macroporous d101 trong phân lập isoflavonoid từ sắn dây
... hiệu quả, kinh tế dễ ứng dụng vào sản xuất thực tế để phân lập isoflavonoid từ Sắn dây, đề tài Bước đầu nghiên cứu ứng dụng nhựa Macroporous D101 phân lập isoflavonoid từ Sắn dây thực với mục ... HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THẾ VŨ MÃ SINH VIÊN: 1101608 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NHỰA MACROPOROUS D101 TRONG PHÂN LẬP ISOFLAVONOID TỪ SẮN DÂY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SỸ Người hướng dẫn: Ds ... giải hấp phụ isoflavonoid từ dịch chiết Sắn dây hạt nhựa Macroporous D101 Triển khai chiết xuất phân lập isoflavonoid từ Sắn dây tươi mẻ 10kg 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vài nét Sắn dây 1.1.1 Tên...
 • 54
 • 614
 • 1

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Modified Atmosphere Packaging (MAP) bảo quản nhãn tươi ở nhiệt độ thấp

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Modified Atmosphere Packaging (MAP) bảo quản nhãn tươi ở nhiệt độ thấp
... lại, thiết kế MAP Nghiên cứu mô hình thực nghiệm Mục đích nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật MAP để hoàn thiện công nghệ bảo quản nhãn tươi nhiệt độ thấp, nhằm kéo dài thời gian bảo quản đồng thời trì ... ảnh hưởng bị MAP trở thành phương pháp thông dụng đáp ứng đòi hỏi công nghệ bảo quản, vận chuyển bán lẻ rau [6] Nếu thời gian bảo quản rau 20 ÷ 25 0C đơn vị bảo quản MAP tăng gấp đôi, bảo quản ... thấy bảo quản nhiệt độ môi trường phản ứng oxi hóa diễn nhanh chóng dẫn tới thời gian bảo quản sản phẩm ngắn Khi điều kiện nhiệt độ thấp cường độ hô hấp nhãn giảm xuống, điều thể qua nồng độ O2...
 • 10
 • 379
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo quản tài liệu giấy tại các trung tâm lưu trữ quốc gia

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo quản tài liệu giấy tại các trung tâm lưu trữ quốc gia
... thiệu biện pháp bảo quản tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia áp dụng, để từ có sở đề xuất biện pháp thích hợp Chương 3: Các biện pháp kỹ thuật bảo quản khả ứng dụng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia ... hình bảo quản tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 41 2.3.1 Tình hình bảo quản tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I: 41 2.3.2 Tình hình bảo quản tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia ... đảm bảo vẹn toàn tài liệu lưu trữ Phạm vi đề tài: Với tên gọi "Nghiên cứu ứng dụng biện pháp kỹ thuật để bảo quản tài liệu giấy Trung tâm Lưu trữ Quốc gia" , đề tài tập trung khảo sát, nghiên cứu...
 • 94
 • 623
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật vào quá trình lên men ca cao

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật vào quá trình lên men ca cao
... phẩm vi sinh vật dùng để lên men hạt ca cao quy mô phòng thí nghiệm  Ứng dụng thử nghiệm chế phẩm vi sinh vật trình lên men ca cao quy mô phòng thí nghiệm Nội dung nghiên cứu xiii  Nghiên cứu ... – đƣợc Hình 1.4 Lên men ca cao thùng [38] 1.3 Tổng quan vi sinh vật lên men ca cao  Một số nghiên cứu giới xác định hệ vi sinh vật đa dạng tham gia vào trình lên men bao gồm vi khuẩn lactic ... vi sinh vật Nghiên cứu thử nghiệm bổ sung chế phẩm vi sinh vật trình lên men ca cao quy mô phòng thí nghiệm Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài  Cung cấp liệu khoa học trình lên men hạt ca cao...
 • 90
 • 253
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến sản phẩm sữa dừa

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến sản phẩm sữa dừa
... béo cao nh t r t thu n l i cho trình ch bi n 2.2 Các trình công ngh s d ng s n xu t s a d a 2.2.1 Nghi n Nghi n trình phân chia v t th r n thành nhi u ph n nh Quá trình nghi n c s d ng ph bi n ... Ch n trình s d ng nhi t làm vô ho t enzyme trư c trình ch bi n khác Ch n không ph i phương pháp b o qu n mà c xem trình x lý sơ b c ti n hành gi a giai o n chu n b nguyên li u trình sau ó trình ... ho t trình ch n c xem thành công - Làm gi m lư ng vi sinh v t b m t: Quá trình ch n làm gi m m t lư ng l n vi sinh v t b m t nguyên li u ó t o i u ki n thu n l i cho trình ti p theo Trong trình...
 • 58
 • 965
 • 8

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản rượu nếp than sản xuất bằng công nghệ enzyme và nấm men thuần chủng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản rượu nếp than sản xuất bằng công nghệ enzyme và nấm men thuần chủng
... lên men điều ảnh hưởng đến thoát khí CO2 nên ảnh hưởng đến trình lên men “Bùi Thị Quỳnh Hoa, 2002” 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men Có năm yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men rượu ... Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình bảo quản rượu nếp than sản xuất công nghệ enzyme nấm men chủng Trần Thị Hồng Chúc thực báo cáo, hội đồng chấm luận văn thông qua Cán hướng dẫn Nguyễn Công ... với sản phẩm hấp dẫn cần phải có nghiên cứu yếu tố tác động đến chất lượng rượu để từ tìm điều kiện thích hợp để bảo quản rượu Chính lẽ mà nghiên cứu đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình...
 • 79
 • 1,197
 • 6

Kết quả thảo luận nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản rượu nếp than sản xuất bằng công nghệ enzyme và nấm men thuần chủng

Kết quả thảo luận nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản rượu nếp than sản xuất bằng công nghệ enzyme và nấm men thuần chủng
... Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ, chất bảo quản, bao bì đến chất lượng sản phẩm rượu nếp than theo thời gian Sau trình lên men chính, muốn biết chất lượng sản phẩm có thay đổi trình lên men phụ tiến ... phẩm nhanh Sau số hình ảnh màu sắc sản phẩm rượu nếp than: Hình 7: Sản phẩm rượu nếp than Chuyên ngành công nghệ thực phẩm – Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng 29 Luận văn tốt nghiệp khóa 29 – ... thời gian Trong trình bảo quản lượng ester không ổn định So sánh với trình bảo quản rượu qua chưng cất lượng ester không đổi điều kiện nhiệt độ bao bì sau thời gian bảo quản tuần Một vài lý để giải...
 • 47
 • 534
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số nghiên cứu ứng dụng sấy phun trong thực phẩmnghiên cứu ứng dụng phần mềm labview trong thí nghiệm động cơ đốt tronnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật orringer trong điều trị ung thư thực quảnnghiên cứu ứng dụng phân loại barcelona trong ung thư biểu mô tếbào gan tại khoa tiêu hóa bệnh viện bạch maiung dung tia hồng ngoại trong cong nghiepnghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông krông pô kônghiên cứu ứng dụng công nghệ gps trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnnghiên cứu ứng dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp nhận dạng vị trí rôbốt hai khâutình hình nghiên cứu sử dụng vật liệu ngoài gỗ làm nguyên liệu cho sản xuất ván dămnghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quảnnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình lên men rượu vang chanh dâynghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản và chất bảo quản tới sự biến đổi chất lượng của dầu đầu cá ngừ trong quá trình bảo quảnhững hư hỏng xảy ra trong quá trình bảo quản và biện pháp hạn chếmột số chính sách áp dụng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm của công tynghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít chế biến tươiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả