Nghiên cứu cô lập depside từ loài địa y usnea aciculifera

Nghiên cứu môi trường đầu trên địa bàn tỉnh thái bình

Nghiên cứu môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh thái bình
... nh 1.3 Ph m vi nghiên c u 1.3.1 ð a bàn nghiên c u: T nh Thái Bình; 1.3.2 ð i ng nghiên c u Nh ng v n ñ lý lu n v môi trư ng ñ u tư, nh ng nhân t tác ñ ng ñ n môi trư ng ñ u tư; Trư ng ð i ... M t s v n ñ lý lu n b n v ñ u môi trư ng ñ u 2.1.1 Lý lu n v ñ u 2.1.1.1 Khái ni m v ñ u tư, phân lo i ñ u - Khái ni m v ñ u tư: ð u vi c nhà ñ u b v n b ng lo i tài s n h u ... ñ ng c a y u t thu c môi trư ng r ng l n hơn, theo t ng c p ñ như: Môi trư ng ñ u ngành, môi trư ng ñ u ñ a phương, môi trư ng ñ u qu c gia Trong môi trư ng ñ u n ñ nh, m c ñ bi n...
 • 139
 • 210
 • 0

Nghiên cứu phát triển một số loài địa lan kiếm (cymbidium sp) tại vùng sapa lào cai

Nghiên cứu phát triển một số loài địa lan kiếm (cymbidium sp) tại vùng sapa  lào cai
... trên, ñ tài: Nghiên c u phát tri n m t s loài ñ a lan Ki m (Cymbidium sp) t i vùng Sa Pa – Lào Cai nh m góp ph n phát tri n m t s loài ð a Lan Ki m b n ñ a t i vùng Sa Pa – Lào Cai, ph c v nhu ... có h phong lan mi n B c nư c ta, nhi u nghiên c u v nhân gi ng ñ a lan ñã thành công, song công trình nghiên c u, phát tri n loài hoa lan ch u l nh ñ c bi t loài ñ a lan b n ñ a Xu t phát t t nh ... ñ a ñi m th i gian nghiên c u ð i tư ng nghiên c u: Nghiên c u t p ñoàn ñ a lan Ki m b n ñ a ñư c thu th p t i vùng Sa Pa – Lào Cai ð a ñi m nghiên c u: Trung tâm nghiên c u phát tri n ôn ð i...
 • 118
 • 884
 • 0

Xét duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện cho sở bán buôn, bán lẻ thuốc, sở y tế, sở nghiên cứu, sở đào tạo chuyên ngành Y Dược, trung tâm cai nghiện trên địa bàn pdf

Xét duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành Y Dược, trung tâm cai nghiện trên địa bàn pdf
... làm lại cho kịp thời Bước Xử lý hồ sơ Sở Y tế định việc duyệt không duyệt dự trù thuốc g y nghiện Nếu không chấp thuận phê duyệt dự trù mua thuốc phải trả lời văn nêu rõ lý Bước Trả kết a Địa điểm: ... tồn kho (1) Duyệt (9) (10) (11) Ng y tháng năm Ng y tháng năm Nơi nhận: Người đứng đầu Duyệt dự trù gồm trang khoản Người lập dự trù sở Được mua công ty - Lưu sở quan duyệt dự trù (Ký tên, ... dấu) * Dự trù áp dụng cho sở kinh doanh, sử dụng thuốc g y nghiện * Có thể làm dự trù bổ sung năm cột 4, 5, 6, 7, phải số liệu thời gian trước ng y làm dự trù * Dự trù làm thành (đơn vị dự trù lưu...
 • 7
 • 489
 • 0

Xét duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần, tiền chất cho sở bán buôn, bán lẻ thuốc, sở y tế, sở nghiên cứu, sở đào tạo chuyên ngành Y - Dược, trung tâm cai nghiện trên địa bàn potx

Xét duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần, tiền chất cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành Y - Dược, trung tâm cai nghiện trên địa bàn potx
... đầu sở Ng y tháng năm Duyệt dự trù gồm trang khoản Được mua công ty - Lưu sở quan duyệt dự trù (Ký tên, đóng dấu) * Dự trù áp dụng cho sở kinh doanh, sử dụng thuốc hướng tâm thần (tiền chất) ... 29/04/2010 Bộ Y tế Hướng dẫn hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần tiền chất dùng làm thuốc Mẫu số 10 Tên sở: Số: DỰ TRÙ MUA THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN (TIỀN CHẤT) Kính gửi: ……………………………… TT Tên thuốc, ... - Trường hợp hồ sơ thiếu không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời Bước Xử lý hồ sơ Sở Y tế định việc duyệt không duyệt dự trù thuốc hướng tâm...
 • 7
 • 547
 • 0

Nghiên cứu cổ tức, đầu tư, tính bất ổn của dòng tiền bằng chứng thực nghiệm tại việt nam

Nghiên cứu cổ tức, đầu tư, tính bất ổn của dòng tiền bằng chứng thực nghiệm tại việt nam
... đ u t , tính b t n c a dòng ti n: B ng ch ng th c nghi m t i Vi t Nam 1.2 M c tiêu câu h i nghiên c u Bài nghiên c u t p trung nghiên c u m i quan h gi a c t c đ u t , v i tính b t n dòng ti ... lu n c a nghiên c u cho th y r ng dòng ti n có tác đ ng m nh lên đ u t Dòng ti n đ c xem xét d i hai y u t thi u h t dòng ti n bi n đ ng dòng ti n Tính bi n đ ng dòng ti n thi u h t dòng ti n ... t c Ti p t c nh ng nghiên c u đ làm rõ t m quan tr ng c a tính b t n dòng ti n h n n a Chaya and Suh (2009) ti n hành nghiên c u v sách c t c tính b t n dòng ti n S d ng m u nghiên c u 5000 công...
 • 106
 • 148
 • 2

Nghiên cứu cố định bạc kim loại kích thước nanomet trên bề mặt than hoạt tính làm vật liệu tiệt trùng nước

Nghiên cứu cố định bạc kim loại kích thước nanomet trên bề mặt than hoạt tính làm vật liệu tiệt trùng nước
... than hoạt tính khả kháng khuẩn nano bạc, lựa chọn nano bạc tác nhân dùng để biến tính than hoạt tính Vì vậy, thực đề tài Nghiên cứu cố định bạc kim loại kích thước nanomet bề mặt than hoạt tính ... HỌC TỰ NHIÊN - Dương Thị Thu Hương NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH BẠC KIM LOẠI KÍCH THƯỚC NANOMET TRÊN BỀ MẶT THAN HOẠT TÍNH LÀM VẬT LIỆU TIỆT TRÙNG NƯỚC Chuyên ngành: Hóa môi trường Mã số: 60440120 ... Ảnh SEM vật liệu than hoạt tính A0 35 Hình 3.4 Ảnh SEM vật liệu A1 36 Hình 3.5 Ảnh SEM vật liệu A2 36 Hình 3.6 Ảnh SEM vật liệu A3 37 Hình 3.7 Ảnh SEM vật liệu A4 37 Hình 3.8 Ảnh SEM vật liệu A5...
 • 13
 • 62
 • 0

nghiên cứu lập các hợp chất họ ô rô ( acanthaceae) của cây xuân hoa đỏ, pseuderanthemum carruthersii (seem ) guill var atropurpureum (bull ) fosb

nghiên cứu cô lập các hợp chất họ ô rô ( acanthaceae) của cây xuân hoa đỏ, pseuderanthemum carruthersii (seem ) guill var atropurpureum (bull ) fosb
... tiêu:  Nghiên cứu lập hợp chất iridoid từ Xuân hoa đỏ, Pseuderanthemum carruthersii (Seem. ) Guill var atropurpureum (Bull .) Fosb. , Họ Ô (Acanthaceae) Cụ thể :  Trích ly lập hợp chất iridoid ... KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÔ LẬP CÁC HP CHẤT HỌ Ô (ACANTHACEAE) CỦA CÂY XUÂN HOA ĐỎ, Pseuderanthemum carruthersii (Seem. ) Guill var atropurpureum (Bull .) Fosb. , HỌ ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU CÔ LẬP CÁC HP CHẤT HỌ Ô (ACANTHACEAE) CỦA CÂY XUÂN HOA ĐỎ, Pseuderanthemum...
 • 40
 • 79
 • 0

Nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống (Penaeus monodon) nuôi ở Phú Hải - Phú Vang - Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống (Penaeus monodon) nuôi ở Phú Hải - Phú Vang - Thừa Thiên Huế
... giống (Penaeus monodon) nuôi Phú Hải - Phú Vang - Thừa Thiên Huế Đề tài thực nhằm mục tiêu: - Phân lập, định danh số chủng vi khuẩn gây bệnh tôm giống (Penaeus monodon) - Thử nghiệm số thảo dược ... Trên sở đó, đồng ý Khoa Thủy sản, Bộ Môn Ngư Y Giáo vi n hướng dẫn, tiến hành đề tài Nghiên cứu thử nghiệm số loại thảo dược tác dụng kháng khuẩn số loài vi khuẩn phân lập từ tôm giống ... Tổng cộng - 6,168 - 1,72 - 7,5 3,73 89.000 3,545 - - - 1,81 - - - - - - - - - 6,704 - - - - - 0,2 366,67 391,5 53,054 42,208 89.000 36,047 (Nguồn: Sở Nông Nghiệp PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, 2009)...
 • 57
 • 789
 • 7

Nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống (Penaeus monodon) nuôi ở Phú Hải - Phú Vang - Thừa Thiên Huế”

Nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống (Penaeus monodon) nuôi ở Phú Hải - Phú Vang - Thừa Thiên Huế”
... tiến hành đề tài Nghiên cứu thử nghiệm số loại thảo dược tác dụng kháng khuẩn số loài vi khuẩn phân lập từ tôm giống (Penaeus monodon) nuôi Phú Hải - Phú Vang - Thừa Thiên Huế” Đề tài thực ... tiêu: - Phân lập, định danh số chủng vi khuẩn gây bệnh tôm giống (Penaeus monodon) - Thử nghiệm số thảo dược khả phòng trị bệnh vi khuẩn tôm giống (Penaeus monodon) - Làm quen với công tác ... gian: từ tháng12/01/2010 đến tháng 15/05/2010 3.2 Nội dung nghiên cứu - Phân lập, định danh số loài vi khuẩn tôm giống (Penaeus monodon) - Thử nghiệm tác dụng diệt khuẩn dịch chiết từ loại thảo...
 • 55
 • 341
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm và phân loại vi sinh vật khả năng sinh bacteriocin phân lập được từ tôm hùm ở khánh hòa

Nghiên cứu đặc điểm và phân loại vi sinh vật có khả năng sinh bacteriocin phân lập được từ tôm hùm ở khánh hòa
... khả kháng khuẩn từ tôm hùm - Sàng lọc chủng vi sinh vật phân lập từ tôm hùm khả sinh bacteriocin - Xác định đặc điểm vi sinh vật sàng lọc - Định danh vi sinh vật khả sinh bacteriocin phân ... Đó lựa chọn xem nhiều ưu điểm hiệu Vì thế, chọn tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm phân loại vi sinh vật khả sinh bacteriocin phân lập đƣợc từ tôm hùm Khánh Hòa ”, giúp làm ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Phân lập chủng vi sinh vật từ mẫu tôm Hùm Tiến hành phân lập môi trường TSB : từ mẫu tôm giống phân lập 46 chủng vi khuẩn Bảng 3.1: Chủng vi khuẩn phân lập STT Mẫu Ngày phân...
 • 66
 • 434
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC THÀNH LẬP DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ TỪ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ VÀ ẢNH VIỄN THÁM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC THÀNH LẬP DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ VÀ ẢNH VIỄN THÁM
... quân CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT Y NG CƠ SỞ Ữ L ỆU BẢN ĐỒ ĐỊA H NH QU N S 2.1 Khái niệm sở liệu đồ địa hình quân Việt Nam 2.1.1 Bản đồ địa hình uân 2.1.2 sở liệu đồ địa hình uân 2.2 Khái quát ... viễn thám cho mục đích cập nhật sở liệu 1.2.3 Các công trình nghiên cứu cho mục đích cập nhật sở liệu từ ảnh viễn thám Các phư ng pháp chiết tách đối tượng địa t ảnh viễn thám nghiên cứu thành ... t ảnh viễn thám đảm bảo độ xác, độ tin cậy phù hợp mục đích cập nhật liệu địa quân cho C L đồ địa hình quân Những luận điểm bảo vệ luận án Luận điểm 1: C ạng mô hình C trúc L đồ địa hình quân...
 • 27
 • 145
 • 0

Nghiên cứu xác lập sở khoa học tích hợp liệu địa tin học đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) phục vụ quy hoạch khai thác khoáng sản (ví dụ cho bể than Quảng Ninh)

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học tích hợp tư liệu địa tin học đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) phục vụ quy hoạch khai thác khoáng sản (ví dụ cho bể than Quảng Ninh)
... NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỊA TIN HỌC TRONG ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 1.1 Tổng quan nghiên cứu ứng dụng địa tin học đánh giá môi trường chiến lược Đánh giá môi trường ... đánh giá tác động tích lũy, nói riêng Đề tài luận án tiến sĩ Nghiên cứu xác lập sở khoa học tích hợp liệu địa tin học đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) phục vụ quy hoạch khai thác khoáng sản ... thuyết thực tiễn cho quan quy hoạch khai thác khoáng sản, trung tâm vấn ĐMC ĐTM khả ứng dụng liệu địa tin học cho quy hoạch khai thác khoáng sản nói chung cho vùng than Quảng Ninh nói riêng...
 • 28
 • 270
 • 0

Nghiên cứu xác lập sở khoa học thành lập dữ liệu bản đồ địa hình phục vụ mục đích quân sự từ sở dữ liệu nền địa lý và ảnh viễn thám

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học thành lập dữ liệu bản đồ địa hình phục vụ mục đích quân sự từ cơ sở dữ liệu nền địa lý và ảnh viễn thám
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC THÀNH LẬP DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ VÀ ẢNH VIỄN ... nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: Nghiên cứu xác lập sở khoa học thành lập liệu đồ địa hình phục vụ mục đích quân từ CSDL địa ảnh viễn thám Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu thuyết ... liệu 28 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ 2.1 Khái niệm sở liệu đồ địa hình quân Việt Nam 2.1.1 Bản đồ địa hình quân Bản đồ địa hình loại đồ địa chung, có...
 • 161
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu cơ hội đầu tư là gìnghiên cứu cơ hội đầu tư hình thành sáng kiến đầu tưđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếnghiên cứu xác lập cơ sở khoa học thành lập dữ liệu bản đồ địa hình phục vụ mục đích quân sự từ cơ sở dữ liệu nền địa lý và ảnh viễn thámphân tích mối quan hệ về loài trên cơ sở xác lập phả hệ của các chủng sán lá nghiên cứu dựa trên trình tự gen 28snghiên cứu xác lập cơ sở địa lý cho việc sử dụng hợp lý lưu vực vịnh cửa lụcnghiên cứu cơ sở khoa học thành lập bản đồ môi trường đất cấp tỉnh phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường đất lấy hải dương làm địa bàn nghiên cứunghiên cứu phân lập nuôi cấy bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ timnghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạinghiên cứu các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện kỳ anhthủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiênnghiên cứu thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống có cánh sử dụng trong kỹ thuật lạnhnghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cho trường tiểu học dân lập quốc tế việt úc thành phố hồ chí minhnghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập mặn trên nền cát đá sỏi vụn san hô ngập triều không thường xuyên tại các đảo ven bờ vùng biển phía nam việt nammourant và ctv 1976 nghiên cứu 400 người basques từ tây ban nha có 230 người rh dvà 170 người rh dd tính tần số alen d và số cá thể có kiểu gen dị hợp tử mong mỏiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả