Các bài toán giải thuật nâng cao

Tài liệu Tuyển tập các bài Toán xác suất nâng cao pdf

Tài liệu Tuyển tập các bài Toán xác suất nâng cao pdf
... có cách xếp chỗ ngồi cho với thành viên cho người quốc tòch ngồi cạnh ĐS: 4976640 cách Bài 10 Một ô tô có cách xếp chỗ cho người có tài xế ĐS: 12 cách III/CÁC BÀI TẬP XÁC SUẤT VỀ SỐ BÀI Cho tập ... Tốn xác suất xác suất A theo nghóa thống ke (số P(A) đònh nghóa cổ điển xác suất) Như vậy, tần suất xem giá trò gần xác suất Trong khoa học thực nghiệm, người ta thường lấy tần suất làm xác suất ... Phần 2 .Bài tập tổng hợp A Dùng đònh nghóa cở điển tính xác suất Trang 10 I .Các toán chọn vật - Trang 10 II .Các toán xếp -Trang 13 III .Các toán số Trang 15 IV .Các toán...
 • 52
 • 1,374
 • 23

Tài liệu CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO PHẦN SÓNG CƠ HỌC –DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ pdf

Tài liệu CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO PHẦN SÓNG CƠ HỌC –DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ pdf
... DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ _ SÓNG ĐIỆN TỪ 1> Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện điện dung cuộn dây cảm, dao động điện từ có dòng điện cực đại mạch I0 = 60mA Tại thời điểm ban đầu điện tích tụ điện ... dây cảm L mạch thu sóng điện từ bước sóng 60m Khi mắc tụ C2 với cuộn dây cảm L mạch thu sóng điện từ bước sóng = 80m Khi mắc nối tiếp C1 C2 với cuộn cảm L mạch thu sóng có bước sóng A.70m B.140m ... 10> Một khung dao động gồm cuộn dây L tụ điện C thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ Q0 = 10-5 C cường độ dòng điện cực đại khung I0 = 10A Chu kỳ dao động khung dao động A.6,28.10-5 s...
 • 7
 • 376
 • 0

CAC BAI TOAN HAM SO NANG CAO

CAC BAI TOAN HAM SO NANG CAO
... tuyến (P) song song với (d) Bài 85: Cho (P) y = x a) Vẽ (P) b) Gọi A B hai điểm thuộc (P) có hoành độ lần lợt -1 Viết phơng trình đờng thẳng AB c) Viết phơng trình đờng thẳng (d) song song với ... (P) b) Xác định m để (P) (d) cắt hai điểm phân biệt A B c) Xác định phơng trình đờng thẳng (d') song song với đờng thẳng (d) cắt (P) điẻm có tung độ -4 d) Xác định phơng trình đờng thẳng (d'') vuông ... (P) có hoành độ lần lợt -1 Viết phơng trình đờng thẳng AB c) Viết phơng trình đờng thẳng (d) song song với AB tiếp xúc với (P) đờng thẳng (d) y = mx 2m Bài 81: Trong hệ toạ độ xoy cho Parabol...
 • 4
 • 369
 • 0

tuyển chọn các bài toán vật lý nâng cao phần nhiệt

tuyển chọn các bài toán vật lý nâng cao phần nhiệt
... n -9- Các v t lí nâng cao mg hS S mh Nh v y, gi a kh i l th c: ng pistôn mg RT (1) S VRT RT m g S cao c t khí xilanh quan h v i theo V mh a bm (2) Trong ó a, b h s c xác nh theo u ki n toán: ... Anh V n -8- Các v t lí nâng cao y ã có cân b ng, áp su t m i xi lanh l n h n áp su t ban u 1000 (N/m ) Câu 13 Trên hình v bi u di n m t chu trình bi n i tr ng thái c a n mol khí t ng Chu trình ... cung c p cho khí m t nhi t l ng nâng pit tông lên v trí cách áy m t kho ng Ph ng trình có nghi m là: F Nguy n Anh V n -4- Các v t lí nâng cao 2h Bi t n i n ng c a m t mol khí U = C.T (C h ng s...
 • 14
 • 123
 • 0

tuyển chọn các bài toán vật lý nâng cao phần quang

tuyển chọn các bài toán vật lý nâng cao phần quang
... kính cách n = 55 (cm) l i thu sáng nh nh t Tính tiêu c f c a th u kính kho ng cách L Gi i: Nh n xét : v t th t cho nh th t ây th u kính h i t Ta có: Nguy n Anh V n - 10 - Các v t lí nâng cao ... kính / - Ta có : d d = f = 20 (cm) Nguy n Anh V n - 12 - Các v t lí nâng cao / d = f = 30 (cm) d3 i x kho ng cách t (L ) n (L ) th a yêu c u bài; ta có : / d = x - d = x - 20 (1) / d = 70 – x - d ... ,L ) - t v t AB t i : Nguy n Anh V n - 14 - Các v t lí nâng cao + N u o v trí hai th u kính (L ),(L ) cho nh qua h sau o có chi u cao g p l n chi u cao nh c a h ch a o v trí hai nh ng c chi u...
 • 17
 • 109
 • 1

CÁC bài TOÁN lớp 1 NÂNG CAO

CÁC bài TOÁN lớp 1 NÂNG CAO
... Anh có 15 bi đỏ 10 bi đen Anh cho em bi Hỏi anh bi Cách 1: Cách 2: Bài 14 *: Điền số thích hợp vào chỗ trống 3 + .3 + 89 - .7 34 - .7 43 Bài 15 *: Lớp A có 15 học sinh giỏi Lớp B có lớp ... ô trống 23 + 23 11 22 + 22 10 56 + 21 15 21 + 56 15 44 + 44 22 46 + 41 26 Bài 18 *: Cho số có chữ số , mà chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị Tính tổng chữ số Bài 19 : Nối điểm dới ... 97 24 88 - 21 14 + 75 12 + 61 Bài 31 : Mẹ chợ lúc sáng , bố làm lúc 11 Hỏi bố với mẹ nhà sớm sớm ngời ? Bài 32 : Hùng học lúc sáng , Dũng học lúc sáng Hỏi học muộn ? Đi muộn bạn ? Bài 33 : Vẽ...
 • 11
 • 433
 • 0

CÁC bài TOÁN lớp 7 NÂNG CAO

CÁC bài TOÁN lớp 7 NÂNG CAO
... z=30 -7( 4343- 171 7) b/ -0 ,7( 4343- 171 7) = 0,5đ10 Ta có: 4343 = 4340.433= (434)10.433 434 tận 433 tận suy 4343 tận 171 7 = 171 6. 17 =( 174 )4. 17 174 có tận suy ( 174 )4 có tận suy 171 7 = 171 6. 17 tận 0,5đ ... 396, 936 b-(1 điểm ) A= (7 +72 +73 +74 ) + (75 +76 +77 +78 ) + + (74 n-3+ 74 n-2 +74 n-1 +74 n) = (7 +72 +73 +74 ) (1 +74 +78 + +74 n-4) Trong : +72 +73 +74 =7. 400 chia hết cho 400 Nên A M400 Câu 3-a (1 điểm ) Từ C ... A= (- 7) + ( -7) 2 + + (- 7) 2006 + (- 7) 20 07 (- 7) A = ( -7) 2 + (- 7) 3 + + (- 7) 20 07 + (- 7) 2008 8A = (- 7) ( -7) 2008 Suy ra: A = , ta có: ( TMĐK) Vậy: x > x < x< (1) ( 2) 1 [(- 7) ( -7) 2008...
 • 122
 • 377
 • 0

các bài toán tiểu học nâng cao

các bài toán tiểu học nâng cao
... nên chiều cao 1m đáy m Nếu chiều cao m đáy m Có nhiều cách chia, TTT nêu số cách chia sau : CÁC BÀI TOÁN TIỂU HỌC CHỌN LỌC 13 Trịnh Xuân Đạm ĐT: 0984 478 566 Bài 33 : Bạn tính chu vi hình có ... Đuy-rơ năm 1514 Các bạn thấy : Tổng bốn số bốn ô bốn góc 34 Bài 41 : Bạn cắt hình : CÁC BÀI TOÁN TIỂU HỌC CHỌN LỌC 18 Trịnh Xuân Đạm ĐT: 0984 478 566 thành 16 hình: Bạn nói rõ cách cắt ! Bài giải : ... hai hình ta có cách vẽ khác Bài 76: Chiếc bánh trung thu Nhân tròn Hãy cắt lần CÁC BÀI TOÁN TIỂU HỌC CHỌN LỌC 34 Trịnh Xuân Đạm ĐT: 0984 478 566 Thành 12 miếng Nhưng nhớ điều kiện Các miếng Và...
 • 68
 • 248
 • 1

Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÀM SOLVER GIẢI CÁC BÀI TOÁN KỸ THUẬT" doc

Báo cáo khoa học:
... (Conjugate) TCT2 Ứng dụng Solver giải toán kỹ thuật 3.1 Giải gần phương trình vi phân h q Phần lớn toán kỹ thuật chuyên ngành gắn liền với phương trình vi phân Việc giải toán đòi hỏi phải giải phương ... Khoảng cách cộng dồn (m) Hình Thiết kế tối ưu xác định đường đỏ Kết luận Các tác giả giới thiệu Hàm Solver tham số kỹ thuật Các thông tin cầu nối người sử dụng với Hàm Solver đến toán kỹ thuật Các ... 2 Giới thiệu Hàm Solver tham số Hàm Solver có hai phiên chính: Solver chuẩn (Standard Solver) Solver hoàn thiện (Premium Solver) Solver chuẩn giải toán quy hoạch tuyến tính với...
 • 5
 • 472
 • 5

SKKN Giúp học sinh lớp 5 vận dụng mối quan hệ của các yếu tố trong tam giác để giải một số bài toán hình học nâng cao

SKKN Giúp học sinh lớp 5 vận dụng mối quan hệ của các yếu tố trong tam giác để giải một số bài toán hình học nâng cao
... để giải toán dựa vào mối quan hệ yếu tố trong tam giác Một số giải pháp giúp học sinh vận dụng linh hoạt mối quan hệ yếu tố hình tam giác để giải số toán nâng cao hình học Như biết, muốn nâng cao ... chọn đề tài: Giúp học sinh lớp vận dụng linh hoạt mối quan hệ yếu tố tam giác để giải số toán hình học nâng cao Đối tượng nghiên cứu: Mối quan hệ yếu tố hình tam giác để giải số toán Phạm vi ... tiêu: - Giúp học sinh lớp nhận biết số mối quan hệ yếu tố hình tam giác - Học sinh biết cách vận dụng linh hoạt số kiến thức học hình tam giác để giải số toán nâng cao hình học - Rèn luyện kỹ năng:...
 • 23
 • 969
 • 3

skkn giúp học sinh khá, giỏi vận dụng kiến thức toán học vào việc giải các bài tập vật lí nâng cao

skkn giúp học sinh khá, giỏi vận dụng kiến thức toán học vào việc giải các bài tập vật lí nâng cao
... kiến thức Toán vào tập Vật tin việc giải tập Vật trở nên dễ dàng hiệu học tập học sinh khả quan Trước việc giải tập Vật lí, tự thân người huy động kiến thức Vật kiến thức toán học thích ... việc giải tập Vật nâng cao Chúng kiến thức sở để vận dụng vào tập cơ, nhiệt, điện, quang Hiện phận học sinh bị mai đi, số kiến thức Toán học bản; có số học sinh chưa biết cách vận dụng Toán học ... Tuy học nhiều HS quên nhớ chưa biết cách vận dụng chúng vào tập Vật cụ thể Bởi việc bồi dưỡng kiến thức Toán phương pháp vận dụng kiến thức Toán vào việc giải tập Vật quan trọng Việc áp dụng...
 • 17
 • 543
 • 1

Tiểu luận môn PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ GIẢI THUẬT NÂNG CAO BÀI TOÁN TÌM CẶP ĐIỂM GẦN NHẤT

Tiểu luận môn PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ GIẢI THUẬT NÂNG CAO BÀI TOÁN TÌM CẶP ĐIỂM GẦN NHẤT
... lục đính kèm) Kết Luận » Tùy theo bố trí điểm mặt phẳng mà giải thuật chạy nhanh hay chậm » Giải thuật giải thuật nói có thời gian chạy khác tùy theo bố trí điểm » Như rõ ràng giải thuật Plane ... hai điểm ( x1 , y1 ) y1 ( x2 , y ) y2 x1 x2 ( x1 , y1 ) − ( x2 , y2 ) = ( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 ) Tìm cặp điểm gần – Phát biểu vấn đề: • Cho n điểm: pi=(xiyi), i=1, 2, …,n • Tìm cặp điểm gần n điểm ... ⇒ Kết quả: (p, q) ngắn ⇒ Độ phức tạp Brute forte O(n2) Giải thuật Plane sweep Dùng đường thẳng thẳng đứng, trượt từ trái sang phải từ điểm trái Lưu giữ cặp điểm gần điểm gần với đường quét Giải...
 • 26
 • 404
 • 0

Tiểu luận môn PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ GIẢI THUẬT NÂNG CAO Ứng dụng lập trình song song với MPI trong bài toán nhân hai ma trận

Tiểu luận môn PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ GIẢI THUẬT NÂNG CAO Ứng dụng lập trình song song với MPI trong bài toán nhân hai ma trận
... toán nhân hai ma trận với thuật toán Định nghĩa toán nhân hai ma trận đơn giản Cho ma trận A có kích thước m x n, ma trận B có kích thước n x p Ma trận C có kích thước m x p kết phép toán nhân ma ... phần nhỏ, phần giải processor với nhớ riêng Các phần giao tiếp với qua nhiều mạng để giải vấn đề toán Ứng dụng lập trình song song với MPI toán nhân hai ma trận [5] Hình Mô hình lập trình message ... dùng với MPI Ứng dụng lập trình song song với MPI toán nhân hai ma trận Tên Kiểu liệu C tương đương MPI_ CHAR signed char MPI_ DOUBLE double MPI_ FLOAT Float MPI_ INT Int MPI_ LONG Long MPI_ LONG_DOUBLE...
 • 15
 • 496
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các bài toán đại số nâng cao lớp 9các bài toán hình học nâng cao lớp 9các bài toán lớp 4 nâng caocác bài toán đại số nâng cao lớp 8các bài toán hình học nâng cao lớp 8các bài toán hình học nâng cao lớp 6các bài toán hình học nâng cao lớp 10các bài toán lượng giác nâng caocác bài toán giải thuật đệ quycác bài toán tìm x nâng cao lớp 5các bài toán hình học nâng cao lớp 7các bài toán tích phân nâng caocác bài toán hình học nâng cao lớp 5các bài toán vận tốc nâng cao lớp 5các bài toán tổ hợp nâng caoNăng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận hà đông (tt)BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞCông nghệ bảo quản và chế biến thịtVăn hóa ẩm thực và trang phục của người khmer nam bộWorking in groups 6th edition engleberg test bankBai tap danh cho hoc sinh lop 6 tu hocAuditing the art and science of assurance engagements canadian twelfth edition 12th edition arens test bankBrief principles of macroeconomics 6th edition gregory mankiw test bankBrief principles of macroeconomics 7th edition gregory mankiw test bankBuilding management skills an action first approach 1st edition daft test bankC++ programming from problem analysis to program design 6th edition malik test bankCalculus 10th edition larson test bankBusiness 12th edition pride test bankBusiness a changing world 9th edition ferrell test bankCalculus with applications 10th edition lial test bankBusiness and society ethics sustainability and stakeholder management 9th edition carroll test bankBusiness and society stakeholders ethics public policy 14th edition lawrence test bankBusiness and society stakeholders ethics public policy 15th edition lawrence test bankBusiness communication essentials 7th edition bovee test bankBusiness communication in person in print online 9th edition amy newman test bank