vật lý đại cương động lực học chất điểm và một số bài tập

Vật đại cương - Động lực học vật rắn phần 2 ppt

Vật lý đại cương - Động lực học vật rắn phần 2 ppt
... dx L L M M 2 ML2 x dx = x dx = 12 L L L x L I0 = L L 2 b a R 0 MR I0 = I = MR 2 I = MR Định Stene- I = I + Md d L I = M I0 = (a + b ) 12 Huyghen: Mômen QT vật rắn trục = L 2 M dx = ... x) L L L ML2 + Md (d + x) dx = 12 L Mômen động lợng hệ chất điểm 5.1 Mômen động lợng hệ chất điểm gốc O Hệ chất điểm M1, M2, ,Mn có khối lợng m1, m2, , mn r r r Vị trí gốc O r1 , r2 , , rn r ... Mômen lực M = r ì Ft M = r.Ft sin = r.Ft Mômen lực trục quay r l mômen lực Ft O r giao điểm trục với mặt phẳng M ti r quỹ đạo điểm đặt lực r O r ri r Fti 4 .2 Phơng trình mi a ti chuyển động...
 • 11
 • 235
 • 0

Vật đại cương - Động lực học vật rắn phần 1 pot

Vật lý đại cương - Động lực học vật rắn phần 1 pot
... chất điểm M1, M2, ,Mn có khối lợng m1, m2, , mn r r r F Chịu tác dụng lực r , F2 , , Fn r r r Có gia tốc a1, a , , a n = a khối tâm vật rắn i =1 3.2 Chuyển động quay r Động học vật rắn quay quanh ... i =1 n r VG = r mi v i i =1 n mi i =1 i =1 r dv i m i dt i =1 n r dVG = dt n mi i =1 n r AG = r mia i i =1 n mi i =1 = r F n mi r r ( m i ).A G = F n i =1 i =1 Khối tâm hệ chuyển động ... 1 Khối tâm: G 1. 1 Định nghĩa M1 m1g M 1G = m g M G m1 M 1G + m M G = G M2 m1g m2g Khối tâm hệ chất điểm M1, M2, (m +m )g ,Mn lần lợt có khối lợng m1, m2, , mn l điểm G xác...
 • 11
 • 458
 • 2

vật 10 c2 động lực học chất điểm

vật lý 10 c2 động lực học chất điểm
... ? A Nếu lực tác dụng vào vật vật chuyển động B Không cần có lực tác dụng vào vật vật chuyển động tròn C Lực nguyên nhân trì chuyển động vật D Lực nguyên nhân làm biến đổi chuyển động vật Câu ... 6N hợp lực lực lại ? A 9N C 6N -2- Bài Tập Vật 10 Chương 2: Động Lực Học Chất Điểm PHẠM TRƯỜNG THUẬN B 1N D chưa biết góc hai lực lại Câu 27: Một chật điểm đứng yên tác dụng lực 6N,8N 10N.Hỏi ... Bài Tập Vật 10 Chương 2: Động Lực Học Chất Điểm PHẠM TRƯỜNG THUẬN B vật bị biến dạng C vật chịu tác dụng ngoại lực đứng n D vật trượt bề mặt nhóm vật khác Câu 14: phép phân tích lực cho phép...
 • 12
 • 786
 • 2

vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học chương động lực học chất điểm chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 với sự hỗ trợ của thí nghiệm mô phỏng thí nghiệm ảo

vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học chương động lực học chất điểm và chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 với sự hỗ trợ của thí nghiệm mô phỏng và thí nghiệm ảo
... VL lp 10 * Phm vi nghiờn cu + Thit k tin trỡnh dy hc mt s ni dung chng ng lc hc cht im v chng Cỏc nh lut bo ton VL lp 10 theo PPTN vi s h tr ca TNMP v TNA + Thc nghim s phm (TNSP) mt s lp 10 ca ... giai on 2001 100 5 nờu rừ CNTT l phng tin tin ti mt xó hi húa hc nhng giỏo dc v o to phi úng vai trũ quan trng bc nht thỳc y s phỏt trin ca CNTT Chin lc phỏt trin Giỏo dc n nm 2 010 ca B Giỏo ... bo ton vt lớ lp 10 vi s h tr ca thớ nghim mụ phng v thớ nghim o Mc ớch nghiờn cu Vn dng PPTN vo thit k mt s bi dy hc thuc chng ng lc hc cht im v chng Cỏc nh lut bo ton VL lp 10 vi s h tr ca TNMP...
 • 146
 • 599
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SOẠN THẢO BÀI TẬP THÍ NGHIỆM VẬT LÍ CHƢƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 CƠ BẢN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SOẠN THẢO BÀI TẬP THÍ NGHIỆM VẬT LÍ CHƢƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 CƠ BẢN
... NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014-2015 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Soạn thảo tập thí nghiệm vật chƣơng “Động lực học chất điểm”, vật 10 Họ tên tác giả: ... dƣỡng tƣ vật cho HS Trên tinh thần đó, thực đề tài: Soạn thảo tập thí nghiệm vật chƣơng “Động lực học chất điểm”, vật 10 bản Mục đích đề tài soạn thảo đƣợc hệ thống BTTN vật để hỗ ... có kinh nghiệm: năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây:  Thiết kế trò chơi tập thể tiết dạy vật – SKKN 2014 Tên SKKN: SOẠN THẢO BÀI TẬP THÍ NGHIỆM VẬT LÍ CHƢƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM”...
 • 23
 • 227
 • 0

Vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học chương động lực học chất điểm chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 với sự hỗ trợ của thí nghiệm mô phỏng thí nghiệm ảo

Vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học chương động lực học chất điểm và chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 với sự hỗ trợ của thí nghiệm mô phỏng và thí nghiệm ảo
... VL lp 10 * Phm vi nghiờn cu + Thit k tin trỡnh dy hc mt s ni dung chng ng lc hc cht im v chng Cỏc nh lut bo ton VL lp 10 theo PPTN vi s h tr ca TNMP v TNA + Thc nghim s phm (TNSP) mt s lp 10 ca ... giai on 2001 100 5 nờu rừ CNTT l phng tin tin ti mt xó hi húa hc nhng giỏo dc v o to phi úng vai trũ quan trng bc nht thỳc y s phỏt trin ca CNTT Chin lc phỏt trin Giỏo dc n nm 2 010 ca B Giỏo ... bo ton vt lớ lp 10 vi s h tr ca thớ nghim mụ phng v thớ nghim o Mc ớch nghiờn cu Vn dng PPTN vo thit k mt s bi dy hc thuc chng ng lc hc cht im v chng Cỏc nh lut bo ton VL lp 10 vi s h tr ca TNMP...
 • 20
 • 58
 • 0

Vận dụng dạy học dự án vào các tiết tự chọn lớp 10 cận chuyên nhằm củng cố kiến thức chương “Động lực học chất điểm” phát triển năng lực làm việc tích cực, sángtạo của học sinh

Vận dụng dạy học dự án vào các tiết tự chọn lớp 10 cận chuyên nhằm củng cố kiến thức chương “Động lực học chất điểm” và phát triển năng lực làm việc tích cực, sángtạo của học sinh
... chương “Động lực học chất điểm” phát triển lực làm việc tích cực, sáng tạo học sinh Mục đích nghiên cứu: Vận dụng dạy học dự án nhằm củng cố, ôn tập kiến thức chương “Động lực học chất điểm” ... lí luận dạy học dự án dựa việc phân tích nội dung kiến thức cần dạy, tổ chức dạy học dự án thông qua tiết học tự chọn để củng cố kiến thức chương “Động lực học chất điểm” SGK Vật lí 10 nâng cao, ... chất điểm” lớp 10 ban nâng cao Trang - Soạn thảo tiến trình dạy học dự án tiết tự chọn để củng cố kiến thức chương “Động lực học chất điểm” lớp 10 ban nâng cao nhằm phát huy tính sáng tạo, tự lực, ...
 • 21
 • 256
 • 0

hệ thống bài tập động lực học chất điểm các định luật bảo toàn

hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn
... lực học chất điểm định luật bảo toàn Ths Lê Văn Nhạn CHƯƠNG 2: BÀI TẬP MINH HỌA 15 HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 15 HỆ THỐNG BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 27 TRẮC NGHIỆM ... Vật lý – Tin học Khóa 37 Hệ thống tập động lực học chất điểm định luật bảo toàn Ths Lê Văn Nhạn PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM [1] Động lực học phận học nghiên ... chuyển động trường lực chất điểm bảo toàn [8] Nguyễn Thị Xuân Nhã 14 Sư phạm Vật lý – Tin học Khóa 37 Hệ thống tập động lực học chất điểm định luật bảo toàn Ths Lê Văn Nhạn CHƯƠNG 2: BÀI TẬP MINH...
 • 64
 • 572
 • 0

thuyết câu điều kiện trong tiếng anh một số bài tập

Lý thuyết câu điều kiện trong tiếng anh và một số bài tập
... Loại câu điều kiện tiếng anh (1) Câu điều kiện loại I Khái niệm câu điều kiện loại • Câu điều kiện loại I gọi câu điều kiện có thực • Điều kiện xảy tương lai Cấu trúc - Công thức câu điều kiện ... tốt, câu cá.) Cách dùng câu điều kiện loại 1: Câu điều kiện loại gọi câu điều kiện có thật Ta sử dụng câu điều kiện loại để đặt điều kiện thực nêu kết xảy ngữ pháp tiếng anh (2) Câu điều kiện ... Khái niệm câu điều kiện loại 2: • Câu điều kiện loại II gọi câu điều kiện thực • Điều kiện xảy tương lai, điều kiện giả thiết, ước muốn trái ngược với thực trạng Cấu trúc câu điều kiện loại...
 • 18
 • 2,108
 • 46

Vật đại cương - Động học lực chất điểm phần 2 doc

Vật lý đại cương - Động học lực chất điểm phần 2 doc
... tính chất liên tục hm sóng v đạo hm bậc hm sóng Các hệ thức: Tại bờ: A1+B1= A2+B2 1(0)= 2( 0) ik1(A1-B1)= -k2(A2+B2) 1(0)= 2( 0) A2e-k2a +B2ek2a = A3 2( a)= 3(a) -k2(A2e-k2a +B2ek2a)=ik1A3 2( a)= ... xác định A2, B2 qua A3 in k 2a A 3e A2 = k1 W = n= k2 U0 W + in k 2a B2 = A 3e i Coi W1 2 16n 16n k 2a ~ (U0 ~10W) D= e 2 (1 + n ... (1 + n ) D=e k 2a =e 2a m ( U0 W ) h Mặc dù W...
 • 7
 • 187
 • 0

bài giảng vậtđại cương chương 2 - động lực học chất điểm

bài giảng vật lí đại cương chương 2 - động lực học chất điểm
... mg 3.4 Lực hớng tâm, lực li tâm xuất chất điểm chuyển động cong: r r r FLT = Fn Lực hớng tâm: kéo chất v điểm phía lõm quĩ r r FHT = Fn đạo: FHT=T lực căng sợi dây Lực li tâm: lm chất điểm văng ... chuyển động l tơng đối Khoảng không gian l tuyệt đối: l=l x1 =x1 +Vt ; x2 =x2 +Vt=> l=x2-x1=x2-x1=l 2. 1 Phép biến đổi Galilê: x=x+Vt; y=y; z=z; t=t v ngợc lại x=x-Vt; y=y; z=z; t=t 2. 2 Nguyên ... Xiônkôpxki: M0 v = u ln M ứng dụng phơng trình học để khảo sát chuyển động vật r r F l tổng hợp lực tác dụng lên chất ma = F điểm = Lực phát động- Lực cản Ví dụ: Hệ gồm mA, mB, hệ số ma sát k,...
 • 24
 • 2,474
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: vat ly dai cuong 1dong luc hoc chat diembai tap vat ly dai cuong dong luc hocbai tap vat ly dai cuong dong luc hoc vat ranvat ly lop 10 dong luc hoc chat diemly thuyet ve dong luc hoc chat diembai tap vat li 10 ve dong luc hoc chat diemtài liệu vật lí 10 phần động lực học chất điểmvật lý đại cương 1 dong luc hoc chat diemtrac nghiem dong luc hoc chat diem vat ly dai cuong 1bài tập động lực học chất điểm về ròng rọc vật lí đại cươnggiai bai tap vat ly 10 nang cao ve dong luc hoc chat diemxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương động lực học chất điểm vật lý 10 chương động họcxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo chương động lực học chất điểm vật lý 10 chưongbài học hiện đại về môn vật lí và ứng dụng vào thiết kế một số kiến thức chương động lực học chất điểm vật lí 10 thptxây dựng và sử dụng một số thí nghiệm chương động lực học chất điểm vật lý lớp 10 theo tiến trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đềchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây