Báo cáo thực hành phân tích môi trường Bài 5 XÁC ĐỊNH PHOTPHO TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP AXIT ASCORBIC (SMEWW 450P E)

Báo cáo thực tập phân tích môi trường pptx

Báo cáo thực tập phân tích môi trường pptx
... gian lẫy mẫu khí, thời tiết,… Bài báo cáo Thực tập phân tích môi trường Trang 16 Trường Đại Học Đà Lạt Khoa Môi Trường MỤC LỤC Bài báo cáo Thực tập phân tích môi trường Trang 17 ... nhóm thực tập khác: Kết phân tích số mol khí nhóm II 1,4 mol Kết phân tích số mol khí nhóm III 1,56 mol Bài báo cáo Thực tập phân tích môi trường Trang 15 Trường Đại Học Đà Lạt Khoa Môi Trường ... số phân bố Cd2+ theo nồng độ HCl: Bài báo cáo Thực tập phân tích môi trường Trang Trường Đại Học Đà Lạt Hệ số phân bố Zn2+: Zn1 Nồng độ HCl 0,05N Dm 10,28 Dg 205,6 Dc 139,81 Dv 92,52 Khoa Môi Trường...
 • 17
 • 594
 • 12

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân Tích Môi Trường

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân Tích Môi Trường
... lượng nước dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh 2.2 quy chuẩn môi trường không khí: 3.hiện trạng môi trường nước ta nay: *Môi trường nước: Môi trường nước: Chất lượng nước thượng lưu sông tốt vùng hạ ... hoá Tiêu chuẩn liên quan đến môi trường hoạt động khai thác khoáng sản lòng đất, biển v.v Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia môi trường nước thải, khí thải: 2.1Quy chuẩn môi trường nước TCVN 5942:1995 ... xử lý nước thải trước thải môi trường -Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức tham gia tích cực cộng đồng vào hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường ...
 • 10
 • 209
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân tích môi trường kinh doanh của công ty cổ phần sữa Việt Nam(vinamilk)

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân tích môi trường kinh doanh của công ty cổ phần sữa Việt Nam(vinamilk)
... thị trường sữa đặc sữa nước chủ yếu công ty nước nắm giữ: Chỉ tính riêng Vinamilk Dutchlady, công ty chiếm khoảng 72% thị phần thị trường sữa nước gần 100% thị trường sữa đặc, phần lại chủ yếu công ... trúc ngành Ngành sữa Việt Nam ngành phân tán có nhiều nhà sản xuất Vinamilk, Dutch Lady, công ty sữa có quy mô nhỏ Hanoimilk, Ba vì…, công ty sữa nước Abbott, Nestle… công ty có thị phần lớn Vinamilk, ... Dương) công ty sản xuất sữa lớn nước, chiếm gần 60% thị phần Sữa ngoại nhập từ hãng Mead Johnson, Abbott, Nestle chiếm khoảng 22% thị phần, với sản phẩm chủ yếu sữa bột Còn lại 19% thị phần thuộc...
 • 10
 • 323
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHENOL TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA ĐIỆN HOÁ TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 2,5 g/l phenol bị oxy hoá gần hoàn toàn (trên 98%) mức độ khoáng hoá đạt 73% Do đó, nồng độ NaCl = 7,5 g/l chọn cho trình xử phenol Ảnh hưởng mật độ dòng Trong trình oxi hóa - khử điện hóa mật ... (b) Ảnh SEM cho thấy, điện cực PbO2 tương đối bền, cấu trúc điện cực gần không bị thay đổi trước sau điện phân IV – KẾT LUẬN Quá trình nghiên cứu oxy hoá điện hóa phenol điện cực PbO2 thu số kết ... suất trình điện phân sinh ClO oxy hoá phenol theo chế gián tiếp 3- Cấu trúc tế vi điện cực PbO2 không biến đổi sau điện phân oxy hoá phenol Do đó, sử dụng PbO2 làm điện cực anot để xử phenol nước...
 • 5
 • 312
 • 2

Báo cáo thực hành phân tích chỉ tiêu chất lượng môi trường

Báo cáo thực hành phân tích chỉ tiêu chất lượng môi trường
... bị oxy hóa tính lượng oxy tương đương qua lượng Cr 2O72- bị khử, lượng Oxy tương đương COD II NỘI DUNG: a) Chuẩn bi: Dụng cụ: ống , ống đơng, buret Hố chất b) Phương pháp phân tích: Đem ống 1,2 ... mơi trường acid để oxy hóa chất hữu Lượng dichromate dư chuẩn độ dung dịch chuẩn Fe 2+ (pha từ muối Mohr (NH4)3SO4.FeSO4.H2O) với thị ferorin, màu chuẩn độ từ xanh lục sang nâu đỏ Và lượng chất ... (Biochemical Oxygen Demand - BOD) I.NGN TẮC: Phân tích BOD theo phương pháp ơxy hóa ướt, vi sinh vật oxy hóa chất hữu thành CO2 nước Q trình đòi hỏi tiêu thụ ơxy hòa tan: CnHaObNc + (n + - - )O2+...
 • 19
 • 259
 • 0

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 5 phân tích COD, ammonia trong nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 5 phân tích COD, ammonia trong nước
... nghiệm (ml) Mẫu nước (A) Mẫu trắng (B) Mẫu trắng (O) 2 .5 2 .5 2 .5 K2Cr2O7 0.0167M 1 .5 1 .5 1 .5 H2SO4 reagent 3 .5 3 .5 3 .5 150 150 25 Cho mẫu vào ống nghiệm, thêm dung dịch K 2Cr2O7 0.067M vào, cẩn tận ... ammonia nước Trình bày trở ngại trình phân tích hàm lượng ammonia nước Kỹ 1.2   Rèn luyện khả sử dụng máy quang phổ Tính toán, phân tích, đánh giá kết từ trình phân tích tiêu Ý nghĩa môi trường ... Trình bày nguyên tắc phân tích COD Trình bày trở ngại trình phân tích COD Kỹ 1.2   Rèn luyện kỹ chuẩn độ Tính toán, phân tích, đánh giá kết từ trình phân tích tiêu Ý nghĩa môi trường COD thông...
 • 10
 • 2,840
 • 7

BÁO CÁO THỰC HÀNH - PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH HỆ THỐNG HỖN HỢP CATION NHÓMI, II, III

BÁO CÁO THỰC HÀNH - PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH HỆ THỐNG HỖN HỢP CATION NHÓMI, II, III
... 2NH4NO3 Bước 3: Phân tích L1 Tác dụng với H2SO4 (thêm rượu etylic), ta có Cation nhóm II tạo thành kết tủa Ba2+ + SO4 2- → BaSO4 ↓(trắng) Sr2+ + SO4 2- → SrSO4 ↓(trắng) Ca2+ + SO4 2- → CaSO4 ↓(trắng) ... SO4 2- → CaSO4 ↓(trắng) Tác dụng với NaCO3 bão hòa: CaSO4 + CO3 2- → CaCO3 ↓ (trắng) BaSO4 + CO3 2- → BaCO3 ↓ (trắng) SrSO4 + CO3 2- → SrCO3 ↓ (trắng) Tác dụng với CH3COOH, tái tạo ion: BaCO3 + 2H+ ... Tác dụng với K2CrO4: Pb2++ CrO4 2- → PbCrO4↓ (vàng) Kết tủa AgCl tan NH3 Tác dụng NH3: AgCl + 2NH3 → [Ag (NH3)2]++ClPhức [Ag (NH3)2]+...
 • 2
 • 7,704
 • 135

Báo cáo thực hành vi sinh môi trường

Báo cáo thực hành vi sinh môi trường
... Môi trường kiểm tra vi sinh vật bề mặt (môi trường czapek): Môi trường czapek: Saccarose: 6g NaNO3: 6g K2HPO4: 0,2g MgSO4: 0,1g FeSO4: 0,1g Agar: 4g pH= 6,0±0,2 khử trùng 1atm/30 phút • Môi trường ... • Môi trường Giltay sau hấp khử trùng xong để nguội khoảng 50oC • Cấy 1ml dịch mẫu chứa vi sinh vật vào môi trường, ý đặt đầu pipet phần đáy ống nghiệm để đưa vi sinh vật vào phần đáy môi trường, ... TỔNG VI SINH VẬT TRONG KHÔNG KHÍ Ngày thực hành 02/08/2010 I DỤNG CỤ-MÔI TRƯỜNG-HÓA CHẤT: Dụng cụ: Hộp petri Ống nghiệm Tăm Pipet ml, 10ml Đèn cồn Bình tia Môi trường- hóa chất: Nước muối sinh...
 • 27
 • 1,209
 • 5

Báo cáo quan trắc phân tích môi trường không khí , nước mặt, nước thải, nước ngầm

Báo cáo quan trắc phân tích môi trường không khí , nước mặt, nước thải, nước ngầm
... 0,1 3 0,3 5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 30 0,1 7 0,1 6 0,1 5 0,1 7 0,1 5 0,1 7 0,1 9 0,2 1 0,1 9 0,2 2 0,2 1 0,1 6 0,1 4 0,1 5 0,1 5 0,1 7 0,1 4 0,2 0,1 9 0,1 9 0,1 7 0,1 7 0,1 9 ... 3 3 3 2 8,7 3 0,2 3 1,3 2 8,9 3 0,3 3 1,5 2 8,8 2 8,6 3 2,5 3 2,2 3 1,3 3 1,9 2 9,8 2 9,1 3 1,0 2 9,7 3 1,2 3 2,0 8 1,8 7 3,0 7 3,1 8 1,6 7 3,5 7 3,1 8 0,2 7 7,3 7 3,6 7 3,8 7 3,9 7 4,4 7 3,0 7 3,2 7 3,6 8 0,3 7 3,2 7 2,5 743 743 ... 0,1 9 0,1 9 0,1 7 0,1 7 0,1 9 0,3 2 0,3 1 0,2 9 0,2 7 0,2 5 0,2 7 0,1 5 0,1 6 0,1 5 0,1 6 0,1 7 0,1 6 0,3 6 7,0 6 8,2 5 4,3 5 7,2 6 1,0 7 8,3 8 3,0 8 1,0 7 9,2 7 7,2 8 0,2 5 7,2 6 1,4 6 1,8 5 4,3 6 1,5 5 7,7 - TCVN 5949:1998 - -...
 • 29
 • 1,011
 • 5

báo cáo thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm

báo cáo thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm
... danh hiệu chất lượng dựa theo điểm chung tương ứng với sản phẩm quy định tiêu chuẩn phân tích cảm quan sản phẩm  Tùy theo sản phẩm cho phép dùng danh hiệu chất lượng sau để phân loại chất lượng: ... vào tiêu đánh giá TPC cho phép thực phẩm tươi sống 106, thực phẩm phân tích có mật độ tổng vi sinh vật tương đối cao (1.105x108 cfu/g) BÀI SỐ 2: ĐỊNH LUỢNG TỔNG SỐ COLIFORMS TRONG THỰC PHẨM 2.1 ... vào khay men trắng hay tô nhựa trắng tiến hành đánh giá màu sắc hình thái Sau lấy phần dung dịch cho vào cốc có dung tích 100ml để đánh giá mùi vị sản phẩm 11.3.2.2.Đồ hộp rau dầm dấm :  Hộp...
 • 38
 • 490
 • 0

Báo cáo thực hành độc học môi trường

Báo cáo thực hành độc học môi trường
... gây độc nồng độ thấp 1-2ppm (D.Dent-1986: Lê Huy Bá, 982) Theo nghiên cứu Lê Huy Bá chứng tỏ nồng độ 135 ppm dung dịch dinh dưỡng IRRI 500 ppm thực địa, Al3+ gây độc cho lúa (Độc học môi trường ... đen ngộ độc sắt, ngộ độc nhôm cao rễ lúa ngắn, rụng hết lông hút chết) Đặc biệt rễ bị ngộ độc lông hút bị rụng nhiều,rễ bị teo tóp màu sắc trắng Đối với kim loại: ảnh hưởng chì lớn đồng thực vật, ... nước cất, định mức thành lít Dung dịch N-NO3 chuẩn 2ppm Pha loãng 10ml dung dịch lưu trữ thành 500ml * Pha hóa chất: Pha 200ml dung dịch N-NO3 lưu trữ 100ppm m= = 2.2 Tiến hành thí nghiệm 2.2.1...
 • 15
 • 606
 • 5

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
... thoảng cần phân tích mẫu riêng lẻ xét thấy cần GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG GIẢNG VIÊN: LÊ NHẤT TÂM PHƯƠNG THỨC BẢO QUẢN MẪU Phương thức bảo quản mẫu nước theo tiêu phân tích trình bày ... không? 38 GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG Bài 12 GIẢNG VIÊN: LÊ NHẤT TÂM NITROGEN – NITRITE I GIỚI THIỆU CHUNG Ý NGHĨA MÔI TRƯỜNG Nitrite giai đoạn trung gian chu trình đạm hoá phân hủy ... kết phân tích mẫu nước thải sinh hoạt sau lấy mẫu bảo quản nhiều ngày? 44 GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG GIẢNG VIÊN: LÊ NHẤT TÂM Bài 14 SULFATE GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Ý NGHĨA MÔI TRƯỜNG...
 • 112
 • 746
 • 2

BÀI BÁO CÁO-THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐẤT

BÀI BÁO CÁO-THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐẤT
... C13H11O2N 144 BÀI PHÂN TÍCH ĐẠM TỔNG SỐ TRONG ĐẤT THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA KJENDAN Nguyên tắc phân tích Đạm tổng số đất tiêu dinh dưỡng thường phân tích để đánh giá độ phì tiềm tàng đất Đạm đất thường ... khô mẫu Mẫu đất lấy trộn đem phân tích Đồng thời cân gam đất đem sấy khô để xác định hàm lượng nước, phục vụ cho việc chuyển kết phân tích từ đất tươi sang đất khô kiệt Nghiền rây mẫu Đất sau hong ... phân tích tính chất hóa học môi trường đất, cần phân tích tính chất lý học xác định thành phần đoàn lạp, độ thấm theo phương pháp phòng thí nghiệm lượng đất cần lấy phải 1kg Để đảm bảo phân tích...
 • 19
 • 1,105
 • 1

bài báo cáo thực hành phân tích thực phẩm nhóm 2

bài báo cáo thực hành phân tích thực phẩm nhóm 2
... nh bng sau: Becher Dung dch N 20 ppm (ml) 0.1 0.3 0.6 0.9 1 .2 Nc ct ln 2. 9 2. 7 2. 4 2. 1 1.8 m pH = (ml) 2 2 2 Thuc th Nessler 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 12 18 24 N (g) Sau ú o quang bc súng ... tip): 2NH3 + H3BO3 = (NH4)2B4O7 + 5H2O (NH4)2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 4H3BO3 + 2NH4Cl Hoc cú th s dng H2SO4 0.1N d, chun lng H2SO4 d bng dung dch NaOH 0.1N ( phng phỏp giỏn tip): 2NH3 + H2SO4 = ... m1 = 1,08g m2 = 1,08g mnc = 1,08g Th tớch dung dch Na2S2O3 tiờu tn: V1 = 4 ,2 ml V2 = 4,1 ml VB = 0,1 ml Ch s peroxide (mgH2O2/Kg) Vi mu th nht : (mgH2O2/Kg) Vi mu th hai : (mgH2O2/Kg) Vy ch s...
 • 37
 • 6,365
 • 10

Báo cáo thực hành phân tích GIS

Báo cáo thực hành phân tích GIS
... 33 Báo cáo thực hành phân tích GIS SV: Đỗ Vi Khanh_90904279_Ca2 GVHD: Ks.Lê Thị Dung • Kết thống kê 34 Báo cáo thực hành phân tích GIS SV: Đỗ Vi Khanh_90904279_Ca2 GVHD: Ks.Lê Thị Dung Bài thực ... tiến hành xong 23 Báo cáo thực hành phân tích GIS SV: Đỗ Vi Khanh_90904279_Ca2 GVHD: Ks.Lê Thị Dung Dữ liệu đầu vào Các công cụ tùy chỉnh add, xóa, di chuyển lên xuống 24 Báo cáo thực hành phân tích ... Quadratic drift 40 Báo cáo thực hành phân tích GIS SV: Đỗ Vi Khanh_90904279_Ca2 GVHD: Ks.Lê Thị Dung Kết nội suy theo phương pháp “Ordinary”, mô hình “linear” 41 Báo cáo thực hành phân tích GIS SV: Đỗ...
 • 86
 • 431
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực hành công nghệ môi trườngbáo cáo thực hành vi sinh môi trườngbáo cáo thực hành phân tích vi sinh thực phẩmbáo cáo thực hành phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp chất hữu cơgiáo trình thực hành phân tích môi trườngbai bao cao thuc hanh vi sinh moi truongbao cao thuc hanh phan tich dinh tinh cac nguyen to tronghop chat huu cobáo cáo thực hành phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp chất hữu cơ 1bao cao thuc hanh phan tich chat luong nuoc nuoi thuy sanbáo cáo thực hành phân tich dinh tinhbao cao thuc hanh tim hieu moi truong va anh huong cua mot so nhan to sinh thai len doi song sinh vatbài báo cáo thí nghiệm phân tích môi trườngbao cao thuc hanh phan tichkiến thức về phân tích môi trườngbáo cáo thực tập công nghệ môi trườngQuyết định 2442 QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá dịch vụ tại nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 8896 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 3979 QĐ-UBND năm 2016 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaQuyết định 1980 QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 54 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bến TreQuyết định 3998 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và cấp kinh phí cho dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1337 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 56 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến TreQuyết định 1334 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Đồng Chiều - Vạn Lê, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1336 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình ThuậnQuyết định 5456 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33 2004 QĐ-UB và Quyết định 787 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 3126 QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi cơ cấu sử dụng đất Quy hoạch xây dựng thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020Quyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 29 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú ThọQuyết định 1366 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2944 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông do tỉnh Hà Tĩnh ban hànhQuyết định 3690 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020Quyết định 58 2016 QĐ-UBND về quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An