Nghiên cứu một số phương pháp hồi quy dữ liệu và ứng dụng vào bài toán tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuế (LV01913)

Một số phương pháp khai phá dữ liệu ứng dụng trong bài toán lập thời khoá biểu

Một số phương pháp khai phá dữ liệu và ứng dụng trong bài toán lập thời khoá biểu
... I HC QUC GIA HNI KHOA CễNG NGH Ngụ Vn Bỡnh Một số ph-ơng pháp khai phá liệu ứng dụng toán lập thời khoá biểu Chuyờn ngnh : Cụng ngh thụng tin Mó s : 1.01.10 NGI HNG DN KHOA ... ngnh hc khỏc Hỡnh 2.4 Khai phỏ d liu v tri thc 2.7 TRNG TM CHNH TRONG KHAI PH D LIU Cỏc phng phỏp khai phỏ v tng tỏc ngi s dng - Khai phỏ cỏc loi tri thc khỏc ca c s d liu - Khai phỏ tng tỏc cỏc ... T Kho d liu n khai phỏ d liu 23 CHNG KHAI PH D LIU 26 Gii thiu khai phỏ d liu 26 2.1.1 Khai phỏ d liu l gỡ ? 26 2.1.2 ng c thỳc y dựng khai phỏ d liu...
 • 126
 • 300
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu thiết kế, xây dựng ứng dụng khai phá dữ liệu trên kho dữ liệu khách hàng của bưu điện thành phố hà nội

Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu và thiết kế, xây dựng ứng dụng khai phá dữ liệu trên kho dữ liệu khách hàng của bưu điện thành phố hà nội
... Khám phá tri thức ? 2.2.3 Vai trò m ục tiêu KDD 2.2.4 Q trìn h phất tri thức Chng 3: Khai phá liệu 3.1 Tóns quan khai phá liệu 3.1.1 Khai phá liệu 1.2 Phán mềm khai phá liệu 3.1.3 Các thành phán ... xu hướng nghiên cứu phát trien h iệ n k lu ii phá liệu Chương 2: Kho (lũ liệu cõng nghệ khám phá tri thức 2.1 Kho liệu (Datawarehouse) 2.1 Tons quan kho liệu ỉ iMột số đặc điếm kho liệu 2.1 ... mục tiêu kho liệu 2.1 Kho liệu với cơng nghệ Data mining (khai phád liệu) 2.1 Mơi trườn2 hoạt động kho liệu 6 .Một số hướng tiếp cận DWH KDD ngành Bưuchính Vién thơn« 2.2 Còn2 112 hệ khám phá tri...
 • 88
 • 259
 • 0

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP DỮ LIỆU ỨNG DỤNG PHÂN LỚP DỊCH VỤ WEB

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG PHÂN LỚP DỊCH VỤ WEB
... toán phân lớp cho toán cụ thể phân lớp dịch vụ Web 2.1 Bài toán phân lớp dịch vụ Web 2.1.1 Đặt vấn đề Ngày nay, ứng dụng dựa dịch vụ web lập trình giao diện /ứng dụng ngày phổ biến Các ứng dụng ... >=0 dịch vụ Web thuộc lớp +1 Nếu f(d) ...
 • 21
 • 273
 • 0

Một số phương pháp phân cụm dữ liệu ứng dụng trong phân tích lương của cán bộ trường cao đẳng nghề hà nam

Một số phương pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụng trong phân tích lương của cán bộ trường cao đẳng nghề hà nam
... hình Chương III: Ứng dụng phương pháp phân nhóm liệu vào phân tích lương cán trường Cao đẳng Nghề Nam 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÂN CỤM DỮ LIỆU 1.1 Khai phá liệu 1.1.1 Giới ... với cụm có hình dạng lồi Thực tế áp dụng, có nhiều trường hợp kết hợp hai phương pháp phân cụm phân hoạch phân cụm phân cấp, nghĩa kết thu phương pháp phân cấp cải tiến thông qua bước phân cụm phân ... 11 1.2.4.1 Phương pháp phân hoạch: 11 1.2.4.2 Phương pháp phân cụm phân cấp 12 1.2.4.3 Phương pháp phân cụm dựa mật độ 13 1.2.4.4 Phương pháp phân cụm dựa lưới ...
 • 77
 • 244
 • 0

nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu theo tiếp cận lý thuyết tập thô

nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu theo tiếp cận lý thuyết tập thô
... Trong thuyết tập thô, liệu biểu diễn thông qua hệ thông tin IS = ( U , A ) với U tập đối tượng A tập thuộc tính Phương pháp tiếp cận thuyết tập thô dựa quan hệ không phân biệt để đưa tập ... phá liệu chương Phương pháp nghiên cứu luận án nghiên cứu thuyết nghiên cứu thực nghiệm Về nghiên cứu thuyết: định lý, mệnh đề luận án chứng minh chặt chẽ dựa vào kiến thức kết nghiên cứu ... gọn phương pháp thực việc nghiên cứu mối liên hệ tập rút gọn Tập rút gọn phương pháp thuộc tính độ hỗ trợ tập luật dựa tập rút gọn cao phương pháp hiệu Độ phức tạp thuật toán tìm tập rút gọn phương...
 • 142
 • 417
 • 1

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện chất liệu ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện chất liệu và ứng dụng
... ảnh, toán phát chất liệu cách giải Đồng thời trình bày cách tổng quan nội dung ảnh chất liệu với số kỹ thuật phát chất liệu Chương 2: Các kỹ thuật phát chất liệu Các kỹ thuật trình bày dựa vào đặc ... TRONG PHÁT HIỆN CHẤT LIỆU Phần trình bày số phương pháp sử dụng hiệu cách tiếp cận để giải toán phát chất liệu Trong bao gồm kỹ thuật dựa vào đặc trưng chất liệu cách tiếp cận phát chất liệu dựa ... VỀ PHÁT HIỆN CHẤT LIỆU TRONG ẢNH Chương trình bày tổng quan toán phát chất liệu ảnh, đề cập đến hai vần đề đặc trưng ảnh chất liệu độ đo tương ứng 1.1 Bài toán phát chất liệu ảnh 1.1.1 Chất liệu...
 • 83
 • 291
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẮT GIỮ, PHÂN TÍCH NHẬN DẠNG LUỒNG LƯU LƯỢNG IP TRÊN INTERNET

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẮT GIỮ, PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DẠNG LUỒNG LƯU LƯỢNG IP TRÊN INTERNET
... sau: Chương 1: Tổng quan Internet lưu lượng IP Chương 2: Các phương pháp bắt giữ phân tích luồng lưu lượng IP Chương 3: Mô hình tự động nhận dạng, phân loại lưu lượng IP Internet đề xuất ứng dụng ... nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp xây dựng mô hình bắt giữ, phân tích nhận dạng luồng lưu lượng Internet để từ làm sở cho việc xây dựng mô hình tự động nhận dạng phân chia lưu lượng theo nhóm ứng ... dụng IP Do đó, luận văn nêu bật yêu cầu cần phải phát triển phương thức mô hình giám sát lưu lượng mạng IP 18 CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP BẮT GIỮ VÀ PHÂN TÍCH LUỒNG LƯU LƯỢNG IP 2.1 Các phương pháp...
 • 75
 • 247
 • 1

Nghiên cứu môt số giải pháp phát triển du lịch bền vững tại huyện buôn đôn tỉnh đăklăk

Nghiên cứu môt số giải pháp phát triển du lịch bền vững tại huyện buôn đôn tỉnh đăklăk
... m phát tri n du l ch t i Buôn ðôn 92 4.2.1.2 ð nh hư ng phát tri n du l ch t i Buôn ðôn 92 4.2.1.3 M c tiêu phát tri n du l ch t i Buôn ðôn 93 4.2.2 Các gi i pháp ñ phát tri n du ... ti p ñ n phát tri n du l ch b n v ng t i khu du l ch Buôn ðôn - Ph m vi v th i gian: Nghiên c u th c tr ng v phát tri n du l ch Buôn ðôn t năm 2001 – 2006, ñ xu t gi i pháp phát tri n du l ch ... NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u - Nghiên c u ho t ñ ng du l ch dư i góc ñ phát tri n du l ch b n v ng t i khu du l ch Buôn ðôn ( lý lu n, th c ti n gi i pháp) - Nghiên c u ñánh...
 • 148
 • 339
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường trên xe gắn máy

Nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường trên xe gắn máy
... thạc sĩ: Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường ồe gắn máỔ cứu chế tạo thành công số gi i pháp tiết kiệm nhiên liệu nh : + Trần Quốc C ng (2006), Nghiên cứu chế tạo ... hạn chế đ ng c xem cố hữu c a dòng xe máy điện i nghiên cứu chọn đề tài Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy .Trong nội dung ng i nghiên cứu tập trung ... giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường ồe gắn máỔ d ng nguồn nhiênliệucùnglúc,xechạyđiện, đặc biệt nh t việc nghiên cứu s n phẩm vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa thân thiện với môi...
 • 132
 • 232
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp tích hợp dữ liệu, ứng dụng xây dựngsở dữ liệu nghiệp vụ tập trung trong ngành hải quan

Nghiên cứu một số giải pháp tích hợp dữ liệu, ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ tập trung trong ngành hải quan
... CƢỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP DỮ LIỆU, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ TẬP TRUNG TRONG NGÀNH HẢI QUAN Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.01.04 ... Nghiên cứu số giải pháp tích hợp liệu, ứng dụng xây dựng sở liệu nghiệp vụ tập trung ngành hải quan nhằm tìm hiểu, phân tích, so sánh kỹ thuật, công nghệ tích hợp liệu tiên tiến sở sâu nghiên cứu, ... triển khai ứng dụng Tích hợp nghiệp vụ ngành hải quan Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài tiếp cận nghiên cứu theo phương pháp đây:  Thu thập tài liệu kinh nghiệm quốc tế giải pháp tích hợp liệu, qua...
 • 73
 • 552
 • 1

Nghiên cứu một số giải pháp tích hợp dữ liệu, ứng dụng xây dựngsở dữ liệu nghiệp vụ tập trung trong ngành hải quan

Nghiên cứu một số giải pháp tích hợp dữ liệu, ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ tập trung trong ngành hải quan
... CƢỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP DỮ LIỆU, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ TẬP TRUNG TRONG NGÀNH HẢI QUAN Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.01.04 ... 4.4.1 Giải pháp tích hợp liệu Error! Bookmark not defined 4.4.2 Giải pháp xây dựng ứng dụng tích hợp nghiệp vụ hải quan .Error! Bookmark not defined 4.4.3 Giải pháp xây dựng ứng dụng dự phòng, ... đề tích hợp liệu quan tâm lớn tổ chức, doanh nghiệp lớn đặc biệt quan nhà nước có Tổng cục Hải quan 11 Việc nghiên cứu, xây dựng nhóm giải pháp, quy trình phù hợp, bước thực toán tích hợp liệu...
 • 12
 • 168
 • 0

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DÒ TÌM NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DÒ TÌM NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TR TS PH NG IH C ÀL T NG PHÁP DỊ TÌM NG U NHIÊN VÀ NG D NG TÀI KHOA H C C P B (B2005-29-34) Ch nhi m tài: Tr ng Chí ... DGA vào tốn h c lu t qua m ng n ron nhân t o (Artificial Neural Network - ANN), sau i ti n thu t tốn h c tham s m ng n ron Trên tốn m i, chúng tơi c ng thu c k t qu t ng t nh Ph ng pháp tìm ... xác su t ng ph thu c vào th h ti n hố (DGA) m ng ron (ANN) Ph n II trình bày m t s k t qu lý thuy t v ph ng pháp nung luy n mơ ph ng (SA) ng d ng c a SA vào tốn l p l ch dòng cơng vi c Nh ng...
 • 36
 • 272
 • 1

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh biểu mẫu ứng dụng luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh biểu mẫu và ứng dụng luận văn thạc sĩ
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** NGUYỄN TRỌNG VINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH BIỂU MẪU VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin Mã số: 60.48.05 Luận văn Thạc sỹ ... cam đoan luận văn thạc sỹ công nghệ thông tin: Nghiên cứu số phương pháp hiệu chỉnh biểu mẫu ứng dụng kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc - Các số liệu luận văn trung ... thuật toán nhận nhiều cạnh có cạnh tồn 40 CHƯƠNG ỨNG DỤNG BIẾN ĐỔI HOUGH PHÁT HIỆN GÓC NGHIÊNG VĂN BẢN 3.1 Tiền xử lý phát góc nghiêng văn từ biên đối tượng Qua nghiên cứu toán góc nghiêng văn...
 • 81
 • 500
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề về thị trường điện ứng dụng tính toán giá truyền tải cho hệ thống truyền tải điện của EVN

Nghiên cứu một số vấn đề về thị trường điện và ứng dụng tính toán giá truyền tải cho hệ thống truyền tải điện của EVN
... TÍNH TOÁN GIÁ TRUY N T I CHO H TH NG TRUY N T I ĐI N C A EVN ho ch năm 2010 4.2 Thu th p x lý d li u: Đ th c hi n tính toán giá truy n t i cho NPT, tác gi ñã ti n 4.1 Cơ sơ phương pháp tính toán: ... thi t, v y tác gi ch ng d ng phương pháp ñ tính toán giá truy n t i cho NPT Theo cách tính c a phương pháp, t i th i ñi m hi n s tính toán giá truy n t i cho năm N (t c năm 2012) s li u c a áp t ... ñư c N ñ tính toán th nghi m giá truy n t i K t qu tính toán s s t NPT ñ ki m nghi m tính kh thi xác c a phương pháp tính toán T l ñ nh m c chi phí s a ch a l n công trình ph tr ph c giá truy...
 • 11
 • 353
 • 0

Nghiên cứu lý luận xây dựng phương pháp định giá nhãn hiệu thực tiễn định giá tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa giải quyết tranh chấp

Nghiên cứu lý luận xây dựng phương pháp định giá nhãn hiệu và thực tiễn định giá tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa và giải quyết tranh chấp
... khăn thực Thực tế đòi hỏi phải nghiên cứu đầy đủ, toàn diện vấn đề định giá tài sản trí tuệ, sáng chế nhãn hiệu coi hai loại tài sản trí tuệ điển hình Đó mục đích thực Đề tài Nghiên cứu luận ... coi giá trị (một số loại) tài sản trí tuệ để xác định giá trị thực tế doanh nghiệp cổ phần hoá19: Một xác định giá trị doanh nghiệp giá trị lợi kinh doanh doanh nghiệp vị trí địa lý, uy tín doanh ... đánh giá công ty bảo 15 Định giá nhãn hiệu trí tuệ, kinh nghiệm Trung Quốc: Nguyễn Hoàng Hạnh, Cục Sở hữu trí tuệ, Hội thảo Các quy định pháp luật thực tiễn định giá tài sản trí tuệ doanh nghiệp...
 • 91
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số phương pháp xử trí thai dị dạng ở những sản phụ có sẹo mổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ươngđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namde tai nghien cuu mot so phuong phap phat trien ngon ngu cho tre mau giao nhonghiên cứu một số phương pháp nhân giống cây đỗ trọng ở sa panghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc tại bệnh viện nhân dân 115nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắkluận văn tốt nghiệp nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch xe đạp tại thành phố cần thơmột số phương pháp phân cụm dữ liệunghiên cứu một số giải pháp xúc tiến tái sinh các trạng thái rừng phục hồi tự nhiên tại huyện đại từtỉnh thái nguyênnghiên cứu một số giải pháp xúc tiến tái sinh các trạng thái rừng phục hồi tự nhiên trên địa bàn huyện đại từ thái nguyênphương pháp nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại trong kho thóc dự trữnghiên cứu một số biện phápnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa jo2 và đs1 tại phú lương thái nguyênnghiên cứu một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại trường đại học giao thông vận tải đến năm 2020bao cao quan tri 6t 2017 cbttBáo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang dau nam 2015 CBTTĐiều lệ công ty (bản sửa đổi 2012)SHA09-Tao cao BTG Dai hoi 201613. Giay uy quyen du hop 2015-SHA14.Quychebaucu 2015-SHAGiay xac nhan tham duPhát huy Di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 2021Fitzpatricks Color Atlas and Synopsis of Clinical DermatologyTiểu luận lớp chuyên viên khóa 48BC tổng kết 15 NHCSXHSHA10-To trinh thuc hien chi tra co tucSHA17- Sua doi dieu le 201601. Thu moi hop DHCD SHA.2015 moiBao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2014 CBTTDIEU LE 1 172 FILE CBTTfile 2016 2 TT tong hopfile 2016 5 BC cua BKSKhung vien 3 - thuthuatphanmem.vn