Kiem tra 1 tiet hoa 11 co ban

kiểm tra 1 tiết sinh 11 bản

kiểm tra 1 tiết sinh 11 cơ bản
... 20mg/1kg chất khô hay cao B 10 mg/1kg chất khô hay cao C 25mg/1kg chất khô hay cao D 15 mg/1kg chất khô hay cao 034: Nồng độ CO2 thấp mà quang hợp A 0,008 - 0, 01% B 0,08 - 0, 01% C 0,03 - 0, 01% D ... phát triển cây, đất, thời tiết B đặc điểm di truyền, giai đoạn phát triển cây, đất, thời tiết, áp suất thẩm thấu C đặc điểm di truyền, giai đoạn phát triển cây, đất, thời tiết, sức hút nước D đặc ... dày B nước bọt thuỷ phân thành thành phần đơn giản C tiêu hoá nhờ vi sinh vật cộng sinh dày D tiêu hoá hoá học nhờ enzim tiết từ ống tiêu hoá 022: Nhóm động vật có dày ngăn? A ngựa, thỏ, chuột,...
 • 3
 • 443
 • 10

kiem tra 1 tiet lop 11 co ban

kiem tra 1 tiet lop 11 co ban
... TRA (45 phút) Môn Hoá khối 11 (Cơ bản) Họ tên HS:……………………………Lớp:… Tổ Hoá- Sinh- KTNN I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Học sinh đánh chéo vào câu trả lời vào bảng sau: 10 11 12 13 14 15 16 A B C D Câu 1: ... But-2-in B Etin C But -1- in D Propin Câu 10 : Đốt cháy hoàn toàn lít octan thể tích CO2 sinh điều kiện lít: A B C 0 ,17 85 D 0,35 71 Câu 11 : CTCT chất có tên gọi: 2-metylbut -1- en A CH2 = CH(CH3)- ... C2H6 B C4H10 C C3H6 D C3H8 Câu 2: Công thức : CH2=C(CH3)CH=CH2 gọi : (1) isopren; (2) 2-metylbutan -1, 3-đien; (3) isopentan; (4) 2-metylbuta -1, 3-đien A (1) ; (2) B (2); (3) C (2); (4) D (1) ; (4)...
 • 4
 • 185
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 BẢN (2010-2011) pot

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CƠ BẢN (2010-2011) pot
... có kết tủa xanh D có kết tủa xanh Câu 14 : Có 250 ml dd CuSO4 tác dụng vừa hết với 1, 12 gam Fe Nồng độ mol/lít dd CuSO4 là: A 0,6M B 1, 2M C 1M D 0,08M Câu 15 : Để bảo quản kim loại kiềm cần phải ... Câu 18 : Cho m gam hỗn hợp gồm: Mg, Fe phản ứng hết với dung dịch HCl thu 1, 344 lít H2 (đkc) 3,49 gam hỗn hợp muối Vậy m có giá trị : (Cho Mg=24 ; Fe=56) A 3 ,16 B 3,08 C 1, 36 D 3 ,10 Câu 19 : Phương ... ra? A Cu+ FeCl3 B Fe+CuCl2 C Zn+FeCl2 D Cu+FeCl2 - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 570 ...
 • 2
 • 393
 • 5

Đề + đáp án kiểm tra 1 tiết K.11 bản.

Đề + đáp án kiểm tra 1 tiết K.11 cơ bản.
... 0.75 0.5 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG K .11 CƠ BẢN ĐỀ II CÂU ( ĐIỂM ) Câu ( điểm ) Câu ( điểm ) Câu ( điểm ) NỘI DUNG _ Định luật khúc xạ ánh sáng: _ Tia khúc xạ nằm trong……………………………… ... ( 0.5 điểm ) Câu sin i1 sin 45 = = ⇒ r1 = 30 _ Từ sin i1 = n sin r1 ⇒ sin r1 = ( điểm ) n 2 0 _ Từ A = r1 + r2 ⇒ r2 = 60 − 30 = 30 ⇒ i2 = 45 0 _ Từ D = i1 + i2 − A = 45 + 45 − 60 = 30 _ Từ sin ... phần……………………… Câu sin i1 sin 45 = = ⇒ r1 = 30 _ Từ sin i1 = n sin r1 ⇒ sin r1 = ( điểm ) n 2 0 _ Từ A = r1 + r2 ⇒ r2 = 60 − 30 = 30 ⇒ i2 = 45 _ Từ D = i1 + i2 − A = 45 + 45 − 60 = 30 _ Từ sin...
 • 3
 • 181
 • 0

Kiểm tra 1 tiết HH 11 bản

Kiểm tra 1 tiết HH 11 cơ bản
... tròn nằm (O 1; R) (O2; 2R) Hãy xác định tâm vị tự tỉ số vị tự biến đường tròn (O1) thành đường tròn (O2) B BÀI LÀM: ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC 11 (Cơ bản) Đáp án đề 01 Điểm Bài 1: (d) 3x ... Trường THPT Quế Sơn Tổ Toán – Tin KIỂM TRA TIẾT Môn: HÌNH HỌC 11 (Cơ bản) Họ tên học sinh: Lớp: A ĐỀ 02: Bài 1: (6 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường ... 3: Hình vẽ - Vẽ xác bán kính đường - Xác định tâm vị tự I1 - Xác định tâm vị tự I2 - Tỉ số vị tự k1 = - Tỉ số vị tự k2 = -2 M N I1 O2 I2 O1 M' (Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa) 0,25đ 0,25đ...
 • 4
 • 44
 • 0

Kiểm Tra 1 Tiết Hóa - Chương I - Ban BẢN

Kiểm Tra 1 Tiết Hóa - Chương I - Ban CƠ BẢN
... ? + - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 10 Đáp án B C C C C D C B D A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A B C C D B D A D C Câu 21 22 23 24 25 26 ... K2SO4 Câu n i i n li: A Sự i n li hòa tan chất vào nước tạo dd B Sự i n li phân li chất tác dụng dòng i n C Sự i n li phân li chất thành ion dương ion âm chất tan nước D Sự i n li thực chất ... Ptrình ion rút gọn: Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3 II Tính độ pH dung dịch E: pH = 12 Tính độ pH dung dịch: pH = Tính độ pH dung dịch: pH = 11 10 Tìm giá trị x y: 11 12 Hệ phương trình: 13 14 18 Vậy x...
 • 5
 • 252
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết sinh 12 bản

Đề kiểm tra 1 tiết sinh 12 cơ bản
... 26[ 1] d 5[ 1] b 6[ 1] d 13 [ 1] d 14 [ 1] a 21[ 1] b 22[ 1] c 29[ 1] b 30[ 1] a 3[ 1] b 4[ 1] b 5[ 1] c 6[ 1] b 11 [ 1] c 12 [ 1] a 13 [ 1] d 14 [ 1] b 19 [ 1] d 20[ 1] d 21[ 1] b 22[ 1] a 27[ 1] a ... 1] d 4[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] d 9[ 1] d 10 [ 1] d 11 [ 1] d 12 [ 1] b 15 [ 1] a 16 [ 1] b 17 [ 1] a 18 [ 1] c 19 [ 1] d 20[ 1] b 23[ 1] a 24[ 1] a 25[ 1] a 26[ 1] c 27[ 1] a 28[ 1] c ¤ Đáp án đề thi:2 1[ ... 1] d 29[ 1] a 30[ 1] a 3[ 1] a 4[ 1] c 5[ 1] a 6[ 1] b 11 [ 1] d 12 [ 1] d 13 [ 1] c 14 [ 1] b 19 [ 1] a 20[ 1] a 21[ 1] d 22[ 1] c 27[ 1] b 28[ 1] d 29[ 1] c 30[ 1] d 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c...
 • 17
 • 2,023
 • 26

kiểm tra 1 tiết- hóa hữu 9 (có đáp án)

kiểm tra 1 tiết- hóa hữu cơ 9 (có đáp án)
... (2đ) 5,6g ← 7,3g ← 2,24 lít b Khối lượng Cu là: 12 g - 5,6g = 5,4g c Nồng độ C% dung dịch HCl là: C% = mct 7,3 x100% = x100 = 3,65% 200 md (1 ) (1 ) ... Clohiđric H2SO4: Axit Sunfuric 0,2 x = 1, 6 điểm Câu (1 điểm) a - Kim loại mạnh nhất: Na (0,25đ) - Kim loại yếu nhất: Cu (0,25đ) b Cu, Fe, Mg, Na (0,5) Câu (1 iểm) - Dùng quì tím nhận biết: H2SO4 ... kiềm 2NaOH + 2Al + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H ↑ (0,5đ) Câu (4 ,9 điểm) Cho Fe Cu vào dung dịch HCl Fe có phản ứng Chất rắn sau phản ứng Cu (0 ,9 ) a PTHH: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 Tỉ lệ: 56g: 73g Vậy...
 • 2
 • 3,366
 • 20

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BT THPT BẢN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BT THPT CƠ BẢN
... Câu 16 : Một dây đàn dài 20cm rung với bụng phát âm có bớc sóng ? A 40 cm B 20 cm C 40 m D 3,5 cm Câu 17 : Một sóng dao động thành sóng dừng thấy có 10 01 nút, số bụng sóng ? A 10 01 B 10 00 C 19 99 ... 10 01 B 10 00 C 19 99 D 10 02 Câu 18 : Một dao động điều hoà có khối lợng 10 0kg, dao động với vận tốc 0,1m/s động lắc ? A 0,2 J B 0,5J C 10 -2 J D 10 0J Câu 19 : Một sóng có vận tốc 0, 01 m dao động với ... Câu 13 : Sóng ngang truyền đợc môi ? A.Rắn B Lỏng C Khí Câu 14 : Tốc độ truyền âm môi trờng lớn ? A Rắn B Lỏng C Khí D Rắn, lỏng khí D Rắn, lỏng khí Câu 15 : Độ cao âm đặc trng...
 • 2
 • 191
 • 1

kiem tra 1 tiet hoa 11

kiem tra 1 tiet hoa 11
... C Na D Quỳ tím Câu 18 : Cho 15 ,6 gam benzen tác dụng hoàn toàn với clo (xt:bột Fe), H = 80% Lượng clobenzen thu (giả sử có sản phẩm nhất): A 28,1g B 22.5g C 12 ,5g D 18 ,0g Câu 19 : Trong quy trình ... 50% Để sản xuất 19 ,5 kg benzen cần lượng hexan : A 10 75 kg B 43,0 kg C 21, 5 kg D 19 ,5 kg Câu 20: Đốt mol ankylbenzen thu mol H2O Vậy số mol CO2 A mol B mol C 12 mol D mol Câu 21: Điều chế benzen ... butylic C Butan 1- ol D Butan 2- ol Câu 28: Một hidrocacbon thơm A có thành phần %C phân tử :90,57%.Công thức phân tử A : A C6H6 B C7H8 C C8H10 D C9H12 Trang 2/3 - Mã đề thi 13 2 ...
 • 3
 • 876
 • 12

Kiểm tra 1 tiết lớp 10 bản

Kiểm tra 1 tiết lớp 10 cơ bản
... Chu kỳ 4, nhóm IIIA Câu 17 Hãy viết cấu hình đầy đủ cho nguyên tử có lớp electron là: A………………………… 2s1 B ……….…………… …….2s22p3 C ………………………… 2s 2p D …………………… …… 3s23p1 Câu 18 Mệnh đề sau ? A Tính ... chất hóa học nguyên tố phụ thuộc vào cấu trúc electron nguyên tử không phụ thuộc số electron lớp Câu 19 Khoanh tròn vào chữ Đ câu phát biểu vào chữ S câu sai Các kim loại chất nhận electron Đ S ... S Các khí trơ (trừ He) bền vững chúng đề có electron lớp Đ S Câu 20 Hai nguyên tố A B đứng chu kỳ có tổng số proton hai hạt nhân nguyên tử 71 A B thuộc chu kỳ nhóm: A Chu kỳ nhóm IVA VIA B Chu...
 • 2
 • 147
 • 1

Kiểm tra 1 tiết hóa 11 nâng cao

Kiểm tra 1 tiết hóa 11 nâng cao
... (1) FeO + HNO3 → + NO + (2) ZnO + HNO3 → + (3) Pb(NO3)2 + +  t → Từ O2, NH3, H2O, viết phương trình ... NH4NO3 Hòa tan hoàn toàn 2,59 gam hỗn hợp gồm Cu Zn dung dịch HNO (đặc, nóng, dư), sau phản ứng thu 1, 792 lít khí nitơ đioxit (sản phẩm khử nhất, đktc) dd A a Tính thành phần phần trăm khối lượng ... kim loại hỗn hợp b Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch A thu m gam kết tủa Tính m Chỉ dùng thêm hóa chất làm thuốc thử, phân biệt dung dịch sau: NH4Cl; (NH4)2SO4; KCl; K2SO4 Hoàn thành phuong...
 • 2
 • 390
 • 3

đề kiểm tra 1 tiết hóa 9( ma trận)

đề kiểm tra 1 tiết hóa 9( có ma trận)
... Tính % khối lợng chất: (1 điểm) Theo PTHH: m Zn n H2 = nZn = 0,2 mol 0,5 đ 0,5 0,25 0,25 = 0,2 x 65 = 13 g C%Zn = 13 .10 0% = 67% 19 ,6 C%Cu = 10 0% - 67% = 33% c) n HCl = 0,5 x = 1mol Ta thấy: n n HCl ... mol HCl d = - 0,4 = 0,6 mol Vậy sau phản ứng dd chất tan HCl d ZnCl2 n ZnCl = nZn = 0,2mol CM ZnCl = CM HCl d = 0,25đ (0,5đ) 0,2 = 0,4 M 0,5 0,6 =1, 2 M 0,5 (0,25đ) 0,25đ 0,5 ... 1 (2) (2) - Tác dụng với nớc: SO3, BaO SO3 + H2O -> H2SO4 BaO + H2O -> Ba(OH)2 - Tác dụng với dd...
 • 3
 • 948
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra 1 tiết hóa 11 cơ bảnđề kiểm tra 1 tiết hóa 11 cơ bản chương 2de kiem tra 1 tiet hoa 12 co bankiểm tra 1 tiết hóa 12 cơ bảnđề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 1 cơ bảndề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chuong điện li có đáp ánPrepare 5 teacher bookPrepare 6 student bookPrepare 6 teacher bookptscthanhhoa giaychungnhandangkydoanhnghiep lan6 signedThe bieu quyet DHCD 2016Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016BCTC hop nhat quy 3 2014 truoc kiem toanBCTChop nhat 9 thang daunam2014Bao cao tai chinh (rieng) da duoc kiem toan 2012Bao cao Tai Chinh Rieng Quy I nam 2013BCTC rieng quy IV nam 2011 TMT (truoc kiem toan)Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tinCông bố thông tin số 697 TB-TMT-HĐQT ngày 30 6 2017Công bố thông tin số 1297 TMT TCKT ngày 10 10 2016 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCông ty cổ phần ô tô TMT thông báo ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 .tmt thong bao ve viec niem yet va giao dich co phieu thay doi niem yetBáo cáo quản trị công ty cổ phần ô tô TMT năm 2015 .Bao cao tai chinh hop nhat nam 2015 addNghị quyết số 1193 NQ-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015