BÀI GIẢNG KINH TẾ VĨ MÔ (MACROECONOMICS I)

bai giang kinh te vi mo - nguyen hoai bao.pdf

bai giang kinh te vi mo - nguyen hoai bao.pdf
... hôm Gi i thi u v kinh t vi mô môn h c – Kinh t h c gì? – Kinh t vi mô gì? – Kinh t vi mô “cũ” “m i” Gi i thi u n i dung môn h c – Các gi ng – Sách tài li u tham kh o Hoai Bao Kinh t h c gì? Xu ... c Hoai Bao http://baohoai.googlepages.com/ KILOBOOK.com The EUH Ph m vi c a Kinh t h c Kinh t h c Vi mô (Microeconomics): m t nhánh c a kinh t h c, nghiên c u hành vi quy t nh c a cá th (individual), ... h gia ình Kinh t h c Vĩ mô (Macroeconomics): m t nhánh c a kinh t h c, nghiên c u hành vi c a bi n t ng h p (aggregate) n n kinh t , ó thu nh p, s n lư ng, … ph m vi c a m t qu c gia Hoai Bao...
 • 157
 • 1,628
 • 23

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng 1

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng 1
... đổi P P1 P D1 MC D2 P2 MC P1 P2 D2 MR2 D1 MR2 MR1 MR1 Q1 Q Q1 Q2 Q P MC P2 P1 D2 MR2 Q *1 MR1 Q*2 D1 Q Sức mạnh độc quyền bán ĐQ bán đặt P > MC=> có sức mạnh ĐQ bán Abba Lerner đưa L năm 19 34 L ... P1 P2 P* P* MR Q1 Q2 Q* Q* ATC MC D Q 7.3 Phân biệt giá cấp 3: MR1 =MR2 =MRtt; Q1 + Q2 = Qtt MC P P2 P1 D1 MRtt MR1 Q2 Q1 Qtt D2 MR2 Q 7.4 Đặt giá theo thời gian (thời kỳ) P P1 P2 MC MR1 Q1 D1 ... MPPl/MPPk K A1 K1 K2 A2 Q1 L1 L2 K MPPk + L L Một số đường đồng lượng đặc biệt * Đường đồng lượng đường thẳng K A2 K2 A1 K1 L2 L1 Isoquant L * Đường đồng lượng có dạng chữ L K K2 Q2 K1 Q1 L1 L2 L...
 • 77
 • 1,024
 • 2

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... thêm lượng giảm dần vào trình SX Điều phổ biến với hãng => nhà kinh tế khác khái quát thành qui luật hiệu suất giảm dần Qui luật phát biểu sau: " Sản phẩm vật cận biên đầu vào biến đổi giảm dần ... hệ SATC LATC C SATC1 c3 c2 A A c2 SATC2 SATC3 LATC c1 Q1 Q2 Q3 Q III Chí phí kinh tế chi phí kế toán Chi phí kinh tế = CP tường minh + CP ẩn * Chi phí tường (explicit): * Chi phí ẩn (implicit): ... điều này) 2 Sản xuất ngắn hạn: (sản xuất với đầu vào biến đổi) Sản xuất ngắn hạn khoảng thời gian mà hãng sản xuất thay đổi tất đầu vào, có đầu vào cố định MPPL(Marginal physical product): thay...
 • 106
 • 572
 • 2

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... Chương I: Kinh tế học Vi mô vấn đề kinh tế doanh nghiệp I.Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học vi Kinh tế học Vi mô 1.1 Kinh tế học 1.2 Kinh tế học Vi mô: Người tiêu ... trình kinh doanh, chu kỳ kinh doanh sgk Vấn đề kinh tế doanh nghiệp: sản xuất gì, cho III Lựa chọn kinh tế tối ưu: 1.Bản chất lựa chọn: * Thế lựa chọn: Là cách thức mà thành vi n kinh tế sử ... nghiên cứu môn kinh tế học vi mô 2.1 Đối tượng 2.2 Nội dung nghiên cứu Q Nghiên cứu cung cầu Q Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Q Nghiên cứu hành vi người sản xuất Q Nghiên cứu hành vi người tiêu...
 • 10
 • 750
 • 11

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... cho giá sản lượng thay đôỉ Y cách xác định điểm cân E (Pe, Qe): Căn vào biểu cung, biểu cầu Căn vào đường, đuờng cầu Căn vào phương trình đường cung, cầu Tình trạng dư thừa thiếu hụt thị trường ... đầu vào, điều tiết Chính phủ tương lai làm thay đổi lượng cung Ví dụ: Dự kiến Pi tăng, Qs tăng để giảm chi phí hay dự kiến thuế tăng, Qs tăng 3.6 Giá háng hoá dịch vụ: Price of goods or services ... sánh tỷ lệ % thay đổi tuyệt đối Nhận xét: EpD < P, Q quan hệ tỷ lệ nghịch EpD không phụ thuộc vào đơn vị P,Q b Cách tính hệ số co dãn: * Co dãn khoảng (đoạn) (Arc Elasticity of demand) co dãn...
 • 41
 • 529
 • 1

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... nhắc phản ứng đối thủ (phản ứng nhanh qua giá phản ứng chậm vi c đưa s/p - Hàng rào nhập cao nên gia nhập ngành khó thông qua: tính kinh tế theo qui mô, quyền bị hãng cũ liên kết trả đũa 2.3.Mô ... hãng phụ thuộc lẫn Những trò chơi kinh tế tiến hành cách hợp tác không hợp tác - Nếu hãng hợp tác có hợp đồng ràng buộc khiến họ hoạch định chiến lược chung (và ngược lại) - Nếu hợp tác P cao ... lợi nhuận cho riêng Chương VI Thị trường sức lao động I Cung sức lao động Khái niệm: S W W2 W1 t1 t2 t Những nhân tố ảnh hưởng đến cung sức lao động 2.1 áp lực kinh tế 2.2 áp lực mặt tâm lý xã...
 • 79
 • 711
 • 3

Bài giảng kinh tế 1

Bài giảng kinh tế vĩ mô 1
... i * n gin hoỏ cỏc hin tng kt: coi nn kt ch cú TV (ngi SX, ngi TD, CP) Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc Kinh tế học thực chứng: - tỡm cỏch gthớch mt cách khỏch quan cỏc hin tng cỏc ... Khỏi nim Kinh tế học ? 2 .1 L mụn khoa hc KTCB Ncu cỏch thc hnh ca tb nn kinh t núi chung v Cỏch thc ng x ca tng thnh viờn nn KT núi riờng Nghiờn cu cỏch thc hnh ca ton b nn kinh t quc dõn ... London, 19 90 Yờu cu i vi sinh viờn c trc giỏo trỡnh Lm bi Tr li cỏc cõu hi /s v la chn Khụng núi chuyn riờng Khụng i chm, vng phi xin phộp => thng: + im pht: im Bản chất kinh tế vi Lý...
 • 68
 • 1,310
 • 10

Bài giảng kinh tế 2

Bài giảng kinh tế vĩ mô 2
... tt c cỏc lng cu mi mc giỏ Lng(tn) 22 18 14 10 Hm cu Hm cu: QD = f(P) Nu l hm tuyn tớnh: Q = aP + b ; (a b = 22 3a = 22 3.(-4) = 34 QD = 34 4P TH CU P ... thừa- thiếu hụt P D thừa S Đim CB (E) E Pe = 4,Qe = 18 D tha: QD =28 -10 = 18 D Thiếu hụt Thiu ht: QS =22 13=9 0,4 10 13 18 22 28 Q TRNG THI THIU HT giỏ th trng thp hn giỏ cõn bng: Pt < Pe P ... Cu gim ng cu dch sang trỏi ( D đến D2) P I E D2 S II D Q2 Qe Q1 D1 Q Giỏ c hng húa cú liờn quan (Py) QxD = (Py; nhõn t khỏc const) H2 cú liờn quan l loi H2 cú quan h vi vic tho nhu cu no ú ca...
 • 95
 • 1,261
 • 13

Bài giảng kinh tế 4

Bài giảng kinh tế vĩ mô 4
... 10 30 15 20 10 60 20 30 10 80 20 20 10 95 19 15 10 108 18 13 10 112 16 10 112 14 MPL=0, Q t giỏ tr cc i 10 108 12 -4 10 10 100 10 -8 Khi MPL max TR TC 100 TC TR 60 40 MAX 20 L =0 =0 Ngun gc Kn: li nhun l i lng...
 • 46
 • 433
 • 4

Bài giảng kinh tế 6

Bài giảng kinh tế vĩ mô 6
... L NG CU LAO NG CA HNG CHNH L NG MRP L Q 10 14 17 19 20 20 18 P 2 2 2 2 TR 10 20 28 34 38 40 40 36 MRPL 10 10 -4 NG MRP P.A CU L CA DN W,MRP Th trng lao ng l cnh tranh ng cu lao ng ca hóng chớnh ... lao ng ca cỏc cỏ nhõn) Tin lng ng cung lao ng S gi lm vic/ngy L CC YU T NH HNG CUNG L p lc v kinh t Nhu cu v l S thay i ca cụng ngh Tõm lý XH Phm vi thi gian Cung lao ng tng, ng cung dch chuyn ... mun t mc S A lng cao hn thỡ hn ch thnh viờn L1 vi n giỏ W1 DLiu ny giỳp MR nghip on ti a húa tụ kinh t w w1 w2 L w* L1 L* L2 S lng cụng nhõn TH TRNG LAO NG Q MUA Giỏ ME SL = AE WC W* MRPL L* LC...
 • 29
 • 329
 • 4

Bài giảng kinh tế 7

Bài giảng kinh tế vĩ mô 7
... Quan điểm thân thiện với thị trường • Các chức KT CP: Chnăng KTvĩ mơ, vi mơ, chức điều tiết CP Quan điểm nhà KT tan cổ điển Thế kỷ 17: Ađamsmith, Ricardo + CP giữ vtrò hđộng KT + t2 giữ vtrò trung ... sx có ĐK di chuyển tự Sd khu vực có lợi so sánh Các chức KT CP • Chnăng KTvĩ mơ, • vi mơ, • chức điều tiết CP Chnăng KTvĩ mơ • ổn định hóa KT - Hạn chế dao động chu kỳ KD nhằm => + giảm thất nghiệp ... chế hỗn hợp= tt + CP ( Qlý định hướng + “bàn tay vơ hình”) Giải pháp CP • Tạo lập mơi trường KT mơ ổn định( hạn chế lạm phát, trì tỷ giá hối đối) • Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực • Tự hóa...
 • 45
 • 376
 • 6

Bài giảng kinh tế vi - Đại Học Thương mạia

Bài giảng kinh tế vi mô - Đại Học Thương mạia
... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 200 5-2 006 Kinh tế vi Bài giảng Phân biệt kinh tế học vi • Tiêu thức phân biệt: Đơn vị phân tích • Kinh tế học mô: Nghiên cứu toàn kinh tế: sản ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 200 5-2 006 Kinh tế vi Bài giảng Kinh tế học gì? • Khái niệm thống: Kinh tế học môn khoa học xã hội nghiên cứu phân bổ nguồn lực ... Phạm vi thị trường: - Khu vực địa lý - Phổ sản phẩm 8/30/2005 Vũ Thành Tự Anh Vũ Thành Tự Anh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 200 5-2 006 Kinh tế vi Bài giảng Những câu hỏi kinh tế học...
 • 11
 • 364
 • 0

Bài giảng kinh tế

Bài giảng kinh tế vĩ mô
... thống kinh tế Đặc trưng Hệ thống kinh tế Tổng cung tổng cầu kinh tế Sự dịch chuyển đường tổng cung tổng cầu IV Mục tiêu công cụ kinh tế Các mục tiêu kinh tế Các sách kinh tế ... tích thống kê số lớn, hình hóa kinh tế III HỆ THỐNG KINH TẾ VĨ MÔ Đặc trưng Hệ thống kinh tế mô: Hệ thống kinh tế đặc trưng yếu tố : Đầu vào, đầu hộp đen kinh tế - Các yếu tố đầu ... CỨU KINH TẾ HỌC VĨ MÔ Kinh tế học nghiên cứu vận động mối quan hệ kinh tế chủ yếu đất nước bình diện toàn kinh tế quốc dân Kinh tế học cung cấp kiến thức công cụ phân tích kinh tế...
 • 90
 • 601
 • 8

Bài giảng Kinh tế mô-chương 1

Bài giảng Kinh tế vĩ mô-chương 1
... whom – How – to produce 1. 2 The price of oil US$ per barrel Tripled in 19 73-74, and doubled again in 19 79-80 … and affected people all over the world 40 35 30 25 20 15 10 1. 3 An increase in the ... buying power, importers have less 1. 4 The distribution of world population and GNP, 19 98 10 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 % 0% Population GNP LIC MIC HIC 1. 5 Scarcity forces choices to be ... prescriptions based on value judgements – e.g a tax SHOULD be imposed on tobacco to discourage smoking 1. 11 Micro and Macro s Microeconomics – s offers a detailed treatment of individual economic decisions...
 • 12
 • 1,175
 • 0

Tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô: "Trạng thái vàng,sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế." doc

Tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô:
... thái vàng 12/23/13 II Sự gia tăng dân số tăng trưởng kinh tế Trạng thái dừng có gia tăng dân số Các yếu tố làm thay đổi tư bản: – – – – – – Đầu tư : tăng k Khấu hao : giảm k Gia tăng dân số: giảm ... động gia tăng dân số trạng thái dừng với gia tăng dân số, khối lượng tư công nhân không đổi công nhân tăng với tỷ lệ n, tổng khối lượng tư tổng sản lượng tăng với tỷ lệ n Vậy gia tăng dân số lý ... trạng thái vàng Chính sách tăng k: tăng tiết kiệm-> giảm tiêu dùng tăng đầu tư, đạt trạng thái dừng trạng thái vàng Tiêu dùng giảm tăng tương lai, tăng cực đại kinh tế đạt trạng thái dừng trạng thái...
 • 16
 • 721
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kinh tế vi môbài giảng kinh tế vi môbài giảng kinh tế vĩ môbài giảng kinh tế vĩ môbài giảng kinh tế vi mô 1bài giảng kinh tế vi mô pdfbài giảng kinh tế vi mô đại học ngoại thươngbai giang kinh tế vĩ mô 2bài giảng kinh tế vĩ mô 2bài giảng kinh tế vi mô chương 2slide bài giảng kinh tế vi mô 1video bài giảng kinh tế vi mô 1bài giảng kinh tế vi mô 1 youtubebài giảng kinh tế vi mô chương 1bài giảng kinh tế vĩ mô nguyễn văn ngọcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại