Thông tư 442015 Bộ LĐ TBXH

Thông 03 Bộ Nội vụ v/v nâng lương sớm

Thông tư 03 Bộ Nội vụ v/v nâng lương sớm
... II Thông Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức (trừ đối ng quy định điểm mục III Thông này) nâng bậc lương trước thời hạn lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ năm không 5% tổng số cán bộ, ... hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ kết thực nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp ng đương loại A3 theo ... công chức, viên chức theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn quy định Thông Nếu phát việc nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn không quy định...
 • 6
 • 300
 • 0

Thông của bộ tài chính số 113/2005/TT- BTC ppt

Thông tư của bộ tài chính số 113/2005/TT- BTC ppt
... hành quy chế quản lý đầu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 Chính phủ việc quản lý dự án đầu xây dựng công trình; - ... chưa sản xuất để tạo tài sản cố định doanh nghiệp; - Hàng hóa nhập máy móc, thiết bị, vật cho dự án thuộc nhóm A theo quy định Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 Chính phủ việc ban hành ... ninh, quốc phòng theo Danh mục cụ thể số lượng, chủng loại hàng hoá nhập chuyên dùng cho an ninh, quốc phòng Lãnh đạo Bộ chủ quản phê duyệt đăng ký thống với Bộ Tài từ đầu năm; - Hàng hóa nhập để...
 • 2
 • 129
 • 0

THÔNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 10/2007/TT-BTNMT pptx

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 10/2007/TT-BTNMT pptx
... QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Thông số 10/2007/TT- BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2007 Bộ Tài nguyên Môi trường) Bảng 1: Thông tin thông số quan trắc STT Thông số cần quan ... với Thông bãi bỏ Trong trình thực Thông này, có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh Bộ Tài nguyên Môi trường (qua Cục Bảo vệ môi trường) để kịp thời giải quyết./ BỘ TRƯỞNG Phạm Khôi Nguyên ... trắc trường cần thực yêu cầu sau: a Xác định thông số cần quan trắc, bao gồm: tên thông số, đơn vị đo, độ xác cần đạt Thông tin thông số cần quan trắc trình bày Bảng 1, Phụ lục I kèm theo Thông tư...
 • 13
 • 201
 • 0

THÔNG của Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu pptx

THÔNG TƯ của Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú pptx
... ban nhân dân cấp xã nơi nghệ nhân cư trú Điều Hiệu lực thi hành Thông hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng năm 2011./ Nơi nhận: - Thủ ng, Phó Thủ ng; KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Các Bộ, ... III Thông số 01/2007/TT-BCN thành “bản có chứng thực trường hợp nộp hồ qua đường bưu điện, chụp kèm theo để đối chiếu trường hợp nộp hồ trực tiếp, scan từ gốc thủ tục hành áp dụng nộp hồ ... lục kèm theo Thông số 01/2007/TT-BCN Đối với nội dung lấy xác nhận thủ trưởng đơn vị, nghệ nhân lấy xác nhận tổ chức nơi nghệ nhân công tác, sinh hoạt thành viên, ví dụ: doanh nghiệp, hợp tác...
 • 4
 • 187
 • 0

THÔNG của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự ppt

THÔNG TƯ của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự ppt
... lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh không đề cập Thông thực theo hướng dẫn Thông số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 Bộ Tài quy định chế độ thu, nộp quản sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng ... tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn (Bộ pháp) ; - Lưu VT, CST (CST 5) Đỗ Hoàng Anh Tuấn ... nộp quản sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh Tổ chức, cá nhân thuộc đối ng nộp lệ phí quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông Trong trình triển khai thực hiện, có vướng...
 • 3
 • 107
 • 0

THÔNG của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu Việt Nam đầu ra nước ngoài pdf

THÔNG TƯ của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài pdf
... toán thuế doanh nghiệp Việt Nam đầu nước khoản lỗ từ dự án đầu nước bao gồm: - Công văn đề nghị doanh nghiệp Việt Nam đầu nước ngoài: nộp 01 chính; - Giấy chứng nhận/Giấy phép đầu nước ... án đầu nước a.1 Hồ sơ đính kèm kê khai nộp thuế doanh nghiệp Việt Nam đầu nước khoản thu nhập từ dự án đầu nước bao gồm: - Văn doanh nghiệp việc phân chia lợi nhuận dự án đầu nước ... sơ, thực kiểm tra đối chiếu tài liệu, chứng từ hồ sơ với nội dung hướng dẫn Thông để xác định số lỗ chuyển, tính thống xác hồ sơ hướng dẫn doanh nghiệp xử lý khoản lỗ theo hướng dẫn Thông tư...
 • 5
 • 183
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động bổ xung khí cho động cơ Diesel tăng áp bằng tua bin khí xả

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động bổ xung khí cho động cơ Diesel tăng áp bằng tua bin khí xả
... nhóm: tăng áp truyền động giới, tăng áp tua bin khí tăng áp hỗn hợp pth pk Đ T p0 Hình 1.1 Sơ đồ động tăng áp TBKX Trên hình vẽ giới thiệu sơ đồ động tăng áp tua bin khí có liên hệ khí thể động ... hành thiết lập mối quan hệ hoạt động phối hợp phụ tải động cơ, động với tua bin khí xả, tua bin khí xả máy nén, lu lợng không khí máy nén tạo lu lợng không khí động cần thiết động làm việc chế ... nghiên cứu Cải thiện thông số công tác động điezel tăng áp tua bin khí xả phơng pháp tự động cấp khí bổ sung Phơng pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm Chơng Các phơng pháp...
 • 102
 • 140
 • 0

Thông 17 - bộ GD ĐT về dạy thêm và học thêm

Thông tư 17 - bộ GD ĐT về dạy thêm và học thêm
... hoạt động dạy thêm, học thêm nêu rõ nội dung về: đối ng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm Điều ... sinh lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực ng đương nhau; xếp học sinh vào lớp dạy thêm, học thêm phải vào học lực học sinh Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách ... tin học, sau gọi chung nhà trường) tổ chức Dạy thêm, học thêm nhà trường dạy thêm, học thêm không sở giáo dục quy định khoản điều tổ chức Điều Nguyên tắc dạy thêm, học thêm Hoạt động dạy thêm, học...
 • 12
 • 84
 • 0

trien khai thong tu 01 Bo Noi vu

trien khai thong tu 01 Bo Noi vu
... theo Thông tư 01/ 2011 /TT-BNV) + Phụ lục I Thông tư số 01/ 2011 : có bổ sung thêm quy định chữ viết tắt số loại văn hành quy định khoản 2, Điều 1, Nghị định 09/ 2010 /NĐ-CP, ngày 08/02/ 2010 Chính phủ ... Điều Nghị định 09/ 2010 /NĐ-CP, ngày 08/02/ 2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 110/2004/NĐ-CP, ngày 08/4/ 2010 Chính phủ công tác văn thư) II NỘI DUNG THÔNG TƯ 01/ 2011 /TT-BNV (4 Chương, ... - Bộ Kế hoạch Đầu tư; - Bộ Tài * Với Thông tư số 01/ 2011 : Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Kế hoạch Đầu tư; - Bộ Tài + Phụ lục V Thông tư số 01/ 2011 : bổ sung nhiều văn hành so với Thông tư 55 mẫu:...
 • 29
 • 148
 • 0

THONG TU 40-BỘ XÂY DỰNG

THONG TU 40-BỘ XÂY DỰNG
... chuẩn xây dựng nước hoạt động xây dựng Việt Nam Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 Bộ Xây dựng việc bổ sung số nội dung Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước hoạt động xây dựng Việt ... dụng tiêu chuẩn xây dựng nước Các tiêu chuẩn xây dựng nước lựa chọn áp dụng hoạt động xây dựng Việt Nam phải đáp ứng điều kiện sau: Đảm bảo nguyên tắc nêu Điều 3; Phải tiêu chuẩn xây dựng quốc gia, ... áp dụng tiêu chuẩn nước Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Bộ Xây dựng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành danh mục tiêu chuẩn xây dựng nước chấp thuận áp dụng cho dự án để thống quản lý Điều...
 • 3
 • 51
 • 0

Thông 185-Bộ tài chính

Thông tư 185-Bộ tài chính
... Xuân Hà - UBND, Sở Tài chính, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu VT (2 ... 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Điều 16 Các quan hành chính, đơn vị nghiệp có chế độ kế toán đặc thù Bộ Tài ban hành Thông riêng, Quyết định cá biệt công văn chấp thuận phải vào Thông để hướng dẫn, ... đưa tài sản cố định vào sử dụng; - Nguyên giá tài sản cố định tặng, cho: Là giá trị tài sản quan tài tính làm để hạch toán giá trị tổ chức có chức định giá tài sản nhà nước đánh giá lại quan tài...
 • 22
 • 202
 • 0

thong tu 32 Bo GDDT

thong tu 32 Bo GDDT
... tập Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên người lớn tu i; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè người có hoàn cảnh khó khăn Rèn luyện thân thể; giữ vệ...
 • 7
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Mẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biểnMẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểnMẫu phụ lục hợp đồng xây dựng công trình thi công cảng sônghiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngKỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN RONG NHOBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon thơm thiên nhiênPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng và giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực tại BQL dự án thủy điện 3Đề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Thánh giá đảo ngược là thế nàoPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngKế hoạch sơ kết học kì IChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộ