TƯ TƯỞNG HOÀN CHỈNH

Xây dựng xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mac - Lenin và tưởng Hồ Chính Minh

Xây dựng xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mac - Lenin và tư tưởng Hồ Chính Minh
... gốc nêu trên, chủ nghĩa yêu nớc sở ban đầu động lực thúc đẩy Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin Còn chủ nghĩa Mác - Lênin nâng chủ nghĩa yêu nớc lên bớc phát triển Chủ nghĩa Mác ... công hội; bảo vệ môi trờng sinh thái; xây dựng kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy nguồn lực ngời; xây dựng nhà nớc pháp quyền hội chủ nghĩa; xây dựng ... quy luật chung tự nhiên, hội t duy; lý luận cách mạng khoa học xây dựng chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sạn Chủ nghĩa Mác - Lênin trang bị cho giai cấp công nhân nhân dân...
 • 11
 • 365
 • 1

tưởng nhân chính qua các tác phẩm luận ngữ và mạnh tử

Tư tưởng nhân chính qua các tác phẩm luận ngữ và mạnh tử
... vậy, tìm hiểu Nho giáo bỏ qua tưởng Nhân - tưởng góp phần cho việc xây dựng hệ thống hành quản lý xã hội Khổng Tử Mạnh Tử đề cập tác phẩm Luận ngữ Mạnh Tử NỘI DUNG QUAN NIỆM VỀ DÂN: 1.1 Khái ... góp cho việc tu dưỡng đạo đức cá nhân tưởng Nhân cốt lõi, nội dung tưởng trị Nho giáo Nhân vận dụng phạm trù Nhân - phạm trù cốt lõi, trung tâm Nho giáo vào việc “trị quốc, bình thiên hạ”, ... thần” NHÂN VÀ NHÂN NGHĨA TRONG NHÂN CHÍNH Theo Khổng Tử thực theo Lễ đạo trị nước theo “mệnh trời” nhà cầm quyền tự đặt Đạo trị nước Khổng - Mạnh dùng Nhân Nhân Nghĩa làm gốc, làm sở học thuyết Nhân...
 • 11
 • 314
 • 4

tự chọn hoàn chỉnh lớp 10

tự chọn hoàn chỉnh lớp 10
... Việt Tham khảo: “Tiếng Việt” _ làm hoàn chỉnh tập Dặn dò: Chuẩn bò “tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cách hiểu sai TV” Bùi Công Quân 19 Giáo án tự chọn nâng cao lớp 10 Kí duyệt: Kí duyệt: Tuần 22,23 ... sử hoàn cảnh sống đến nghiệp sáng tác ông -Nắm đóng góp quan trọng Nguyễn Trãi cho văn học dân tộc B- Lên lớp: 1/ n đònh 2/ Kiểm tra cũ 3/ Bài Bùi Công Quân 22 Giáo án tự chọn nâng cao lớp 10 ... nghệ thuật thể đặc sắc nội tâm Xúy Vân đoạn trích II TIẾN TRÌNH LÊN LỚP BÀI CŨ: BÀI MỚI Bùi Công Quân Giáo án tự chọn nâng cao lớp 10 Hoạt động học sinh giáo viên Nội dung cần đạt I TÌM HIỂU BÀI...
 • 28
 • 168
 • 1

Tài liệu 500 câu trắc nghiệm môn tưởng Hồ Chính Minh docx

Tài liệu 500 câu trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chính Minh docx
... d Hồ Tùng Mậu v Lê Hồng Sơn Câu 131: Hồ Chí Minh n ớc trực tiếp lãnh đạo phong tr o cách mạng từ ng y, tháng, năm: a 15-1-1941 c 28-1-1941 b 20-2-1940 d 8-2-1841 Câu 132 Địa danh đ ợc Hồ Chí Minh ... Lĩnh Câu 133 Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh tỉnh n o? a Thái Nguyên c Cao Bằng b Tuyên Quang d Lạng Sơn 373 Câu 134 Tại Pác Bó, Hồ Chí Minh dịch tiếng Việt sách n o để l m t i liệu ... quốc b Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa Hồ Chí Minh c Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa Tổng Việt Minh d Lời kêu gọi To n quốc kháng chiến Hồ Chí Minh 377 Câu 162 Hồ Chí Minh soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc...
 • 77
 • 702
 • 4

đề tài một số tưởngchính sách cải cách của hồ quý ly

đề tài một số tư tưởng và chính sách cải cách của hồ quý ly
... MỘT SỐ TƯ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY LƯƠNG MINH CỪ (*) Trong lịch sử tưởng Việt Nam, tưởng canh tân, cải cách có vị trí đặc biệt, hình thành ... thành phát triển yêu cầu lịch sử Trong hệ tưởng cải cách ấy, tưởng cải cách Hồ Quý Ly có vị trí đặc biệt Bài viết muốn đề cập tới số tưởng sách cải cách ông xã hội, văn hoá - giáo dục,… ... thêm số tưởng cải cách có tính đặc sắc tiêu biểu Hồ Quý Ly có ảnh hưởng lớn tới xã hội lúc tưởng cải cách quân Trước hết, cần nhấn mạnh rằng, tưởng cải cách trị quân phần quan trọng hệ tư...
 • 13
 • 621
 • 1

tưởng hồ chính minh pptx

Tư tưởng hồ chính minh pptx
... phạm pháp 12 .Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa a.Khái niệm văn hóa theo tưởng Hồ Chí Minh - Định nghĩa văn hóa: + Định nghĩa: Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, lòai người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, ... chống - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời 14 .Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng người a.Quan niệm Hồ Chí Minh người - Con người nhìn nhận chỉnh thể: + Hồ Chí Minh xem xét người chỉnh thể thống tâm lực, ... lời nói đôi với hành động hiệu thực tế + Trong tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đức tài, hồng chuyên, phẩm chất lực thống làm Trong đó: đức gốc tài, hồng gốc chuyên, phẩm chất gốc lực - Đạo đức nhân...
 • 14
 • 224
 • 1

Đề cương ôn tập tưởng hồ chính minh

Đề cương ôn tập tư tưởng hồ chính minh
... Liêm tôn trọng công dân, phải ko tham lam tiền của, địa vị, danh tiếng - Chính thẳng thắn, đứng đắn - Chí công vô công bằng, công tâm, ko thiên thiên vị Chí công vô nêu cao chủ nghĩa tập ... rộng , sức mạnh khối liên minh công – nông – trí thức đc tăng cường, ngc lại, liên minh công – nông – trí thức đc tăng cg ngc lại - Sự lãnh đạo Đảng Mặt trận vừa vấn đề mang tính ntac, vừa tất ... hình thức đấu tranh vũ trang đấu tranh trị để giành thắng lợi cho CM” Đồng thời, tưởng BLCM gắn bó hữu với tưởng nhân đạo hòa bình Xuất phát từ tình yêu thg ng, quý trọng sinh mạng ng, Người...
 • 24
 • 379
 • 0

Câu hỏi ôn thi tưởng Hồ Chính Minh docx

Câu hỏi ôn thi tư tưởng Hồ Chính Minh docx
... bảng, chất thông minh, trình độ quốc học, hán học vững vàng, người học hỏi không ngừng bôn ba năm châu bốn biển, thông thái ngôn ngữ tiêu biểu cho văn minh nhân loại, người am ng văn hóa Đông, ... việc Hồ Chí Minh tiếp thu, chọn lọc, chuyển hóa, phát triển tinh hoa dân tộc, thời đại thành tưởng đặc sắc độc đáo Câu 3: HCM quan niệm vấn đề dân tộc Vận dụng tưởng Người vấn đề dân tộc công ... thời đại Câu 2: Nguồn gốc đời tưởng HCM tưởng HCM bắt nguồn từ nhân tố sau đây: Truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam: Là người ưu tú dân tộc, tưởng HCM bắt nguồn trước hết từ...
 • 22
 • 326
 • 0

MỘT SỐ TƯỞNGCHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _3 pps

MỘT SỐ TƯ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _3 pps
... Trong lịch sử tưởng Việt Nam, tưởng canh tân, cải cách có vị trí đặc biệt, hình thành phát triển yêu cầu lịch sử Trong hệ tưởng cải cách ấy, tưởng cải cách Hồ Quý Ly có vị trí đặc ... lịch sử trị lịch sử tưởng Việt Nam Việc tìm hiểu tưởng cải cách Hồ Quý Ly để rút học kinh nghiệm lịch sử điều cần thiết Vì thế, việc nghiên cứu tưởng cải cách Hồ Quý Ly nhiều phư¬ơng diện ... hiểu làm rõ thêm số tưởng cải cách có tính đặc sắc tiêu biểu Hồ Quý Ly có ảnh h¬ưởng lớn tới xã hội lúc tưởng cải cách quân Trư¬ớc hết, cần nhấn mạnh rằng, tưởng cải cách trị quân phần...
 • 5
 • 206
 • 0

MỘT SỐ TƯỞNGCHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _2 docx

MỘT SỐ TƯ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _2 docx
... sắc Hồ Quý Ly Nh¬ư vậy, nói, luận điểm tưởng Hồ Quý Ly vượt hẳn lên so với tầng lớp Nho sĩ thời với ông so với Nho gia hệ sau ông Cùng với việc đề cao chữ Nôm, tưởng cải cách văn hóa Hồ Quý ... thấy, Hồ Quý Ly nhà cải cách toàn diện, nhà cải cách giáo dục có tưởng tiến bộ, người hành động, dám nghĩ, dám làm nghiệp đất nước độc lập dân tộc Tóm lại, văn hóa giáo dục, tưởng cải cách Hồ ... lịch sử Việt Nam tưởng cải cách Hồ Quý Ly ¬được coi táo bạo, có nhiều mặt tích cực, song có nhiều điểm hạn chế Tuy nhiên, trải qua sáu kỷ, nội dung tưởng cải cách Hồ Quý Ly lịch sử ghi nhận...
 • 6
 • 207
 • 0

MỘT SỐ TƯỞNGCHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _1 pot

MỘT SỐ TƯ TƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY _1 pot
... xây dựng quyền, bảo vệ đất nư¬ớc tưởng cải cách kinh tế Về mặt kinh tế, nhà Hồ tiến hành số biện pháp cải cách, trư¬ớc hết nhằm để hạn chế bớt quyền lực kinh tế quý tộc nhà Trần địa chủ quan ... quý tộc quan liêu, Nho sĩ triều đình nhà Hồ Các sách lớn có tính cách tân mặt kinh tế – xã hội mà lược khảo sách hạn điền, hạn nô, phát hành tiền giấy sách thuế a) Chính sách hạn điền đư¬ợc Hồ ... điền đư¬ợc Hồ Quý Ly ban hành vào năm 1397 Có thể nói, sách góp phần hạn chế quyền chiếm hữu ruộng đất địa chủ quý tộc, quan lại nhà Trần, thu hồi số lớn ruộng đất nhân, bổ sung vào đất công...
 • 6
 • 208
 • 0

tài liệu tưởng hcm chỉnh sửa - phục vụ cho công tác giảng dạy

tài liệu tư tưởng hcm chỉnh sửa - phục vụ cho công tác giảng dạy
... 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ môn tưởng Hồ Chí Minh làm rõ: - Cơ sở khách quan chủ quan hình thành tưởng Hồ Chí Minh - Các giai đoạn hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh; - Nội dung, ... thống tưởng đó, phải lấy hạt nhân cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh tưởng độc lập, tự dân chủ chủ nghĩa xã hội - Trong nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh, cần nắm vững hệ thống quan điểm người Nếu tách ... giáo dục, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh phận tưởng Đảng, với cách phận tảng tưởng, kim nam hành động Đảng, Nắm vững tưởng Hồ Chí Minh trang bị sở giới quan,...
 • 124
 • 446
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng trong chính trịtư tưởng nhân chính của mạnh tửtieu luan van dung tu tuong ho chinh minh ve xay dung dangtu tuong nhan chinhtá dược nhũ tương hoàn chỉnhtư tưởng về chính trị tổ chức xã hộitư tưởng chính nhân tâm hậu phong tục 正人心,厚风俗 trừ bỏ những tư tưởng không chính thống duy trì tư tưởng truyền thốngtư tưởng chính trịtư tưởng và lối sống hồ chính minhchính trị tư tưởnglịch sử tư tưởng chính trị trước máccông tác chính trị tư tưởngtư tưởng triết thuyết chính trịtư tưởng hcm về đạo đức cần kiệm liêm chínhtư tưởng chính trị pháp giaKỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)www.causeweb.org repository Minitab Minitabtutorial.dochttp: www.causeweb.org repository Minitab Minitab.pdf1 Deterministic Probability7 Point and Interval Estimates9 HypothesisTesting SingleMeanAndSingleProportion (handout)Mau don dang ki lam KLTNTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ďAD China - Act_Supp2AD China - Act_Supp3 - Act revised (Comptent Authority)AD China - Act_Supp4China AD China dich TVTurkey AD Turkey - Supp1Thailand AD Thailand - ActThailand AD Thailand Supp1Peru AD_Peru___Act6 Bao cao BKS nam 2016 Phytopharma final05 Quy che to chuc bieu quyet bau cu DHCD 2015 (2)07 Bao cao HDQT 2010 - 2015 Phuong huong 2015-2020 final07 Bao cao HDQT 2010 - 2015 Phuong huong 2015-2020 final