Văn mẫu lớp 9: Lý giải tính biểu tượng của nhan đề truyện ngắn Bến quê

Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về tư tưởng Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về tư tưởng Hiền tài là nguyên khí quốc gia
... Nhật Bản thập kỉ qua khẳng định quốc gia vững mạnh tất mặt, họ lấy hiền tài làm trọng để phát huy mạnh khác Thân Nhân Trung khẳng định Hiền tài nguyên khí quốc gia lý dó Đất nước ta phải trải ... người đủ chí lực để gánh vác việc trọng đại quốc gia Đây tưởng tiến bộ, có sức ảnh hưởng lớn đến với sinh tồn quốc gia Có thực tế đáng buồn nhiều người tài môi trường để phát triển Họ không tạo ... nhân tài mà đất nước ta cần áp dụng Như không để lãng phí nguồn tài nguyên nhân lực Như vậy, đất nước việc xem trọng hiền tài việc vô quan trọng cần thiết để tạo nên chuyển mạnh mẽ Hiền tài người...
 • 2
 • 304
 • 0

Ý nghĩa của nhan đề truyện ngắn “ Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu doc

Ý nghĩa của nhan đề truyện ngắn “ Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu doc
... Bến quê cấp trung học sở Chiếc thuyền xa trung học phổ thông Hầu truyện ngắn nhà văn Nguyễn Minh Châu chương trình trung học phổ thông mang nhan đề vừa cụ thể lại vừa có ý nghĩa biểu tượng Nếu Mảnh ... Trong văn học Việt Nam đại, Nguyễn Minh Châu có vinh dự người thuộc số nhà văn mở đường tinh anh tài nhất” ( Nguyên Ngọc) cho công đổi văn học sau 1975 Trong nhà trường, hai tác phẩm Nguyễn Minh ... phá, nơi có thuyền Vậy , với tất điều ấy, chiếc thuyền nghệ thuật” “tôi” nói cận nhân tình chưa thuyền xa”? Nhan đề phản ánh quan niệm, cách nhìn tác giả đối tượng Tóm lại, qua thiên truyện cách...
 • 9
 • 2,155
 • 13

Một số bài văn mẫu lớp 9 (htc2.sky.vn)

Một số bài văn mẫu lớp 9 (htc2.sky.vn)
... VIÃÚT: Bi thå “Âäưng chê” âåìi vo âáưu nàm 194 8, sau chiãún dëch Viãût Bàõc ca qn v dán ta âạnh thàõng cüc tiãún cäng quy mä låïn ca thỉûc dán Phạp cúi nàm 194 7 lãn khu càn cỉï âëa Viãût Bàõc Nh thå ... âải âäüi thüc trung âon Th âä, cng âån vë ca mçnh tham gia chiãún âáúu sút chiãún dëch Âáưu nàm 194 8 Chênh Hỉỵu viãút bi thå ny Bi thå l kãút qu ca nhỉỵng tri nghiãûm thỉûc va ìnhỉỵng cm xục sáu ... kênh” ca Phảm Tiãún Dût Phảm Tiãún Dût l nh thå näøi lãn tỉì phong tro chäúng M cỉïu nỉåïc Nàm 196 4, täút nghiãûp khoa Vàn trỉåìng Âải hc Sỉ phảm H Näüi I Äng vo bäü âäüi v xung phong vo tuún...
 • 10
 • 4,933
 • 24

Mot so bai van mau lop 9

Mot so bai van mau lop 9
... VIÃÚT: Bi thå “Âäưng chê” âåìi vo âáưu nàm 194 8, sau chiãún dëch Viãût Bàõc ca qn v dán ta âạnh thàõng cüc tiãún cäng quy mä låïn ca thỉûc dán Phạp cúi nàm 194 7 lãn khu càn cỉï âëa Viãût Bàõc Nh thå ... thå mäüt cáu, mäüt dng thå, hai tiãúng “Âäưng chê” vang lãn mäüt “näút nháún”, l sỉû kãút tinh ca mi cm xục, mi tçnh cm Cáu thå “Âäưng chê” vang lãn mäüt phạt hiãûn, mäüt låìi khàóng âënh, âäưng ... lỉía-sọng â ci then âãm sáûp cỉía” Åí cáu thå ny, tạc gi â sỉí dủng biãûn phạp so sạnh Mu â ca “màût tråìi” âỉåüc so sạnh våïi “hn lỉía” Viãút vãư cnh biãøn âãm, ngy tn, nhỉng cnh váùn khäng hoang...
 • 11
 • 2,457
 • 5

22 bài văn mẫu lớp 9

22 bài văn mẫu lớp 9
... 198 4 ), M v em ( 198 7 0, ng xa ( 198 9 ), V ( 199 4 ) 2.Hon cnh i - Bi th nh trng c vit nm 197 8 ti thnh ph H Chớ Minh , in nh trng th ca Nguyn Duy c gii A ca Hi nh Vit Nam nm 198 4 - Nguyn Duy vit ... Sau nm 197 5, ụng chuyn v lm bỏo Vn ngh gii phúng T sau nm 197 7, Nguyn Duy l i din thng trỳ bỏo Vn ngh ti cỏc tnh phớa Nam thnh ph H Chớ Minh - Tỏc phm chớnh: Cỏt trng ( 197 3 ), nh trng ( 198 4 ), ... sinh nm 194 8, quờ lng Qung Xỏ, xó ụng V, thnh ph Thanh Húa Nm 196 6, ụng nhp ng vo b i thụng tin, tham gia chin u nhiu chin trng - Nguyn Duy ó c trao gii Nht cuc thi th bỏo Vn ngh 197 2 197 3 vi...
 • 60
 • 3,661
 • 61

Tuyển tập 100 bài văn mẫu lớp 9 tham khảo

Tuyển tập 100 bài văn mẫu lớp 9 tham khảo
... ngư i ta khơng th khơng nghĩ đ n Ð ng chí Bài thơ đư c sáng tác vào năm 194 8, sau chi n d ch Vi t B c năm 194 7, đánh http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách Tham Kh o 10 d u s xu t hi n cu m t nhà ... ng Vi t thu c th h nhà thơ trương thành kháng chi n ch ng Mĩ Bài thơ “ B p lư ” đư c ơng sáng tác năm 196 3 lúc 19 tu i du h c Liên Xơ Bài thơ g i l i nh ng k ni m đ y xúc đ ng v ngư i bà tình bà ... quan tr ng c a Thơ M i ( 193 2 194 5) c i bi n câu thơ u ngâm c n thành câu thơ u nói hi n đ i B ng hi u bi t c a em làm sáng t ý ki n http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách Tham Kh o 13 “Có ý ki n...
 • 46
 • 6,540
 • 38

Những bài văn mẫu lớp 9

Những bài văn mẫu lớp 9
... Hồ Bài 2: Bếp lửa (Bằng Việt) Bằng Việt thuộc hệ trưởng thành thòi kì kháng chiến chống Mĩ Thơ Bằng Việt mượt mà, trẻo, khai thác kỉ niệm mơ ước tuổi trẻ Bài thơ “Bếp lửa” Việt sáng tác năm 196 3, ... nghị luận; giọng điệu thể thơ tám chữ phù hợp với cảm xúc hồi tưởng suy ngẫm Bài thơ chứa đựng triết lí sâu sắc: Những thân thiết tuổi thơ người có sức toả sáng, nâng đỡ người suốt hành trình ... vóc lớn lao Bác; đồng thời thể lòng tôn kíh vô hạn tác giả, nhân dân vị cha già kính yêu dân tộc Bài thơ bắt đầu kiện “Con miền Nam thăm lăng Bác” kết thúc chi tiết “Mai miền Nam” Đây phút chia...
 • 7
 • 1,116
 • 13

Văn mẫu lớp 9 ôn thi vào lớp 10 2016-2017

Văn mẫu lớp 9 ôn thi vào lớp 10 2016-2017
... giàu suy tưởng "Bài thơ tiểu đội khơng kính" (trong chùm thơ giải thi thơ báo Văn nghệ năm 196 9- 197 0) Phạm Tiến Duật viết năm 196 9 thơ tự mang phong cách Mở đầu thơ hình ảnh xe khơng kính chắn ... người, hồ nhập với cảm hứng lãng mạn cách mạng âm hưởng sử thi hào hùng văn học Việt Nam ba mươi năm chống xâm lược 194 5 - 197 5 Đề 10 : Phân tích thơ "Đồn thuyền đánh cá" Huy Cận Bài làm 50 Viết ... đàn bà Lời bạc mệnh lời chung” Bài Làm “Truyền kì mạn lục” tác phẩm văn xi có giá trị văn học cổ nước ta kỉ XVI, tập truyện văn xi viết chữ Hán Việt Nam “Chuyện người gái Nam Xương” Nguyễn Dữ,...
 • 99
 • 1,795
 • 0

NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY VÀ ĐẶC SẮC

NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY VÀ ĐẶC SẮC
... làm nhiều nghề, đặc biệt đến đâu Ngời học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến mức uyên thâm Hồ Chí Minh tiếp thu hay đẹp văn hóa, nhào nặn với gốc văn hóa dân tộc đẫ thấm sâu vào hồn mình, máu ... Nam năm 199 0 Luận điểm thứ mà ngời viết nêu lên tầm sâu rộng vốn tri thức văn hóa Hồ Chí Minh Do đâu mà có vốn tri thức văn hóa ? Hồ Chí Minh có sống phong phú, sôi Ngời tiếp xúc với văn hoá nhiều ... thể hoá sắc thái đổi thay tạo vật Đó vẻ "dềnh dàng" dòng sông, "bắt đầu vội vã" cánh chim và, thật đặc biệt, đám mây mang hai mùa Tất hoà khúc biến tấu giao mùa Có mơ hồ xâm chiếm, thay thế,...
 • 45
 • 1,030
 • 1

bài văn mẫu lớp 9.ôn thi vào lớp 10

bài văn mẫu lớp 9.ôn thi vào lớp 10
... Đề bài: Phân tích khổ thơ đầu "Sang thu" Hữu Thỉnh Bài mẫu: Nguồn: vodanhtran blogspot Cuối hạ, thu đến mang theo cảm xúc để ... ngõ, tác giả nhận dần nhận chuyển nhẹ nhàng rõ rệt tiết trời thi n nhiên khoảnh khắc giao mùa đôi mắt tinh tế tâm hồn nhạy cảm thi sĩ yêu thi n nhiên, gắn bó v ới sống nơi làng quê Khổ thơ ngắn mà ... khứu giác, thị giác, nhà thơ nhận dấu hiệu thi n nhiên mùa thu lại Chúng ta thật rung động trướ c “bỗng nhận ra” tác giả Chắc hẳn nhà thơ phải gắn bó với thi n nhiên, với quê hương nên có cảm nhận...
 • 5
 • 493
 • 5

30 ĐỀ VÀ BÀI LÀM VĂN MẪU LỚP 9

30 ĐỀ VÀ BÀI LÀM VĂN MẪU LỚP 9
... nú Nhan đề thơ làm bật rõ hình ảnh toàn bài: xe không kính Hình ảnh phát thú vị tác giả, thể gắn bó am hiểu thực đời sống chiến tranh tuyến đờng Trờng Sơn Nhng tác giả thêm vào nhan đề hai chữ ... ng ca chớnh Hu (Ng -Tp 1) Bi th ng i vo u nm 194 8, sau chin dch Vit Bc ca quõn v dõn ta ỏnh thng cuc tin cụng quy mụ ln ca thc dõn Phỏp cui nm 194 7 lờn khu cn c a Vit Bc Nh th Chớnh Hu lỳc ú ... đựơc diễn tả hai câu thơ gần vói văn xuôi, lại có giọng thản nhiên(Không có kính xe kính-Bom giật, bom rung kính vỡ rồi) gây ý vẻ khác lạ Bom đạn chiến tranh làm xe biến dạng thêm, trần trụi...
 • 82
 • 414
 • 0

Xem thêm