Các câu hỏi cơ bản về bản thân thi chứng chỉ a

500 câu hỏi bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán (phần 2)

500 câu hỏi cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán (phần 2)
... vào chứng khoán b Đầu t tối thiểu 50% giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán c Đầu t tối thiểu 60% giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán d Đầu t tối thiểu 70% giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán Câu ... phiếu Câu 74: Thị trờng tài bao gồm: a) Thị trờng tiền tệ thị trờng vốn b) Thị trờng hối đoái thị trờng vốn c) Thị trờng chứng khoán thị trờng tiền tệ d) Thị trờng thuê mua thị trờng bảo hiểm Câu ... Thông qua Hệ thống tài khoản lu ký chứng khoán Trung tâm lu ký chứng khoán chứng khoán ghi sổ b) Lu giữ đặc biệt - lu giữ chứng chứng khoán kho Trung tâm lu ký chứng khoán đứng tên ngời gửi: c) Do...
 • 62
 • 346
 • 0

Một số câu hỏi bản khi tiến hành bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng - đáp án

Một số câu hỏi cơ bản khi tiến hành bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng - có đáp án
... đứng Câu 7: Nêu sơ đồ tính toán ? So sánh sơ đồ tính khớp dẻo sơ đồ đàn hồi ? Sơ đồ khớp dẻo cho phép nứt sơ đồ đàn hồi không cho phép nứt Sơ đồ khớp dẻo không tính cho sàn mái, sàn khu vệ sinh, ... dầm, đồng thời giữ ổn định cho cốt đai Câu 24: ý nghĩa đoạn neo cốt thép ? Đảm bảo lực dính bê tông cốt thép cho kết cấu làm việc Câu 25: Khi tính toán theo sơ đồ khớp dẻo sơ đồ đàn hồi ? -Sơ đồ ... sơ đồ mà vật liệu làm việc miền đàn hồi Khi tính toán theo sơ đồ đàn hồi nội lực kết cấu phân phối lại chịu lực -Sơ đồ khớp dẻo: sơ đồ mà vật liệu làm việc xuất khớp dẻo Khi tính toán theo sơ đồ...
 • 34
 • 4,550
 • 55

bài 1 giới thiệu về ngôn ngữ lập trình c – các câu lệnh bản trên c

bài 1 giới thiệu về ngôn ngữ lập trình c – các câu lệnh cơ bản trên c
... h c hỏi, yêu thích lập trình Nội dung h c I II III IV GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Đ C ĐIỂM C A NGÔN NGỮ C CẤU TR C CỦA CHƯƠNG TRÌNH VIẾT BẰNG NGÔN NGỮ C C C CÂU LỆNH C BẢN TRÊN C GIỚI THIỆU ... M C TIÊU BÀI H C      Trình bày lịch sử hình thành ngôn ngữ C Trình bày đ c điểm ngôn ngữ lập trình C Trình bày c u tr c ngôn ngữ lập trình C Trình bày c u lệnh nhập, xuất ngôn ngữ C Có ... &b, &c) ; 37 C ng c kiến th c  Lịch sử hình thành ngôn ngữ C  Ứng dụng ngôn ngữ C C c đ c điểm ngôn ngữ C C u tr c ngôn ngữ C  Hàm xuất  Hàm nhập 38 Bài tập nhà Anh (chị) trình bày c u...
 • 39
 • 463
 • 0

Sự điện ly - 20 câu hỏi bản

Sự điện ly - 20 câu hỏi cơ bản
... Bài tập điện ly Trang C glyxerin chất lỏng, NaOH chất rắn D Phân tử glyxerin chứa liên kết cộng hóa trị, NaOH hợp chất ion 5) Nước đóng vai trò trình điện ly chất nước? A môi trường điện ly B dung ... sau đây: bari hidroxit, glycerin, axit sunfuric, bari sunfat, đồng sunfat benzen Số chất điện ly không điện ly tương ứng bằng: 12) A B C D 13) Dung dịch sau có tính dẫn điện tốt nhất? A KCl 0,05M ... GV: Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo Bài tập điện ly Trang D NaHSO4 nước 10) Chất sau chất điện ly? A AlCl3 B FeSO4 C PbCl2 D NaNO3 11) Chất gồm tính chất điện li mạnh? A HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4 )2,...
 • 5
 • 744
 • 10

SỰ ĐIỆN LY 2 - 20 câu hỏi bản (tiếp theo)

SỰ ĐIỆN LY 2 - 20 câu hỏi cơ bản (tiếp theo)
... 6 ,2 B 7,4% C 8% D 10 ,2% Nồng độ mol/l dung dịch H2SO4 60% (D = 1,503 g/ml) là: B 7 ,2 GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo C 8 ,2 D 9 ,2 Bài tập điện ly (2) 20 câu Trang Khối lượng dung dịch axit H2SO4 ... Bài tập điện ly (2) 20 câu Trang Tính thể tích dung dịch Ba(OH )2 0,5M có chứa số mol ion OH– số mol ion H+ có 20 0ml dung dịch H2SO4 1M? 8) A 0 ,2 lít B 0,1lít C 0,4 lít D ... dung dịch axit H2SO4 98% khối lượng H2O cần dùng để pha chế 300gam dung dịch H2SO4 36% tương ứng là: 16) A 98 20 2 gam B 60 24 0gam C 110 ,2 189,8 gam D 92, 5 20 7,5gam Từ dung dịch HCl 40%, có khối...
 • 3
 • 341
 • 0

SỰ ĐIỆN LY 3 - 20 câu hỏi bản (tiếp theo)

SỰ ĐIỆN LY 3 - 20 câu hỏi cơ bản (tiếp theo)
... điện ly (3) 20 câu 7) Theo thuyết Bronstet, chất sau axit? A HCl 8) Trang B HSO4– C HCO3– D NH3 Chất sau thuộc loại axit theo Bronsted ? A H2SO4, Na+, CH3COO- B HCl, NH4+, HSO4 - C H2S , H3O+, ... H2S , H3O+, HPO3 2- D HNO3, Mg2+, NH3 Có bazơ số ion sau: Na+, Cl–, CO32–, HCO3–, CH3COO–, NH4+, S2–? 9) A 10) B C D Cho ion chất đánh số thứ tự sau: HCO3– K2CO3 H2O HPO42– Al2O3 NH4Cl Cu(OH)2 ... biết phương trình ion sau: HCO3– + H2O  CO32– + H3O+ Theo Bronsted cặp chất sau axit? A HCO3– CO32– B HCO3– H3O+ C H2O H3O+ D CO32– H2O Có phương trình hóa học: NH3 + H2O  NH4+ + OH– Theo thuyết...
 • 4
 • 284
 • 3

Các câu lệnh bản của Fortran

Các câu lệnh cơ bản của Fortran
... trình thực Các_ câu_ lệnh_ n Nếu Các_ câu_ lệnh_ * giai đoạn trình thực hiện, chương trình thoát khỏi cấu trúc IF chuyển điều khiển đến câu lệnh sau END IF, ngoại trừ trường hợp Các_ câu_ lệnh_ * có lệnh chuyển ... chúng phải liệt kê cách dấu phẩy; khoảng giá trị liên tiếp, chúng phải biểu diễn hai giá trị đầu cuối khoảng, phân cách dấu hai chấm (:) Các_ câu_ lệnh_ 1, Các_ câu_ lệnh_ 2,… tập câu lệnh thực Nếu biểu ... (BThuc_Logic) THEN Các_ câu_ lệnh_ 1 ELSE Các_ câu_ lệnh_ 2 END IF Khác với hai cấu trúc trên, cấu trúc việc thực chương trình rẽ hai “nhánh”: Nếu BThuc_Logic nhận giá trị TRUE chương trình thực Các_ câu_ lệnh_ 1,...
 • 21
 • 723
 • 1

các cấu trúc bản trong tiếng anh

các cấu trúc cơ bản trong tiếng anh
... không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 20 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such a difficult exercise ... 22 To find it + tính từ + to smt VD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 23 To make sure of smt ( Bảo đảm điều ) that + CN + động từ VD: I have to make sure ... VD: He offered me a job in his company ( Anh ta mời làm việc cho công ty ) 31 To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ) VD: You can rely on him ( Bạn tin anh ) 32 To keep promise ( Gĩư lời hứa )...
 • 5
 • 1,822
 • 49

Thiết kế các cấu kiện bản khung nhà công nghiệp BTCT cột, móng

Thiết kế các cấu kiện cơ bản khung nhà công nghiệp BTCT cột, móng
... ÁN BTCT Nội dung đồ án:  Thiết kế cấu kiện khung nhà cơng nghiệp BTCT: cột, móng  Trình tự: Xác định kích thước khung Xác định tải trọng Tính nội lực Tính cốt thép cột, bố trí cốt thép cấu ... chuẩn 5571-1991, Khung tên Tiêu chuẩn 5898-1995, Bảng thống kê cốt thép Tính tốn cấu kiện bản, thầy Nguyễn Đình Cống 4/3/2011 8:09 AM XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG  Tĩnh tải: Stt Tải trọng Cơng thức Điểm ... Tổ hợp: 4/3/2011 8:09 AM 21 THIẾT KẾ CỘT  Tính cốt thép cột: đối xứng, khơng đối xứng  Bố trí cấu tạo: theo TCXDVN 356-2005 4/3/2011 8:09 AM 22 THIẾT KẾ MĨNG Từ bảng tổ hợp, chọn cặp nội lực...
 • 24
 • 481
 • 0

5 loại câu hỏi bản giáo viên cần lưu ý potx

5 loại câu hỏi cơ bản giáo viên cần lưu ý potx
... Dạng câu hỏi kết hợp (Combinations) Những câu hỏi dạng kết hợp dạng câu hỏi Dĩ nhiên, không thiết tiết học nào, giáo viên phải sử dụng dạng câu hỏi song việc hiểu thấu đáo chúng giúp giáo viên ... mức lời nguyền chết cha anh?) Dạng câu hỏi đánh giá (Evaluative) Những loại câu hỏi thường đòi hỏi mức độ phức tạp trình độ tri thức cảm thụ Để trả lời câu hỏi đó, học sinh phải kết hợp trình ... diễn biến kịch Hamlet, cho biết lý khiến Ophelia phát điên?- Trong câu người đọc phải tự rút kết luận để giải thích ) Dạng câu hỏi diễn dịch (Divergent) Những câu hỏi cho phép học sinh khám phá...
 • 3
 • 277
 • 0

Các câu hỏi thể gặp khi đàm phán về lương docx

Các câu hỏi có thể gặp khi đàm phán về lương docx
... riêng bạn Đừng thể giận hay chống đối bạn Bạn chẳng đạt điều nói lên vậy, lại nhiều thứ để Bạn bị từ chối tăng lương không? Bạn trả lời: Những xét duyệt lương tạo nên tăng lương với đóng ... lương với đóng góp bạn Điều đó, nghĩa bạn chưa bị từ chối tăng lương cách làm việc không phù hợp Bạn muốn trở thành thành viên cho kế hoạch lương không? Câu trả lời: Bạn vui tham gia kế ... lương tại, thành công bạn Bạn hạ mức lương thấp mà bạn chấp nhận làm công việc này? Câu trả lời: thể bạn bị cạnh tranh người đưa mức lương thấp Trong câu trả lời bạn nên nêu mức trách nhiệm...
 • 4
 • 287
 • 0

10 câu hỏi bản và đáp án môn Lịch Sử Đảng

10 câu hỏi cơ bản và đáp án môn Lịch Sử Đảng
... trọng độc lập chủ quyền Câu 10: Phân Tích Nghóa Lòch Sử Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Cách Mạng Tháng Tám 1945 ? a/ Ý nghóa lòch sử Cách Mạng Tháng 8: - Thắng lợi Cách mạng tháng thành lập nước Việt ... phát triển Đảng đảng hoàn thành sứ mệnh lòch sử mà giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam tin tưởng giao phó Câu 7: Trình Bày Những Thắng Lợi Có Nghóa Lòch Sử Vó Đại Mang ... nhiều so với 10 năm trước Câu 9: Trình Bày Đặc Trưng Của Cnxh Mà Đảng Nhân Dân Ta Đang Xây Dựng Trong Cương Lónh Xây Dựng Đất Nước Do Đại Hội Dảng Lần Thứ Đề Ra ? Đặc Trưng Nào Là Bản Nhất...
 • 13
 • 395
 • 0

5 loại câu hỏi bản thường sử dụng trong dạy học ppsx

5 loại câu hỏi cơ bản thường sử dụng trong dạy học ppsx
... Roman cổ bóng đá đại?) Dạng câu hỏi kết hợp (Combinations) Những câu hỏi dạng kết hợp dạng câu hỏi Dĩ nhiên, không thiết tiết học nào, giáo viên phải sử dụng dạng câu hỏi song việc hiểu thấu đáo ... thức bản, đoán, suy ra, sáng tạo, trực giác trí tưởng tượng Những loại câu hỏi thường yêu cầu học sinh phân tích, tổng hợp đánh giá kiến thức tạo tiên đoán kết khác Để trả lời câu hỏi này, học ... thể khác Câu hỏi dựa vào thực (Factual) Đây câu hỏi đơn giản, câu trả lời đưa dựa vào kiến thức hiển nhiên Những câu thường dựa vào mức tri thức tình cảm thấp câu trả lời thường xác định...
 • 7
 • 268
 • 0

bài giảng địa chất cấu tạo chương 13 các cấu trúc bản của vỏ trái đất

bài giảng địa chất cấu tạo chương 13 các cấu trúc cơ bản của vỏ trái đất
... Tiếp đến, cấu tạo nâng cao dạng tuyến Gồm: Các dãy núi lục đòa Sống núi đại dương Các cấu tạo có biên độ nhỏ máng biển sâu Chương nghiên cứu nội dung liên quan đến cấu tạo qui mô lớn Bản chất Đặc ... đất Kiểu chuyển động phi đòa chấn Vài mm/năm Núi lửa 13. 1.5 Các đới kiến tạo ổn đònh không ổn đònh Đới ổn đònh: miền nền, craton Các đới động: đai đòa máng, đới tạo núi 13. 2 Các đơn vò kiến tạo ... tạo vỏ trái đất theo thuyết đòa máng Do J Hall đề xướng 1859 Phát triển đóng vai trò quan trọng nghiên cứu kiến tạo, sinh khoáng từ đầu đến 60s kỉ 20 sở Chuyển động thăng trầm Vỏ trái đất...
 • 41
 • 297
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi cơ bản và kết luận tương ứng với từng đơn vị kiếnthức cần dạycác câu hỏi trắc nghiệm về tin học căn bảncác câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng bán hàngcác câu hỏi phỏng vấn về bán hàngmột số câu hỏi cơ bản khi tiến hành bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng có đáp ánbảy câu hỏi cơ bản về rcmcác câu lệnh cơ bảncác chức năng cơ bản của thị trường ngoại hốicác cấu trúc cơ bản trong tiếng anhcác cấu trúc cơ bản của tiếng anhcác cấu trúc cơ bản tiếng anhcác câu lệnh cơ bản cấu hình routercác câu lệnh cơ bản của linuxcác câu lệnh cơ bản trong autocad 2007các câu lệnh cơ bản trong dosĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học