DE CUONG PHAN LICH SU THE GIOI LOP 12

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 – chương trình chuẩn)

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 – chương trình chuẩn)
... 27 Chương VẤN ĐỀ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề tạo hứng thú học tập lịch sử cho học sinh ... khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, luận án xác định rõ khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, hứng thú học tập lịch sử tạo hứng thú học tập lịch sử cho HS; biểu hiện, mức độ hứng thú học tập LS ... thú học tập cho học sinh dạy học lịch sử trường trung học phổ thông Lý luận thực tiễn Chương 3: Đổi thiết kế nội dung học hình thức tổ chức dạy học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh Chương...
 • 165
 • 1,015
 • 5

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 chương trình chuẩn)tom tat

Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (thực nghiệm phần lịch sử thế giới lớp 10 chương trình chuẩn)tom tat
... việc tạo hứng thú học tập cho HS DHLS Từ khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, luận án xác định rõ khái niệm hứng thú, hứng thú học tập, hứng thú học tập lịch sử tạo hứng thú học tập lịch sử cho ... PHỔ THÔNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề tạo hứng thú học tập lịch sử cho học sinh 2.1.1 Quan niệm hứng thú, hứng thú học tập, hứng thú học tập lịch sử 2.1.1.1 Khái niệm hứng thú, ... tập cho HS - Tiến hành TNSP phần TNSP toàn phần để kiểm chứng tính khả thi biện pháp sư phạm đề xuất Chương VẤN ĐỀ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ...
 • 25
 • 348
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: Tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử thế giới ( lớp 8 ) bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử trong giờ lên lớp

Sáng kiến kinh nghiệm: Tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử thế giới ( lớp 8 ) bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử trong giờ lên lớp
... “ Tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử giới ( lớp 8) cách khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử lên lớp thú cho học sinh học phần lịch sử giới ( lớp ) cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân ... Trịnh “ Tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử giới ( lớp 8) cách khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử lên lớp Đình Tùng … Nhà xuất giáo dục năm 2004 ), để khắc sâu hình ảnh nhân vật lịch sử ... - Sinh - Tơn Do giáo viên phải mô tả vài hoạt động tiêu biểu, Tạo hứng thú cho học sinh học phần lịch sử giới ( lớp 8) cách khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử lên lớp học sinh thấy Oa – Sinh...
 • 10
 • 280
 • 0

Hướng dẫn ôn tập phần lịch sử thế giới lớp 9

Hướng dẫn ôn tập phần lịch sử thế giới lớp 9
... -7/ 199 5 -Việt Nam gia nhập ASEAN -7/ 199 7 -Lào, Mi-an-ma gia nhập ASEAN -4/ 199 9 -Cam-pu-chia gia nhập ASEAN - 199 2 -Quyết định biến ASEAN thành khu vựcmậu dịch tự (AFTA) vòng 10-15 năm - 199 4 -ASEAN ... ĐÔNG ÂU TỪ 194 5 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX Hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân 194 5 195 0 Khủng hoảng toàn diện kinh tế, xã hội =>CNXH sụp đổ nước Đông Âu 197 3 Tiến hành công ... CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Mĩ vươn lên đứng đầu vàchiếm ưu tuyệt đối mặt giới 194 5 195 0 Vẫn đứng đầu giới không ưu tuyệt đối n hững năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai đầu 197 0 Kinh tế...
 • 25
 • 467
 • 4

Lịch sử thế giới lớp 12

Lịch sử thế giới lớp 12
... đánh dấu CNXH vượt khỏi phạm vi nước trở thành hệ thống giới * Hoạt động 2: Cả lớp GV nêu câu hỏi: Các nước Đ.Âu xây dựng CNXH bối cảnh lịch sử nào? Họ đạt thành tựu gi? Ý nghĩa thành tựu đó? Các ... Xơ lãnh đoạ Đảng Cộng sản quyền Xơ Viết bị thu hẹp, trị xã hội hỗn 15 19/8/1991-21/8/1991 12/ 12/1991 125 /12/ 1991 - Sau h.dẫn Hs quan sát, tìm hiểu cơng cải tổ G qua niên biểu, Gv phát vấn: Qua ... sử dụng đồ giới sau CTTG - ĐBA khu vực rộng lớn đơng dân t .giới thứ hai, u cầu HS xác định nwosc Trước CTTG thứ hai, nước ĐBA ( trừ Nhật) khu vực ĐBA đồ Sau bị chủ nghĩa thực dân nơ dịch GV giới...
 • 75
 • 331
 • 2

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ pps

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ pps
... kết cách mạng khoa học- công nghệ Hoạt động thầy trò Nội dung học sinh cần nắm - Cách mạng khoa học- kĩ thuật ? I Cách mạng khoa học- công nghệ Nguồn gốc đặc điểm cách mạng khoa học- công nghệ + Giáo ... -Nắm vững số khái niệm mới: Cách mạng khoa học- công nghệ , xu Toàn cầu hoá II Tư liệu, đồ dùng dạy học - Tranh ảnh tư liệu thành tựu cách mạng khoa học giới Việt Nam III ... cách mạng + Khoa học trở thành nguồn gốc khoa học- công nghệ: cho tiến kĩ thuật công nghệ - Từ năm 1940 nửa đầu 1970 - Từ nửa đầu 1970 đến nay: CM chủ yếu công nghệ tạo điều kiện - Học sinh...
 • 6
 • 521
 • 1

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (TT) ppt

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (TT) ppt
... để giải tranh chấp xung đột lạnh có tác động đến quan nhiều khu vực giới làm dịu hệ quốc tế ? quan hệ quốc tế + Phạm vi ảnh hưởng Liên Xô II Thế giới sau chiến tranh lạnh châu Âu, châu Á bị 1/ ... thống toàn : Quan hệ quốc tế 194 5-2 000 Giai đoạn 1945 – Nội dung lịch sử đầu Mâu thuẫn Đông-Tây  chiến tranh lạnh căng thẳng 1970 ct cục 1970 – 1991 Xu hoà hoãn Đông-Tây  chiến tranh lạnh chấm ... vũ khí chiến 1 8-6 -1 979, Xô-Mỹ kí hiệp định lược Xô-Mỹ năm 1972 (ABM, SALTSALT-2 1) + Vì XÔ-Mỹ lại chấm dứt - 8-1 975: Định ước Henxinki 35 nước chiến tranh lạnh châu Âu, châu Mỹ Canađa - Học...
 • 6
 • 899
 • 4

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH ppsx

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH ppsx
... Đông-Tây khởi “Trật tự giới sau chiến đầu Chiến tranh lạnh tranh 1/ Mâu thuẫn Đông-Tây - Trật tự cực Ianta - Sự hình thành hệ thống XHCN Do đối lập mục tiêu chiến luợc hai cường quốc Liên Xô-Mỹ ... vọng bà chủ chiến lược Liên Xô Mỹ sau chiến giới tranh  Từ liên minh chống phát + Từ liên minh chiến tranh  Đối xít chiến tranh đến tình trạng đầu sau chiến tranh “đối đầu” sau chiến tranh Hãy ... tranh cục bộ”, chiến tranh đặc biệt” Tóm lại: thời chiến tranh lạnh , chiến tranh, xung đột - Liên hệ đến xung đột quân giới liên quan đến Trung Đông: Ixraen-Paletxtin hai cực Xô-Mỹ VI/ Sơ...
 • 6
 • 412
 • 1

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - NHẬT BẢN potx

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - NHẬT BẢN potx
... Mỹ -Nhật thể - Hiệp ước an ninh Nhật- Mỹ 8-9 -1 951 chấp nhận “chiếc ô bảo trợ hạt nhân Mỹ”  Nhật trở thành quân đóng quân lớn - Mỹ đặt 179 quân Mỹ châu Á 28 văn quân Nhật 2/ Nhật Bản từ 195 2-1 973 ... - Bản đồ Nhật Bản đồ châu Á - Bộ đĩa Encatar 2004 - Tư liệu nước Nhật Nhật Bản từ năm 1970” III Tiến trình tổ chức dạy học 1/ Kiểm tra cũ: + Tình hình Tây Âu từ 194 5-1 973 + Tây Âu từ 197 3-2 000 ... nhập vào mới: Giáo viên sử dụng đồ xác định vị trí Nhật Bản (điều kiện tự nhiên-điều kiện lịch sử) Hoạt động thầy trò Nội dung học sinh cần nắm Tình hình Nhật sau chiến tranh 1/ Nhật Bản thời kì...
 • 9
 • 674
 • 3

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - TÂY ÂU pot

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - TÂY ÂU pot
... rã” ,Tây Âu mở -2 5-3 -1 957: có nước thành viên rộng quan hệ với nước phát triển châu Á,Phi,Mỹ,Đông Âu -1 973 : nước 5-Liên minh châu Âu EU -1 981: 10 nước -1 8-4 -1 951:hiệp ước Pari kí kết -1 986 : 12 ... nước -1 991 : 15 nước -2 004 : 25 nước nước tây lập ECSC -2 5-3 -1 957:hiệp ước Rôma lập EURATOM EEC ASEM :(hôi nghi thượng đỉnh - u) -1 - 7-1 967:3 tổ chức hợp  EC hợp tác kinh tế –văn hoá -7 -1 2- 1991:hiệp ... - Tình hình kinh tế-chính trị đối ngoại Mỹ 194 5-1 973 - Tình hình Mỹ từ 197 3-1 991 2/ Dẫn nhập vào - Giáo viên sử dụng đồ giới xác định vị trí Tây Âu, giới thiệu nét chung Tây Âu trước chiến tranh...
 • 7
 • 656
 • 0

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - MỸ – TÂY ÂU – NHẬT BẢN pot

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - MỸ – TÂY ÂU – NHẬT BẢN pot
... - Phân tích, tổng hợp liên hệ thực tế - Nắm số khái niệm mới: “Chiến tranh lạnh”, “Chiến lược toàn cầu”, “Nhóm G7 II Thiết bị tài liệu dạy học - Bản đồ nước Mỹ (Châu Mĩ) - Bản đồ giới ... tranh giành độc lập Mỹ Latinh Điểm khác biệt phong trào đấu tranh GDL Mỹ Latinh so với nước châu Phi Mỹ la tinh 2/ Dẫn nhập vào mới: + Giáo viên sử dụng đồ châu Mỹ, giới thiệu nước Mỹ (Vị trí địa ... chi phối ,lãnh đạo giới -Cuộc chiến Ap-ga-nitxtan, chiến tranh I-rắc (phớt lờ vai trò Liên hợp quốc Mỹ ) Câu hỏi tập: 1/Nêu nét phát triển kinh tế, khoa học –kỹ thuật Mỹ từ 194 5-2 000 2/ Nêu điểm...
 • 8
 • 1,051
 • 3

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LATINH pot

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LATINH pot
... Dẫn nhập vào mới: Nêu biến đổi chung PTGPDT sau chiến tranh giới II, có dân tộc châu Phi- My Latinh .Giáo viên dùng đồ giới, giới thiệu châu Phi: châu lục lớn thứ ba giới sau châu Á châu Mỹ, có 57 ... thống - Giáo viên hướng dẫn học sinh niên biểu thuộc địa thực dân tan rã châu kiện giành độc lập nước Phi châu Phi - Năm 1960 “Năm châu Phi  17 - Vì đấu tranh chống chủ nghĩa nước châu Phi giành ... 839 triệu dân - Vì từ sau chiến tranh giới II I/ Các nước châu Phi Phong trào GPDT châu Phi phát triển 1/ Vài nét đấu tranh giành mạnh ? độc lập - CNPX bị đánh bại  CNTD Âu, Mỹ suy yếu  CNXH...
 • 8
 • 1,353
 • 0

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - ĐÔNG NAM Á & ẤN ĐỘ (Tiếp theo) pot

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - ĐÔNG NAM Á & ẤN ĐỘ (Tiếp theo) pot
... Anh nhượng b - thực kế hoạch Maobatơn Ngày 1 5-8 -1 947 ấn dộ tách thành quốc gia : -An độ : An giáo -Pakixtan: Hồi giáo  An độ giành quyền tự trị Những thành tựu mà nhân An độ đạt - Nhân dân tiếp ... dùng dạy học: -Bản đồ châu Á (An độ ) -Tư liệu ASEAN- An độ III/ Tiến trình tổ chức dạy học: 1-Kiểm tra cũ: -Trình bày giai đoạn phát triển lịch sử Cămpuchia từ 194 5-1 993 -Chiến lược phát triển kinh ... Cách phát triển kinh tế củng cố độc mạng chất xám” An độ trở thành lập cường quốc sản xuất phần mềm lốn TG - Những thành tựu kinh t - khoa học kỹ thuật, văn ho - giáo dục.(SGK) - An độ nước sáng...
 • 7
 • 263
 • 0

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á & ẤN ĐỘ docx

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á & ẤN ĐỘ docx
... triển có khác Thành tựu: (Sách giáo khoa) Giải thích khái niệm “ Kinh tế tập trung, kế hoạch hoá” “ Kinh tế thị trường” Nhận xét chiến lược kinh tế nước c -Các nước khác Đông Nam á: sáng lập ASEAN ... hành K/c bảo vệ độc lập- tháng 7-1 954 Pháp ký hiệp định Lào Viên chăn Giơ-ne-vơ công nhận độc lập chủ quyền Lào Philipin Manila -1 95 4-1 975 Kháng chiến chống Mỹ thắng lợi 2 -1 2- 1975 nước CHDCND Lào ... ? Kết kháng chiến nước Đông Nam a- Nhóm nước Đông dương HS dựa vào phần in nhỏ sgk trình bày Từ sau giành độc lâp đến cuối thập kỷ kiện Lào từ 194 5-1 975 70 ,các nước thực hiệnchính sách kinh...
 • 7
 • 994
 • 0

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á pptx

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á pptx
... sách giáo khoa a- Tình hình chung nước Đông Nam trước sau chiến tranh giới thứ hai b- Nét cách mạng Lào từ 194 5- 1975 c-Sự phát triển lịch sử Căm-pu-chia từ 194 5-1 993 d-Quá trình xây dựng phát ... nắm Giáo viên sử dụng lược đồ khu vực I/ Nét chung khu vực Đông Bắc Á Đông Bắc Á trước chiến tranh giới thứ II, giới thiệu nét khu vực - Sau chiến tranh giới II, khu vực + Trước chiến tranh :Các ... Lược đồ “ Các nước Đông Bắc Á sau chiến tranh II’’ _Lịch sử giới đại _ Những mẩu chuyện lịch sử giới ( tập 2) III/Tiến trình lên lớp: 1/ Kiểm tra cũ : + Công cải tổ Liên xô từ 198 6- 1990 Vì cải...
 • 8
 • 832
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap lich su the gioi lop 12lịch sử thế giới lớp 12tom tat su kien lich su the gioi lop 12ôn tập lịch sử thế giới lớp 12câu hỏi ôn tập lịch sử thế giới lớp 12giáo án lịch sử thế giới lớp 12Mau giay uy quyen du DH 20132. Tai lieu lay y kien co dong bang van ban lan 2 nam 2017Bao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 1.2017.compressedBao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 2.2017thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - DHG PHARMA quyet dinh 02 hdqtBan tin IR DHG ky 15Bản tin IR kỳ 17 - DHG PHARMA XemBan tin IR DHG ky 1920170918 BSC Vietnam Daily Review VN Ti%e1%ba%bfp %c4%91%c3%a0 t%c4%83ng %c4%91i%e1%bb%83m20171002 BSC Vietnam Daily Review VN Thanh kho%e1%ba%a3n xu%e1%bb%91ng %c4%91%c3%a1y26102012 Ban tin IR DHG ky 6 finalBản tin IR kỳ 8- 2013 - DHG PHARMA Ban tin IR DHG ky 8Công bố thông tin về thay đổi nhân sựThong bao giao dich co phieuBao cao ket qua giao dich co phieuCông bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻGóp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc DuyênGóp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBáo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bao cao ME Q3.2014Bao cao API Q2 2013 1