chương 3 các phương pháp giải phương trình

Kỹ Thuật Xung Số Chương 3 (các phương trình logic)

Kỹ Thuật Xung Số Chương 3 (các phương trình logic)
... ⊗ x3 = (x1 ⊗ x2) ⊗ x3 = x1 ⊗ (x2 ⊗ x3) x1.(x2 ⊗ x3) = (x1.x2) ⊗ (x3.x1) C/m: Ta cọ: x1.(x2 ⊗ x3) = x1(x2 x + x 2.x3) =x1x2 x + x1 x x3 + x1 x 1.x3 + x1 x 1.x2 = x1x2 x + x1 x x3 + x1 x 1.x3 + ... Hçnh 3. 33. Så âäư tỉång âỉång: a.Khi x=0 b.Khi x=1 Váûy mảch åí hçnh 3. 32a l mảch thỉûc hiãûn cäøng NOT Hçnh 3. 32b (cäøng NAND) Så âäư tỉång âỉång ca mảch cäøng NAND h CMOS âỉåüc cho trãn hçnh 3. 34 ... tỉång âỉång sau (hçnh 3. 25): R1 R5 R4 x1 Vcc Q4 D Q2 Q1 x2 R2 y R3 Q3 Hçnh 3. 25 Cäøng logic h TTL dng diode Shottky H ECL (Emitter Coupled Logic) VCC = 0V R7 R3 1' x1 R1 R4 Q3 y1 Q2 Q1 Q4 x2 y2...
 • 36
 • 124
 • 1

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH ĐIỆN pps

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH ĐIỆN pps
... http://www.hcmute.edu.vn Chương Các phương pháp giải mạch điện Bài 3. 27: Cho mạch điện hình vẽ ( 3- 3 5) R1 I2 I I1 I3 R5 + U - I4 R2 R4 R3 Hình 3- 3 5 Cho biết : R1=1  , R2 =2  , R3 =  , R4 =6  , R =3  ,U =15v ... http://www.hcmute.edu.vn Chương Các phương pháp giải mạch điện Bài 3. 30: Cho mạch điện hình vẽ ( 3- 3 8) I I1 R1 R3 R5 IX U + + U X R4 R2 - R6 - Hình 3- 3 8 Biết : R1 =  , R2 =  , R3 = 1,5  , R4 =  ... http://www.hcmute.edu.vn Chương Các phương pháp giải mạch điện Bài 3- 4 8: Cho mạch điện hình vẽ ( 3- 5 8) Hình 3- 5 8 Tìm : i1 , i2 Lời Giải H Su ng D ruo K pham M P HC uat T y th n©T quye an B Bài 3- 4 9:Cho mạch điện...
 • 39
 • 390
 • 3

Kỹ thuật điện-Chương 3: Các phương pháp giải mạch điện pot

Kỹ thuật điện-Chương 3: Các phương pháp giải mạch điện pot
... CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH ĐIỆN • * Giải mạch điện tức tìm trò số dòng điện nhánh • * Muốn tìm trò số dòng điện nhánh cần lập hệ phương trình mạch điện • * Tùy thuộc vào ẩân số hệ phương ... trình mạch điện mà ta có Phương pháp giải mạch điện 3.1 Phương pháp dòng điện nhánh: 1.Đònh nghóa : n số hệ PTMĐ tri số dòng điện nhánh 2 .Các bước thực : * Xác đònh số nhánh (m) số nút (n) mạch ... trò giải hệ phương trình mạch điện ta có : I1 + I2 - I3 I2 1,5 A 0,5 A 2A 3.2 Phương pháp dòng điện mạch vòng 1.Đònh nghóa : n số hệ PTMĐ tri số dòng điện mạch vòng Dòng điện mạch vòng dòng điện...
 • 17
 • 1,023
 • 28

giáo trình nghiên cứu marketing - chương 3 các phương pháp thu thập thông tin dữ liệu trong nghiên cứu marketing

giáo trình nghiên cứu marketing - chương 3 các phương pháp thu thập thông tin dữ liệu trong nghiên cứu marketing
... đàm để thu thập thông tin khách hàng; § Thông qua báo chi, quảng cáo để thu thập thông tin khách hàng; § Thông qua mạng để thu thập thông tin khách hàng; § Thu thập thông tin khách hàng thông ... gia nghiên cứu; cá cuộ 37 3. 3 Một số kỹ thu t diễn dịch nghiên cứu định tính Kỹ thu t diễn dịch kỹ thu t thu thập liệu thu diễ dị thu thậ liệ mộ cách gián tiếp Trong kỹ thu t này, đối tượng nghiên ... tiết (nghiên cứu định lượng) phương pháp điều tra thăm dò tỏ có ưu thề mặt hiệu việc thu thập thông tin Chúng ta tiếp cận phương pháp, qui trình xây dựng “bảng câu hỏi” nghiên cứu marketing Chương...
 • 18
 • 466
 • 1

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG doc

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG doc
... 9–8 2,5 - ∇6 1,25 – 0, 63 - 7- 8 12 - 40 ∇4 12 - 40 ∇4 - Bán tinh 1 1-1 0 - 20 ∇5 - Tinh 9–8 2,5 - ∇6 - Thô 9–8 2,5 - ∇6 - Tinh 1,25 - ∇7 - Tinh mỏng 0, 63 - ∇8 - Thô 13 – 12 - 80 – 40 ∇ 3- 4 - Bán ... v.v ) - Các phương pháp gia công chùm tia (chùm tia điện tử, tia lade, tia plasma v.v ) - Các phương pháp gia công siêu âm - Các phương pháp gia công điện hóa học - Các phương pháp gia công phối ... 10 - 20 ∇5 9–8 2,5 ∇6 1,25 - 0, 63 7- 8 - Tinh - Tinh mỏng 2) Khoan 3) Khoét - Thô 4) Doa 5) Tiện - Tinh - Tinh mỏng 6)Xén mặt đầu - Thô 12 - 8 0-4 0 ∇ 3- 4 - Bán tinh 11 - 20 ∇ 5- 6 - 7- 8 - Tinh...
 • 52
 • 670
 • 19

Chương 3: Các phương pháp điều khiển tắc nghẽn

Chương 3: Các phương pháp điều khiển tắc nghẽn
... đổi động, biến đổi nhanh, điều khiển tắc nghẽn TCP tỏ bất ổn định không hội tụ [5] 36 Chương 3: Các phương pháp điều khiển tắc nghẽn 3.3 Một số phương pháp điều khiển tắc nghẽn 3.3.1 EWA (Explicit ... cửa sổ tắc nghẽn nửa vào giai đoạn AIMD 35 Chương 3: Các phương pháp điều khiển tắc nghẽn Hình 3.1 Cửa sổ tắc nghẽn  AIMD: Trong mô hình này, miễn đoạn bị mất, phía gởi TCP tăng cửa sổ tắc nghẽn ... Chương 3: Các phương pháp điều khiển tắc nghẽn 3.2.2 Điều khiển chống tắc nghẽn TCP TCP (Transmission Control Protocol) [11] giao thức phổ biến cho truyền liệu tin cậy Internet Ngoài điều khiển...
 • 17
 • 1,151
 • 4

Tài liệu Chương 3: Các phương pháp hồi tiếp tốc độ và dòng điện docx

Tài liệu Chương 3: Các phương pháp hồi tiếp tốc độ và dòng điện docx
... truyền động điện cần lấy số liệu số tín hiệu tốc độ, thờng ngời ta dùng máy phát tốc xung sau biến đổi số đa vào máy tính 3.4 Phơng pháp hồi tiếp dòng điện Trong hệ thống truyền động tự động nh ... thông cảm ứng sinh sức điện động cảm ứng rôtor Sức điện động gọi sức điện động biến áp giống nh sức điện động cảm ứng máy biến áp Các mạch vòng dòng điện rôtor sức điện động biến áp tạo nên nằm ... Nguyenvanbientbd47@gmail.com Đo tốc độ xung thờng dùng hai loại: Dùng điện từ Dùng bán dẫn quang Hình 4.2: Đo tốc độ xung đầu đo điện từ Hình 4 .3: Đo tốc độ xung đầu đo quang điện Để đánh giá chiều quay,...
 • 9
 • 378
 • 0

Tài liệu Chương 3: Các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm pptx

Tài liệu Chương 3: Các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm pptx
... Chương Các phương pháp tìm kiếm và sắp xếp Vấn đề tìm kiếm và sắp xếp liệu  Tìm kiếm sắp xếp liệu hai thao tác thường xuyên thực khai thác thông tin  Tùy thuộc vào cấu ... vấn đề 02/21/14 www.lhu.edu.vn Chương Các phương pháp tìm kiếm và sắp xếp Đệ qui Khái niệm  Một chương trình đệ qui chương trình gọi đến các câu lệnh, chương trình đệ qui bắt buộc ... trúc lưu trữ liệu các thuật toán xây dựng có mức độ hiệu khác  Có thể chia thành hai nhóm: các thuật toán thao tác nhớ (RAM) nhớ (các ổ đĩa) 02/21/14 www.lhu.edu.vn Chương Các phương pháp...
 • 11
 • 437
 • 1

chương 3 các phương pháp phân tích mạch dc

chương 3 các phương pháp phân tích mạch dc
... Phương pháp tối ưu ? (tt)  Tuy nhiên, cần phải thành thạo phương pháp trên, lý sau - Dùng phương pháp để kiểm chứng phương pháp - Với số dạng mạch, áp dụng hai phương pháp Ví dụ : + Phương pháp ...  Phương pháp dòng mắc lưới  Chỉ áp dụng với mạch “phẳng” Mạch “không phẳng” Mạch “phẳng” =>  Phương pháp dòng mắc lưới (tt)  Mắc lưới vòng kín, mà bên không chứa vòng kín khác  Phương pháp ... )  Phương pháp tối ưu ?  Tùy thuộc toán cụ thể mà xác định phương pháp tối ưu, vài gợi ý : - Mạch có nhiều phần tử mắc nối tiếp, nguồn áp, có “siêu mắc lưới”; số mắc lưới số nút => chọn phương...
 • 8
 • 562
 • 3

Chương 3 Các phương pháp tìm kiếm và sắp xếp potx

Chương 3 Các phương pháp tìm kiếm và sắp xếp potx
... Chương Các phương pháp tìm kiếm xếp pháp tì kiế xế Chương Các phương pháp tìm kiếm xếp pháp tì kiế xế Hàm đệ qui đệ Đệ qui Một hàm đệ quy ... “cấu hình” www.lhu.edu.vn 3/ 11/2010 www.lhu.edu.vn Chương Các phương pháp tìm kiếm xếp pháp tì kiế xế Chương Các phương pháp tìm kiếm xếp pháp tì kiế xế Ví dụ: Liệt kê dãy nhị phân có độ ... toán Mã tuần 3/ 11/2010 www.lhu.edu.vn Chương Các phương pháp tìm kiếm xếp pháp tì kiế xế Các thuật toán tìm kiếm xếp thuậ toá tì kiế xế Sinh viên chia nhóm thực hiện: nhóm từ 3- 5 người Bốc...
 • 3
 • 218
 • 0

slide Kế toán quản trị 1 - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí

slide Kế toán quản trị 1 - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí
... chuyển) tài khoản 15 4 0,5 tỷ 632 49,5 tỷ • Hãy xác định xử lý phần chi phí chung phân bổ thừa (thiếu) năm 17 Các phương pháp xác định chi phí Xác định CP theo trình SX Xác định CP theo công việc ... 15 4DDH 01 TK 15 5 TK 622DDH 01 TK 627 TK 15 4DDH 02 TK 621DDH 02 TK 622DDH 02 Phân bổ chi phí sản Phân bổ chi phí sản xuất chung xuất chung Phương pháp chi phí thực tế & phương pháp chi phí thông ... chi phí xác định trực tiếp cho sản phẩm (công việc) sản phẩm (công việc) Quick Check  Công ty áp dụng phương pháp xác Công ty áp dụng phương pháp xác định chi phí theo công việc ? định chi phí...
 • 57
 • 960
 • 13

Chương 3 Các phương pháp phát triển hệ thống

Chương 3 Các phương pháp phát triển hệ thống
... personnel) Một số phương pháp phân tích thiết kế hệ thống     Phương pháp MERISE(MEthode pour Rassembler les Idees San Effort) Phương pháp SADT(Strutured Analysis and Design) Phương pháp MCX(Methode ... đoạn tiếp cận, điều tra tổng hợp chia hệ thống thành thành phần:   Dữ liệu (data) Xử lý (Process) Phương pháp MERISE (tt)  Chia q trình phát triển hệ thống thành mức tiếp cận:      Quan ... tiếp cận thường thành phần hệ thống đảm nhận Phương pháp MERISE (tt)  Ưu điểm:   Có sở khoa học vững Nhược điểm: cồng kềnh, khơng thích hợp cho hệ thống nhỏ Phương pháp SADT(Strutured Analysis...
 • 32
 • 245
 • 0

Chương 3: Các phương pháp hồi tiếp tốc độ và dòng điện doc

Chương 3: Các phương pháp hồi tiếp tốc độ và dòng điện doc
... thông cảm ứng sinh sức điện động cảm ứng rôtor Sức điện động gọi sức điện động biến áp giống nh sức điện động cảm ứng máy biến áp Các mạch vòng dòng điện rôtor sức điện động biến áp tạo nên nằm ... truyền động điện cần lấy số liệu số tín hiệu tốc độ, thờng ngời ta dùng máy phát tốc xung sau biến đổi số đa vào máy tính 3.4 Phơng pháp hồi tiếp dòng điện Trong hệ thống truyền động tự động nh ... Nguyenvanbientbd47@gmail.com Đo tốc độ xung thờng dùng hai loại: Dùng điện từ Dùng bán dẫn quang Hình 4.2: Đo tốc độ xung đầu đo điện từ Hình 4 .3: Đo tốc độ xung đầu đo quang điện Để đánh giá chiều quay,...
 • 9
 • 426
 • 0

Xem thêm