Thiết kế tháp chưng cất loại mâm chóp để chưng cất hỗn hợp axit axetic nước

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT LOẠI MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT HỖN HỢP AXIT AXETIC - NƯỚC

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT LOẠI MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT HỖN HỢP AXIT AXETIC - NƯỚC
... dụng tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp AXIT AXETIC – NƯỚC II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ TÍNH CHẤT NGUN LIỆU : Axit axetic: 1.1 Tính chất: Axit axetic nóng chảy 16,6oC, điểm sơi 118oC, hỗn hợp nước ... VỀ CHƯNG CẤT : Khái niệm: Đồ án mơn học QT & TB Tháp chưng cất mâm chóp Axit axetic Nước GVHD : Hồng Minh Nam SVTH : Mai Thị Ngọc Hạ Chưng cất q trình dùng để tách cấu tử hỗn hợp lỏng hỗn hợp ... học QT & TB Tháp chưng cất mâm chóp Axit axetic Nước GVHD : Hồng Minh Nam SVTH : Mai Thị Ngọc Hạ Hình12: Giản đồ x - y hệ Axit axetic - Nước Hình 2: Giản đồ T – x,y hệ Axit axetic Nước Đồ án...
 • 56
 • 6,094
 • 30

Tài liệu Đồ án môn học " Tháp chưng cất laoij mâm chóp để chưng cất hổn hợp Axit axeticNước '''' docx

Tài liệu Đồ án môn học
... nhiên hay xếp thứ tự So sánh ưu nhược điểm loại tháp: Tháp chêm Tháp mâm xun lỗ Tháp mâm chóp Đồ án mơn học QT & TB GVHD : Hồng Minh Nam Tháp chưng cất mâm chóp Axit axetic Nước SVTH : Mai Thị Ngọc ... Đồ án mơn học QT & TB GVHD : Hồng Minh Nam Tháp chưng cất mâm chóp Axit axetic Nước SVTH : Mai Thị Ngọc Hạ II GIỚI THIỆU SƠ BỘ NGUN LIỆU Acid axetic Nước Hỗn hợp Acid axetic Nước ... dụng tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp AXIT AXETIC NƯỚC II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ TÍNH CHẤT NGUN LIỆU : Axit axetic: 1.1 Tính chất: Axit axetic nóng chảy 16,6oC, điểm sơi 118oC, hỗn hợp nước...
 • 57
 • 605
 • 2

luận văn tốt nghiệp thực hiện và giải quyết việc tính toán kỹ thuật và thiết kế tháp chưng luyện hỗn hợp

luận văn tốt nghiệp thực hiện và giải quyết việc tính toán kỹ thuật và thiết kế tháp chưng luyện hỗn hợp
... thời gian có hạn để sâu vào nội dung chính, đồ án thực giải việc tính toán kỹ thuật thiết kế tháp chng luyện cha sâu tính toán hết thiết bị phụ http://nuoc.com.vn A .Tính toán thiết bị I Các phơng ... nghiệp, chng luyện phơng pháp hay đợc sử dụng Nó đợc dùng rộng rãi nhiều ngành công nghiệp nh chế biến dầu mỏ Chng phơng pháp tách cấu tử từ hỗn hợp đầu dụa vào độ bay khác chúng hỗn hợp Hỗn ... lần hay chng luyện Chng luyện phơng pháp chng phổ biến hay dùng để tách hỗn hợp cấu tử dễ bay có tính chất hòa tan hoàn toàn hay phần vào Có nhiều loại tháp dùng để chng luyện nh tháp đĩa lỗ,...
 • 55
 • 317
 • 0

HÓA CÔNG Thiết kế tháp chưng luyện hỗn hợp nướcaxit propionic sử dụng tháp đĩa lỗ

HÓA CÔNG Thiết kế tháp chưng luyện hỗn hợp nước và axit propionic sử dụng tháp đĩa lỗ
... liờn hp ca cht tan nc v dung mụi axit propionic : A= 1; B =1 B : nht ca dung mụi axit propionic 250C (cP), ni suy t bng I.101 - s tay QT&TBCNHC - T1 ta c axitpropionic = 1,21 + 1,04 - 1,21 (25 ... VA, VB : Th tớch mol ca nc v axit propionic (cm3/mol) Tra bng VIII.2 - T2, ta cú th tớch nguyờn t ca : C = 14,8; H = 3,7; O =12 (O axit) Cụng thc phõn t ca axit propionic l C3H6O2, ca nc l H2O ... dung dch trờn a (N/m) Cú: = A + B A; B : Sc cng b mt ca nc v axitpropionic Ni suy theo bng I.242 ca nc v ly axit axetic thay cho axit propionic (S tay QT&TBCNHC - T1) ta c: on luyn: txtbL = 99,1583...
 • 100
 • 719
 • 5

Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục hỗn hợp axit axetic nước

Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục hỗn hợp axit axetic nước
... MSSV:0952010104 Lớp : DH09H2 Ngành : Hóa dầu Đầu đề ( nhiệm vụ thiết kế) : Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục hỗn hợp axit axetic- nước Dữ kiện ban đầu : Biết suất nhập liệu 3000 kg/h, có nồng ... cách tổng hợp Nhiệm vụ Đồ án thiết kế hệ thống chưng cất Axeton – Axit axetic có thành phần F= 3000kg/h, nồng độ nhập liệu 32%mol axit, nồng độ sản phẩm đỉnh 96% mol axit, độ thu hồi axit acetic ... 1.3.Ứng dụng: Axit axetic axit quan trọng loại axit hữu Axit axetic tìm nhiều ứng dụng loại axit hữu rẻ tiền Nó dùng để chế tạo nhiều hợp chất ester Nguồn tiêu thụ chủ yếu axit axetic là:  Làm...
 • 65
 • 616
 • 0

CHƯNG CẤT HỖN HỢP AXIT AXETICNƯỚC

CHƯNG CẤT HỖN HỢP AXIT AXETIC VÀ NƯỚC
... ta sử dụng tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp AXIT AXETIC – NƯỚC II.GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ TÍNH CHẤT NGUYÊN LIỆU 1 .Axit axetic Axit axetic loại axit quan trọng loại axit hữu cơ, rẻ nên sử dụng rộng ... TỔNG QUAN I LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT 1.Khái niệm Chưng cất trình dùng để tách cấu tử hỗn hợp lỏng hỗn hợp khí lỏng thành cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp (nghĩa nhiệt độ, áp ... hoi nước , thươ ng2 áp dụng cho trường hợp chất tách không tan nước Vậy: hệ Nước Axit axetic, ta chọn phương pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp nồi đun áp suất thường 2.Thiết bị chưng...
 • 71
 • 458
 • 0

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE – NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆMNĂNG SUẤT : 1500 (Kg/h)

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE – NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆMNĂNG SUẤT : 1500 (Kg/h)
... mmHg) : cách xa nên phương pháp hiệu để thu Acetone tinh khiết chưng cất phân đoạn dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp Chọn loại tháp chưng cất phương pháp chưng cất : Chưng cất trình phân tách hỗn ... tách hỗn hợp hai cấu tử : acetone nước với số liệu sau đây: Năng suất sản phẩm đỉnh : 1500 Kg/h Nồng độ sản phẩm đỉnh : 95% theo khối lượng Nồng độ nhập liệu : 30% p suất làm việc : áp suất ... trường hợp này, sản phẩm Acetone với yêu cầu có độ tinh khiết cao sử dụng , cộng với hỗn hợp Acetone Nước hỗn hợp điểm đẳng phí nên chọn phương pháp chưng cất liên tục hiệu Chọn loại tháp chưng...
 • 40
 • 1,698
 • 43

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Acetone - Nước loại tháp đệm năng suất 1500 (Kgh)

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Acetone - Nước loại tháp đệm năng suất 1500 (Kgh)
... 1-metyl-1-hydroxi etan sunfonát natri ) Cộng hợp axit HCN OH CH3COCH3 + HCN → CH3 - C - CN C H3 ( pH= -8 ) Phản ứng ngưng tụ : OH O 11 CH3-CO-CH3 + HCH2C=O → CH3-C-CH2-C-CH3 C H3 C H3 ( 4-oxy-4-mêtyll-2-pentanon) ... hiệu để thu Acetone tinh khiết chưng cất phân đoạn dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp Chọn loại tháp chưng cất phương pháp chưng cất : Chưng cất trình phân tách hỗn hợp lỏng thành cấu tử riêng biệt ... Công nghệ chưng cất hỗn hợp Acetone Nước : Ta có Acetone chất lỏng tan vô hạn nước nhiệt độ sôi Acetone ( 56.1 0C 760 mmHg) Nước ( 100 0C 760 mmHg) : cách xa nên phương pháp hiệu để thu Acetone...
 • 40
 • 2,648
 • 73

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE – NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆM NĂNG SUẤT 1500 (Kg-h)

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE – NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆM NĂNG SUẤT 1500 (Kg-h)
... (1 - y D) _ y D = 0.984 Acetone = rAcetone + tD x CAcetone Nc = rNc + tD x CNc tD = 57.5OC rAcetone = 523.35 (kJ/Kg) rNc = 2426.77 (kJ/Kg) Nc = 2667.59 x 103 (J/Kg) Acetone = 655.42 x 103 (J/Kg) ... chng ct hn hp Acetone Nc : Ta cú Acetone l mt cht lng tan vụ hn nc v nhit sụi ca Acetone ( 56.1 0C 760 mmHg) v Nc ( 100 0C 760 mmHg) : l khỏ cỏch xa nờn phng phỏp hiu qu nht thu c Acetone tinh ... (kmol/h), (kg/h) W, W : lng sn phm ỏy (kmol/h), kg/h) xF: nng mol acetone nhp liu xD: nng mol acetone sn phm nh xW: nng mol ca acetone sn phm ỏy Phng trỡnh cõn bng vt cht: F=D+W (1) F xF = D...
 • 39
 • 1,215
 • 2

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp acetone - nước loại tháp đệm

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp acetone - nước loại tháp đệm
... natri ) Cộng hợp axit HCN OH CH3COCH3 + HCN → CH3 - C - CN C H3 ( pH= -8 ) Phản ứng ngưng tụ : OH O 11 CH3-CO-CH3 + HCH2C=O → CH3-C-CH2-C-CH3 C H3 C H3 ( 4-oxy-4-mêtyll-2-pentanon) Acetone khó ... hiệu để thu Acetone tinh khiết chưng cất phân đoạn dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp Chọn loại tháp chưng cất phương pháp chưng cất : Chưng cất trình phân tách hỗn hợp lỏng thành cấu tử riêng biệt ... Công nghệ chưng cất hỗn hợp Acetone Nước : Ta có Acetone chất lỏng tan vô hạn nước nhiệt độ sôi Acetone ( 56.1 0C 760 mmHg) Nước ( 100 0C 760 mmHg) : cách xa nên phương pháp hiệu để thu Acetone...
 • 6
 • 846
 • 5

Thiết kế tháp chưng cất (tháp đĩa chóp tròn) hệ 2 cấu tử benzen - toluen

Thiết kế tháp chưng cất (tháp đĩa chóp tròn) hệ 2 cấu tử benzen - toluen
... [II-1 92] Trong đó: Trong Ntt – số đĩa thực tế tháp; ∆Pd - tổng trở lực đĩa, N/m2 ∆Pd = ∆Pk + ∆Ps + ∆Pt [IX-139] [II-1 92] ∆Pk - trở lực đĩa khô, N/m2 ∆Ps - trở lực đĩa sức căng bề mặt, N/m2 ∆Pt - ... 1-Thùng chứa hỗn hợp đầu 5 -Tháp chưng luyện 2- Bơm 6 -Thiết bị ngưng tụ hồi lưu 3-Thùng cao vị 7 -Thiết bị làm lạnh sản phẩm đỉnh 4 -Thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu 8-Thùng chứa sản phẩm đỉnh 9 -Thiết ... (m/s) 3600.π 0, 12. 26 n- số ống đĩa (n =26 ) ⇒ ∆Pk = ξ ρ y ω o = 2, 874.5,68 = 23 1,80 (N/m2) 2 Trở lực đĩa sức căng bề mặt ∆Ps = 4σ , N/m2 d td [IX-138] [II-1 92] σ - sức căng bề mặt dtd- đường kính...
 • 30
 • 663
 • 0

đồ án môn học thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp acetone nước loại tháp đệm năng suất 1500kg-h .DOC

đồ án môn học thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp acetone nước loại tháp đệm năng suất 1500kg-h .DOC
... …) Hỗn hợp làm lạnh khí không ngưng lọc nước Dung dòch lỏng đem chưng cất phân đoạn, thu Acetone đỉnh hỗn hợp nước, Isopropyl Alcol ( ) đáy Công nghệ chưng cất hỗn hợp Acetone Nước : Ta có Acetone ... chất vào lưu chất Ta khảo sát hai loại tháp chưng cất thường dùng tháp mâm tháp chêm: SVTH: TRẦN VĂN PHÚC Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD: LÊ XUÂN HẢI Tháp mâm gồm thân tháp hình trụ, thẳng đứng, phía ... cùng, đáy tháp ta thu hỗn hợp lỏng gồm hầu hết cấu tử khó bay ( nước) Hỗn hợp lỏng đáy có nồng độ Acetone 2% theo khối lượng, lại nước Dung dòch lỏng SVTH: TRẦN VĂN PHÚC Trang 12 ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD:...
 • 84
 • 241
 • 0

Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp chóp để phân tách hỗn hợp hai cấu tử rượu izo propylic nước

Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp chóp để phân tách hỗn hợp hai cấu tử rượu izo propylic nước
... phần hòa tan hoàn toàn vào cấu tử khác Trong đồ án em xin trình bày chưng luyện liên tục làm việc áp suất thường để tách hỗn hợp hai cấu tử rượu izo propylic nước tháp chóp Bản đồ án giúp em củng ... làm nguội, chưng luyện Chưng phương pháp tách hỗn hợp hai hay nhiều cấu tử thành cấu tử riêng biệt dựa độ bay khác cấu tử hỗn hợp Khi chưng ta thu nhiều sản phẩm , thường có cấu tử có nhiêu ... pháp chưng : chưng đơn giản, chưng nước trực tiếp, chưng liên tục, gián đoạn, chưng, trích ly, chưng luyện Chưng luyện phương pháp chưng phổ biến dùng để tách gần hoàn toàn cấu tử dễ bay hơi,...
 • 111
 • 522
 • 1

thiết kế tháp chưng loại liên tục tháp chóp để phân tách hỗn hợp rượu- nước

thiết kế tháp chưng loại liên tục tháp chóp để phân tách hỗn hợp rượu- nước
... Chất lỏng khỏi tháp làm lạnh vào thùng chứa sản phẩm đáy (10) Như với thiết bị làm việc liên tục hỗn hợp đầu đưa vào liên tục sản phẩm tháo liên tục Các kí hiệu trước tính: • Giả thiết + Số mol ... Chưng luyện áp suất thấp dùng cho hỗn hợp dễ bị phân hủy nhiệt nhiệt độ cao, cấu tử dễ bay ngược lại ỨNG DỤNG  Tách dầu mỏ tài nguyên khai thác dạng lỏng  Tách hỗn hợp khí hóa lỏng  Tách hỗn ... chứa sản phẩm đỉnh 4- Thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu 9- Thiết bị gia nhiệt đáy tháp 5- Tháp chưng luyện 10- Thùng chứa sản phẩm đáy 11- Lưu lượng kế Đồ án môn Quá trình thiết bị Trường Đại học...
 • 105
 • 449
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chưng cất hỗn hợp axit axetic và nướcthiết kế tháp chưng cất loại mâm chóp để chưng cất hỗn hợp ethanol nướcthiết kế tháp chưng cất hệ acid axetic nước hoạt động liên tục với nâng suất 5m3thiết kê tháp chưng cất methanol etanolthiết kế tháp chưng cất dầu thôthiết kế tháp chưng cất cồn 96từ gỗ vụn – năng suất nhập liệu 1000 kghtinh toan thiet ke thap chung cat hon hop benzentoluenthiết kế tháp chưng cất rượuthiet ke thap chung cattính toán thiết kế bể lắng cát kết hợp vớt dầuthiết kế tháp mâm chóp để chưng cất rượu etylic năng suất sản phẩm 1000 lhthiết kế tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp benzen – toluenthiết kế thiết bị ngưng tụ cho tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp etanol nước năng suất 2000 lhđồ án thuyết kế chưng cất hỗn hợp ethanolnước bằng tháp mâm chópthiết kế tháp mâm chóp dùng để hấp thu metanĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây