CHƯƠNG i ĐỘNG học CHẤT điểm

Bài giảng Bài tập trắc nghiệm + tự luận chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài giảng Bài tập trắc nghiệm + tự luận chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
... cu i B i 29 viên bi thả lăn không ma sát mặt phẳng nghiêng v i vận tốc đầu không Th i gian lăn đoạn đường S t1 = 1s H i th i gian viên bi lăn đoạn đường S Biết chuyển động viên bi nhanh dần B i ... hai vật vận tốc chúng chạm đất B i 36 hai viên bị nhỏ thả r i từ độ cao, bi A thả sau bi B 0,3s Tính khoảng cách hai bi sau 2s kể từ bi B r i B i 37 Một đá r i tự xuống giếng mỏ Sau r i th i gian ... r i tự từ độ cao 45m Lấy g = 10 m/s2 a Tính th i gian r i vật vận tốc vật chạm đất b Tính quảng đường vật r i giây cu i B i 33 Một vật r i tự giây cu i r i 35m Tính th i gian từ lúc bắt đầu rơi...
 • 10
 • 1,351
 • 28

Gián án Bài tập trắc nghiệm chưong I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Gián án Bài tập trắc nghiệm chưong I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
... Chuyển động vật chuyển động tròn đều: A Chuyển động đầu kim đồng hồ đồng hồ hoạt động B Chuyển động đầu van xe đạp so với trục bánh xe đạp xe chuyển động C Chuyển động cánh quạt trần quạt hoạt động ... chuyển động có bán kính quĩ đạo lớn có độ lớn vận tốc dài lớn B chuyển động có bán kính nhỏ có độ lớn vận tốc dài nhỏ C chuyển động có bán kính quĩ đạo lớn có gia tốc lớn D chuyển động có bán kính ... Phương trình chuyển động chất điểm là: A Hàm biểu diễn vị trí chất điểm không gian B Hàm biểu diễn tọa độ x, y, z chất điểm thời gian t * r C Hàm bán kính véctơ r theo tọa độ x, y,...
 • 10
 • 933
 • 32

ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
... chuyển động tròn đều: A Véc tơ gia tốc chất điểm hướng vào tâm B Véc tơ gia tốc chất điểm vuông góc với véc tơ vận tốc C Độ lớn véc tơ gia tốc chất điểm không đổi D Véc tơ gia tốc chất điểm không ... Chuyển động điểm đầu cánh quạt vừa tắt điện 100 Chuyển động vật chuyển động tròn ? A Chuyển động ngựa đu quay hoạt động ổn định B Chuyển động điểm đầu cánh quạt trần quạt quay C Chuyển động điểm ... 74.Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = + 60t ( x đo km t đo giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc ? A Từ điểm O,với vận tốc 5km/h B Từ điểm O,với vận tốc...
 • 11
 • 250
 • 0

VẬT LÍ 10 PHẦN MỘT – CƠ HỌC. Chương IĐộng học chất điểm. docx

VẬT LÍ 10 PHẦN MỘT – CƠ HỌC. Chương I – Động học chất điểm. docx
... tích diện tích kh i lượng G i: riêng ban đầu vật l ,V , S , D là: độ d i thể tích diện tích kh i lượng riêng vật nhiệt độ t0C ∆l , ∆V , ∆S , ∆t độ biến thiên (phần nở thêm) độ d i thể ... đ i đơn vị áp suất: N m = pa (Paxcan) atm = 1,013 .105 pa at = 0,981 .105 pa mmHg = 133 pa = tor HP = 746 w B i 33: Các nguyên nhiệt động lực học • Nguyên một: Nhiệt động lực học ... ngang) s chiều d i quãng đường chuyền động (m) A • Công suất: P = (w) v i t th i gian thực công (giây s) t B i 25, 26, 27: Động Thế Động năng: lượng vật có chuyển động wĐ = m.v Biểu thức:...
 • 10
 • 422
 • 0

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt
... a Lập phương trình chuyển động củ hai xe trục tọa độ b Vẽ đồ thị chuyển động hai xe Gi i: - Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động hai xe Gốc tọa độ trùng với điểm A Gốc thời gian t=0 ... tọa độ đồ thị vận tốc – thời gian vật chuyển động sau: - Vật I: Chuyền động nhanh dần với gia tốc 1m/s2, vận tốc đầu (lúc t = 0) 2m/s - Vật I: Chuyển động cậm dần với gia tốc 2m/s2, vận tốc đầu ... thị song song + hai đồ thị cắt giao điểm cho biết thời điểm nơi gặp Bài tập I.Bài tập hướng dẫn Hai tơ xuất phát lúc từ hai địa điểm A B cách 20km, chuyển động chiều từ A đến B có vận tốc 60km/h...
 • 11
 • 223
 • 0

Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt

Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt
... l i câu h i: xét ví dụ HS - Trong trường hợp kích *Chất i m gì? thước vật nhỏ so v i phạm vi -Hướng dẫn: HS trả Khi vật chuyển động nó, ta coi l i câu h i C1 coi chất vật chất i m - i m i m? ... biểu diễn vị trí, chuyển động N i dung Hệ Quy chiếu *Một vật mốc gắn v i hệ tọa trục biểu diễn th i chất i m (vật) t i độ gốc th i gian v i gian thiểu cần ph i biết đồng hồ hợp thành hệ gì? Biểu ... trí chất -Gi i thiệu: Hình 1.5 trí chất i m i m quỹ đạo - Để xác định vị trí chất -Gi i thiệu cách đo -Hình vẽ i m, ngư i ta chọn vật mốc, th i gian, đơn vị gắn vào hệ tọa độ, vị trí -Trả lời...
 • 5
 • 216
 • 0

CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM BÀI TẬP VỀ LẬP PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU pptx

CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM BÀI TẬP VỀ LẬP PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU pptx
... chưa gặp + Khi x  hai xe gặp II BÀI TẬP: NỘI DUNG Bài PHƯƠNG PHÁP (2.15/tr10/SBT) a/ Công thức tính quãng đường Một xe máy xuất phát từ A phương trình chuyển động: lúc chạy với vận tốc 40km/h ... giao điểm M có toạ xe máy độ: 140km x 3,5h t M M d/ Kiểm tra lại kết tìm cách d/ Kiểm tra lại kết cách giải giải phương trình phương trình: x2=x1  20+80(t-2)=40t chuyển động xe máy Suy thời điểm ... trục tọa độ hình vẽ, đồ thị tọa độ: lúc hai xe bắt đầu + Của ô tô: đoạn thẳng OM a/ Viết phương trình chuyển động xe? + Của mô tô: đoạn thẳng PM b/ Vẽ đồ thị toạ độ t  2(h)  xM  60(km) Hai...
 • 6
 • 950
 • 4

ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM doc

ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM doc
... câu trả lời sai: Chuyển động vật chuyển động tròn đều: A Chuyển động đầu kim đồng hồ đồng hồ hoạt động B Chuyển động đầu van xe đạp so với trục bánh xe đạp xe chuyển động C Chuyển động cánh quạt ... chuyển động C Là đại lượng vectơ phương, chiều với vectơ vận tốc dài D Cả A, B, C sai Câu 26: Chọn câu trả lời đúng: Một chất điểm chuyển động mặt phẳng tọa độ Oxy có phương trình chuyển động: ... đất: A 1s B 2s C 3s D 4s Câu 17: Chọn câu trả lời sai: Chuyển động rơi tự A Có phương chuyển động phương thẳng đứng, chiều từ xuống B Là chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc a = g = gia tốc rơi...
 • 6
 • 209
 • 1

ÔN TẬP VẬT LÝ 10 NC CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM pps

ÔN TẬP VẬT LÝ 10 NC CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM pps
... động thẳng đường thẳng xiên góc Câu 14: Chọn câu sai Một người đường thẳng Cứ 10m người lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo ghi bảng sau: TT x(m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 t(s) 8 10 ... chuyển động tròn Sau chu kỳ T, chất điểm trở vị trí ban đầu lặp lại chuyển động trước Chuyển động gọi chuyển động tuần hoàn với chu kỳ T B Chu kỳ đặc trưng cho chuyển động tròn Sau chu kỳ T, chất điểm ... T = 1,88 .10- 4Hz D  = 1,18 .10- 3rad/s; T = 5329s; f = 1,88 .10- 4Hz Câu 53: Chọn câu sai Trong chuyển động tròn đều: A Véc tơ gia tốc chất điểm hướng vào tâm B Véc tơ gia tốc chất điểm vuông góc...
 • 17
 • 609
 • 3

CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM docx

CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM docx
... vận tốc – thời gian chất điểm chuyển động Dựa vào đồ thị này, anh (chị) thị hãy: a Nêu đặc điểm chuyển động chất điểm; b Nêu tính toán thông số động học (gia tốc vận tốc) chất điểm giai đoạn; c ... tốc) chất điểm giai đoạn; c Viết phương trình chuyển động chất điểm; d Vẽ đồ thị toạ độ – thời gian chất điểm; e Xác định thời điểm chất điểm trở vị trí xuất phát; f Tính quảng đường mà vật lúc ... vận tốc dài điểm vành bánh xe Ds : Câu 92:Một chất điểm chuyển động đường tròn có bán kính 50 m Tốc độ góc có giá trị không đổi 6,28 rad/s Tính tần số, chu kì quay tốc độ dài chất điểm Ds :f=1vòng/s;...
 • 11
 • 165
 • 0

CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM pptx

CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM pptx
... vận tốc – thời gian chất điểm chuyển động Dựa vào đồ thị này, anh (chị) thị hãy: a Nêu đặc điểm chuyển động chất điểm; b Nêu tính toán thông số động học (gia tốc vận tốc) chất điểm giai đoạn; c ... tốc) chất điểm giai đoạn; c Viết phương trình chuyển động chất điểm; d Vẽ đồ thị toạ độ – thời gian chất điểm; e Xác định thời điểm chất điểm trở vị trí xuất phát; f Tính quảng đường mà vật lúc ... Hỏi sau chất điểm dừng lại? Ds :t = 2,5 s Câu 48:Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần qua hai điểm A B cách 20 m thời gian s Vận tốc ôtô qua điểm B 12 m/s Tính gia tốc vận tốc ôtô qua điểm A Ds...
 • 21
 • 164
 • 0

BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt

BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt
... v i trọng lực P” A Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan B Phát biểu I đúng, phát biểu II sai C Phát biểu I sai, phát biểu II sai D Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, ... chuyển động vật khác gắn vào vật đàn h i A Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan B Phát biểu I đúng, phát biểu II sai C Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu ... sai, phát biểu II D Phát biểu I sai, phát biểu II sai 48: Chọn câu SAI câu sau n i vật tác dụng lực:  A.Gia tốc vật tỉ lệ nghịch v i kh i lượng vật B.Gia tốc vật hướng v i lực F  C.Gia tốc vật...
 • 99
 • 1,232
 • 12

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM docx

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM docx
... chuyển động học, soạn câu hỏi trắc nghiệm, hình vẽ mô quỹ đạo chất điểm TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động ( phút): Nhận biết chuyển động cơ, vật mốc, chất điểm, quỹ đạo, thời gian chuyển động ... h i: thước vật nhỏ so với phạm vi -Hướng dẫn: HS trả lời câu hỏi C1 chuyển động nó, ta coi *Chất điểm gì? Khi vật coi vật chất điểm - điểm hình học có khối lượng vật chất điểm? - Khi chuyển động, ... cách mô tả vị trí điểm chất điểm quỹ đạo - Để xác định vị trí chất điểm, người ta chọn vật mốc, -Giới thiệu cách đo -Hình vẽ gắn vào hệ tọa độ, vị trí thời gian, đơn vị chất điểm xác định tọa...
 • 6
 • 159
 • 0

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM pps

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM pps
... tiêu, xem chất điểm Vì ( II ) Một vật xem chất điểm kích thước vật không lớn Câu 19: ( I ) Chiếc bè nứa trôi sông theo đường thẳng, chuyển động bè chuyển động tịnh tiến Vì ( II ) Chuyển động tụnh ... cho chuyển động? A Các vật chuyển động thẳng B Vật (II) chuyển động ngược chiều so với vật (I) (III) C Phương trình chuyển động vật (I) (III) giống hệt D Trong phương trình chuyển động, vận tốc ... Toạ độ ban đầu vật không trùng với gốc toạ độ B Thời điểm ban đầu chuyển động không trùng với thời điểm chọn làm mốc thời gian C Vật chuyển động theo chiều dương trục toạ độ D Các khẳng định A,...
 • 6
 • 160
 • 0

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1 (1 tiết) pdf

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1 (1 tiết) pdf
... Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau (Tiết 2) Hot ng (18 phỳt): Xỏc nh hng ca vect gia tc 10 VũTrọngĐã ... tc v1 v v ti M1 - Vect tc ca chuyn ng trũn u cú phng tip tuyn vi qu o v M2 - Tnh tin v1 v v n trung im I ca - Xỏc nh bin thiờn tc cung M1M2 - Xỏc nh hng ca vect v , t ú suy - Vỡ cung M1M2 ... chuyn ng Hot ng (10 phỳt): Vn dng, cng c Hot ng ca hc sinh Tr giỳp ca giỏo viờn - Tr li C7, C8 - Lu ý du ca x0, v0 v a cỏc trng hp Hot ng (2 phỳt): Giao nhim v v nh Hoạt động học sinh Sự trợ...
 • 11
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap chuong 1 dong hoc chat diemgiải bài tập vật lý 10 cơ bản chương 1 động học chất điểm pdfgiải bài tập chương động học chất điểmde tai thiet ke phieu hocc tap chuong dong hoc chat diemthiet ke va su dung phieu hoc tap chuong dong hoc chat diemthiet ke phieu hoc tap chuong dong hoc chat diemde kiem tra chuong dong hoc chat diem 10bai tap chuong dong hoc chat diem co loi giaibai tap ve chuong dong hoc chat diembai tap vat ly chuong dong hoc chat diembai tap tu luan chuong dong hoc chat diembai tap chuong dong hoc chat diem vat ly 10bai tap nang cao chuong dong hoc chat diemdang bai tap chuong dong hoc chat diemsử dụng thí nghiệm chương động học chất điểmBài 15. Vệ sinh thần kinhÔn tập bài tập Kĩ Thuật Số FULL ChươngBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpÔn tập tư tưởng hồ chí minhSlide văn hóa kinh doanh (bản full)Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Tiểu luận rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Bài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiBài giảng chuyên đề đông nam á aseanBài giảng thực hành dịch (dành cho các lớp đại học liên thông)CHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửChuyên đề vật lý hiện đạiẢnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamNhững lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1Bài giảng quy hoạch du lịchLịch sử vật lý