Flashcard tiếng Anh mầm non Tháng 10 Parts of body

Ngữ pháp tiếng Anh by TK (phần 10)

Ngữ pháp tiếng Anh by TK (phần 10)
... thought he was wrong • Most dùng thay cho danh từ, trên, danh từ chủ ngữ nhắc đến Some people had difficulty with the lecture, but most understood Ann and Robby found a lot of blackberries, but Susan ... away Cũng cần phân biệt với cấu trúc so + adj/adv + that nêu phần sau Trong tiếng Anh nói bỏ that cụm so that tiếng Anh viết không bỏ that Đây bẫy mà thi TOEFL thường nêu 23.3 So such Người ta ... 23.1 Because, Because of Sau because phải mệnh đề hoàn chỉnh (có S V) sau because of phải danh từ ngữ danh từ Jan was worried because it had started to rain Jan was worried because of the rain...
 • 7
 • 281
 • 6

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 10

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 10
... they first introduced in 187 6 Bell said on the telephone: “Mr Watson, come here I want you.” This was the first telephone message Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to ... all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 187 7 the first telephone was in commercial use Alexander Graham Bell was A Scots B English C ... countries did he emigrate to? A four B five C three D two He started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance in A England B USA C Canada D.Scotsland How old...
 • 3
 • 553
 • 21

đề thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10

đề thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10
... very much” _ “ ” A Are you worried? B You’re welcome C Not all D Nothing 21 For most households, lighting for 10 percent to 15 percent of the electricity bill A accounts B applies C ... why it’s higher this month Mrs Lan: Which counter is installed in your house? Mrs Linh: The usual mechanical counter was replaced with an electronic counter at the beginning of this month It is ... 46 Miss Huong Tram is the best student in this class Nobody C 22 A C 23 A C 24 C A 25 B B 26 C D 27 A B 28 B C 29 B B 30 C 10 C 31 C 11 D 32 D 12 D 33 D 13 C 34 D 14 A 35 Effectively...
 • 6
 • 695
 • 4

Gợi ý giải đề môn tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 chuyên tại TP.HCM 2009

Gợi ý giải đề môn tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 chuyên tại TP.HCM 2009
... 48 D C 19 A 29 A 39 B 49 A 10 B 20 A 30 A 40 D 50 D Phần IV: A A B C C C D C B 10 B Phần V: C D 11 D C B 12 D D B 13 B A C 14 C A 10 C 15 D Phần VI: A A C B C C A C B 10 C Phần VII: IT WELL 11 ... have been a superb weekend 10 Enormous effort has been made by scientists to find a cure for this disease LÊ MINH CHÂU (Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM) ... THAT 10 BUT 15 PRESENT Phần VIII: BEHAVIORAL IMMESUARABLY 11 SPOKEMAN MISPLACE ILL-ADVISED 12 DEPENDABLE FLIGHTS BREATHLESS 13 STANDBY INEXHAUSTIBLE PROFUNDITY 14 WRONGDOINGS INSECTICIDE(S) 10...
 • 17
 • 1,435
 • 19

Gợi ý giải đề môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 THPT tại TP.HCM

Gợi ý giải đề môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 THPT tại TP.HCM
... that Ha Long Bay (should) be elected as one of the World Wonders TRẦN THỊ THANH XUÂN (Giáo viên Trường THCS Chu Văn An TP.HCM) ... information V Read the passage, then decide if the statements that follow are True - False (1.0 pt) Thí sinh viết đầy đủ từ True False vào ô trả lời: “My name if Phil I’m from Canada I’m living in a flat ... known C have been known D knew We wish you A good luck B congratulation C happy D enjoy yourself 10 The final match of EURO 2008 on June 30th A will be occurred B takes place C happening D is...
 • 5
 • 1,531
 • 18

De cuong on thi Tieng anh 9 vao lop 10 (cuc hay)

De cuong on thi Tieng anh 9 vao lop 10 (cuc hay)
... traditional dresses have been (modern) 102 This house (build) 100 years ago 103 Do you know more (inform) about the accident? 104 He often tells lies He is a (honest-thật thà) person 105 Chris ... impression(ấn tợng) on interviewers 91 I am glad (meet) you again 92 Janes brother (lose) his job last month and since then he (be) out of work 93 This is the best computer I (ever use) 94 The ... German - Despite 42 I didnt have an umbrella with me, so I got wet - If 43 They built this school in 199 0 - This school was 44 Man is destroying the environment day by day - The environment ....
 • 20
 • 1,219
 • 30

PHAT THANH MANG NON THANG 10

PHAT THANH MANG NON THANG 10
... từ BBT Mong non mong nhận đợc ủng hộ, cộng tác bạn liên đội nhiều Kiên:Sau đây, Măng non xin gửi tới bạn hát: Tự khúc ngày sinh thể ca sĩ Minh Quân Liên: chơng trình phát măng non xin tạm dừng ... bạn thân mến! Sau kết chơng trình đố vui Trong số trớc, măng non buồn không nhận đợc nhiều tham gia bạn có bạn tham gia Tuy nhiên măng non xin chúc mừng bạn Hoàng Việt Thống CĐ 6A có câu trả lời ... tốt đợt thi đua Măng non mong bạn khắc phục mặt yếu, phát huy mạnh mặt thi đua giành nhiều học tốt, nhiều điểm giỏi, kính dâng lên thầy cô Liên: Tha bạn! Tiếp theo măng non xin giới thiệu với...
 • 2
 • 3,040
 • 38

PHÁT THANH MĂNG NON THÁNG 10

PHÁT THANH MĂNG NON THÁNG 10
... nhé! Nam : Chương trình phát măng non đến hết rồi! Chương trình bạn đội tuyên truyền măng non thực Hẹn gặp lại bạn chương trình sau.- thân chào bạn ! Duyệt BGH Tổng phụ trách Phát viên Trần Quốc ... TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CHÂU THÀNH Nam : Các bạn có biết không Liên đội vừa mắt Đội tuyên truyền phát măng non hàng tuần Mong bạn cố gắng Liên đội hoàn thành nhiệm vụ nhé! Các bạn thi giải toán nhanh ... sẽ, lớp học gọn gàng mong bạn tự ý thức bỏ rác vào thùng bạn Chúc cho bạn chi đội đạt kết cao tháng 10 Nữ : Để trở thành ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ bạn nhớ gặp thầy cô phải biết chào hỏi,...
 • 3
 • 2,511
 • 14

Đề tuyển môn tiếng Anh khối D - Số 10

Đề tuyển môn tiếng Anh khối D - Số 10
... ĐẲNG SƯ PHẠM HẢI D ƠNG – NĂM 2005 Câu 1: (0,6 điểm – từ 0,1 điểm) B search A this D stayed D sends C climbing B blood Câu 2: (1 điểm – câu 0,2 điểm) A free D on C tidied robbed 10 B heavily 11 ... said that he escaped to a neutral country - He 34 My suit needs to be cleaned before the interview - I must 35 You will catch a cold if you don’t keep your feet dry ... polluted his (21) …………………… Man dirties the air (22) …………………… gases and smoke, poisons the (23) …………………… with chemicals and other substances, and damages the (24) with too many fertilizers and pesticides...
 • 4
 • 221
 • 1

Đề thi tiếng anh tuyển sinh lớp 10 (2009-2010)

Đề thi tiếng anh tuyển sinh lớp 10 (2009-2010)
... give Kì Thi Tuyển Sinh Lớp 10 , Cô Giáo Của Shihos Luyện Quá Trời Bài Tập Luôn Nên Kết Quả Là Thi Tuyển Mình Tới điểm Lận Mình Thấy Cũng Hữu ích Lắm !!! i- Word Forms : 1/ This Shop Sells ... Thank you very much - A Welcome you! B Don’t mention it C That’s good! D Nothing impossible! 10 Everything is _ satisfactorily A going on B looking after C falling through D turning ... Year(study) _studying_at A College In Japan 18) You Think This Film Is Worth (see)_seeing _? 19) it’s A Waste Of Money (buy) buying things You Don’t Need 20) mary Suggested (go) _going...
 • 9
 • 711
 • 8

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 – ÔN VÀO 10

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 – ÔN VÀO 10
... E TỔNG HỢP BÀI TẬP ÔN VÀO 10 concerned a appeared 10 a sacrificed 11 a laughed 12 smoked 13 a demanded b raised b agreed ... November I have no time ……………… The moment 10 I don’t like getting up early …………….the morning 11 Is Mrs Smith …………… home? E TỔNG HỢP BÀI TẬP ÔN VÀO 10 12 My father is interested ……………….playing ... _ 18 He is very slow, so we won’t wait for him E TỔNG HỢP BÀI TẬP ÔN VÀO 10 → If 19 You’ll ask the teacher He’ll explain the lesson to you →...
 • 9
 • 3,419
 • 224

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 10

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 10
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary change here little stay driver keep long quick entrance know main worry Language Practice -...
 • 2
 • 176
 • 0

bộ đề thi tiếng anh ôn vào lớp 10 có đáp án

bộ đề thi tiếng anh ôn vào lớp 10 có đáp án
... -HẾT Làm (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; Không sử dụng loại tài liệu nào, kể từ điển Good luck and success! 18 BỘ 10 ĐỀ & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - 2012 Đáp án đ ề (Đề thi gồm: 02 trang) ... -HẾT Làm (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; Không sử dụng loại tài liệu nào, kể từ điển Good luck and success! 20 BỘ 10 ĐỀ & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - 2012 Đề (Đề thi gồm: 02 trang) Choose ... -HẾT 16 BỘ 10 ĐỀ & ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - 2012 Căn dặn Thí sinh: Làm (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; Không sử dụng loại tài liệu nào, kể từ điển Good luck and success! Đề I1 Choose...
 • 81
 • 8,690
 • 74

Huong dan to chuc thi Olympic tiếng Anh cấp trường NH 10 - 11

Huong dan to chuc thi Olympic tiếng Anh cấp trường NH 10 - 11
... kết Căn vào kết thi, BTC cấp trường (tiểu học, THCS) chọn danh sách thi cấp Quận/Huyện/Thị xã/ Th nh phố trực thuộc t nh theo quy đ nh Phòng GD-ĐT Đối với trường THPT chọn học sinh thi vòng chung ... khỏi phòng thi nộp biên lại cho BTC thi cấp trường Đợt thi hoàn th nh Cán tạo mã số thi thực việc Khóa mã số thi sau : - Trước hết đăng nh p tên đăng nh p mà bạn tạo mã Chọn vào Thi cấp chọn ... kiện BTC cấp trường tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi cấp trường BTC thi cấp trường phân công giám thị cho phòng thi, đợt thi đảm bảo phòng thi có giám thị Giám thị cầm biên phòng thi phòng thi theo...
 • 4
 • 226
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuong trinh hoc tieng anh mam nonchuong trinh tieng anh mam nontuyển dụng giáo viên tiếng anh mầm nontuyển giáo viên dạy tiếng anh mầm nontuyển giáo viên tiếng anh mầm non tphcmphần mềm học tiếng anh mầm nontuyển giáo viên tiếng anh mầm non tại tphcmtìm việc làm giáo viên tiếng anh mầm nongiáo viên dạy tiếng anh mầm nonde khao sat hoc sinh gioi tieng anh lop 7 thang 10ôn tiếng anh tuyển sinh lớp 10học tiếng anh trong 1 thángtiếng anh cơ bản lớp 10tiếng anh lớp 6 unit 10bài tập tiếng anh cơ bản lớp 10Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111BC hop nhat giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.chuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIADao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnĐề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.doxCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMục luc Ky yeu Hội thảo CMCN 4.0 ngay 25.7.2017