Tiểu thuyết ma văn kháng trong hai tác phẩm mưa mùa hạ và mùa lá rụng trong vườn (LV01898)

Những chuyển biến trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời kỳ Đổi Mới

Những chuyển biến trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời kỳ Đổi Mới
... thuật tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời đổi Chương ba sâu vào chuyển biến, cách tân kĩ thuật thể loại tiểu thuyết Ma Văn Kháng Chương HAI CHẶNG ĐƯỜNG SÁNG TÁC TIỂU THUYẾT CỦA MA VĂN KHÁNG TRONG ... hứng tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời đổi Chương hai tìm hiểu chuyển biến việc khám phá thực, quan niệm nghệ thuật người tiểu thuyết Ma Văn Kháng hai chặng đường sáng tác Chương 3: Sự chuyển biến ... - NGUYỄN THỊ THANH MAI NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG TIỂU THUYẾT MA VĂN KHÁNG THỜI KÌ ĐỔI MỚI Chuyên ngành : Văn học Việt Nam Mã số : 60 22 34 LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA...
 • 170
 • 417
 • 2

Cảm hứng phê phán trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng

Cảm hứng phê phán trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng
... tượng Tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời kỳ đổi đối tượng nghiên cứu luận văn Trong đặc biệt quan tâm tới tiểu thuyết thể cảm hứng phê phán 4.2 Mục đích Thông qua việc tìm hiểu số tiểu thuyết Ma Văn Kháng ... cho cảm hứng phê phán Chương Nghệ thuật biểu cảm hứng phê phán tiểu thuyết Ma văn Kháng 3.1 Nghệ thuật xây dựng nhân vật 3.2 Ngôn ngữ 3.3 Giọng điệu B NỘI DUNG Chƣơng 1: CẢM HỨNG PHÊ PHÁN TRONG ... Chƣơng 1: CẢM HỨNG PHÊ PHÁN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM VÀ SÁNG TÁC CỦA MA VĂN KHÁNG 1.1 Những biến đổi văn học Việt Nam sau 1975 1.2 Sự gia tăng tỷ trọng cảm hứng phê phán văn học tiểu thuyết...
 • 123
 • 227
 • 2

Nghệ thuật tổ chức cốt truyện trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng

Nghệ thuật tổ chức cốt truyện trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng
... ghép tiểu thuyết Ma Văn Kháng 50 50 51 CHƯƠNG Ý NGHĨA NGHỆ THUẬT CỦA CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT MA VĂN KHÁNG 3.1 Nghệ thuật tổ chức cốt truyện tiểu thuyết Ma Văn Kháng ... THỨC TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT MA VĂN KHÁNG 2.1 Tổ chức cốt truyện theo tiến trình thời gian 2.1.1 Cốt truyện tuyến tính Cốt truyện tuyến tính hình thức tổ chức cốt truyện thường gặp tiểu ... Văn Kháng Chương 2: Các hình thức tổ chức cốt truyện tiểu thuyết Ma Văn Kháng Chương 3: Ý nghĩa nghệ thuật hình thức tổ chức cốt truyện tiểu thuyết Ma Văn Kháng 13 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THUYẾT...
 • 105
 • 284
 • 2

Yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết ma văn kháng

Yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết ma văn kháng
... đại Và Ma Văn Kháng thừa nhận trang văn mình: “Những bậc quân tử, bậc anh hùng thường gây cho người ta ảo giác” Một biểu quan trọng khác yếu tố ảo xây dựng nhân vật tiểu thuyết Ma Văn Kháng ... thực biểu sống động từ cách kết cấu không, thời gian 2.2 Yếu tố ảo xây dựng nhân vật Yếu tố ảo xây dựng nhân vật tiểu thuyết Ma Văn Kháng giai đoạn trước hết thể qua nhóm nhân vật có liên ... nói, yếu tố ảo việc lựa chọn, xây dựng không gian - thời gian nghệ thuật hỗ trợ đắc lực việc mô tả giới thực thể phức diện, đa chiều Cùng với xuất yếu tố ảo, đọc tiểu thuyết Ma Văn Kháng, ...
 • 9
 • 145
 • 1

Đặc điểm tiểu thuyết ma văn kháng

Đặc điểm tiểu thuyết ma văn kháng
... Chơng Đặc điểm tiểu thuyết Ma Văn Kháng thể số yếu tố thuộc bình diện nghệ thuật 11 Chơng Tiểu thuyết nghiệp văn học ma văn kháng 1.1 Khái niệm tiểu thuyết Tiểu thuyết thể loại chủ yếu loại hình văn ... nên thành công nghiệp văn chơng nhiều nhà văn, Ma Văn Kháng 1.2 Ma Văn Kháng - Tiểu sử hành trình sáng tạo văn học 1.2.1 Vài nét tiểu sử Ma Văn Kháng Nhà văn Ma Văn Kháng (tên khai sinh: Đinh ... thực đề tài Đặc điểm tiểu thuyết Ma Văn Kháng Đối tợng nghiên cứu phạm vi t liệu khảo sát 3.1 Đối tợng nghiên cứu Đặc điểm tiểu thuyết Ma Văn Kháng 3.2 Phạm vi t liệu khảo sát 3.2.1 Luận văn tập...
 • 127
 • 630
 • 9

phong cách tiểu thuyết ma văn kháng

phong cách tiểu thuyết ma văn kháng
... nhõn vt tiu thuyt mang mu sc riờng 1.3 Nhng ý kin trc tip bn v phong cỏch ngh thut tiu thuyt Ma Vn Khỏng Nhn nh v phong cỏch Ma Vn Khỏng, Trn Cng cho rng, Ma Vn Khỏng cú "mt phong cỏch tr tỡnh, ... thy Ma Vn Khỏng mt phong cỏch ngh thut mang "cm quan dng tớnh "; ụ Hi Ninh nhn Ma Vn Khỏng mt phong cỏch "ng nh nhỡn trc ngú sau xuyờn sõu tng ngừ ngỏch v lớ gii" Chng CON NG HèNH THNH PHONG ... nhng quan nim phong cỏch nc ngoi cú nh hng n nghiờn cu phong cỏch v phong cỏch ngh thut nh giai on gn õy nht 1.1.2 Nghiờn cu v phong cỏch nghờ thut nc ngoai Theo Khrapchenco "Phong cỏch biu...
 • 14
 • 159
 • 0

Tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời kỳ đổi mới dưới góc nhìn tự sự

Tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời kỳ đổi mới dưới góc nhìn tự sự
... triển Khi thời kỳ văn học có đổi thay, phá vỡ, sáng tạo, bước ngoặt, xác định bước chuyển sang thời kỳ Theo đó, ông chủ trương phân chia văn học sử Việt Nam thành hai thời đại lớn: thời đại thứ ... diện truyện ngắn: nhân vật, nghệ thuật trần thuật, tư tiểu thuyết từ góc nhìn chuyên ngành Văn học Việt Nam, Lý thuyết lịch sử văn học… Đó luận văn thạc sĩ Đại học Sư Phạm Hà Nội Nguyễn Thị Vân ... đoạn, thời đại văn học Có thể nói rằng, trình đổi văn học sau 1975 diễn toàn diện sâu sắc từ nhà văn đến công chúng, từ chất văn học đến tư cách nghệ sĩ, từ tư tưởng đến thi pháp Nhận diện đổi góc...
 • 129
 • 145
 • 0

Phong cách nghệ thuật tiểu thuyết ma văn kháng

Phong cách nghệ thuật tiểu thuyết ma văn kháng
... Văn Kháng Chương Thế giới nhân vật: tiểu thuyết Ma Văn Kháng Chương Ngôn ngữ giọng điệu nghệ thuật tiểu thuyết Ma Văn Kháng Đóng góp luận văn Chỉ nét đặc sắc phong cách tiểu thuyết Ma Văn Kháng ... vị Ma Văn Kháng văn học Việt Nam đương đại 11 NỘI DUNG CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT VÀ SỰ HÌNH THÀNH PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT MA VĂN KHÁNG 1.1 Khái quát phong cách ... niệm phong cách nghệ thuật tác giả luận văn 19 1.1.2 Một số khuynh hướng nghiên cứu phong cách nghệ thuật 19 1.2 Những nhân tố tác động đến hình thành phong cách nghệ thuật tiểu thuyết Ma Văn Kháng...
 • 123
 • 355
 • 4

Con người buổi giao thời trong tác phẩm mùa rụng trong vườn của ma văn kháng

Con người buổi giao thời trong tác phẩm mùa lá rụng trong vườn của ma văn kháng
... 1986 13 CHƯƠNG CÁC KIỂU CON NGƯỜI GIAO THỜI TRONG TIỂU THUYẾT MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN CỦA MA VĂN KHÁNG 28 2.1 Ma Văn Kháng Tiểu thuyết Mùa rụng vườn 28 2.1.1 Bức tranh xã hội ... 2.1.2 Tác giả Ma Văn Kháng 29 2.1.3 Tiểu thuyết Mùa rụng vườn Ma Văn Kháng 32 2 Các kiểu người giao thời tiểu thuyết Mùa rụng vườn Ma Văn Kháng 33 2.2.1 Kiểu người ... Vấn đề người văn học kiểu người giao thời đề cập văn học từ năm 1975 đến năm 1986 Chương Con người giao thời tiểu thuyết Mùa rụng vườn Ma Văn Kháng NỘI DUNG CHƯƠNG VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG VĂN HỌC...
 • 63
 • 101
 • 0

Con người buổi giao thời trong tác phẩm mùa rụng trong vườn của ma văn kháng

Con người buổi giao thời trong tác phẩm mùa lá rụng trong vườn của ma văn kháng
... c cp hc t nm 1975 n nm 1986 Chng Con ngi giao thi tiu thuyt Mựa lỏ rng ca Ma Vn Khỏng NI DUNG CHNG VN CON NGI TRONG VN HC V CC KIU CON NGI GIAO THI C CP TRONG VN HC VIT NAM T NM 1975 N NM ... NGI GIAO THI TRONG TIU THUYT MA 30 L RNG TRONG VN CA MA VN KHNG 30 2 .Ma Vn Khỏng v tiu thuyt Mựa lỏ rng .30 2.1.1 Bc tranh xó hi Vit Nam t nm 1975 n nm 1986 30 2.1.2 Tỏc gi Ma Vn ... nim v ngi s gúp phn lm cho hc xớch li gn hn vi ngi 29 CHNG CC KIU CON NGI GIAO THI TRONG TIU THUYT MA L RNG TRONG VN CA MA VN KHNG Ma Vn Khỏng v tiu thuyt Mựa lỏ rng 2.1.1 Bc tranh xó hi Vit Nam...
 • 68
 • 221
 • 0

Luận văn thạc sĩ phong cách tiểu thuyết ma văn kháng

Luận văn thạc sĩ phong cách tiểu thuyết ma văn kháng
... tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn d-ơng thị h-ơng Phong cách tiểu thuyết Ma Văn Kháng Chuyên ngành : Văn học Việt Nam Mã số : 62 22 34 01 luận án tiến văn học Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: ... Nghiờn cu v phong cỏch ngh thut Ma Vn Khỏng 24 Chng 2: C S HèNH THNH PHONG CCH TIU THUYT MA 28 VN KHANG 2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh phong cỏch tiu thuyt Ma Vn Khỏng 28 2.1.1 Con ng dn n phong cỏch ... Nghiờn cu phong cỏch v phong cỏch ngh thut nh 10 Vit Nam 1.1.4 Quan nim ca lun ỏn v ni hm khỏi nim phong cỏch 14 Tỡnh hỡnh nghiờn cu tiu thuyt Ma Vn Khỏng 15 1.2 1.2.1 Nghiờn cu v tiu thuyt Ma Vn...
 • 168
 • 163
 • 0

Phong cách tiểu thuyết ma văn kháng

Phong cách tiểu thuyết ma văn kháng
... tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn d-ơng thị h-ơng Phong cách tiểu thuyết Ma Văn Kháng Chuyên ngành : Văn học Việt Nam Mã số : 62 22 34 01 luận án tiến sĩ văn học Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: ... khỏi nim phong cỏch Tỡnh hỡnh nghiờn cu tiu thuyt Ma Vn Khỏng 14 15 1.2.1 Nghiờn cu v tiu thuyt Ma Vn Khỏng 16 1.2.2 Nghiờn cu v phong cỏch ngh thut Ma Vn Khỏng 24 Chng 2: C S HèNH THNH PHONG CCH ... TNG QUAN VN NGHIấN CU 1.1 Mt s v phong cỏch ngh thut 1.1.1 V khỏi nim phong cỏch 1.1.2 Nghiờn cu v phong cỏch ngh thut nc ngoai 1.1.3 Nghiờn cu phong cỏch v phong cỏch ngh thut nh 10 Vit Nam...
 • 170
 • 177
 • 0

Tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời kì đổi mới

Tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời kì đổi mới
... thuật tiểu thuyết Ma Văn Kháng luận văn Thạc sĩ Lê Thanh Hùng (2006) - Tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời kỳ đầu Đổi (Giai đoạn sáng tác 1980 - 1989); Lê Minh Chung (2007) - Tiểu thuyết Ma Văn Kháng thời ... Văn Kháng tiểu thuyết thời kỳ Đổi Chương Ngôn ngữ nghệ thuật Ma Văn Kháng tiểu thuyết thời kỳ Đổi NỘI DUNG CHƢƠNG CÁI NHÌN NGHỆ THUẬT CỦA MA VĂN KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT THỜI KỲ ĐỔI MỚI 1.1 Khái ... chảy văn học thời kỳ Đổi mới, sáng tác Ma Văn Kháng có thay đổi đáng kể với bước đột phá tư nghệ thuật Nếu trang viết Ma Văn Kháng trước thập kỷ 80 thể nhìn mang tính sử thi, giai đoạn sau nhà văn...
 • 117
 • 203
 • 0

phân tích tác phẩm mùa rụng của ma văn kháng

phân tích tác phẩm mùa lá rụng của ma văn kháng
... khái quát thời, thời mà bước chân bao người chênh vênh cũ Mùa rụng vườn tác phẩm Người đọc ấn tượng đặc biệt với thay đổi khu vườn mùa rụng người không Cũng mà người đọc cảm nhận “niềm lo lắng ... Bài làm Đọc tác phẩm Ma Văn Kháng ta bị ám ảnh giới không nguyên vẹn (tuy chưa thật có thay đổi lớn lao) Những câu chuyện ... ngòi bút Ma Văn Kháng không dừng lại Cái quan trọng ông tái lung lay vẻ đẹp truyền thống trước biến đổi thời Quả thực, Tết sum họp gia đình ông Bằng vượt lên ý nghĩa thông thường, cụ thể mà mang...
 • 5
 • 396
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tom tat tac pham mua la rung trong vuonbản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa luận văn thạc sĩ ngữ văntom tat tac pham mua la rungtrong vuontieu thuyet mua la rung trong vuon cua ma van khangluận văn ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết một mình một ngựa của ma văn khánggiọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết thời kì đổi mới của ma văn kháng pptxbản sắc văn hoá miền núi trong tiểu thuyết đồng bạc trắng hoa xoè của ma văn khángđặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết côi cút giữa cảnh đời của ma văn kháng luận văn tốt nghiệp đại họcđặc trưng tiểu thuyết thế sự của ma văn khángcam nhan ve mot phamchat tieu bieu cho e dep cua con nguoi viet nam trong cuoc khang chien chong mi qua hai tac pham rung xa nu va nhung dua con trong gia dinhnghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn ma văn khángthyế giới nhân vật trong truyện ngắn ma văn khángnghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn ma văn kháng thời kỳ đổi mớimua la rung trong vuon ma van khangtruyen mua la rung trong vuon cua ma van khangLẬP TRÌNH LED QUẢNG CÁO VỚI HỌ 8051 & EPROM 27giaotrinh nghecop pha gian giao okBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộBài 15. Phòng bệnh viêm gan ABài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtBài 12. Phòng bệnh sốt rétLÝ THUYẾT MẠCHTuần 14. Chuỗi ngọc lamPhương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học giáo trình sau đại họcBài giảng giải phẫu học tập 2Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ phiên bản inTuần 7. Từ nhiều nghĩaTẬP TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỐNG KÊBài 20. Châu ÂuTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caHóa học đại cương 11113Bồi dưỡng Nông nghiệp :PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN BỀN VỮNGCẩm nang du học 123abcThầy trương trọng hoàng đẩy mạnh hoạt động GDSK và NCSK trong BV 125272108 đoàn thị thùy trangCha ơi!